Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2022

PDFNr 1-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia E. Molnara.pdf (133,99KB)
PDFNr 2-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia T. Kosmali.pdf (120,54KB)
PDFNr 3-2022 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dr. hab. Kamińskiego.pdf (122,40KB)
PDFNr 4-2022_warunki rekrutacji obywateli polskich.pdf (164,16KB)
PDFNr 5-2022_warunki rekrutacji obcokrajowców.pdf (136,92KB)
PDFNr 6-2022_limity przyjęć.pdf (139,40KB)
PDFNr 9-2022 Kryteria oceny działalności dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich.pdf (136,77KB)
PDFNr 10-2022_limity przyjęć_uzupełnienie.pdf (143,60KB)
PDFNr 11-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia B. Brzostowskiego.pdf (121,01KB)
PDFNr 12-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Kiejny.pdf (122,96KB)
PDFNr 13-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Ciszewskiego.pdf (123,54KB)
PDFNr 14-2022_Uchwała_olimpijska_na_2026-2027.pdf (144,23KB)
PDFNr 15-2022_zmiany w programie ISSP.pdf (121,67KB)
PDFNr 16-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M.S. Motlagh.pdf (122,21KB)
PDFNr 17-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Borowca.pdf (122,87KB)
PDFNr 18-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia J. Lukierskiego.pdf (123,70KB)
PDFNr 19-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia Z. Haby.pdf (122,47KB)
PDFNr 20-2022 przyjęcie protokołu 5-2021.pdf (114,64KB)
PDFNr 21-2022 przyjęcie protokołu 6-2021.pdf (114,50KB)
PDFNr 22-2022 przyjęcie protokołu 7-2021.pdf (113,70KB)
PDFNr 23-2022 przyjęcie protokołu 8-2021.pdf (115,89KB)
PDFNr 24-2022 przyjęcie protokołu 9-2021.pdf (114,55KB)
PDFNr 25-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia Z. Paul.pdf (134,08KB)
PDFNr 26-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Dasa.pdf (134,18KB)
PDFNr 27-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M. Deliyergiyeva.pdf (133,40KB)
PDFNr 28-2022 Zaopiniowanie wniosku o awansowanie dr. Greczyły.pdf (122,63KB)
PDFNr 29-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia E. Zherebstovej.pdf (121,32KB)
PDFNr 30-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A.I. Kilica.pdf (122,09KB)
PDFNr 31-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia P. Heinzla.pdf (134,18KB)
PDFNr 32-2022 Zaopiniowanie kandydatury M. Marczenki do nagrody PAN.pdf (127,57KB)
PDFNr 33-2022 Zaopiniowanie kandydatury A. Frydryszaka na funkcję dyr. IFT.pdf (122,25KB)
PDFNr 34-2022 Zaopiniowanie kandydatury T. Kosmali do nagrody PAN.pdf (128,12KB)
PDFNr 35-2022 Zatwierdzenie sprawozdania z planu rzeczowo-finansowego za rok 2021.pdf (117,41KB)
PDFNr 36-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia E. Zherebstovej i urlopu bezpłatnego.pdf (122,50KB)
PDFNr 37-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M. Cierniaka.pdf (121,48KB)
PDFNr 38-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia V. Mykhaylovej.pdf (122,52KB)
PDFNr 39-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia J. Jankowskiego.pdf (121,63KB)
PDFNr 40-2022 Zaopiniowanie przejścia na etat badawczy T. Kosmali.pdf (123,26KB)
PDFNr 41-2022 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr Marioli Siorek.pdf (128,80KB)
PDFNr 42-2022 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr. M. Celmerowi.pdf (129,00KB)
PDFNr 43-2022 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - inż. P. Fudali.pdf (129,45KB)
PDFNr 44-2022 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr. M. Zagrabskiemu.pdf (132,18KB)
PDFNr 45-2022 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr. P. Figlarkowi.pdf (130,24KB)
PDFNr 46-2022 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr. D. Jabłońskiemu.pdf (129,68KB)
PDFNr 47-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Borowca.pdf (122,72KB)
PDFNr 48-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Ankowskiego.pdf (121,31KB)
PDFNr 49-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia K. Bicza.pdf (123,11KB)
PDFNr 50-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia B. Kowal.pdf (121,91KB)
PDFNr 52-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M.Szymańskiego.pdf (120,38KB)
PDFNr 53-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M.Soboty.pdf (121,94KB)
PDFNr 54-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia P.Soboty.pdf (121,91KB)
PDFNr 55-2022 Zaopiniowanie uzupełnienia składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia o przedstawicieli studentów.pdf (122,75KB)
PDFNr 56-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia H.M.Bussmann.pdf (123,34KB)
PDFNr 57-2022 Zaopiniowanie kandydatury M. Matyki do Komisji Finansów.pdf (117,30KB)
PDFNr 58-2022 Zaopiniowanie uzupełnienia składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.pdf (125,89KB)
PDFNr 59-2022_limity przyjęć.pdf (143,39KB)
PDFNr 60-2022_Uniwersyteckie Centrum Humanistyki Cyfrowej.pdf (130,17KB)
PDFNr 61-2022 Zaopiniowanie zlecenia prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr. inż. Hehnowi.pdf (125,22KB)
PDFNr 62-2022_strategia.pdf (112,28KB)
PDFzałącznik do uchwały Nr 62-2022.pdf (202,67KB)