Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych 2022


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 grudnia 2022 r.:

PDFUchwała nr 149/2022 w sprawie zatrudnienia dr Marty Kowal na stanowisku naukowym w Inkubatorze Doskonałości Naukowej Being Human (128,97KB)
PDFUchwała nr 148/2022 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku psychologia w roku ak. 2022/2023 (113,19KB)
PDFUchwała nr 147/2022 w sprawie wyrażenia opinii nt. korekty zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (121,93KB)

PDFUchwała nr 146/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (121,34KB)

PDFUchwała nr 145/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii. (118,41KB)

PDFUchwała nr 144/2022 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów licencjackich na kierunku muzykologia w roku ak. 2022/2023 (122,72KB)

PDFUchwała nr 143/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Pedagogiki (109,36KB)

PDFUchwała nr 142/2022 w sprawie zasad zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne i z niestacjonarnych na stacjonarne przez studenta od roku akademickiego 2022/2023 (115,21KB)

PDFUchwała nr 141/2022 w sprawie zatrudnienia dr Joanny Wegner na stanowisku adiunkta w Centrum Badań nad Światem Antycznym (131,07KB)
PDFUchwała nr 140/2022 w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Kubiak-Schneider na stanowisku adiunkta w Centrum Badań nad Światem Antycznym (131,35KB)
PDFUchwała nr 139/2022 w sprawie Raportu z oceny jakości kształcenia za rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (110,91KB)
PDFUchwała nr 138/2022 w sprawie Strategii rozwoju Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2023-2030 (107,62KB)

PDFUchwała nr 137/2022 w sprawie zaopiniowania kryteriów awansu na stanowiska: profesora Uniwersytetu i adiunkta na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (109,62KB)

PDFUchwała nr 136/2022 w sprawie powołania jednostki ogólnouniwersyteckiej o nazwie Uniwersyteckie Centrum Humanistyki Cyfrowej. (110,13KB)

PDFUchwała nr 135/2022 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 23 listopada 2022 r. (116,70KB)
 


Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 listopada 2022 r.:

PDFUchwała nr 134/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Pracowni Historii w Przestrzeni Publicznej (Public History) w Instytucie Historycznym z dniem 15.12.2022 r. (112,21KB)
PDFUchwała nr 133/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania prof. dr hab. Marka Derwicha na kierownika Pracowni Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych w Instytucie Historycznym z dniem 15 grudnia 2022 r. (111,96KB)
PDFUchwała nr 132/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania dr hab. Pawła Klinta, prof. UWr na kierownika Pracowni Antropologii Historycznej w Instytucie Historycznym z dniem 15 grudnia 2022 r. (109,62KB)
PDFUchwała nr 131/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Historycznym (109,95KB)

PDFUchwała nr 130/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia limitów w procesie rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (108,60KB)

PDFUchwała nr 129/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 26 października 2022 r. (117,31KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 października 2022 r.:
PDFUchwała nr 127/2022 w sprawie zatrudnienia dr Rozalii Ligus na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki (Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych) (124,00KB)
PDFUchwała nr 126/2022 w sprawie powołania dra Mirosława Piwowarczyka na p.o. Kierownika Zakładu Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki na rok akademicki 2022/2023 (109,68KB)
PDFUchwała nr 125/2022 w sprawie wyrażenia opinii nt. zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 (w semestrze letnim) w Instytucie Archeologii (122,78KB)

PDFUchwała nr 124/2022 w sprawie wyrażenia opinii nt. korekty zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Muzykologii, skutkującej uchyleniem Uchwały nr 105/2022 z 21 września 2022 r. Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (123,36KB)

PDFUchwała nr 123/2022 w sprawie wyrażenia opinii nt. korekty zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii, skutkującej uchyleniem Uchwały nr 98/2022 z 21 września 2022 r. Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (124,31KB) Uchylona uchwałą nr 147/2022 RW z dnia 21.12.2022 r.

