Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 2022

Uchwały z dnia 20 stycznia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 1/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. T. Podgórskiemu.pdf (53,33KB)
PDFUchwała Nr 2/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. R. Rucie.pdf (52,74KB)
PDFUchwała Nr 3/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr. T. Borowikowi stopnia doktora habilitowanego.pdf (54,65KB)
PDFUchwała Nr 4/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgra Mateusza Meserszmita.pdf (45,19KB)
PDFUchwała Nr 5/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Edyty Mazurkiewicz.pdf (45,51KB)
PDFUchwała Nr 6/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Kuli.pdf (45,72KB)
PDFUchwała Nr 7/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Darii Nawrockiej.pdf (51,91KB)
PDFUchwała Nr 8/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lipok.pdf (56,32KB)
PDFUchwała Nr 9/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lipok.pdf (54,10KB)
PDFUchwała Nr 10/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Padjaska.pdf (54,29KB)
PDFUchwała Nr 11/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Padjaska.pdf (53,15KB)

Uchwały z dnia 17 lutego 2022 r.:

PDFUchwała Nr 12/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf (53,71KB)
PDFUchwała Nr 13/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf (51,60KB)
PDFUchwała Nr 14/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf (52,38KB)
PDFUchwała Nr 15/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf (57,95KB)
PDFUchwała Nr 16/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małas.pdf (55,40KB)
PDFUchwała Nr 17/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małas.pdf (53,35KB)
PDFUchwała Nr 18/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf (53,88KB)
PDFUchwała Nr 19/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Kluski.pdf (55,57KB)
PDFUchwała Nr 20/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Kluski.pdf (53,42KB)
PDFUchwała Nr 21/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Płachetki.pdf (54,69KB)
PDFUchwała Nr 22/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Płachetki.pdf (53,56KB)

Uchwały z dnia 17 marca 2022 r.:

PDFUchwała Nr 23/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia dr inż. Bożeny Szulc na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego.pdf (85,10KB)
PDFUchwała Nr 24/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr. Rafałowi Rucie stopnia doktora habilitowanego.pdf (57,03KB)
PDFUchwała Nr 25/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr. Tomaszowi Podgórskiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf (56,70KB)
PDFUchwała Nr 26/2022 w sprawie rekomendacji dla publikacji z Zakładu Biologii Patogenów.pdf (126,98KB)
PDFUchwała Nr 27/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf (55,16KB)
PDFUchwała Nr 28/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf (54,55KB)
PDFUchwała Nr 29/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf (53,08KB)
PDFUchwała Nr 30/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czyrek.pdf (55,25KB)
PDFUchwała Nr 31/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czyrek.pdf (55,10KB)
PDFUchwała Nr 32/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kroczak.pdf (53,00KB)
PDFUchwała Nr 33/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zaopiniowania Komisji do oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej w 20212022.pdf (136,73KB)
PDFUchwała Nr 34/2022 Rady Dyscypliny w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w obszarze działalności i osiągnięć naukowych.pdf (114,32KB)

