Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM)

      Biuro Współpracy Międzynarodowej zostało powołane do życia zarządzeniem Rektora Nr 106/2007 z dnia 21 grudnia 2007. Biuro przejęło kontynuowanie zadań prowadzonych przez zlikwidowany mocą zarządzenia Dział Współpracy z Zagranicą oraz podlegającą mu sekcję pod nazwą Biura Międzynarodowej Wymiany Studenckiej. W zarządzeniu został określony zakres działania Biura i zadań do wykonania.

    BWM zajmuje się koordynowaniem współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z uczelniami i instytucjami edukacji wyższej w Europie i poza Europą. Współpraca ta obejmuje udział naszej Uczelni w programach wymiany skierowanych do studentów, doktorantów, kadry akademickiej i administracyjnej. Programem, który Uczelnia nasza realizuje z sukcesem już od 20 lat to Program Erasmus +. Program ten pozwala na wymianę studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami z ponad 600 uczelniami europejskimi. 

    Od 2005 roku, jako jedyna Uczelnia w Polsce uczestniczymy w Programie ISEP International Student Exchange Program. Dzięki temu programowi gościmy na naszym Uniwersytecie studentów amerykańskich a nasi studenci mogą wyjeżdżać na semestralne studia na jedną z 250 uczelni amerykańskich.

     BWM koordynuje uczestnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego w trzech projektach edukacyjnych w ramach programu Erasmus Mundus. Program ten zakłada prowadzenie wspólnych studiów magisterskich w języku angielskim we współpracy z kilkoma innymi uczelniami europejskimi. Obecnie na naszej Uczelni realizowane są trzy takie projekty: dwa na Wydziale Nauk Społecznych tj. Global Studies Konsorcjum,  w skład Konsorcjum oferującego te studia wchodzą następujące uniwersytety:

 •  University of Leipzig - koordynator Programu
 •  Uniwersytet Wrocławski - ze strony UWr studia prowadzi Wydział Nauk Społecznych
 •  London School of Economics and Political Science
 •  University of Vienna
 •  Roskilde University
 •  Dalhousie University
 •  Macquarie University
 •  University of California at Santa Barbara
 •  University of Stellenbosch
 •  Fudan University
 •  Jawaharlal Nehru University

oraz  Mitra Konsorcjum,  w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego partnerem realizującym  wspólne międzynarodowe studia magisterskie jest Instytut Socjologii.

Pozostali partnerzy w programie to:

 • Université de Lille (Francja)- koordynator Programu
 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
 • University College Cork (Irlandia)
 • Uniwersytet « Babes-Bolyai » (Rumunia)
 • Uniwersytet Cheikh Anta Diop w Dakarze (Sénégal)
 • Universidad Nacional Autónoma de México (Meksyk)
 • Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brazylia)

     W roku akademickim 2004/2005 Uniwersytet przystąpił do realizacji Programu im. Lane Kirklanda w ramach, którego na naszej Uczelni przebywa, co roku około 10 stypendystów z krajów byłego Związku Radzieckiego głównie z Ukrainy, Białorusi, Gruzji,  Mołdawii, Kazachstanu, Obwodu Kaliningradzkiego. Stypendyści ci mają szansę uzupełnienia swojego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej w jednej z samorządowych lub pozarządowych instytucji Dolnego Śląska.

   BWM od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi również rekrutację Kandydatów spoza Unii Europejskiej na studia licencjackie i magisterskie prowadzone  w języku angielskim.

 

BWM od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi również rekrutację Kandydatów spoza Unii Europejskiej na studia licencjackie i magisterskie prowadzone  w języku angielskim.

 

Uniwersytet Wrocławski – liczba przyjętych kandydatów na studia

Rok akademicki

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Wydział Filologiczny

26

54

50

53

64

52

52

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

5

2

2

8

8

(2) 0

6

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

30

98

184

171

175

97

131

Wydział Nauk Społecznych

41

60

68

78

66

79

65

Wydział Nauk Biologicznych

-

-

-

-

-

-

 

Wydział Biotechnologii

13

12

36

27

41

18

20

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

3

18

26

24

18

12

16

Wydział Chemii

7

5

18

7

13

1

9

Wydział Fizyki i Astronomii

0

2

2

2

0

0

3

Wydział Matematyki i Informatyki

-

-

-

-

-

5

4

Łącznie

125

251

386

390

385

266

306

 

 

      Od 2008 roku BWM prowadzi Study Abroad Program, pozwalającym studentom Uczelni z całego Świata ubiegać się o pobyt semestralny lub roczny na naszej Uczelni.             