PDFUchwała nr 122/2022 w sprawie wyrażenia opinii nt. utworzenia Poradni Suicydologicznej w Instytucie Psychologii UWr i powołanie dr Joanny Krawczyk na kierownika Poradni Suicydologicznej od 14.11.2022 r. (120,97KB)
PDFUchwała nr 121/2022 w sprawie zatrudnienia mgra Iwo Fobera na stanowisku badawczym na pełen etat na czas określony w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” w Inkubatorze Doskonałości Naukowej Centrum Meta-Badań na WNHP (Instytut Psychologii) (125,58KB)
PDFUchwała nr 120/2022 w sprawie powołania dr hab. Małgorzaty Kowalczyk na funkcję Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych (111,35KB)
PDFUchwała nr 119/2022 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 21 września 2022 r. (118,24KB)
PDFUchwała nr 118/2022 w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu Wydziałowej Komisji ds. Nagród Rektora za osiągnięcia: naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rok akademicki 2022/2023 (113,66KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 21 września 2022 r.:

PDFUchwała nr 117/2022 w sprawie zatrudnienia dr Dominiki Elżbiety Grzesik w Instytucie Historycznym (103,16KB)
PDFUchwała nr 116/2022 w sprawie powołania prof. dr hab. Leszka Ziątkowskiego na kierownika Zakładu Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII wieku w Instytucie Historycznym (102,90KB)
PDFUchwała nr 115/2022 w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Marka Derwicha w Instytucie Historycznym (103,63KB)
PDFUchwała nr 114/2022 w sprawie jednorazowej zmiany w programie studiów na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej – promocja, ochrona i gospodarowanie w roku ak. 2022/2023 (103,61KB)
PDFUchwała nr 113/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Historycznym na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 (102,05KB)

PDFUchwała nr 112/2022 w sprawie wyznaczenia dra Jakuba Węglorza na drugiego promotora pracy licencjackiej (102,68KB)
PDFUchwała nr 111/2022 w sprawie zajęć anglojęzycznych dla studentów European Cultures i programu ERASMUS+ w roku ak. 2022/2023 (102,88KB)
PDFUchwała nr 110/2022 w sprawie odwołania prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha z dniem 25.10.2022 r. oraz ponownego powołania z dniem 26.10.2022 r. na Dyrektora Instytutu Muzykologii (104,62KB)
PDFUchwała nr 109/2022 w sprawie zatrudnienia prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha w Instytucie Muzykologii (103,77KB)
PDFUchwała nr 108/2022 w sprawie uchylenia Uchwały nr 81/2022 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z 22.06.2022 r. w sprawie korekty omyłek pisarskich w programie studiów realizowanych w Instytucie Muzykologii na kierunku studiów muzykologia (101,84KB)
PDFUchwała nr 107/2022 w sprawie powołania dra Sławomira Wieczorka na Z-cę Dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Muzykologii (100,96KB)
PDFUchwała nr 106/2022 w sprawie odwołania dr Agnieszki Drożdżewskiej z funkcji Z-cy Dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Muzykologii (102,72KB)
PDFUchwała nr 105/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr (102,69KB) Uchylona uchwałą nr 124/2022 RW z dnia 26.10.2022 r.
PDFUchwała nr 104/2022 w sprawie przyznania awansu dr hab. Marcie Osypińskiej na stanowisko profesora UWr (117,80KB)
PDFUchwała nr 103/2022 w sprawie zatrudnienia dr Lucii Clarisy Watson Jimenez w Instytucie Archeologii (105,06KB)
PDFUchwała nr 102/2022 w sprawie zatrudnienia dr Marty Czerwonki w Instytucie Psychologii (103,46KB)
PDFUchwała nr 101/2022 w sprawie zatrudnienia mgr Adrianny Babijew w Instytucie Psychologii (102,97KB)
PDFUchwała nr 100/2022 w sprawie zatrudnienia mgr Anny Cieślik w Instytucie Psychologii (101,85KB)
PDFUchwała nr 99/2022 w sprawie powołania dr Joanny Krawczyk na kierownika Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii (100,60KB)
PDFUchwała nr 98/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr (102,44KB) Uchylona uchwałą nr 123/2022 RW z dnia 26.10.2022 r.
PDFUchwała nr 97/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w Instytucie Psychologii na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 (102,18KB)
PDFUchwała nr 96/2022 w sprawie zatrudnienia Pana dra inż. Daniela Skrzypca w Inkubatorze Doskonałości Naukowej Centrum Meta-Badań (102,83KB)
PDFUchwała nr 95/2022 w sprawie zatrudnienia Pana dra Pawła Tomasza Drabarczyka vel Grabarczyka w lnstytucie Kulturoznawstwa (103,95KB)
PDFUchwała nr 94/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w Instytucie Pedagogiki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 (103,50KB)
PDFUchwała nr 93/2022 w sprawie zatrudnienia Pana dra hab. Piotra Gołdyna w lnstytucie Pedagogicznym (104,71KB)
PDFUchwała nr 92/2022 w sprawie wyrażenia opinii o przyznaniu medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Pani prof. Marii Eduardzie Duarte z Uniwersytetu w Lizbonie (118,70KB)
PDFUchwała nr 91/2022 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 22 czerwca 2022 r. (116,00KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 22 czerwca 2022 r.:

