Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 2022

PDFUCHWAŁA NR 1/2022 UKW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kadencję 2020-2024 (247,26KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  16/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r
PDFUCHWAŁA NR 2/2022 UKW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów z: Wydziału Biotechnologii, Wydziału Filologii, Wydziału Fizyki i Astronomii, Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii - do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (401,55KB)
PDFUCHWAŁA Nr 3/2022 UKW z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (99,45KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  43/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
PDFUCHWAŁA Nr 4/2022 UKW z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2 przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w kadencji 2020-2024 (68,09KB)
PDFUCHWAŁA Nr 5/2022 UKW z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 11 przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024 (68,59KB)
PDFUCHWAŁA Nr 6/2022 UKW z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 (68,67KB)
PDFUCHWAŁA Nr 7/2022 UKW z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli studentów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024) (112,07KB)
PDFUCHWAŁA Nr 8/2022 UKW z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów i ustalenia kalendarza wyborczego wyborów przedterminowych Rektora oraz wyborów uzupełniających do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024 (103,67KB)
PDFUCHWAŁA Nr 9/2022 UKW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli studentów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024) (100,14KB)
PDFUCHWAŁA Nr 10/2022 UKW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024) (371,26KB)
PDFUCHWAŁA Nr 11/2022 UKW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 (201,10KB)
PDFUCHWAŁA Nr 12/2022 UKW z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów z: Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (229,27KB)
PDFUCHWAŁA Nr 13/2022 UKW z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawicieli pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów oraz ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 (513,37KB)
PDFUCHWAŁA Nr 14/2022 UKW z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 4 przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (198,98KB)
PDFUCHWAŁA Nr 15/2022 UKW z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich będących profesorami i profesorami UWr z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024 (481,15KB)
PDFUCHWAŁA Nr 16/2022 UKW z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów (na kadencję 2020-2024) (371,83KB)
PDFUCHWAŁA Nr 17/2022 UKW z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii na kadencję 2020-2024 (375,03KB)
PDFUCHWAŁA Nr 18/2022 UKW z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2020-2024 (115,46KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr 11/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.
PDFUchwała Nr 19/2022 UKW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UWr z Wydziału Matematyki i Informatyki do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów w kadencji 2020-2024 (480,33KB)
PDFUchwała Nr 20/2022 UKW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kadencję 2020-2024 (374,66KB)
PDFUCHWAŁA Nr 21/2022 UKW z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (399,36KB)
PDFUCHWAŁA Nr 22/2022 UKW z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w kadencji 2020-2024 (400,38KB)
PDFUCHWAŁA Nr 23/2022 UKW z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich będących profesorami i profesorami Uniwersytetu do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (402,72KB)
PDFUCHWAŁA Nr 24/2022 UKW z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w kadencji 2020-2024 (401,77KB) UWAGA: uchylona przez uchwałę Nr 28/2022
PDFUCHWAŁA Nr 25/2022 UKW z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w kadencji 2020-2024 (404,65KB)
PDFUCHWAŁA Nr 26/2022 UKW z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela nauczycieli akademickich będących profesorami i profesorami UWr z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (404,26KB)
PDFUCHWAŁA Nr 27/2022 UKW z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w kadencji 2020-2024 (400,42KB)
PDFUCHWAŁA Nr 28/2022 UKW z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w kadencji 2020-2024 (403,59KB)
PDFUCHWAŁA Nr 29/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (232,30KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  33/2023 z 17 listopada 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 30/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Chemii w kadencji 2020-2024 (229,95KB)
PDFUCHWAŁA Nr 31/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii w kadencji 2020-2024 (230,92KB)
PDFUCHWAŁA Nr 32/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki w kadencji 2020-2024 (232,50KB)
PDFUCHWAŁA Nr 33/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Biologicznych w kadencji 2020-2024 (229,32KB)
PDFUCHWAŁA Nr 34/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w kadencji 2020-2024 (230,73KB)
PDFUCHWAŁA Nr 35/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk Społecznych w kadencji 2020-2024 (229,00KB)
PDFUCHWAŁA Nr 36/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Filologicznego w kadencji 2020-2024 (234,28KB)
PDFUCHWAŁA Nr 37/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli doktorantów do Rady Wydziału Biotechnologii oraz Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w kadencji 2020-2024 (237,41KB)
PDFUCHWAŁA Nr 38/2022 UKW z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii w kadencji 2020-2024 (403,29KB)
PDFUCHWAŁA Nr 39/2022 UKW z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii w kadencji 2020-2024 (403,84KB)
PDFUCHWAŁA Nr 40/2022 UKW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów przedterminowych kandydata na Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w kadencji 2020-2024 (403,06KB)
PDFUCHWAŁA Nr 41/2022 UKW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (403,38KB)

PDFUCHWAŁA Nr 42/2022 UKW z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających dwóch przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Fizyki i Astronomii w kadencji 2020-2024 (343,55KB)
PDFUCHWAŁA Nr 43/2022 UKW z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (199,28KB)
PDFUCHWAŁA Nr 44/2022 UKW z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawicieli studentów Uniwersytetu Wrocławskiego do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2020-2024 (174,93KB) UWAGA: utraciła moc obowiązującą na skutek wejścia w życie uchwały UKW Nr  34/2023 z 17 listopada 2023 r.
PDFUCHWAŁA Nr 45/2022 UKW z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli studentów do Rad Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (228,74KB)
PDFUCHWAŁA Nr 46/2022 UKW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyniku wyborów uzupełniających 1 przedstawiciela nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UWr z Wydziału Fizyki i Astronomii do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024 (342,35KB)
PDFUCHWAŁA Nr 47/2022 UKW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w kadencji 2020-2024 (228,61KB)
PDFUCHWAŁA Nr 48/2022 UKW z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawiciela nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego lub niezatrudnionych na stanowisku profesora Uniwersytetu do Rady Wydziału Chemii w kadencji 2020-2024 (230,23KB)
PDFUCHWAŁA Nr 49/2022 UKW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Biotechnologii w kadencji 2020-2024 (225,94KB)
PDFUCHWAŁA Nr 50/2022 UKW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku wyborów przedstawiciela doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w kadencji 2020-2024 (227,71KB)