Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2020

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 16 grudnia 2020 r.:

PDFUchwała nr 149/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25 listopada. (201,43KB)
PDFUchwała nr 148/2020 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku Dziedzictwo Kultury Materialnej (209,90KB)
PDFUchwała nr 147/2020 w sprawie Indywidualnego Toku Studiów dla studentki I roku Historii I stopnia Adrianny Płetenickiej (203,52KB)
PDFUchwała nr 146/2020 w sprawie Indywidualnego Toku Studiów dla studentki II roku Dziedzictwa Kultury Materialnej Moniki Mazur (203,20KB)
PDFUchwała nr 145/2020 w sprawie korekty programu studiów I stopnia na kierunku archeologia od roku akademickiego 2021/2022 (203,84KB)
PDFUchwała nr 144/2020 w sprawie zmiany terminu urlopu naukowego dr Izabeli Lebudy (118,25KB)
PDFUchwała nr 143/2020 w sprawie powołania członków do komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów na kadencję w latach 2020 -2024 (215,13KB)
PDFUchwała nr 142/2020 w sprawie rozdzielenia Rady Dyscyplin Naukowych Pedagogiki oraz Psychologii na osobne rady dyscyplin: Radę Dyscypliny Naukowej Pedagogika i Radę Dyscypliny Naukowej Psychologia (202,94KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 listopada 2020 r.:

PDFUchwała nr 141/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 21 października 2020 roku. (39,42KB)
PDFUchwała nr 140/2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (41,94KB)
PDFUchwała nr 139/2020 w sprawie jednorazowych zmian w programie studiów dla studentów I i II stopnia stacjonarnych na kierunku muzykologia (60,59KB)
PDFUchwała nr 138/2020 w sprawie zatwierdzenia zakresów uczenia się obowiązujących słuchaczy Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego (46,03KB)
PDFUchwała nr 137/2020 w sprawie powołania dr hab. Jolanty Kowal do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Psychologii Osobowości (45,90KB)
PDFUchwała nr 136/2020 w sprawie jednorazowej zmiany w harmonogramie zajęć dydaktycznych zaplanowanych do wykonania w roku 2020/2021 dla studentów II stopnia stacjonarnych na kierunku archeologia (44,12KB)
PDFUchwała nr 135/2020 w sprawie zwiększenia kosztów zatrudnienia w roku akademickim 2020/21 w ramach umowy - zlecenia dla Pana mgr. inż Bogdana Miazgi zatrudnionego w Instytucie Archeologii (47,57KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 października 2020 r.:

PDFUchwała nr 134/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 21 września 2020 roku (31,64KB)
PDFUchwała nr 133/2020 w sprawie zatrudnienia doc dr Aliny Czapigi w semestrze zimowy w roku akademickim 2020/2021 na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii (37,06KB)
PDFUchwała nr 132/2020 w sprawie zatrudnienia następujących osób na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki w semestrze zimowym (32,16KB)
PDFUchwała nr 131/2020 w sprawie upoważnienia dr. Bartosza Helfera do prowadzenia seminarium magisterskiego oraz opieki nad pracami magisterskimi (30,54KB)
PDFUchwała nr 130/2020 w sprawie jednorazowej zmiany w planie III roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii (54,10KB)
PDFUchwała nr 129/2020 w sprawie zatwierdzenia minimum programowego dla kierunku historia dla studentów Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych na Uniwersytecie Wrocławskim (299,45KB)
PDFUchwała nr 128/2020 w sprawie likwidacji Zakładu Antropologii Historycznej w Instytucie Historycznym i przekształcenie go w Pracownię Antropologii Historycznej  (58,08KB)
PDFUchwała nr 127/2020 sprawie powołania Wydziałowej Rady Interesariuszy Zewnętrznych. Na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych od roku akademickiego 2020/2021 (30,36KB)
PDFUchwała nr 126/2020 sprawie powołania koordynatorów Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w osobie dr. hab. Arkadiusza Urbanka oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w osobie dr. bab. Jarosława Syrnyka prof. UWr od roku akademickiego 2020/2021 (39,83KB)
PDFUchwała nr 125/2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Instytutu Historycznego (30,47KB)
PDFUchwała nr 124/2020 w sprawie zatrudnienia dr Marii Legut-Pintal na stanowisku asystenta do realizacji projektu badawczego NCN (37,48KB)
PDFUchwała nr 123/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Rucińskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym (210,30KB)
PDFUchwała nr 122/2020 w sprawie rozwiązania umowy o pracę dr. hab. Wiktora Żłobickiego prof. UWr z dniem 26.10.2020 roku i ponownego zatrudnienia na zajmowanym stanowisku na okres zamknięty (32,85KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 września 2020 r.:

PDFUchwała nr 121/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 9 września 2020 roku (37,56KB)
PDFUchwała nr 120/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa w roku akademickim 2020/2021 (286,30KB)
PDFUchwała nr 119/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii w roku akademickim 2020/2021 (289,95KB)
PDFUchwała nr 118/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii w roku akademickim 2020/2021 (360,13KB)
PDFUchwała nr 117/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki w roku akademickim 20220/2021 (40,96KB)
PDFUchwała nr 116/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym w roku akademickim 20220/2021 (35,38KB)
PDFUchwała nr 115/2020 w sprawie w sprawie upoważnienia następujących adiunktów w Instytucie Kulturoznawstwa do prowadzenia seminariów licencjackich, recenzowania prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2020/2021 (45,02KB)
PDFUchwała nr 114/2020 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów w Instytucie Muzykologii do prowadzenia seminariów licencjackich oraz recenzowania prac licencjackich w roku akademickim 2020/2021 (41,10KB)
PDFUchwała nr 113/2020 w sprawie upoważnienia następujących adiunktów w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej do prowadzenia seminariów licencjackich, recenzowania prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2020/2021 (42,41KB)
PDFUchwała nr 112/2020 w sprawie zmiany w planie Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania - dotyczy ona częściowej realizacji przedmiotów zajęciowych z modułów z semestru letniego w semestrze zimowym od roku akademickiego 2020/2021 (79,37KB)
PDFUchwała nr 111/2020 w sprawie zatwierdzenia następujących przedmiotów fakultatywnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w programie studiów European Cultures (44,01KB)
PDFUchwała nr 110/2020 w sprawie dokonania jednorazowej zmiany w programie studiów licencjackich i magisterskich kierunku muzykologia w roku akademickim 2020/21 (51,47KB)
PDFUchwała nr 109/2020 w sprawie dokonania stałej zmiany w planach studiów pedagogika I i II stopnie w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od roku akademickiego 2020/21 (405,13KB)
PDFUchwała nr 108/2020 w sprawie dokonania jednorazowej modyfikacji w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/21 (46,68KB)
PDFUchwała nr 107/2020 w sprawie określenia minimalnej liczby punktów ECTS w związku z ubieganiem się studentów o powtórny wpis na semestr oraz sumarycznego deficytu ECTS obowiązującego wszystkie kierunki studiów realizowanych na Wydziale (53,73KB) - utrata mocy z 26.04.2023 (Uchwała nr 42/2023)
PDFUchwała nr 106/2020 w sprawie zamknięcia Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia z dniem 1.09.2020 roku (30,92KB)
PDFUchwała nr 105/2020 w sprawie powołania przedstawiciela Wydziału do Rady Centrum Edukacji Nauczycielskiej w osobie dr hab. Wiktora Żlobickiego prof. UWr na kadencję 2020-2024 (36,56KB)
PDFUchwała nr 104/2020 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Wydziału do senackich komisji na kadencje 2020-2024 (46,35KB)
PDFUchwała nr 103/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Halamusa w projekcie realizowanym w Instytucie Historycznym na stanowisku asystenta (40,28KB)
PDFUchwała nr 102/2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Krawczyk na stanowisku starszego wykładowcy (30,56KB)
PDFUchwała nr 101/2020 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jerzego Lutego na stanowisku adiunkta (42,43KB)
PDFUchwała nr 100/2020 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Kruk na stanowisku adiunkta (40,98KB)
PDFUchwała nr 99/2020 w sprawie zatrudnienia dr Beaty Pietkiewicz-Pareek na stanowisku adiunkta (34,82KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 9 września 2020 r.:

PDFUchwała nr 98/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w dniu 8 lipca 2020 roku. (43,34KB)
PDFUchwała nr 97/2020 w sprawie zaakceptowania zasad przenoszenia studentów ze studiów wieczorowych na studia stacjonarne w Instytucie Psychologii od roku akademickiego 2020/2021 (91,19KB) Utrata mocy z dniem 21.12.2022 Uchwałą nr 142/2022
PDFUchwała nr 96/2020 w sprawie powołania zastępców dyrektorów instytutów i zastępcy katedry na kadencję 2020-2024 (70,33KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych dnia 8 lipca 2020 r.:

PDFUchwała nr 95/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2020 roku. (31,87KB)
PDFUchwała nr 94/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki (74,25KB)
PDFUchwała nr 93/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii (46,07KB)
PDFUchwała nr 92/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Annie Oleszkiewicz (42,43KB)
PDFUchwała nr 91/2020 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020 (92,79KB)
PDFUchwała nr 90/2020 w sprawie zatwierdzenia regulaminów jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (44,00KB)
PDFUchwała nr 89/2020 w sprawie zwiększenia liczby punktów ECTS na seminarium licencjackim o 2 punkty na kierunku etnologia i antropologia kulturowa (40,26KB)
PDFUchwała nr 88/2020 w sprawie dokonania jednorazowej modyfikacji w planach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna (56,28KB)
PDFUchwała nr 87/2020 w sprawie przyjęcia wykazu zajęć fakultatywnych w ramach studiów European Cultures na rok akademicki 2020/2021 (126,95KB)
PDFUchwała nr 86/2020 w sprawie zatrudnienia dr Dominiki Grzesik na stanowisku adiunkta (42,51KB)
PDFUchwała nr 85/2020 w sprawie zatrudnienia mgr Doroty Wiśniewskiej na stanowisku asystenta (39,77KB)
PDFUchwała nr 84/2020 w sprawie zatrudnienia dr Honoraty Czajkowskiej na stanowisku starszego wykładowcy (41,26KB)
PDFUchwała nr 83/2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Juszkiewicz na stanowisku adiunkta (38,53KB)
PDFUchwała nr 82/2020 w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Patały na stanowisku adiunkta (41,88KB)
PDFUchwała nr 81/2020 w sprawie awansu dr hab. Doroty Koczanowicz na stanowisko profesora Uniwersytetu (43,40KB)
PDFUchwała nr 80/2020 w sprawie przedłużenia zatrudnienia prof. dr. hab. Janowi Harasimowiczowi (46,57KB)
PDFUchwała nr 79/2020 w sprawie powołania kierowników studiow doktoranckich oraz kierowników kolegiów doktorskich na kadencję 2020-2024 (47,60KB)
PDFUchwała nr 78/2020 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dla powołania prodziekanów na kadencję 2020-2024 (48,72KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych dnia 24 czerwca 2020 r.:

PDFUchwała nr 77/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20 maja 2020 roku. (42,03KB)
PDFUchwała nr 76/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Archeologii (34,79KB)
PDFUchwała nr 75/2020 w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik oraz dr. Roberta Zontka na umowie zleceniu w Instytucie Kulturoznawstwa (38,24KB)
PDFUchwała nr 74/2020 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Korneluk na umowie zleceniu w Instytucie Historii Sztuki (37,51KB)
PDFUchwała nr 73/2020 w sprawie udzielenia urlopu dr. hab. Jerzemu Kosowi (62,80KB)
PDFUchwała nr 72/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów i docenta do prowadzenia seminariów licencjacko-pomocniczych i magisterskich oraz recenzowania prac dyplomowych w Instytucie Historii Sztuki (74,45KB)
PDFUchwała nr 71/2020 w sprawie korekty w programie studiów na kierunku historia (78,87KB)
PDFUchwała nr 70/2020 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku historia (44,52KB)
PDFUchwała nr 69/2020 w sprawie przeniesienia z semestru zimowego na semestr letni w roku akademickim 2020/2021 zajęć z Filmoterapii (42,78KB)
PDFUchwała nr 68/2020 w sprawie zmian w programie studiów drugiego stopnia z zakresu historii sztuki (61,23KB)
PDFUchwała nr 67/2020 w sprawie zmiany terminu zaliczenia praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programem historii sztuki na studiach drugiego stopnia (52,62KB)
PDF2020_66.pdf (44,07KB)
PDFUchwała nr 65/2020 w sprawie powołania dr. hab. Witolda Jakubowskiego prof. UWr przedstawicielem Wydziały w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (74,68KB)
PDFUchwała nr 64/2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Markiweicz na stanowisku asystenta (60,71KB)
PDFUchwała nr 63/2020 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Słowińskiej na stanowisku starszego wykładowcy (43,39KB)
PDFUchwała nr 62/2020 w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Nawrat na stanowisku starszego wykładowcy (47,95KB)
PDFUchwała nr 61/2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Miszteli na stanowisku starszego wykładowcy (44,88KB)
PDFUchwała nr 60/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Sylwestra Orzechowskiego (29,09KB)
PDFUchwała nr 59/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Bartosza Helfera na stanowisku adiunkta (73,54KB)
PDFUchwała nr 58/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Wawrzyńca Kowalskiego na stanowisku adiunkta (45,57KB)
PDFUchwała nr 57/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Kuligowskiego na stanowisku adiunkta (56,85KB)
PDFUchwała nr 56/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Jędrysiaka na stanowisku adiunkta (31,72KB)

PDFUchwała nr 55/2020 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Ziober na stanowisku adiunkta (48,96KB)
PDFUchwała nr 54/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Dawida Junke na stanowisku adiunkta (37,95KB)
PDFUchwała nr 53/2020 w sprawie zatrudnienia dr Wiolety Muras na stanowisku adiunkta (39,49KB)
PDFUchwała nr 52/2020 w sprawie zatrudnienia dr Dagmary Łaciak na stanowisku adiunkta (32,62KB)
PDFUchwała nr 51/2020 w sprawie wyrażenia opinni dla powołania Dyrektorów Instytutów oraz Kierownika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej na kadencję 2020 - 2024 (49,35KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 maja 2020 r.:

PDFUchwała nr 50/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 3 marca 2020 roku. (30,43KB)
PDFUchwała nr 49/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów i starszych wykładowców do prowadzenia seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii (57,71KB)
PDFUchwała nr 48/2020 w sprawie upoważnienia dr Martyny Pryszmont do recenzowania prac magisterskich w Instytucie Pedagogiki (37,57KB)
PDFUchwała nr 47/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Izabeli Lebudzie (31,68KB)
PDFUchwała nr 46/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Małgorzacie Kozubek (29,07KB)
PDFUchwała nr 45/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Joannie Wojdon profesorowi Uniwersytetu (31,08KB)
PDFUchwała nr 44/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr hab. Renacie Tańczuk profesorowi Uniwersytetu (35,89KB)
PDFUchwała nr 43/2020 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych z Psychodietetyki (97,59KB)
PDFUchwała nr 42/2020 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich (53,31KB)
PDFUchwała nr 41/2020 w sprawie jednorazowej korekty w planie studiów I roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna (52,64KB)
PDFUchwała nr 40/2020 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zasad uruchomienia i realizacji bloku „do wyboru'' w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela od roku akademickiego 2020/2021 (82,16KB)
PDFUchwała nr 39/2020 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie jednorazowych zmian w programie studiów licencjackich na kierunku Muzykologia dla I roku w semestrze drugim w roku akademickim 2019/2020 (50,29KB)
PDFUchwała nr 38/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Etnologia II stopnia od roku akademickiego 2020/2021 (38,02KB)
PDFUchwała nr 37/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Historia od roku akademickiego 2020/2021 (47,81KB)
PDFUchwała nr 36/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika Specjalna od roku akademickiego 2020/2021 (33,56KB)
PDFUchwała nr 35/2020 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna od roku akademickiego 2020/2021 (37,99KB)
PDFUchwała nr 34/2020 w sprawie zmian w programie studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Muzykologia od roku akademickiego 2020/2021 (88,21KB)
PDFUchwała nr 33/2020 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Psychologia od roku akademickiego 2020/2021 (92,93KB)
PDFUchwała nr 32/2020 w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021 (48,95KB)
PDFUchwała nr 31/2020 w sprawie zatrudnienia dr Dominiki Grzesik na stanowisku asystenta (37,67KB)
PDFUchwała nr 30/2020 w sprawie zatrudnienia dr Kamili Madej-Bień na stanowisku starszego wykładowcy (37,03KB)
PDFUchwała nr 29/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Michała Białka na stanowisku profesora Uniwersytetu (36,58KB)
PDFUchwała nr 28/2020 w sprawie zatrudnienia dr Anny Oleszkiewicz na stanowisku profesora Uniwersytetu (34,20KB)
PDFUchwała nr 27/2020 w sprawie zatrudnienia dr Izabeli Lebudy na stanowisku profesora Uniwersytetu (40,84KB)
PDFUchwała nr 26/2020 w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Sorokowskiej na stanowisku profesora Uniwersytetu (38,78KB)
PDFUchwała nr 25/2020 w sprawie awansu dr hab. inż. Beaty Miazgi na stanowisko profesora Uniwersytetu (39,38KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 3 marca 2020 r.:

PDFUchwała nr 24/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 stycznia 2020 roku. (30,24KB)
PDFUchwała nr 23/2020 w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne Wydziału (61,70KB)
PDFUchwała nr 22/2020 w sprawie zatrudnienia mgr Pauliny Hoffner-Sucheckiej na umowie zleceniu (38,49KB)
PDFUchwała nr 21/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Historycznym (45,48KB)
PDFUchwała nr 20/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Psychologii (37,63KB)
PDFUchwała nr 19/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Muzykologii (45,54KB)
PDFUchwała nr 18/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogiki (52,06KB)
PDFUchwała nr 17/2020 w sprawie upoważnienia adiunktów do prowadzenia seminarium magisterskiego w Instytucie Psychologii (55,66KB)
PDFUchwała nr 16/2020 w sprawie dokonania korekty w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 (42,24KB)
PDFUchwała nr 15/2020 w sprawie dokonania jednorazowej modyfikacji w planach studiów stacjonarnych na kierunku Pedagogika Specjalna (54,39KB)
PDFUchwała nr 14/2020 w sprawie likwidacji specjalności "Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie" (43,90KB)
PDFUchwała nr 13/2020 w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021 (105,48KB)
PDFUchwała nr 12/2020 w sprawie udzielenia urlopu naukowego dr Aleksandrze Pankiewicz (33,10KB)
PDFUchwała nr 11/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Dulęby na stanowisku adiunkta w ramach projektu badawaczego pn. Władcy Bursztynowego Szlaku. Studia nad rzemiosłem, handlem i dalekosiężnymi kontaktami społeczności kultury lateńskiej z obszaru południowej Polski (47,49KB)
PDFUchwała nr 10/2020 w sprawie zatrudnienia dr. Jakuba Zarzyckiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej (45,47KB)
PDFUchwała nr 9/2020 w sprawie awansu dr hab. Moniki Baer na stanowisko profesora Uniwersytetu w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej (33,05KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 stycznia 2020 r.:

PDFUchwała nr 8/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 grudnia 2019 roku. (35,79KB)
PDFUchwała nr 7/2020 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Porucznik oraz mgr. Michała Halamusa (42,40KB)
PDFUchwała nr 6/2020 w sprawie zatrudnienia na umowie zleceniu w Instytucie Pedagogikiw semestrze letnim w roku akademickim 2020/2020 (89,90KB)
PDFUchwała nr 5/2020 w sprawie poparcia wniosku o utworzenie Centrum Badań nad Lokalną Komunikacją Międzykulturową na Uniwersytecie Wrocławskim (55,29KB)
PDFUchwała nr 4/2020 w sprawie nostryfikacji dyplomu Pani Ivanny Bishko (44,83KB)
PDFUchwała nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla I i II stopnia studiów na kierunku Historia (61,66KB)
PDFUchwała nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla I i II stopnia studiów na kierunku Muzykologia (48,67KB)
PDFUchwała nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia programu dla 5 letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Pedagogika Specjalna (52,05KB)