Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne 2022

Uchwały z dnia 20 stycznia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 1/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. T. Podgórskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 2/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. R. Rucie.pdf
PDFUchwała Nr 3/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr. T. Borowikowi stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała Nr 4/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgra Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 5/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Edyty Mazurkiewicz.pdf
PDFUchwała Nr 6/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Kuli.pdf
PDFUchwała Nr 7/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr inż. Darii Nawrockiej.pdf
PDFUchwała Nr 8/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lipok.pdf
PDFUchwała Nr 9/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Lipok.pdf
PDFUchwała Nr 10/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Padjaska.pdf
PDFUchwała Nr 11/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Padjaska.pdf

Uchwały z dnia 17 lutego 2022 r.:

PDFUchwała Nr 12/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 13/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf
PDFUchwała Nr 14/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf
PDFUchwała Nr 15/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Tomasza Majtyki.pdf
PDFUchwała Nr 16/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małas.pdf
PDFUchwała Nr 17/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Małas.pdf
PDFUchwała Nr 18/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf
PDFUchwała Nr 19/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Kluski.pdf
PDFUchwała Nr 20/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Kluski.pdf
PDFUchwała Nr 21/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Płachetki.pdf
PDFUchwała Nr 22/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Płachetki.pdf

Uchwały z dnia 17 marca 2022 r.:

PDFUchwała Nr 23/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zatrudnienia dr inż. Bożeny Szulc na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego.pdf
PDFUchwała Nr 24/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr. Rafałowi Rucie stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała Nr 25/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadane dr. Tomaszowi Podgórskiemu stopnia doktora habilitowanego.pdf
PDFUchwała Nr 26/2022 w sprawie rekomendacji dla publikacji z Zakładu Biologii Patogenów.pdf
PDFUchwała Nr 27/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 28/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czułowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 29/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf
PDFUchwała Nr 30/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czyrek.pdf
PDFUchwała Nr 31/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Czyrek.pdf
PDFUchwała Nr 32/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Kroczak.pdf
PDFUchwała Nr 33/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zaopiniowania Komisji do oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej w 20212022.pdf
PDFUchwała Nr 34/2022 Rady Dyscypliny w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w obszarze działalności i osiągnięć naukowych.pdf

Uchwały z dnia 21 kwietnia 2022 r.:

PDFUchwała Nr 35/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne dr. Tomaszowi Borowikowi.pdf
PDFUchwała Nr 36/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Tomaszowi Skawinskiemu.pdf
PDFUchwała Nr 37/2021 Rady Dyscypliny w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 38/2022 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr M. Poźniak.pdf
PDFUchwała Nr 39/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr M. Poźniak.pdf
PDFUchwała Nr 40/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w postępowaniu mgr M. Poźniak.pdf
PDFUchwała Nr 41/2022 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr N. Porębska.pdf
PDFUchwała Nr 42/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgr N, Porębska.pdf
PDFUchwała Nr 43/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w postępowaniu mgr N. Porębska.pdf
PDFUchwała Nr 44/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzińskiej-Kosior.pdf
PDFUchwała Nr 45/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzińskiej-Kosior.pdf
PDFUchwała Nr 46/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Brudzińskiej-Kosior.pdf
PDFUchwała Nr 47/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 48/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 49/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Meserszmita.pdf
PDFUchwała Nr 50/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Pietras-Lebiody.pdf
PDFUchwała Nr 51/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf
PDFUchwała Nr 52/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Klimczuk-Bereziuk.pdf
PDFUchwała Nr 53/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf
PDFUchwała Nr 54/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Wiktorii Gornig.pdf
PDFUchwała Nr 55/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Adama Kotowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 56/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Adama Kotowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 57/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Adama Kotowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 58/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mariusza Chrabąszcza.pdf
PDFUchwała Nr 59/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Michała Michałowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 60/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Michała Michałowskiego.pdf
PDFUchwała Nr 61/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgra Mikołaja Kaźmierczaka.pdf
PDFUchwała Nr 62/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mikołaja Kaźmierczaka.pdf
PDFUchwała Nr 63/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf
PDFUchwała Nr 64/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Słupianek.pdf
PDFUchwała Nr 65/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf
PDFUchwała Nr 66/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Biedroń.pdf
PDFUchwała Nr 67/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Bartza.pdf
PDFUchwała Nr 68/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Bartza.pdf
PDFUchwała Nr 69/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Bartza.pdf
PDFUchwała Nr 70/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf
PDFUchwała Nr 71/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Roszkowiak.pdf
PDFUchwała Nr 72/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 73/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Sosnowskiej.pdf
PDFUchwała Nr 74/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Pawła Markwitza.pdf
PDFUchwała Nr 75/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Pawła Markwitza.pdf
PDFUchwała Nr 76/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Ewy Pyrki.pdf
PDFUchwała Nr 77/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf
PDFUchwała Nr 78/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Ewy Pyrki.pdf
PDFUchwała Nr 79/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Sperudy.pdf
PDFUchwała Nr 80/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Mateusza Sperudy.pdf
PDFUchwała Nr 81/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Moniki Rams.pdf
PDFUchwała Nr 82/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf
PDFUchwała Nr 83/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Moniki Rams.pdf
PDFUchwała Nr 84/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra O. Kovalchuka.pdf
PDFUchwała Nr 85/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra T. Skawińskiego.pdf
PDFUchwała Nr 86/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Sebastiana Salaty.pdf
PDFUchwała Nr 87/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Magdaleny Zagalskiej-Neubauer.pdf

