Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2022r

Uchwały z dnia 22 stycznia 2022 roku

PDFUchwała nr 1_2022 w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia 2023_2024.pdf (186,10KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY WNZKŚ NR 1_2022.pdf (443,66KB)
PDFUchwała nr 2_2022 w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia 2023_2024.pdf (186,19KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY WNZKŚ NR 2_2022.pdf (113,94KB)
PDFUchwała nr 3_2022 w sprawie zasad przyjmowania finalistów i lauretaów olimpiad na kierunki realizowane na WNZKŚ 2026_2027.pdf (268,08KB)
PDFUchwała nr 4_2022 w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2022_2023.pdf (203,49KB)
PDFUchwała nr 5_2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (196,49KB)

Uchwały z dnia 24 lutego 2022 roku

PDFUchwała nr 6_2022 w sprawie opinii o przekształceniu Kolegium Międzobszarowych Studiów Indywiduanych.pdf (169,67KB)

Uchwały z dnia 18 marca 2022 roku

PDFUchwała nr 7_2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (197,35KB)
PDFUchwała nr 8_2022 w sprawie powołania Kierownika Centrum Badań Regionów Zimnych.pdf (207,22KB)
PDFUchwała nr 9_2022 w sprawie zasad przyjmowania finalistów i lauretaów olimpiad na kierunki realizowane na WNZKŚ.pdf (242,19KB)
PDFUchwała nr 10_2022 w sprawie szczegółowych kryteriów ceny okresowej nauczycieli_działalność dydaktyczna i organizacyjna.pdf (230,73KB)

Uchwały z dnia 22 kwietnia 2022 roku

PDFUchwała nr 11_2022 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych MAK.pdf (279,77KB)
PDFUchwała nr 12_2022 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Geoturystyka.pdf (260,27KB)
PDFUchwała nr 13_2022 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Geologia I stopnia.pdf (199,68KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały RW 13_2022.pdf (1,74MB)
PDFUchwała nr 14_2022 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Geologia II stopnia.pdf (200,24KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały RW 14_2022.pdf (3,23MB)
PDFUchwała nr 15_2022 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Inżynieria geologiczna I stopnia.pdf (200,68KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały RW 15_2022.pdf (2,10MB)
PDFUchwała nr 16_2022 w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Inżynieria geologiczna II stopnia.pdf (200,63KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały RW 16_2022.pdf (1,49MB)
PDFUchwała nr 17_2022 w sprawie limitów przyjęć dla obywatelu Ukrainy na studia w roku akademickim 2022_2023.pdf (184,58KB)
PDFUchwała nr 18_2022 w sprawie limitów przyjęć PEU na studia w roku akademickim 2022_2023.pdf (185,45KB)

Uchwały z dnia 13 czerwca 2022 roku

PDFUchwała nr 19_2022 w sprawie szczegółów stosowania procedury dyplomowania na WNZKŚ.pdf (301,42KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały RW 19_2022.pdf (291,50KB)

PDFUchwała nr 20_2022 _wprowadzająca zmiany w załaczniku do regulaminu studiów.pdf (219,74KB)

PDFUchwała nr 21_2022 w sprawie zaopiniowania procedury dyplomowania MSOŚ.pdf (170,24KB)
PDFZałącznik nr 1 do Uchwały RW 21_2022.pdf (124,20KB)

Uchwały z dnia 29 czerwca 2022 roku

PDFUchwała nr 22_2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego.pdf (167,04KB)
PDFUchwała nr 23_2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego.pdf (167,17KB)
PDFUchwała nr 24_2022 w sprawie zaopiniowania awansu na stanowisko adiunkta.pdf (164,93KB)
PDFUchwała nr 25_2022 w sprawie przedłużenia zatrudnienia.pdf (166,71KB)
PDFUchwała nr 26_2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (199,48KB)
PDFUchwała nr 27_2022 w sprawie zmiany terminu realizacji przedmiotu Geodiversity, Geoheritage, Geoconservation - towards sustainable Geoturism.pdf (167,23KB)
PDFUchwała nr 28_2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego i planu rzeczowo-finansowego.pdf (165,81KB)

Uchwały z dnia 16 września 2022 roku

PDFUchwała nr 29_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (232,37KB)
PDFUchwała nr 30_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (232,43KB)
PDFUchwała nr 31_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (232,65KB)
PDFUchwała nr 32_2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (264,58KB)
PDFUchwała nr 33_2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (265,55KB)
PDFUchwała nr 34_2022 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia WNZKŚ.pdf (273,07KB)
PDFUchwała nr 35_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (232,89KB)

Uchwały z dnia 27 września 2022 roku

PDFUchwała nr 36_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (232,47KB)

Uchwały z dnia 11 października 2022 roku

PDFUchwała nr 37_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (231,15KB)

Uchwały z dnia 21 października 2022 roku

PDFUchwała nr 38_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (233,73KB)
PDFUchwała nr 39_2022 w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia WNZKŚ.pdf (275,49KB)
PDFUchwała nr 40_2022 w sprawie odnowienia dyplomu doktora.pdf (164,42KB)
PDFUchwała nr 41_2022 w sprawie powołania Rady Interesariuszy przy WNZKŚ.pdf (261,02KB)

Uchwały z dnia 30 listopada 2022 roku

PDFUchwała nr 43_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczycieli akademickich.pdf (166,17KB)

Uchwały z dnia 16 grudnia 2022 roku

PDFUchwała nr 44_2022 w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.pdf (198,02KB)
PDFUchwała nr 45_2022 w sprawie powołania jednostki ogólnouniwersyteckiej Uniwersyteckie Centrum Humanistyki Cyfrowej.pdf (166,06KB)
PDFUchwała nr 46_2022 w sprawie zaopiniowania Wydziałowych Kryteriów Awansowych.pdf (200,87KB)
PDFUchwała nr 47_2022 w sprawie zaopiniowania Strategii Wydziału.pdf (167,50KB)
PDFUchwała nr 48_2022 w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2023_2024.pdf (222,12KB)
PDFUchwała nr 49_2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania WZOJK.pdf (168,75KB)
PDFUchwała nr 49_2022 Załącznik nr 1.pdf (606,36KB)
PDFUchwała nr 50_2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania ZOJK MSOŚ.pdf (168,95KB)
PDFUchwała nr 50_2022 Załącznik nr 1.pdf (122,91KB)