Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscyplin Naukowych nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 2022

Uchwały z dnia 21 stycznia 2022 roku

PDFUchwała nr 1_2022 w sprawie zmiany w składzie Komisji habilitacyjnej dra Jarosława Waroszewskiego.pdf (304,48KB)
PDFUchwała nr 2_2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Dominice Lewickiej-Szczebak.pdf (130,20KB)

Uchwały z dnia 18 lutego 2022 roku

PDFUchwała nr 3_2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Marka Janigi.pdf (317,26KB)
PDFUchwała nr 4_2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Marka Janigi.pdf (301,62KB)
PDFUchwała nr 5_2022 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra Marka Janigi.pdf (325,95KB)
PDFUchwała nr 6_2022 w sprawie zmiany składu komisji dysc dodatkowa- filozofia w przewodzie mgra Marka Janigi.pdf (128,28KB)
PDFUchwała nr 7_2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Kani.pdf (315,40KB)
PDFUchwała nr 8_2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Małgorzaty Kani.pdf (301,90KB)
PDFUchwała nr 9_2022 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgr Małgorzaty Kani.pdf (325,73KB)
PDFUchwała nr 10_2022 w sprawie zmiany składu komisji dysc dodatkowa- filozofia w przewodzie mgr M. Kani.pdf (127,61KB)
PDFUchwała nr 11_2022 w sprawie połowania komisji w zakresie języka nowożytnego w przewodzie mgr M. Kani.pdf (299,88KB)
PDFUchwała nr 12_2022 w sprawie nadania stopnia doktora Marcinowi Goleniowi.pdf (297,05KB)
PDFUchwała nr 13_2022 w sprawie nadania stopnia doktora Aleksandrze Michniewicz.pdf (298,14KB)
PDFUchwała nr 14_2022 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach do Nagrody Prezesa Rady Ministrów.pdf (293,33KB)
PDFUchwała nr 15_2022 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Darii Bilińskiej-Prałat.pdf (298,80KB)

Uchwały z dnia 18 marca 2022 roku

PDFUchwała nr 16_2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Annie Potysz.pdf (130,81KB)
PDFUchwała nr 17_2022 w sprawie kandydata na przewodniczącego Zespołu ds wsparcia publikacji zagranicznych.pdf (295,79KB)
PDFUchwała nr 18_2022 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgra M. Dajka.pdf (300,86KB)
PDFUchwała nr 19_2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra M. Dajka.pdf (297,09KB)
PDFUchwała nr 20_2022 w sprawie szczegółowych kryteriówo ceny okresowej nauczycieli_działalność naukowa.pdf (175,39KB)

Uchwały z dnia 22 kwietnia 2022 roku

PDFUchwała nr 21_2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego D. Tchorz-Trzeciakiewicz.pdf (129,77KB)

Uchwały z dnia 20 maja 2022 roku

PDFUchwała nr 22_2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego J. Waroszewskiemu.pdf (130,19KB)
PDFUchwała nr 24_2022 w sprawie zaopiniowania Komisji ds oceny śródokresowej doktorantów.pdf (136,42KB)
PDFUchwała nr 25_2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Darii Bilińskiej-Prałat.pdf (320,71KB)
PDFUchwała nr 26_2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Darii Bilińskiej-Prałat.pdf (301,42KB)
PDFUchwała nr 27_2022 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgr Darii Bilińskiej-Prałat.pdf (325,16KB)
PDFUchwała nr 28_2022 w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej Kacpra Jancewicza.pdf (298,90KB)

PDFUchwała nr 29A_2022 w prawie rekomendacji do Nagrody Naukowej Prezydenta Wrocławia.pdf (293,73KB)