Uchwały z dnia 21 kwietnia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 35/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Tomaszowi Borowikowi.pdf (56,76KB)
PDFUchwała Nr 36/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Tomaszowi Skawinskiemu.pdf (53,11KB)
PDFUchwała Nr 37/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Skawińskiego.pdf (60,28KB)
PDFUchwała Nr 38/2022 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr M. Poźniak.pdf (55,08KB)
PDFUchwała Nr 39/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr M. Poźniak.pdf (74,90KB)
PDFUchwała Nr 40/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w postępowaniu mgr M. Poźniak.pdf (54,82KB)
PDFUchwała Nr 41/2022 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr N. Porębska.pdf (56,49KB)
PDFUchwała Nr 42/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr N, Porębska.pdf (75,03KB)
PDFUchwała Nr 43/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w postępowaniu mgr N. Porębska.pdf (55,46KB)
PDFUchwała Nr 44/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzińskiej-Kosior.pdf (54,90KB)
PDFUchwała Nr 45/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzińskiej-Kosior.pdf (57,37KB)
PDFUchwała Nr 46/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzińskiej-Kosior.pdf (60,35KB)
PDFUchwała Nr 47/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Meserszmita.pdf (54,38KB)
PDFUchwała Nr 48/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Meserszmita.pdf (55,83KB)
PDFUchwała Nr 49/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Meserszmita.pdf (54,53KB)
PDFUchwała Nr 50/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Pietras-Lebiody.pdf (54,07KB)
PDFUchwała Nr 51/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf (73,29KB)
PDFUchwała Nr 52/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf (58,61KB)
PDFUchwała Nr 53/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf (55,99KB)
PDFUchwała Nr 54/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf (54,42KB)
PDFUchwała Nr 55/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Adama Kotowskiego.pdf (78,28KB)
PDFUchwała Nr 56/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Adama Kotowskiego.pdf (52,86KB)
PDFUchwała Nr 57/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Adama Kotowskiego.pdf (58,05KB)
PDFUchwała Nr 58/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mariusza Chrabąszcza.pdf (59,07KB)
PDFUchwała Nr 59/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Michałowskiego.pdf (54,67KB)
PDFUchwała Nr 60/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Michałowskiego.pdf (52,81KB)
PDFUchwała Nr 61/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Kaźmierczaka.pdf (74,88KB)
PDFUchwała Nr 62/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Kaźmierczaka.pdf (57,34KB)
PDFUchwała Nr 63/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf (55,53KB)
PDFUchwała Nr 64/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf (54,35KB)
PDFUchwała Nr 65/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf (55,45KB)
PDFUchwała Nr 66/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf (53,96KB)
PDFUchwała Nr 67/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Bartza.pdf (54,18KB)
PDFUchwała Nr 68/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Bartza.pdf (55,52KB)
PDFUchwała Nr 69/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Bartza.pdf (54,29KB)
PDFUchwała Nr 70/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf (54,41KB)
PDFUchwała Nr 71/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf (54,43KB)
PDFUchwała Nr 72/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf (55,40KB)
PDFUchwała Nr 73/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf (54,72KB)
PDFUchwała Nr 74/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Pawła Markwitza.pdf (53,09KB)
PDFUchwała Nr 75/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła Markwitza.pdf (54,16KB)
PDFUchwała Nr 76/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pyrki.pdf (55,37KB)
PDFUchwała Nr 77/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf (54,33KB)
PDFUchwała Nr 78/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf (55,11KB)
PDFUchwała Nr 79/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Sperudy.pdf (55,39KB)
PDFUchwała Nr 80/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Sperudy.pdf (55,15KB)
PDFUchwała Nr 81/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Moniki Rams.pdf (54,33KB)
PDFUchwała Nr 82/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf (54,92KB)
PDFUchwała Nr 83/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf (54,59KB)
PDFUchwała Nr 84/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra O. Kovalchuka.pdf (47,23KB)
PDFUchwała Nr 85/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra T. Skawińskiego.pdf (47,30KB)
PDFUchwała Nr 86/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Sebastiana Salaty.pdf (47,57KB)
PDFUchwała Nr 87/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Magdaleny Zagalskiej-Neubauer.pdf (47,03KB)

Uchwały z dnia 19 maja 2022 r.:

PDFUchwała Nr 88/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Marty Cholewy.pdf (46,14KB)
PDFUchwała Nr 89/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Krzysztofa Kolendy.pdf (48,43KB)
PDFUchwała Nr 90/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Kuśmierek.pdf (46,10KB)
PDFUchwała Nr 91/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Aleksandry Słupianek.pdf (46,80KB)
PDFUchwała Nr 92/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Katarzyny Mizio.pdf (46,54KB)
PDFUchwała Nr 93/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej.pdf (47,53KB)
PDFUchwała Nr 94/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Elżbiety Żołubak.pdf (46,75KB)
PDFUchwała Nr 95/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Martyny Gongerowskiej-Jac.pdf (46,87KB)
PDFUchwała Nr 96/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jakubowi Muraszko.pdf (62,51KB)
PDFUchwała Nr 97/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Oldze Wójcickiej.pdf (52,60KB)
PDFUchwała Nr 98/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Elżbiecie Żołubak.pdf (62,04KB)
PDFUchwała Nr 99/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Jacka Stefaniaka.pdf (55,72KB)
PDFUchwała Nr 100/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Jacka Stefaniaka.pdf (54,30KB)
PDFUchwała Nr 101/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf (51,90KB)
PDFUchwała Nr 102/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Zbigniewa Łobasa.pdf (52,22KB)
PDFUchwała Nr 103/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jaworskiej.pdf (53,55KB)
PDFUchwała Nr 104/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Jaworskiej.pdf (119,95KB)
PDFUchwała Nr 105/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Moniki Jaworskiej.pdf (54,22KB)
PDFUchwała Nr 106/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kazienko.pdf (56,09KB)
PDFUchwała Nr 107/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kazienko.pdf (54,34KB)
PDFUchwała Nr 108/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Karola Torzewskiego.pdf (55,81KB)
PDFUchwała Nr 109/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Karola Torzewskiego.pdf (54,43KB)
PDFUchwała Nr 110/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf (55,88KB)
PDFUchwała Nr 111/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf (53,19KB)
PDFUchwała Nr 112/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na na przedłożenie rozprawy doktorskiej Ambroise Wu w języku angielskim.pdf (52,47KB)
PDFUchwała Nr 113/2022 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Amroise Wu.pdf (55,69KB)
PDFUchwała Nr 114/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim Ambroise Wu.pdf (73,09KB)
PDFUchwała Nr 115/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w postępowaniu Ambroise Wu.pdf (55,36KB)
PDFUchwała Nr 116/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na na przedłożenie rozprawy doktorskiej Manuel Peris Diaz w języku angielskim.pdf (70,52KB)
PDFUchwała Nr 117/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marty Domżał-Kędzi.pdf (71,99KB)
PDFUchwała Nr 118/2022Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Szlachcic.pdf (53,22KB)
PDFUchwała Nr 119/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia skłau Komisji do przepr egzaminu j. angielskiego.pdf (52,66KB)
PDFUchwała Nr 120/2022 Rady Dyscypliny w sprawie rekomendacji warunków stawianym promotorom rozpraw doktorskich.pdf (52,74KB)

