Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2022 roku

PDF   KOMUNIKAT Nr 1/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie tłumaczenia klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych na język angielski (92,94KB)    English version: PDFNOTICE 1/2022 of the Rector of the University of Wroclaw of 25 January 2022 on the translation of the classification of fields and disciplines of science and disciplines of the arts into English (73,34KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dystrybucji informacji PIT 11 oraz ZUS IMIR za rok 2021 w Uniwersytecie Wrocławskim (60,44KB)    Wniosek do edycji: DOCXWniosek do KM 2/2022 (15,01KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 3/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2022 r. o nadaniu imienia prof. Anny Stroki czytelni w Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (262,88KB)

PDF   KOMUNIKAT Nr 4/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie możliwości zgłaszania nieprawidłowości w Uniwersytecie Wrocławskim (272,17KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 5/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia III Edycji Konkursu na przyznanie środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej (332,34KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w roku 2022 r. (85,03KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 7/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian wynikających z nowelizacji Polskiego Ładu (58,16KB)    Wniosek do edycji: DOCXWniosek - Załącznik do KM Nr 7_2022.docx (12,50KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich" – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (162,50KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia III Edycji Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (69,21KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2022 r. o nadaniu sali w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. dr hab. Joanny Błaszczak (47,59KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2022 r. o nadaniu sali w Instytucie Filologii Angielskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego imienia prof. dr. hab. Jana Cygana (47,62KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 12/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2022/2023 (27,97KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie podniesienia stawki za godziny ponadwymiarowe (161,93KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 14/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenie naboru wniosków aplikacyjnych w III edycji Konkursu na granty wewnętrzne w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) – zadanie Nr 7 „Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr)” (44,51KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 15/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków aplikacyjnych na dodatki motywacyjne jednorazowe w II edycji Konkursu Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (164,13KB)

PDF   KOMUNIKAT Nr 16/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie określenia trybu oraz terminów III edycji naboru wniosków o stypendia „Młody Badacz 2020-2025” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (IDUB)– Zadanie Nr 13 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (63,55KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 17/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia I Edycji Konkursu na Dofinansowanie Pracowni Dydaktycznych (42,17KB)    Wniosek do edycji:DOCXwniosek - I Edycja Konkursu na Dofinansowanie Pracowni Dydaktycznych.docx (16,69KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 18/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w roku 2022 r. (46,62KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 19/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne w 2022 roku (77,64KB)
DOCXKM 19/2022 - Załącznik Nr 1 (13,66KB)
DOCXKM 19/2022 - Załącznik Nr 1 (13,61KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 20/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 października 2022 r. w sprawie terminu i sposobu składania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w 2022 roku (48,04KB)
DOCXKM 20/2022 - Załącznik Nr 1 (12,18KB)
DOCXKM 20/2022 - Załącznik Nr 2 (13,11KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 21/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie koordynatorów czynności kancelaryjnych w Uniwersytecie Wrocławskim (396,16KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 22/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe w II edycji Konkursu Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – Zadanie Nr 3 Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) (125,94KB)
PDF   KOMUNIKAT Nr 23/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie składów Zespołów Eksperckich do przeprowadzenia analiz dotyczących procesu konsolidacji Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Biura procesu konsolidacji i Koordynatora ds. formalno-prawnych (149,36KB)