Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2022

Uchwały z dnia 26 stycznia 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 01_2022 Senatu UWr z dnia 2022-01-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Józefa Krawczyka.pdf (61,77KB)
PDF   Uchwała Nr 02_2022 Senatu UWr z dnia 2022-01-26 w sprawie programu studiów dla kierunku Global Communication II stopnia.pdf (284,36KB)
PDF   Uchwała Nr 03_2022 Senatu UWr z dnia 2022-01-26 uchylająca uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskich.pdf (95,57KB)
PDF   Uchwała Nr 04_2022 Senatu UWr z dnia 2022-01-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (97,31KB)
PDF   Uchwała Nr 05_2022 Senatu UWr z dnia 2022-01-26 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (97,44KB)
PDF   Uchwała Nr 06_2022 Senatu UWr z dnia 2022-01-26 w sprawie regulaminu potwierdzania efektów uczenia się.pdf (95,18KB)

 

Uchwały z dnia 23 lutego 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 07_2022 Senatu UWr z dnia 2022-02-23 w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.pdf (76,85KB)
PDF   Uchwała Nr 08_2022 Senatu UWr z dnia 2022-02-23 w sprawie zmiany w UKW.pdf (62,09KB)

 

Uchwała z dnia 28 lutego 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 09_2022 Senatu UWr z dnia 2022-02-28 w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i potępienia agresji Rosji.pdf (68,11KB)

 

Uchwała z dnia 16 marca 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 10_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-16 w sprawie stanowiska Senatu UWr w związku ze stwierdzeniem przez Ministra Edukacji i Nauki wygaśnięcia mandatu rektora.pdf (107,80KB)

 

Uchwały z dnia 23 marca 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 11_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.pdf (77,24KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów.pdf (234,10KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.pdf (134,58KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (96,12KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie programu studiów dla kierunku East European Jewish Studies II stopnia.pdf (250,13KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie programu studiów dla kierunku judaistyka II stopnia.pdf (175,70KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie programu studiów dla kierunku studia romanistyczne II stopnia.pdf (310,44KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie programu studiów dla kierunku Administration in International Organizations II stopnia.pdf (248,74KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie programu studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration I stopnia.pdf (455,85KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie programu studiów dla kierunku Criminal Justice I stopnia.pdf (322,31KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie programu studiów dla kierunku LLM International and European Law_program II stopnia.pdf (230,40KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (113,83KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (109,94KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo i Systemy Teleinformatyczne.pdf (92,70KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca regulamin studiów doktoranckich w UWr.pdf (62,82KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca regulamin Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (104,75KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 zmieniająca regulamin studiów na UWr.pdf (82,56KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf (1,71MB)
PDF   Uchwała Nr 29_2022 Senatu UWr z dnia 2022-03-23 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu UWr.pdf (74,07KB)

 

Uchwały z dnia 20 kwietnia 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 30_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Ewy Dudziak.pdf (61,85KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Łukasza Johna.pdf (61,98KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Magdaleny Rowińskiej-Żyrek.pdf (63,55KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Pawła Gawrychowskiego.pdf (62,40KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 zmieniająca uchwałę w sprawie Kuratorium Nagrody Heisiga.pdf (63,63KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru oraz zasad nadawania odznaki honorowej Wrocławska Wolność.pdf (64,34KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie programu studiów dla kierunku zielona chemia I stopnia.pdf (252,48KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie programu studiów dla kierunku anglistyka I stopnia.pdf (491,38KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie programu studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie i klasyczne II stopnia.pdf (268,59KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie programu studiów dla kierunku zarządzanie informacją II stopnia.pdf (287,46KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie programu studiów dla kierunku matematyka I i II stopnia.pdf (357,67KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich.pdf (579,40KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (118,16KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (105,25KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Współczesne Trendy w Dydaktyce Języka Obcego.pdf (167,40KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 zmieniająca regulamin Szkoły Doktorskiej UWr.pdf (80,49KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie przekształcenia Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych.pdf (100,73KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2022 Senatu UWr z dnia 2022-04-20 w sprawie regulaminu senackiej Komisji Finansów.pdf (89,18KB)

 