Uchwały z dnia 9 czerwca 2022 r.:

PDFUchwała Nr 121/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Kędziory.pdf (52,00KB)
PDFUchwała Nr 122/2022Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Magdy Dubinskiej-Magiery.pdf (51,85KB)

Uchwały z dnia 23 czerwca 2022 r.:

PDFUchwała Nr 123/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Sebastiana Salaty.pdf (59,08KB)
PDFUchwała Nr 124/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Magdaleny Zagalskiej-Neubauer.pdf (51,07KB)
PDFUchwała Nr 125/2022 Rady Dyscypliny w sprawie awansu na stanowisko prof. UWr dr. hab. Adriana Smolisa.pdf (97,75KB)
PDFUchwała Nr 126/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wskazania przedstawicieli RD do komisji konkursowej ds. zatrudniania.pdf (88,97KB)
PDFUchwała Nr 127/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Karoliny Małas.pdf (45,46KB)
PDFUchwała Nr 128/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Bożeny Szulc.pdf (46,27KB)
PDFUchwała Nr 129/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Martyny Gongerowskiej_Jac.pdf (46,02KB)
PDFUchwała Nr 130/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr magdalenie Lipok.pdf (53,36KB)
PDFUchwała Nr 131/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Lipok.pdf (59,81KB)
PDFUchwała Nr 132/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Aleksandrze Czyrek.pdf (53,78KB)
PDFUchwała Nr 133/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzacie Wnętrzak.pdf (53,30KB)
PDFUchwała Nr 134/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wnętrzak.pdf (60,09KB)
PDFUchwała Nr 135/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Tomaszowi Podgórskiemu.pdf (57,62KB)
PDFUchwała Nr 136/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Rafałowi Rucie.pdf (58,11KB)
PDFUchwała Nr 137/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Chrabąszcza.pdf (75,46KB)
PDFUchwała Nr 138/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf (56,92KB)
PDFUchwała Nr 139/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf (55,68KB)
PDFUchwała Nr 140/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kozyry-Zyskowskiej.pdf (54,02KB)
PDFUchwała Nr 141/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kozyry-Zyskowskiej.pdf (54,66KB)
PDFUchwała Nr 142/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Kozyry-Zyskowskiej.pdf (54,46KB)
PDFUchwała Nr 143/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Zbigniewa Łobasa.pdf (54,15KB)
PDFUchwała Nr 144/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Rydzy.pdf (73,96KB)
PDFUchwała Nr 145/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Rydzy.pdf (55,00KB)
PDFUchwała Nr 146/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kroczak.pdf (55,66KB)
PDFUchwała Nr 147/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kroczak.pdf (74,54KB)
PDFUchwała Nr 148/2022 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Manuela Peris Diaz (1).pdf (57,19KB)
PDFUchwała Nr 149/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora Manuelowi Peris-Diaz.pdf (74,89KB)
PDFUchwała Nr 150/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Manuelowi Peris Diaz.pdf (55,09KB)
PDFUchwała Nr 151/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Seweryna Muchy.pdf (56,16KB)
PDFUchwała Nr 152/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Seweryna Muchy.pdf (54,41KB)