PDFUchwała nr 90/2022 w sprawie przyznania tytułu honorowego doctor(a) honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Prezydentowi RFN, dr. Frankowi Walterowi Steinmeierowi (101,06KB)
PDFUchwała nr 89/2022 w sprawie zatrudnienia Pana prof. dra hab. Leszka Ziątkowskiego w lnstytucie Historycznym (104,42KB)
PDFUchwała nr 88/2022 w sprawie zatrudnienia Pani dr Aleksandry Kubiak-Schneider na stanowisko adiunkta (post-doc) w ramach grantu NCN Maestro (Instytut Historyczny) (106,44KB)
PDFUchwała nr 87/2022 w sprawie powierzenia zastępstwa kierowania Zakładem Historii Starożytnej Panu dr. hab. Adamowi Pałuchowskiemu (104,44KB)
PDFUchwała nr 86/2022 w sprawie udzielenia urlopu naukowego Panu dr. hab. Wojciechowi Mrozowiczowi, prof. UWr (Instytut Historyczny). (102,51KB)
PDFUchwała nr 85/2022 w sprawie udzielenia urlopu naukowego Pani dr hab. Małgorzacie Pawlak, prof. UWr (Instytut Historyczny) (102,97KB)
PDFUchwała nr 84/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w roku akademickim 2022/2023 (116,96KB)
PDFUchwała nr 83/2022 w sprawie awansu Pani dr Agnieszki Nowickiej na stanowisko adiunkta Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki) (103,33KB)
PDFUchwała nr 82/2022 w sprawie awansu Pana dra hab. Piotra Plichty na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Pedagogiki) (103,85KB)
PDFUchwała nr 81/2022 w sprawie korekty omyłek pisarskich w programie studiów realizowanych w Instytucie Muzykologii na kierunku Muzykologia (102,49KB)
PDFUchwała nr 80/2022 w sprawie zatrudnienia Pani mgr Ewy Koseckiej w Zakładzie Psychologii Ogólnej lnstytutu Psychologii (103,32KB)
PDFUchwała nr 79/2022 w sprawie zatrudnienia Pani dr Joanny Krawczyk w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia lnstytutu Psychologii (101,28KB)
PDFUchwała nr 78/2022 w sprawie zatrudnienia Pana dra hab. Jerzego Lutego w Zakładzie Psychologii Osobowości lnstytutu Psychologii (102,21KB)
PDFUchwała nr 77/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (102,35KB)
PDFUchwała nr 76/2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w Instytucie Psychologii (102,82KB)
PDFUchwała nr 75/2022 w sprawie zatrudnienia w r. ak. 2022/2023 na umowę zlecenie osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego do prowadzenia zajęć na kierunku studiów stacjonarnych pn. Kulturoznawstwo, realizowanych w Instytucie Kulturoznawstwa (113,43KB)
PDFUchwała nr 74/2022 w sprawie zmian strukturalnych w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta w Uniwersytecie Wrocławskim, zakładających utworzenie z dniem 1 marca 2022 r. nowych jednostek (68,41KB)
PDFUchwała nr 73/2022 w sprawie liczby stypendiów doktoranckich w r. ak. 2022/2023 dla doktorantów na przedłużonym okresie studiów doktoranckich stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych (WNHP) Uniwersytetu Wrocławskiego (69,30KB)
PDFUchwała nr 72/2022 w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2021 (103,18KB)
PDFUchwała nr 71/2022 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2022 (110,62KB)
PDFUchwała nr 70/2022 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 25 maja 2022 r. (116,56KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 25 maja 2022 r.:

PDFUchwała nr 69/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani mgr Katarzyny Szyszki na pełen etat (badawczy) w związku z realizacją projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (umowa nr 0118/NPRH9/H11/88/2021, nr rej. 11H 20 0118 88) pt. „Leksykon i archiwum cyfrowe kultury muzycznej Regionu Kozła” (113,73KB)
PDFUchwała nr 67/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr Marka Kwaśnego na czas określony od 1.10.2022 r. do dnia 30.09.2024 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki (106,97KB)
PDFUchwała nr 67/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr Marka Kwaśnego na czas określony od 1.10.2022 r. do dnia 30.09.2024 r. na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki (114,86KB)
PDFUchwała nr 66/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr hab. Jerzego Kosa na czas określony od 19 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r. na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Sztuki - w związku z jego przejściem na emeryturę z dniem 18 lipca 2022 r. (114,46KB)

PDFUchwała nr 65/2022 w sprawie wyrażenia opinii o korekcie oczywistego błędu w programie studiów na kierunku Pedagogika specjalna, jednolite studia magisterskie niestacjonarne, dotyczącego zapisu w programie studiów przedmiotu Wychowanie fizyczne. (105,89KB)
PDFUchwała nr 64/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu na umowę zlecenie Pani dr Anny Bilon-Piórko do prowadzenia zajęć na kierunku Pedagogika, studia niestacjonarne I stopnia, III rok na specjalności Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna, z przedmiotu Poradnictwo wielokulturowe w Instytucie Pedagogiki. (105,67KB)
PDFUchwała nr 63/2022 w sprawie wyrażenia opinii o wprowadzeniu zmiennej organizacji kursów pn. „Metodyka prospekcji archeologicznej” dla obu stopni studiów (I stopnia i II stopnia) w semestrze zimowym lub w semestrze letnim. (113,89KB)
PDFUchwała nr 62/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 20 kwietnia 2022 r. (119,57KB)
 

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 20 kwietnia 2022 r.:

PDFUchwała nr 61/2022 w sprawie wyrażenia opinii o udzieleniu urlopu naukowego Pana dr Piotra Jakuba Fereńskiego w terminie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. (104,54KB)
PDFUchwała nr 60/2022 w sprawie wyrażenia opinii o udzieleniu urlopu naukowego Pana dr Piotra Głogowskiego w terminie od 05.09.2022 r. do 03.12.2022 r. (105,35KB)
PDFUchwała nr 59/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana mgra Jakuba Kopanieckiego na umowę zlecenie na prowadzenie 15 godzin zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w r. ak. 2021/2022 na kierunku studiów muzykologia, realizowanych jako konserwatorium w formie stacjonarnej w Instytucie Muzykologii (104,39KB)
PDFUchwała nr 58/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana mgra Tomasza Raczkowskiego (doktoranta w Kolegium doktorskim) na umowę zlecenie na prowadzenie 80 godzin zajęć dydaktycznych: badania empiryczne dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia w semestrze letnim w r. ak. 2021/2022 na kierunku etnologia i antropologia kulturowa, realizowanych w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej (105,63KB)
PDFUchwała nr 57/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana mgra Ryszarda Hołowni (pracownika UWr) na umowę zlecenie na prowadzenie 72 godzin zajęć dydaktycznych: obóz inwentaryzatorski dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia w semestrze letnim w r. ak. 2021/2022 na kierunku historia sztuki, realizowanych w Instytucie Historii Sztuki. (105,73KB)
PDFUchwała nr 56/2022 w sprawie wyrażenia opinii o modyfikacji programu kształcenia od roku ak. 2022/2023 na kierunku historia sztuki na studiach I i II stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej w Instytucie Historii Sztuki (105,65KB)

PDFUchwała nr 55/2022 w sprawie wyrażenia opinii o modyfikacji programu kształcenia od roku ak. 2022/2023 na kierunku Pedagogika na studiach II stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (specjalność: Edukacja dorosłych i marketing społeczny) w Instytucie Pedagogiki dla absolwentów studiów I stopnia kierunków pedagogicznych i nauczycielskich oraz niepedagogicznych i nienauczycielskich (114,01KB)

PDFUchwała nr 54/2022 w sprawie wyrażenia opinii o modyfikacji programu kształcenia od roku ak. 2022/2023 na kierunku Pedagogika na studiach II stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (specjalność: Poradnictwo zawodowe i coaching kariery) w Instytucie Pedagogiki dla absolwentów studiów I stopnia kierunków pedagogicznych i nauczycielskich (114,27KB)

PDFUchwała nr 53/2022 w sprawie wyrażenia opinii o modyfikacji programu kształcenia od roku ak. 2022/2023 na kierunku Pedagogika na studiach I stopnia, prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Instytucie Pedagogiki (112,29KB)

PDFUchwała nr 52/2022 w sprawie wyrażenia opinii nt. zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie w Uniwersytecie Wrocławskim – korekta treści Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr 22/2022 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 lutego 2022 r. (113,18KB)

PDFUchwała nr 51/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pani dr Iryny Furdy na nowo utworzonym stanowisku badawczym – adiunkta, na umowę o pracę w wymiarze jednego etatu w programie: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. (113,44KB)
PDFUchwała nr 50/2022 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr. w roku ak. 2022/2023 dla: - obywateli Ukrainy - objętych Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz - osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia się. (158,84KB)
PDFUchwała nr 49/2022 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 23 marca 2022 r. (120,47KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 marca 2022 r.:

PDFUchwała nr 48/2022 w sprawie poparcia komunikatu o sytuacji w Uczelni po wygaszeniu kadencji JM Rektora Pana prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego (252,18KB)
PDFUchwała nr 47/2022 w sprawie wyrażenia opinii o udzieleniu urlopu naukowego Panu prof. dr hab. Przemysławowi Wiszewskiemu w terminie od 1.04.2022- 31.03.2023 (104,09KB)
PDFUchwała nr 46/2022 w sprawie wyrażenia opinii o udzieleniu urlopu naukowego Panu dr hab. Robertowi Kołodziejowi, prof. UWr w roku ak. 2022/2023 (103,95KB)
PDFUchwała nr 45/2022 w sprawie wyrażenia opinii o korektach omyłek pisarskich w programie studiów na kierunkach: historia I i II stopnia, DKM oraz HPP, prowadzonych w Instytucie Historycznym (dot. Uchwały Nr 73/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, a także Uchwały nr 37/2020 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Historia studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne od roku akademickiego 2020-2021(z późn. zmianami) (110,93KB)

