Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej - Matematyka 2022


Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 18 stycznia 2022 roku:

PDFUchwała nr 1-2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej - mgr Piotr Markowski.pdf (70,96KB)
PDFUchwała nr 2-2022 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej - mgr Piotr Markowski.pdf (72,26KB)
PDFUchwała nr 3-2022 w sprawie powołania komisji do egzaminu z dyscypliny podstawowej - mgr Piotr Markowski.pdf (72,09KB)
PDFUchwała nr 4-2022 w sprawie powołania konisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej - mgr Piotr Markowski.pdf (71,20KB)
PDFUchwała nr 5-2022 w sprawie powołania komisji do egzaminu z języka obcego nowożytnego - mgr Piotr Markowski.pdf (71,53KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 22 marca 2022 roku:

PDFUchwała nr 6-2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Cygana.pdf (66,93KB)
PDFUchwała nr 7-2022 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Szymonowi Cyganowi.pdf (52,51KB)
PDFUchwała nr 8-2022 w sprawie zaopiniowania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów w roku akademickim 2021_2022.pdf (127,00KB)
PDFUchwała nr 9-2022 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w obszarze działalności i osiagnięć naukowych.pdf (51,26KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 12 kwietnia 2022 roku:

PDFUchwała nr 10-2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego - dr Aleksandra Kwiatkowska.pdf (87,29KB)
PDFUchwała nr 11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego dr. Tomaszowi Szarkowi.pdf (65,83KB)
 

 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 27 maja 2022 roku:

PDFUchwała nr 12-2022 w sprawie skierowania do ponownej oceny rozprawy doktorskiej - mgr Piotr Markowski.pdf (70,06KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 31 maja 2022 roku:

PDFUchwała nr 13-2022 w sprawie zmiany promotora rozprawy mgr. Adama Kaszubowskiego.pdf (51,27KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 28 czerwca 2022 roku:

PDFUchwała nr 14-2022 w sprawie powołanie komisji habilitacyjnej - dr Tomasz Zachary Szarek_korekta.pdf (55,29KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 27 września 2022 roku:

PDFUchwała nr 15-2022 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Szymonowi Cyganowi.pdf (61,59KB)
PDFUchwała nr 16-2022 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Szymona Cygana.pdf (86,31KB)
PDFUchwała nr 17-2022 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej - mgr Adama Kaszubowskiego.pdf (71,47KB) 

PDFUchwała nr 18-2022 w sprawie powołania Komisji Doktorskiej - mgr Adam Kaszubowski.pdf (74,29KB)

PDFUchwała nr 19-2022 w sprawie powołania komisji do egzaminu z dyscypliny podstawowej - mgr Adam Kaszubowski.pdf (90,80KB)
PDFUchwała nr 20-2022 w sprawie powołania konisji do egzaminu z dyscypliny dodatkowej - mgr Adama Kaszubowskiego.pdf (69,63KB)
PDFUchwała nr 21-2022 w sprawie powołania komisji do egzaminu z języka obcego nowożytnego - mgr Adam Kaszubowski.pdf (70,47KB)

PDFUchwała nr 22-2022 w sprawie zasad rekrutacji do Kolegium Doktorskiego Matematyki na rok akademicki 2023_2024.pdf (339,50KB)
 

Uchwały Rady Dyscypliny Naukowej Matematyka z dnia 22 listopada 2022 roku:

PDFUchwała nr 23-2022 w sprawie nadania stopnia doktora - mgr Piotr Markowski.pdf (83,04KB)
PDFUchwała nr 24-2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Błaszkiewicza.pdf (71,59KB)
PDFUchwała nr 25-2022 w sprawie wyznaczenia drugiego promotora rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Błaszkiewicza.pdf (72,18KB)
PDFUchwała nr 26-2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Krystyny Grzesiak.pdf (72,05KB)
PDFUchwała nr 27-2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Krystyny Grzesiak.pdf (70,64KB)
PDFUchwała nr 28-2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Kajetana Jastrzębskiego.pdf (72,55KB)
PDFUchwała nr 29-2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Kajetana Jastrzębskiego.pdf (71,37KB)
PDFUchwała nr 30-2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Karolaka.pdf (71,59KB)
PDFUchwała nr 31-2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Korpalskiego.pdf (72,40KB)
PDFUchwała nr 32-2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Tadeja.pdf (71,63KB)
PDFUchwała nr 33-2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Tadeja.pdf (70,64KB)
PDFUchwała nr 34-2022 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Żuchowskiego.pdf (72,19KB)
PDFUchwała nr 35-2022 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Żuchowskiego.pdf (71,97KB)
PDFUchwała nr 36-2022 w sprawie awansów na stanowisko adiunkta i profesora UWr.pdf (187,00KB)