Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady 2022

PDFUchwała Nr 1/2022 Rady UWr z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok obrotowy 2021 i 2022.pdf (133,38KB)

PDFUchwała Nr 2/2022 Rady UWr z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o zmianę wynagrodzenia zasadniczego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (127,91KB)

PDFUchwała Nr 3/2022 Rady UWr z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez p.o. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (169,43KB)

PDFUchwała Nr 4/2022 Rady UWr z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego p.o. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (157,73KB)

PDFUchwała Nr 5/2022 Rady UWr z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego p.o. Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (154,17KB)

PDFUchwała Nr 6/2022 Rady UWr z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wskazywania kandydatów w wyborach przedterminowych Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 2020-2024.pdf (79,38KB)

PDFUchwała Nr 7/2022 Rady UW z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (257,49KB)

PDFUchwała Nr 8/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia wotum zaufania dla Przewodniczącego Rady.pdf (72,66KB)

PDFUchwała Nr 9/2022 Rady UWr z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2021 oraz przeznaczenia zysku netto.pdf (163,07KB)

PDFUchwała Nr 10/2022 Rady UWr z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2021.pdf (154,96KB)

PDFUchwała Nr 11/2022 Rady UWr z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2022.pdf (154,68KB)

PDFUchwała Nr 12/2022 Rady UWr z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (170,23KB)

PDFUchwała Nr 13/2022 Rady UWr z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (157,50KB)

PDFUchwała Nr 14/2022 Rady UWr z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Wrocławskiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r..pdf (182,38KB)

PDFUchwała Nr 15.2022 Rady UWr z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (182,19KB)

PDFUchwała Nr 16.2022 Rady UWr z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (154,72KB)

PDFUchwała Nr 17.2022 Rady UWr z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (156,07KB)