Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2022

Uchwały z dnia 20 stycznia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 1/2022 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Mateusza Meserszmita.pdf (58,38KB)
PDFUchwała Nr 2/2022 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Edyty Mazurkiewicz.pdf (58,24KB)
PDFUchwała Nr 3/2022 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Kuli.pdf (59,22KB)
PDFUchwała nr 4/2022 WNB w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia na kierunku Ochrona środowiska od 2023/2024.pdf (136,93KB)
PDFUchwała nr 5/2022 WNB w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia na kierunku Ochrona środowiska od 2023/2024.pdf (98,62KB)
PDFUchwała nr 6/2022 WNB w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich od 2026/2027.pdf (99,65KB)
PDFUchwała nr 7/2022 WNB w sprawie w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia I i II stopnia na kierunku Ochrona środowiska w roku akademickim 2022/2023.pdf (104,24KB)
PDFUchwała nr 8/2022 WNB w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych obowiązujących studentów Wydziału Nauk Biologicznych.pdf (138,25KB)

Uchwały z dnia 17 lutego 2022 r.:

PDFUchwała nr 9/2022 WNB w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (498,50KB)
PDFUchwała nr 10/2022 WNB w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Biologia studia I i II stopnia.pdf (119,32KB)

Uchwały z dnia 17 marca 2022 r.:

PDFUchwała Nr 11/2022 WNB w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.pdf (88,75KB)
PDFUchwała Nr 12/2022 WNB w sprawie w sprawie zatwierdzenia procedury dyplomowania studentów na WNB.pdf (89,26KB)
PDFzał.1 do Uchwały Nr 12/2022.pdf (371,78KB)
PDFUchwała Nr 13/2022 WNB w sprawie zatwierdzenia procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.pdf (78,32KB)
PDFzał.1 do Uchwały Nr 13/2022.pdf (198,95KB)
PDFUchwała Nr 14/2022 WNB w sprawie zatwierdzenia procedury realizacji pracy dyplomowej poza WNB.pdf (76,99KB)
PDFzał.1 do Uchwały Nr 14/2022.pdf (211,05KB)
PDFUchwała Nr 15/2022 WNB w sprawie zatwierdzenia procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa) na WNB.pdf (77,29KB)
PDFzał.1 do Uchwały Nr 15/2022.pdf (170,74KB)
PDFUchwała Nr 16/2022 WNB w sprawie rekomendacji dla publikacji z Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii do nagrody zespołowej Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.pdf (97,10KB)

Uchwały z dnia 21 kwietnia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 17/2022 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowę zlecenie dra J. Piątkowskiego w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (53,65KB)
PDFUchwała Nr 18/2022 WNB w sprawie ustalenia limitów przyjęć na WNB na I rok studiów 2022/2023 dla kandydatów Ukrainy.pdf (109,65KB)
PDFUchwała Nr 19/2022 WNB w sprawie ustalenia limitów przyjęć dla kandydatów na I rok studiów na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się na WNB 2022/2023.pdf (107,90KB)
PDFUchwała Nr 20/2022 WNB w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok 2022/2023 na kierunku Ochrona środowiska dla kandydatów Ukrainy.pdf (113,46KB)
PDFUchwała Nr 21/2022 WNB w sprawie ustalenia limitów przyjęć na dla kandydatów na I rok 2022/2023 na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się MSOŚ.pdf (104,51KB)
PDFUchwała Nr 22/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra O. Kovalchuka.pdf (47,45KB)
PDFUchwała Nr 23/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra T. Skawińskieg.pdf (48,23KB)
PDFUchwała Nr 24/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Agaty Zemły.pdf (47,59KB)
PDFUchwała Nr 25/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra S. Salaty.pdf (48,31KB)
PDFUchwała Nr 26/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr M. Zagalskiej-Neubauer.pdf (48,12KB)
PDFUchwała Nr 27/2022 WNB w sprawie awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego w grupie pracowników dydaktycznych dr Joanny Łubockiej.pdf (80,45KB)

Uchwały z dnia 19 maja 2022 r.:

PDFUchwała Nr 28/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Marty Cholewy.pdf (47,88KB)
PDFUchwała Nr 29/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Krzysztofa Kolendy.pdf (49,13KB)
PDFUchwała Nr 30/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Kuśmierek.pdf (47,95KB)
PDFUchwała Nr 31/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Aleksandry Słupianek.pdf (48,53KB)
PDFUchwała Nr 32/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Katarzyny Mizio.pdf (48,37KB)
PDFUchwała Nr 33/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej.pdf (48,55KB)
PDFUchwała Nr 34/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Elżbiety Żołubak.pdf (48,49KB)
PDFUchwała Nr 35/2022 Rady Wydziału w sprawie zopiniowania oferty przedmiotów do wyboru na WNB w 2022/2023.pdf (157,23KB)
PDFUchwala Nr 35/2022 Rady Wydziału Załączniki.pdf (1,27MB)

Uchwały z dnia 23 czerwca 2022 r.:

PDFUchwała Nr 36/2022 Rady Wydziału w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich 2022/2023.pdf (48,55KB)
PDFUchwała Nr 37/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Karoliny Małas.pdf (48,47KB)
PDFUchwała Nr 38/2022 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia procedury dyplomowania w MSOŚ.pdf (184,13KB)
PDFUchwała Nr 39/2022 Rady Wydziału w sprawie awansu na stanowisko profesora UWr dra hab. Adriana Smolisa.pdf (124,97KB)
PDFUchwała Nr 40/2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr do prowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (97,02KB)

Uchwały z dnia 22 września 2022 r.:

PDFUchwała Nr 41_2022 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia IPP Pani E. Mroczko.pdf (103,89KB)
PDFUchwała Nr 42_2022 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia IPP Pani N. Grzyb.pdf (103,72KB)

Uchwały z dnia 6 października 2022 r.:

PDFUchwała Nr 43_2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej.pdf (49,53KB)
PDFUchwała Nr 44_2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Tomasza Skawińskiego.pdf (48,25KB)
PDFUchwała Nr 45_2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Elizy Turlej.pdf (48,92KB)
PDFUchwała Nr 46_2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Jakuba Suchodolskiego.pdf (49,53KB)
PDFUchwała Nr 47_2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Marcjanny Wimonć.pdf (49,13KB)

Uchwały z dnia 20 października 2022 r.:

PDFUchwała Nr 48_2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Zarzeckiej-Szubinskiej.pdf (50,30KB)
PDFUchwała Nr 49_2022 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania kandydatury mgr Beaty Orłowskiej na kierownika Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej.pdf (119,54KB)
PDFuchwała Nr 50_2022 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania strategii WNB na lata 2020-2030.pdf (120,51KB)

Uchwały z dnia 17 listopada 2022 r.:

PDFUchwała Nr 51_2022 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego do prowadzenia zajęć na kierunku ZŚP.pdf (97,39KB)
PDFUchwała Nr 52_2022 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania zatrudnienia osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego do prowadzenia zajęć na kierunku MB.pdf (97,71KB)
PDFUchwała Nr 53_2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Henoka Kassa Tegegne.pdf (49,78KB)
PDFUchwała Nr 54_2022 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia procedury warunków i trybu przenoszenia przepisywania zajęć na WNB.pdf (132,96KB)
PDFUchwała Nr 55_2022 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia procedury wprowadzania i zatwierdzania korekt w programach studiów na WNB.pdf (131,19KB)
PDFUchwała Nr 56_2022 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych realizowanych na WNB.pdf (132,45KB)

Uchwały z dnia 15 grudnia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 57_2022 Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Agnieszki Morel.pdf (48,43KB)
PDFUchwała Nr 58_2022 Rady Wydziału w sprawie kryteriów awansowych nauczycieli akademickich na WNB.pdf (196,22KB)
PDFUchwała Nr 59_2022 Rady Wydziału w sprawie powołania na Uniwersytecie Wrocławskim jednostki ogólnouniwersyteckiej o nazwie Uniwersyteckie Centrum Humanistyki Cyfrowej.pdf (135,32KB)
PDFUchwała Nr 60_2022 Rady Wydziału w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia na WNB w roku akademickim 2023_2024.pdf (134,46KB)
PDFUchwała Nr 60_2022 Załącznik.pdf (72,98KB)
PDFUchwała Nr 61_2022 Rady Wydziału w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia I i II stopnia na kierunku Ochrona środowiska w roku akademickim 2023_2024.pdf (128,83KB)
PDFUchwała Nr 61_2022 Załącznik.pdf (62,27KB)
PDFUchwała Nr 62_2022 Rady Wydziału w sprawie zatwierdzenia procedury realizownia modułowego przygotowania do zawodu nauczyciela na WNB.pdf (131,66KB)
PDFUchwała Nr 62_2022 Załącznik.pdf (90,47KB)