Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Inkubatorze Doskonałości Naukowej "Slavicus" Wydziału Filologicznego

        Wrocław, data 28.01.2022r.

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt w Inkubatorze Doskonałości Naukowej „Slavicus”

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Data ogłoszenia: 30.11.2021r.

Termin składania ofert: 31.12.2021r.

Termin rozstrzygnięcia: 28.01.2022r.

Ilość zgłoszeń: 3

Liczba stanowisk: 2

Kandydaci, którzy wygrali konkurs:

- dr Marcin Wągiel

- dr Natalia Shlikhutka

Uzasadnienie:

Dr Marcin Wągiel z nadmiarem spełnia wszystkie warunki konkursu. Merytorycznie jego badania mieszczą się dokładnie w wiodącym temacie projektu badawczego Slavicus, tzn. w badaniach porównawczych dotyczących języków słowiańskich na gruncie współczesnych teorii językoznawczych. Jest młodym, obiecującym badaczem, stopień doktora uzyskał w roku 2019, przy czym jego doktorat uznany został za wyróżniający i nagrodzony prestiżową nagrodą. Dr Marcin Wągiel ma znakomity dorobek i doświadczenie badawcze. Należy do czołówki światowej w gronie językoznawców zajmujących się językoznawstwem formalnym. Indeks h=6 i około 100 cytowań jest bardzo dobrym wynikiem w skali międzynarodowej jak na dyscyplinę językoznawstwo i obecny etap kariery akademickiej dr Wągla. Na uwagę zasługuje też jego współpraca z czołowymi badaczami o światowej renomie w różnych projektach. Cenna jest też biegła znajomość kilku języków słowiańskich oraz badania nad nimi, potwierdzone wyżej wspomnianym znaczącym dorobkiem. Plany badawcze dr Marcina Wągla wpisują się znakomicie w główne cele badawcze Inkubatora Doskonałości Naukowej – Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi „Slavicus”.

Dr Natalia Shlikhutka uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w listopadzie 2021. Spełnia tym samym warunek młodego badacza. Ukończyła studia magisterskie na 2 kierunkach: filologia słowiańska i filologia rosyjska. Posiada biegłą znajomość 5 języków słowiańskich, przy czym jej językiem ojczystym jest język ukraiński. Znajomość tych języków jest niezwykle pożądana w projekcie „Slavicus”. Ma w swoim dorobku kilkanaście publikacji, w tym zagranicznych, oraz kilkanaście referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest to bogaty dorobek na tak wczesnym etapie kariery akademickiej. Jest osobą otwartą na nowe wyzwania, co jest potwierdzone wszechstronną działalnością wykazaną w CV. Ma doświadczenie w pracy z korpusami językowymi oraz rozumie zadania projektu Slavicus, co zostało potwierdzone jej planami badawczymi w projekcie. Jest cenną, obiecującą, ambitną młodą badaczką. Wpisuje się znakomicie w główne cele badawcze Inkubatora Doskonałości Naukowej – Centrum Badań Korpusowych i Eksperymentalnych nad Językami Słowiańskimi „Slavicus”