Uchwały z dnia 25 maja 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 48_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Joanny Łubockiej.pdf (62,55KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie nadania Medalu UWr Profesorowi Bogdanowi Rompoltowi.pdf (78,68KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopnia.pdf (839,13KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia germańska I i II stopnia.pdf (949,51KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu studiów dla kierunku komunikacja wizerunkowa I i II stopnia.pdf (560,83KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu studiów dla kierunku niderlandystyka I stopnia.pdf (269,95KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu studiów dla kierunku studia środziemnomorskie I stopnia.pdf (250,93KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (95,27KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (95,53KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów.pdf (91,78KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2023-2024.pdf (91,54KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2024-2025.pdf (91,20KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów na studia w roku akad 2025-2026.pdf (91,06KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Geoturystyka.pdf (106,60KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu.pdf (154,71KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Zagrożenia.pdf (160,33KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej.pdf (152,34KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych.pdf (162,98KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawnik Korporacyjny.pdf (108,27KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo Gospodarki Nieruchomościami.pdf (145,89KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo w Działalności Architekta.pdf (159,83KB)

 

Uchwały z dnia 25 maja 2022 r. (posiedzenie opiniodawcze):

PDF   Uchwała Nr 69_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Gościwit Malinowski.pdf (62,75KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Patrycja Matusz.pdf (61,65KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Robert Olkiewicz.pdf (61,68KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Robert Wieczorek.pdf (61,38KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2022 Senatu UWr z dnia 2022-05-25 w sprawie opinii o kandydacie na rektora UWr w kadencji 2020-2024 - Przemysław Wiszewski.pdf (61,66KB)

 

Uchwały z dnia 22 czerwca 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 74_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Anety Jezierskiej.pdf (62,11KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jarosława Panka.pdf (62,12KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Lucjana Jerzykiewicza.pdf (62,31KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Tomasza Greczyły.pdf (62,10KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Jakuba Kociubińskiego.pdf (63,26KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Wojciecha Jasińskiego.pdf (63,07KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich.pdf (187,89KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku anglistyka II stopnia.pdf (286,60KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia indyjska II stopnia.pdf (214,61KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia polska I i II stopnia.pdf (932,21KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia rosyjska I stopnia.pdf (501,59KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku filologia ukraińska I stopnia.pdf (584,38KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku kultura i praktyka tekstu I stopnia.pdf (196,21KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku slawistyka II stopnia.pdf (857,95KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe I stopnia.pdf (804,77KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku Data Science II stopnia.pdf (210,33KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku indywidualne studia informatyczno-matematyczne I stopnia.pdf (298,37KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku informatyka I i II stopnia.pdf (381,37KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku interdyscyplinarne studia europejskie II stopnia.pdf (324,69KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku historia sztuki I i II stopnia.pdf (453,35KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika I i II stopnia.pdf (1,10MB)
PDF   Uchwała Nr 95_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika specjalna jedn mgr.pdf (733,70KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku geologia I i II stopnia.pdf (1,30MB)
PDF   Uchwała Nr 97_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku inżynieria geologiczna I i II stopnia.pdf (883,49KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku filozofia I i II stopnia.pdf (539,21KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku administracja II stopnia.pdf (374,85KB)
PDF   Uchwała Nr 100_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku ekonomia II stopnia.pdf (431,81KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia I stopnia.pdf (289,93KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych.pdf (145,00KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.pdf (162,72KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki.pdf (118,03KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie.pdf (125,63KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym.pdf (168,42KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (115,47KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022-2023.pdf (106,84KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w roku akademickim 2023-2024.pdf (601,52KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w roku akademickim 2023-2024.pdf (344,63KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2022 Senatu UWr z dnia 2022-06-22 w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad i konkursów ogólnopolskich na studia w roku akad 2026-2027.pdf (136,38KB)

 

