Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta badawczego w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Badawczego Naprawy DNA i Replikacji na Wydziale Nauk Biologicznych

Wrocław, data 2021-12-01

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:      Asystent badawczy w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Badawcze Naprawy DNA    

                                                  i Replikacji

Jednostka organizacyjna:    Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:                  WNB.1110.18.2021.KG

Data ogłoszenia:                   09.10.2021

Termin składania ofert:        08.11.2021

Termin rozstrzygnięcia:        01.12.2021

Ilość zgłoszeń:                       1

Kandydat, który wygrał konkurs:  dr Katarzyna Markowska

Uzasadnienie:                       Do konkursu zgłosiła się 1 osoba, dr Katarzyna Markowska. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów oraz weryfikacji przekazanych opinii Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr Katarzyny Markowskiej na stanowisku asystenta badawczego (w grupie pracowników naukowych) w Inkubatorze Doskonałości Naukowej – Centrum Badawczego Naprawy DNA i Replikacji.