PDFUchwała nr 44/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w r. ak. 2021/2022 na kierunkach studiów: Pedagogika oraz Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Instytucie Pedagogiki (106,25KB)
PDFUchwała nr 43/2022 w sprawie wyrażenia opinii o modyfikacji programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna prowadzonym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Instytucie Pedagogiki (119,23KB)

PDFUchwała nr 42/2022 w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu Pana dr Jakuba Wanota na stanowisko badawcze adiunkta na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu na okres 48 miesięcy od 1.04.2022 do 31.03.2026 w Zakładzie Archeologii Pozaeuropejskiej (Instytut Archeologii) projekcie NCN-UMO-2021/B/HS3/03115 (116,47KB)
PDFUchwała nr 41/2022 w sprawie zatwierdzenia zmian do Uchwały nr 140/2021 z 15 grudnia 2021 r. dotyczących zasad rekrutacji dla kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacyjnym na studia na rok akademicki 2023/2024 (116,61KB)
PDFUchwała nr 40/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Muzykologii w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych (136,88KB)
PDFUchwała nr 39/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników Instytutu Kulturoznawstwa i Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych (170,78KB)
PDFUchwała nr 38/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników Instytutu Historycznym w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych (152,52KB)
PDFUchwała nr 37/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników Instytutu Archeologii w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych (151,09KB)
PDFUchwała nr 36/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników Instytutu Pedagogiki w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych (366,24KB)
PDFUchwała nr 35/2022 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej pracowników Instytutu Psychologii w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej oraz w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych (156,93KB)
PDFUchwała nr 34/2022 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 23 lutego 2022 r. (121,05KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 23 lutego 2022 r.:

PDFUchwała nr 33/2022 w sprawie zaopiniowania programu praktyk pedagogicznych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. (129,83KB)

PDFUchwała nr 32/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgra Łukasza Postrożnego (osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego) na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. (130,32KB)
PDFUchwała nr 31/2022 w sprawie wyrażenia zgody na awans Pani dr Aliny Żurek ze stanowiska starszego wykładowcy na stanowisko adiunkta z dniem 01.03.2022 r. w Instytucie Psychologii (131,06KB)
PDFUchwała nr 30/2022 w sprawie zaopiniowania płatnego urlopu naukowego Pani dr Izabeli Lebudy, prof. UWr w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. (128,68KB)
PDFUchwała nr 29/2022 w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie (stwierdzenie nieważności) Uchwały nr 121/2021 Rady WNHP z dnia 15 grudnia 2021 ws. powołania Pani dr hab. Alicji Senejko, prof. UWr na kierownika Zakładu Psychologii Rozwoju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. (131,23KB)
PDFUchwała nr 28/2022 w sprawie wyrażenia zgody na korektę zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w r. ak. 2021/2022 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i uchylenie (stwierdzenie nieważności) Uchwały Rady Wydziału nr 7/2022 z 26 stycznia 2022 r. (134,63KB)
PDFUchwała nr 27/2022 w sprawie wyrażenia zgody na korektę zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w r. ak. 2021/2022 w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i uchylenie (stwierdzenie nieważności) Uchwały Rady Wydziału nr 6/2022 z 26 stycznia 2022 (134,26KB)
PDFUchwała nr 26/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr Barbary Andruszkiewicz (osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego) na umowę zlecenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku historia sztuki (studia licencjackie, tryb stacjonarny) w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (132,33KB)
PDFUchwała nr 25/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr Marty Derejczyk (osoby spoza Uniwersytetu Wrocławskiego) na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego (131,66KB)
PDFUchwała nr 24/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie mgr Agaty Thannhauser i dra Łukasza Szleszkowskiego (osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego) na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w r. ak. 2021/2022 w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (133,26KB)
PDFUchwała nr 23/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani dr Lisy Schunk na stanowisku badawczym (asystent) w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia celem realizacji projektu badawczego NCN w Uniwersytecie Wrocławskim (115,43KB)
PDFUchwała nr 22/2022 sprawie wyrażenia opinii nt. zmian w programie studiów drugiego stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie w Uniwersytecie Wrocławskim (115,23KB)

