Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2022

PDFNr 1-2022 Zmiana uchwały o powołaniu komisji habilitacyjnej dla dr. Artura Barasińskiego.pdf (57,49KB)
PDFNr 2-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia dr. Molnara.pdf (132,55KB)
PDFNr 3-2022 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej Beaty Kowal.pdf (128,82KB)
PDFNr 4-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia T. Kosmali.pdf (119,31KB)
PDFNr 5-2022 Kryteria oceny działalności naukowej nauczycieli akademickich.pdf (152,27KB)
PDFNr 6-2022 Wybór Przewodniczącego Rady.pdf (121,52KB)
PDFNr 7-2022 Wybór Zastępców Przewodniczącego.pdf (122,76KB)
PDFNr 8-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia B. Brzostowskiego.pdf (119,49KB)
PDFNr 9-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Kiejny.pdf (122,49KB)
PDFNr 10-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Ciszewskiego.pdf (122,44KB)
PDFNr 11-2022 Nadanie stopnia_L.Brocki.pdf (154,04KB)
PDFNr 12-2022 Zaopiniowanie komisji do oceny śródokresowej doktoranta Kamila BIcza.pdf (128,90KB)
PDFNr 13-2022 Zaopiniowanie komisji do oceny śródokresowej doktoranta Radosława Kowalskiego.pdf (129,47KB)
PDFNr 14-2022 Zaopiniowanie komisji do oceny śródokresowej doktorantki Magdaleny Soboty.pdf (129,86KB)
PDFNr 15-2022 Zaopiniowanie komisji do oceny śródokresowej doktoranta Piotra Soboty.pdf (130,41KB)
PDFNr 16-2022 Zaopiniowanie komisji do oceny śródokresowej doktoranta Dawida Strzelczyka.pdf (128,69KB)
PDFNr 17-2022 Nadanie stopnia_J.Unger.pdf (154,63KB)
PDFNr 17a-2022 Uznanie rozprawy J. Ungera za wyróżniającą się.pdf (153,49KB)
PDFNr 18-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia E. Zherebstovej.pdf (121,07KB)
PDFNr 19-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M.S. Motlagh.pdf (122,08KB)
PDFNr 20-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Borowca.pdf (121,30KB)
PDFNr 21-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia J. Lukierskiego.pdf (121,86KB)
PDFNr 22-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia Z. Haby.pdf (120,01KB)
PDFNr 23-2022 Nadanie stopnia_A.Barasiński.pdf (76,85KB)
PDFNr 24-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A.I. Kilica.pdf (119,49KB)
PDFNr 25-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia P. Heinzla.pdf (120,88KB)
PDFNr 26-2022 Wybór Przewodniczącego Rady.pdf (121,78KB)
PDFNr 27-2022 Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady.pdf (123,11KB)
PDFNr 29-2022 Nadanie stopnia_M.Szymański.pdf (161,46KB)
PDFNr 31-2022 Nadanie stopnia_B.Kowal.pdf (164,44KB)
PDFNr 32-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M. Cierniaka.pdf (120,65KB)
PDFNr 33-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia V. Mykhaylovej.pdf (120,81KB)
PDFNr 34-2022 Zaopiniowanie komisji do oceny śródokresowej doktoranta Kamila Bicza_zmiana.pdf (130,19KB)
PDFNr 35-2022 Zaopiniowanie przedłużenia zatrudnienia J. Jankowskiego.pdf (120,39KB)
PDFNr 36-2022 Zaopiniowanie przejścia na etat badawczy dr. T. Kosmali.pdf (123,15KB)
PDFNr 37-2022 Zgoda na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Dmitrya Zhuridova.pdf (64,88KB)
PDFNr 38-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia A. Ankowskiego.pdf (122,44KB)
PDFNr 39-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia K.Bicza.pdf (123,49KB)
PDFNr 40-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia B.Kowal.pdf (121,13KB)
PDFNr 42-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M.Szymańskiego.pdf (120,43KB)
PDFNr 43-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia M.Soboty.pdf (122,83KB)
PDFNr 44-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia P.Soboty.pdf (122,26KB)
PDFNr 45-2022 Komisja z dyscypliny dodatkowej - Amadeusz Miszuda-1.pdf (128,13KB)
PDFNr 46-2022 Komisja z dyscypliny dodatkowej - Piotr Kołaczek-Szymański-1.pdf (129,49KB)
PDFNr 47-2022 Powołanie komisji habilitacyjnej dla dr. Zhuridova.pdf (54,42KB)
PDFNr 48-2022 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Michaliny Litwickiej.pdf (126,85KB)
PDFNr 49-2022 Zmiana składu komisji doktorskiej dla mgr Michaliny Litwickiej.pdf (122,85KB)
PDFNr 50-2022 Zatwierdzenie programu kształcenia w KDFiA.pdf (121,27KB)
PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr 50-2022_nauki fizyczne_kdfa.pdf (202,49KB)
PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr 50-2022_astronomia_kdfa.pdf (198,73KB)
PDFNr 51-2022 Zatwierdzenie warunków rekrutacji do KDFiA.pdf (122,19KB)
PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr 51_Warunki_rekrutacji_kolegium_fizyka_astronomia_2023_24.pdf (59,98KB)
PDFNr 52-2022 Zaopiniowanie zatrudnienia H.M.Bussmanna.pdf (120,77KB)
PDFNr 53-2022 przyjęcie protokołu 8-2022.pdf (116,52KB)
PDFNr 54-2022 Powołanie komisji doktorskiej dla mgr. Przemysława Mikołajczyka.pdf (123,22KB)
PDFNr 55-2022 Komisja z dyscypliny dodatkowej - Przemysław Mikołajczyk.pdf (127,85KB)
PDFNr 56-2022 Komisja z języka obcego- Przemysław Mikołajczyk-1.pdf (129,25KB)
PDFNr 57-2022 Powołanie komisji doktorskiej dla mgr. Amadeusza Miszudy-1.pdf (123,17KB)
PDFNr 58-2022 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Brusia.pdf (126,63KB)
PDFNr 59-2022 Powołanie komisji z języka obcego dla mgr. Amadeusza Miszudy.pdf (128,78KB)
PDFNr 60-2022 Powołanie komisji doktorskiej dla mgr. Krzysztofa Kotysza.pdf (123,81KB)
PDFNr 61-2022 Powołanie komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej dla mgr. Krzysztofa Kotysza.pdf (122,03KB)
PDFNr 62-2022 Powołanie komisji z dyscypliny dodatkowej dla mgr. Krzysztofa Kotysza.pdf (128,69KB)