Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk Biologicznych 2022

Uchwały z dnia 20 stycznia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 1/2022 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 2/2022 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Edyty Mazurkiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 3/2022 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Kuli.pdf
PDFUchwała nr 4/2022 WNB w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia na kierunku Ochrona środowiska od 2023/2024.pdf
PDFUchwała nr 5/2022 WNB w sprawie określenia zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia na kierunku Ochrona środowiska od 2023/2024.pdf
PDFUchwała nr 6/2022 WNB w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich od 2026/2027.pdf
PDFUchwała nr 7/2022 WNB w sprawie w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia I i II stopnia na kierunku Ochrona środowiska w roku akademickim 2022/2023.pdf
PDFUchwała nr 8/2022 WNB w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studenckich praktyk zawodowych obowiązujących studentów Wydziału Nauk Biologicznych.pdf

Uchwały z dnia 17 lutego 2022 r.:

PDFUchwała nr 9/2022 WNB w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDFUchwała nr 10/2022 WNB w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Biologia studia I i II stopnia.pdf

Uchwały z dnia 17 marca 2022 r.:

PDFUchwała Nr 11/2022 WNB w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.pdf
PDFUchwała Nr 12/2022 WNB w sprawie w sprawie zatwierdzenia procedury dyplomowania studentów na WNB.pdf
PDFzał.1 do Uchwały Nr 12/2022.pdf
PDFUchwała Nr 13/2022 WNB w sprawie zatwierdzenia procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.pdf
PDFzał.1 do Uchwały Nr 13/2022.pdf
PDFUchwała Nr 14/2022 WNB w sprawie zatwierdzenia procedury realizacji pracy dyplomowej poza WNB.pdf
PDFzał.1 do Uchwały Nr 14/2022.pdf
PDFUchwała Nr 15/2022 WNB w sprawie zatwierdzenia procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa) na WNB.pdf
PDFzał.1 do Uchwały Nr 15/2022.pdf
PDFUchwała Nr 16/2022 WNB w sprawie rekomendacji dla publikacji z Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii do nagrody zespołowej Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.pdf

Uchwały z dnia 21 kwietnia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 17/2022 WNB w sprawie zaopiniowania zatrudnienia na umowę zlecenie dra J. Piątkowskiego w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf
PDFUchwała Nr 18/2022 WNB w sprawie ustalenia limitów przyjęć na WNB na I rok studiów 2022/2023 dla kandydatów Ukrainy.pdf
PDFUchwała Nr 19/2022 WNB w sprawie ustalenia limitów przyjęć dla kandydatów na I rok studiów na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się na WNB 2022/2023.pdf
PDFUchwała Nr 20/2022 WNB w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok 2022/2023 na kierunku Ochrona środowiska dla kandydatów Ukrainy.pdf
PDFUchwała Nr 21/2022 WNB w sprawie ustalenia limitów przyjęć na dla kandydatów na I rok 2022/2023 na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się MSOŚ.pdf
PDFUchwała Nr 22/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra O. Kovalchuka.pdf
PDFUchwała Nr 23/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra T. Skawińskieg.pdf
PDFUchwała Nr 24/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Agaty Zemły.pdf
PDFUchwała Nr 25/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra S. Salaty.pdf
PDFUchwała Nr 26/2022 WNB w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr M. Zagalskiej-Neubauer.pdf
PDFUchwała Nr 27/2022 WNB w sprawie awansu na stanowisko profesora Uniwersytetu Wrocławskiego w grupie pracowników dydaktycznych dr Joanny Łubockiej.pdf

Uchwały z dnia 19 maja 2022 r.:

PDFUchwała Nr 28/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Marty Cholewy.pdf
PDFUchwała Nr 29/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Krzysztofa Kolendy.pdf
PDFUchwała Nr 30/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Kuśmierek.pdf
PDFUchwała Nr 31/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Aleksandry Słupianek.pdf
PDFUchwała Nr 32/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 33/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 34/2022 Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 35/2022 Rady Wydziału w sprawie zopiniowania oferty przedmiotów do wyboru na WNB w 2022/2023.pdf
PDFUchwala Nr 35/2022 Rady Wydziału Załączniki.pdf