PDFUchwała nr 21/2022 w sprawie wyrażenia opinii nt. powołania Pani dr Agnieszki Wojciechowskiej na recenzentkę pracy licencjackiej Lucasa Griffina, studenta European Cultures w Uniwersytecie Wrocławskim (112,08KB)
PDFUchwała nr 20/2022 w sprawie wyrażenia opinii nt. przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego (111,40KB)
PDFUchwała nr 19/2022 w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 26 stycznia 2022 r. (121,51KB)

Uchwały Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych z dnia 26 stycznia 2022 r.:

PDFUchwała nr 18/2022 w sprawie zatwierdzenia minimum programowego dla kierunku wiodącego historia (II stopień – uzupełniające studia magisterskie) dla studentów Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Wrocławskim (641,56KB)
PDFUchwała nr 17/2022 w sprawie zatwierdzenia korekty w indywidualnym programie studiów Pani Moniki Mazur - studentki III roku na kierunku studiów „Dziedzictwo Kultury Materialnej”, prowadzonym w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (646,56KB)
PDFUchwała nr 16/2022 w sprawie delegalizacji Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyczno-Oświatowego, Dobroczynnego i Obrony Praw Człowieka „Memoriał” (463,46KB)
PDFUchwała nr 15/2022 w sprawie powołania Pani dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos, prof. UWr na Kierownika Pracowni Badań nad Urbanistyką i Architekturą Nowoczesną w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (186,40KB)
PDFUchwała nr 14/2022 w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pana dra Jakuba Zarzyckiego na czas nieokreślony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (185,84KB)
PDFUchwała nr 13/2022 w sprawie zatrudnienia w ramach projektu NAWA Pana dra Ihara Melnikaua na stanowisku adiunkta w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (184,61KB)
PDFUchwała nr 12/2022 w sprawie zatrudnienia w ramach Inkubatora Doskonałości Pani dr Marty Maleszy w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (185,05KB)
PDFUchwała nr 11/2022 w sprawie zatrudnienia w ramach Inkubatora Doskonałości „Being Human” Pana dr Michała Misiaka w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (184,41KB)
PDFUchwała nr 10/2022 w sprawie zatrudnienia Pani dr Małgorzaty Dancewicz-Pawlik na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w Uniwersytecie Wrocławskim (185,38KB)
PDFUchwała nr 9/2022 w sprawie wyrażenia zgody na  zatrudnienie na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Historycznym osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego (262,52KB)
PDFUchwała nr 8/2022 w sprawie zaopiniowania dla studiów niestacjonarnych (wieczorowych) wieczorowych prowadzonych w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (246,13KB)
PDFUchwała nr 7/2022 w sprawie wyrażenia zgody na  zatrudnienie na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Psychologii osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego (290,06KB)
PDFUchwała nr 6/2022 w sprawie wyrażenia zgody na  zatrudnienie na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w Instytucie Psychologii osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego (263,14KB)
PDFUchwała nr 5/2022 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych z dnia 15 grudnia 2021r (268,68KB)
PDFUchwała nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia prowizorium do planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Historycznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2022 (113,55KB)
PDFUchwała nr 3/2022 w sprawie zatrudnienia na dotychczasowych warunkach od 1 lutego 2022 r. do 30 września 2026 roku Pani dr hab. Krystyny Dziubackiej w Instytucie Pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim, w związku z jej przejściem na emeryturę (167,48KB)
PDFUchwała nr 2/2022 w sprawie rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 31 stycznia 2022 r. z Panią dr hab. Krystyną Dziubacką (zatrudnioną w Instytucie Pedagogiki w Uniwersytecie Wrocławskim), w związku z jej przejściem na emeryturę (194,80KB)
PDFUchwała nr 1/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej (231,28KB)