Uchwały z dnia 21 września 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 112_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Petra Heinzla.pdf (61,96KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Agnieszki Heleny Duffy.pdf (62,28KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Wojciecha Małeckiego.pdf (62,53KB)
PDF   Uchwała Nr 115_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Adriana Smolisa.pdf (62,03KB)
PDF   Uchwała Nr 116_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Piotra Plichty.pdf (61,93KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Eli Ornera Kramera.pdf (61,74KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2020-2024.pdf (64,85KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zmiany w UKW.pdf (62,52KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.pdf (83,17KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych.pdf (82,00KB)
PDF   Uchwała Nr 122_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi, pokrewnymi, własności przemysłowej i komercjalizacji.pdf (178,05KB)
PDF   Uchwała Nr 123_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich.pdf (76,12KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2022 Senatu UWr z dnia 2022-09-21 uchylająca uchwałę w sprawie programu studiów dla kierunku pedagogika II stopnia.pdf (62,61KB)

 

Uchwały z dnia 26 października 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 125_2022 Senatu UWr z dnia 2022-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Rafała Bartoszewskiego.pdf (62,26KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2022 Senatu UWr z dnia 2022-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Piotra Gołdyna.pdf (62,38KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2022 Senatu UWr z dnia 2022-10-26 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora UWr Marty Osypińskiej.pdf (63,02KB)
PDF   Uchwała Nr 128_2022 Senatu UWr z dnia 2022-10-26 w sprawie zmian w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2020-2024.pdf (78,00KB)
PDF   Uchwała Nr 129_2022 Senatu UWr z dnia 2022-10-26 w sprawie zmiany w senackiej Komisji Inwestycji i Majątku na kadencję 2020-2024.pdf (63,01KB)
PDF   Uchwała Nr 130_2022 Senatu UWr z dnia 2022-10-26 w sprawie zlecenia wykonania portretu rektora UWr w latach 2020-2022.pdf (61,42KB)
PDF   Uchwała Nr 131_2022 Senatu UWr z dnia 2022-10-26 w sprawie programu Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Przygotowanie do zawodu nauczyciela.pdf (176,98KB)
PDF   Uchwała Nr 132_2022 Senatu UWr z dnia 2022-10-26 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich.pdf (96,41KB)

 

Uchwały z dnia 23 listopada 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 133_2022 Senatu UWr z dnia 2022-11-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Macieja Liśkiewicza.pdf (62,96KB)
PDF   Uchwała Nr 134_2022 Senatu UWr z dnia 2022-11-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Piotra Góralskiego.pdf (62,84KB)
PDF   Uchwała Nr 135_2022 Senatu UWr z dnia 2022-11-23 w sprawie odnowienia dyplomu doktora.pdf (77,92KB)
PDF   Uchwała Nr 136_2022 Senatu UWr z dnia 2022-11-23 w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.pdf (80,25KB)
PDF   Uchwała Nr 137_2022 Senatu UWr z dnia 2022-11-23 w sprawie powołania członków Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (77,58KB)
PDF   Uchwała Nr 138_2022 Senatu UWr z dnia 2022-11-23 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf (60,85KB)
PDF   Uchwała Nr 139_2022 Senatu UWr z dnia 2022-11-23 w sprawie przekształcenia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im W Brandta.pdf (78,72KB)

 

Uchwały z dnia 21 grudnia 2022 r.:

PDF   Uchwała Nr 140_2022 Senatu UWr z dnia 2022-12-21 uchylająca uchwałę w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Macieja Liśkiewicza.pdf (71,59KB)
PDF   Uchwała Nr 141_2022 Senatu UWr z dnia 2022-12-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Macieja Liśkiewicza.pdf (70,87KB)
PDF   Uchwała Nr 142_2022 Senatu UWr z dnia 2022-12-21 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu Hansa Bussmanna.pdf (70,56KB)
PDF   Uchwała Nr 143_2022 Senatu UWr z dnia 2022-12-21 w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2020-2024.pdf (72,18KB)
PDF   Uchwała Nr 144_2022 Senatu UWr z dnia 2022-12-21 w sprawie powołania członka Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (69,70KB)
PDF   Uchwała Nr 145_2022 Senatu UWr z dnia 2022-12-21 zmieniająca uchwałę w sprawie programów kształcenia w Szkole Doktorskiej UWr.pdf (1,28MB)
PDF   Uchwała Nr 146_2022 Senatu UWr z dnia 2022-12-21 w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UWr w roku akademickim 2023-2024.pdf (768,71KB)
PDF   Uchwała Nr 147_2022 Senatu UWr z dnia 2022-12-21 w sprawie regulaminu szkoleń w UWr.pdf (400,21KB)