Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DWNZKŚ.272.12.2021.MP

Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych „Metody statystyczne w badaniach społecznych” oraz „Zastosowanie metod statystycznych do analizy danych z zakresu meteorologii i hydrologii” dla Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II 2019-2023” POWR.03.05.00-00-Z304/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: 3.4 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (742,80KB)
DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (639,00KB)
PDFZałącznik nr 2 -Wzór istotnych postanowień umowy.pdf (339,62KB)
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz usług.doc (640,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób.doc (632,00KB)
PDFZałącznik nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (562,97KB)
PDFZałącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (656,16KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu - korekta.pdf (746,39KB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 1.pdf (465,24KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (503,21KB)