Uchwały z dnia 19 maja 2022 r.:

PDFUchwała Nr 88/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Marty Cholewy.pdf
PDFUchwała Nr 89/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dra Krzysztofa Kolendy.pdf
PDFUchwała Nr 90/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Natalii Kuśmierek.pdf
PDFUchwała Nr 91/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Aleksandry Słupianek.pdf
PDFUchwała Nr 92/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Katarzyny Mizio.pdf
PDFUchwała Nr 93/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego dr Pauliny Tomaszewskiej.pdf
PDFUchwała Nr 94/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Elżbiety Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 95/2022 Rady Dyscypliny w sprawie przedłużenia zatrudnienia nauczyciela akademickiego mgr Martyny Gongerowskiej-Jac.pdf
PDFUchwała Nr 96/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Jakubowi Muraszko.pdf
PDFUchwała Nr 97/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Oldze Wójcickiej.pdf
PDFUchwała Nr 98/2022 Rady Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Elżbiecie Żołubak.pdf
PDFUchwała Nr 99/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Jacka Stefaniaka.pdf
PDFUchwała Nr 100/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Jacka Stefaniaka.pdf
PDFUchwała Nr 101/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Raduły.pdf
PDFUchwała Nr 102/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany składu komisji egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgra Zbigniewa Łobasa.pdf
PDFUchwała Nr 103/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Moniki Jaworskiej.pdf
PDFUchwała Nr 104/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Moniki Jaworskiej.pdf
PDFUchwała Nr 105/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Moniki Jaworskiej.pdf
PDFUchwała Nr 106/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kazienko.pdf
PDFUchwała Nr 107/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Kazienko.pdf
PDFUchwała Nr 108/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Karola Torzewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 109/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgra Karola Torzewskiego.pdf
PDFUchwała Nr 110/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf
PDFUchwała Nr 111/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Napieraj.pdf
PDFUchwała Nr 112/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na na przedłożenie rozprawy doktorskiej Ambroise Wu w języku angielskim.pdf
PDFUchwała Nr 113/2022 Rady Dyscypliny w sprawie uznania spełnienia wymagań art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PSWiN w postępowaniu o nadanie stopnia doktora Amroise Wu.pdf
PDFUchwała Nr 114/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim Ambroise Wu.pdf
PDFUchwała Nr 115/2022 Rady Dyscypliny w sprawie powołania Komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w postępowaniu Ambroise Wu.pdf
PDFUchwała Nr 116/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na na przedłożenie rozprawy doktorskiej Manuel Peris Diaz w języku angielskim.pdf
PDFUchwała Nr 117/2022 Rady Dyscypliny w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr Marty Domżał-Kędzi.pdf
PDFUchwała Nr 118/2022Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Szlachcic.pdf
PDFUchwała Nr 119/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyznaczenia skłau Komisji do przepr egzaminu j. angielskiego.pdf
PDFUchwała Nr 120/2022 Rady Dyscypliny w sprawie rekomendacji warunków stawianym promotorom rozpraw doktorskich.pdf

Uchwały z dnia 9 czerwca 2022 r.:

PDFUchwała Nr 121/2022 Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Kędziory.pdf
PDFUchwała Nr 122/2022Rady Dyscypliny w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Magdy Dubinskiej-Magiery.pdf