Uchwały z dnia 1 lipca 2022 roku

PDFUchwała nr 29_2022 sprawie zaopiniowania awansu na stanowisko adiunkta.pdf (464,60KB)
PDFUchwała nr 30_2022 w sprawie nadania stopnia doktora Małgorzacie Kani.pdf (298,00KB)
PDFUchwała nr 31_2022 w sprawie nadania stopnia doktora Markowi Janidze.pdf (298,96KB)
PDFUchwała nr 32_2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Natalii Pilguj.pdf (299,76KB)
PDFUchwała nr 33_2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr Natalii Pilguj.pdf (301,37KB)
PDFUchwała nr 34_2022 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgr Natalii Pilguj.pdf (298,97KB)
PDFUchwała nr 35_2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Kacpra Jancewicza.pdf (300,19KB)
PDFUchwała nr 36_2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra Kacpra Jancewicza.pdf (302,37KB)
PDFUchwała nr 37_2022 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra K.. Jancewicza.pdf (299,38KB)
PDFUchwała nr 38_2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Sławomira Książka.pdf (302,03KB)
PDFUchwała nr 39_2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgra S. Książka.pdf (303,08KB)
PDFUchwała nr 40_2022 w sprawie powołania komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgra S. Książka.pdf (299,35KB)
PDFUchwała nr 41_2022 sprawie przedłużenia zatrudnienia.pdf (466,89KB)

Uchwały z dnia 16 września 2022 roku

PDFUchwała nr 42_2022 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej w przewodzie mgr Darii Bilińskiej-Prałat.pdf (303,04KB)
PDFUchwała nr 43_2022 w sprawie zmiany składu komisji dysc. podstawowa w przewodzie mgr Darii Bilińskiej-Prałat.pdf (301,75KB)
PDFUchwała nr 44_2022 w sprawie zatrudnienia.pdf (294,03KB)
PDFUchwała nr 45_2022 w sprawie zatrudnienia.pdf (296,29KB)
PDFUchwała nr 46_2022 w sprawie zatrudnienia.pdf (294,62KB)
PDFUchwała nr 47_2022 w sprawie zatrudnienia.pdf (293,31KB)

Uchwały z dnia 21 października 2022 roku

PDFUchwała nr 48_2022 w sprawie zatrudnienia.pdf (295,58KB)
PDFUchwała nr 49_2022 w sprawie wyrażenie zgody na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego Mirosława Słowakiewicza.pdf (127,08KB)
PDFUchwała nr 50_2022 w sprawie nadania stopnia doktora Darii Bilińskiej-Prałat.pdf (298,68KB)
PDFUchwała nr 51_2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu doktorskim mgra Pawła Kurzydło.pdf (127,83KB)
PDFUchwała nr 52_2022 w sprawie powołania komisji ds. postępowania w sprawie nadania stopnia doktora mgra Pawła Kurzydło.pdf (130,05KB)
PDFUchwała nr 53_2022 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Kolegium Geografii i Geologii na rok akademicki 2023-2024.pdf (526,92KB)

Uchwały z dnia 30 listopada 2022 roku

PDFUchwała nr 54_2022 w sprawie zaopiniowania zatrudnienia nauczyciela akademickiego.pdf (294,37KB)

Uchwały z dnia 16 grudnia 2022 roku

PDFUchwała nr 55_2022 w sprawie nadania stopnia doktora Natalii Pilguj.pdf (297,84KB)
PDFUchwała nr 56_2022 w sprawie uznania spełnienia wymagań Ustawy - Paweł Kurzydło.pdf (128,54KB)
PDFUchwała nr 57_2022 w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej dra Mirosława Słowakiewicza.pdf (303,38KB)
PDFUchwała nr 58_2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Oskara Kostrzewy.pdf (300,12KB)
PDFUchwała nr 59_2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Kornelii Stolarczyk.pdf (298,73KB)
PDFUchwała nr 60_2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Szczypińskiej.pdf (298,98KB)
PDFUchwała nr 61_2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Telążka.pdf (298,70KB)
PDFUchwała nr 62_2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Telążka.pdf (297,91KB)
PDFUchwała nr 63_2022 w sprawie zaopiniowania Wydziałowych Kryteriów Awansowych.pdf (297,01KB)
PDFUchwała nr 63_2022 Załącznik nr 1.pdf (550,93KB)
PDFUchwała nr 64_2022 w sprawie zaopiniowania strategii rozwoju dyscyplin.pdf (333,59KB)
PDFUchwała nr 64_2022 Załącznik nr 1.pdf (771,77KB)