      Poza realizacją wszystkich wyżej wymienionych programów BWM regularnie i od lat prowadzi współpracę z uczelniami zagranicznymi w ramach dwustronnych umów ogólnouniwersyteckich. Uniwersytet ma podpisanych 140 takich umów jednakże najbardziej aktywna i efektywna współpraca dotyczy umów z 59 uczelniami. Współpraca ta obejmuje wymianę pracowników naukowych, doktorantów i studentów, a także prowadzenia wspólnych badań naukowych i organizowania wspólnych konferencji i sympozjów.

     Biuro Współpracy Międzynarodowej jest równocześnie źródłem informacji dla całej społeczności akademickiej dotyczącej innych ofert stypendialnych w tym między innymi oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), DAAD, GFPIS, CEEPUS, stypendia wyszehradzkie, stypendia Fundacji Nauki Polskiej.

 

Adres:

Pl. Uniwersytecki 1

50-137 Wrocław

Biuro Współpracy Międzynarodowej znajduje się w Głównym Gmachu

Uniwersytetu Wrocławskiego przy Placu Uniwersyteckim 1, p.109 (I piętro) i p.36 (parter) 

 

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek: 9.00-14.00

Wtorek: 9.00-14.00

Środa: NIECZYNNE

Czwartek: 9.00-14.00

Piątek: 9.00-14.00

 

Kierownik

Urszula BRODA 

pok. 109

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: urszula.broda@uwr.edu.pl

 

Erasmus+

Barbara SKAŁACKA-HARROLD

Z-ca kierownika, Koordynator Uczelniany Pr. ERASMUS+ umowy bilateralne Erasmus, wyjazdy pracownicze ERASMUS+

pok. 109

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl

 

Anna SAS-KOROBCZAK

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający

pok. 109

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: anna.sas-korobczak@uwr.edu.pl

 

Joanna SKOTNICKA

ERASMUS+ studenci wyjeżdżający, Erasmus+ Kraje partnerskie

pok. 109

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: joanna.skotnicka@uwr.edu.pl

 

Barbara PIETRZKIEWICZ

ERASMUS+ studenci przyjeżdżający,

pok. 109

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: barbara.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl

 

Zofia PIETRZKIEWICZ

Erasmus+ praktyki

pok. 109

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: zofia.pietrzkiewicz@uwr.edu.pl

 

Inne programy wymian

Marta BŁAWAT

Wymiana studencka w ramach umów bilateralnych, ISEP, CEEPUS, stypendiów rządowych

pok. 109

tel. +48 71 375 2705

tel. +48 71 375 2703

e-mail: marta.blawat@uwr.edu.pl

 

Agata NOWAK 

Wymiana pracowników w ramach umów bilateralnych, programy NAWA dla instytucji

Pok. 36

tel. +48 71 375 22 11

e-mail: agata.nowak@uwr.edu.pl

 

Wyjazdy pracowników

Barbara WYSZTYGIEL

wyjazdy pracowników, wnioski wyjazdowe

pok. 36

tel. +48 71 375 22 48

tel. +48 71 344 69 99

e-mail: barbara.wysztygiel@uwr.edu.pl

 

Magdalena NYCZKA-STICH

wyjazdy pracowników, wnioski wyjazdowe 

pok. 36

tel. +48 71 375 22 48

tel. +48 71 344 69 99

e-mail: magdalena.nyczka-stich@uwr.edu.pl  

 

Studia pełnopłatne w języku angielskim

Katarzyna KRAWCZYK

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

pok. 36

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 375 28 64

e-mail: international@uwr.edu.pl

 

Marta NOWAK

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

pok. 36

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 375 28 64

e-mail: international@uwr.edu.pl

 

Karina BOJKO

studia pełnopłatne w j. angielskim, promocja w krajach poza UE

pok. 36

tel. +48 71 375 28 77

tel. +48 71 375 28 64

e-mail: international@uwr.edu.pl

 

Welcome Point

Izabela Janicka

Kuźnicza 49, pokój 19 (wejście od ulicy)

e-mail: 

 

Zuzanna Mazur

Kuźnicza 49, pokój 19 (wejście od ulicy)

e-mail: 

 

 

 

informację wytworzył(a): Urszula Broda
za treść odpowiada: Urszula Broda
data wytworzenia: 16-05-2011