Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DWNZKŚ.272.22.2021.MP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR DWNZKŚ.272.22.2021.MP przedmiotem którego jest: Dostawa kontenera pomiarowego dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr Umowy: POIR.04.02.00-00-D019/20 Projektu: „Actris – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


PDFZapytanie ofertowe.pdf (738,74KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy-1.docx (42,04KB)
PDFZałącznik nr 2 - Wzór istotnych postanowień umowy.pdf (543,81KB)
PDFZałącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (644,12KB)
PDFZałącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (487,02KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Wykaz dostaw.docx (38,91KB)