Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2014

Uchwały z dnia 22 stycznia 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie zmian w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2012-2016.pdf (47,71KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen na kadencję 2012-2016.pdf (47,45KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Ernstowi Bauerowi.pdf (48,49KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Helmutowi Satzowi.pdf (47,28KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (46,48KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie powołania Komisji ds. opracowania wymagań i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy i dokumentalistow.pdf (51,55KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc UMCS w Lublinie.pdf (47,14KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie utworzenia kierunku gospodarka przestrzenna - studia pierwszego stopnia.pdf (86,08KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2014-2015.pdf (83,75KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2014-2015.pdf (54,72KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunku filologia - filologia angielska.pdf (49,70KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akad. 2013-2014.pdf (47,97KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2014 Senatu UWr z dnia 22.01.2014 w sprawie działalności konkurencyjnej.pdf (55,02KB)

 

Uchwały z dnia 26 lutego 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 14_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Łukasza Błaszczaka.pdf (47,34KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Anny Muszyńskiej.pdf (47,64KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jochena Roosea.pdf (48,27KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (47,21KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.pdf (114,75KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów historia w przestrzeni publicznej.pdf (72,78KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów militarioznawstwo.pdf (83,52KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika specjalna.pdf (98,02KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2014-2015.pdf (102,59KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich.pdf (56,79KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich.pdf (59,01KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2014 Senatu UWr z dnia 26.02.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (57,25KB)
 

Uchwały z dnia 26 marca 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 26_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marka Magdziaka.pdf (46,86KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Leszka Sobkowiaka.pdf (46,99KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.pdf (52,18KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (62,43KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny dyplomowanych bibliotekarzy oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej.pdf (52,15KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów genetyka i biologia eksperymentalna.pdf (82,45KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna.pdf (86,01KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie utworzenia kierunku praca socjalna - studia drugiego stopnia.pdf (85,45KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów socjologia ekonomiczna.pdf (81,33KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji w roku akad. 2014-2015.pdf (84,66KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie przyjmowania laureatów konkursów na studia w roku akad. 2014-2015.pdf (60,57KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akad. 2014-2015.pdf (157,86KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf (49,14KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2014 Senatu UWr z dnia 26.03.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (48,39KB)

 

Uchwały z dnia 23 kwietnia 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 40_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jacka Gołaczyńskiego.pdf (48,38KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Janusza Sawickiego.pdf (47,54KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Bernardowi Silviemu.pdf (47,54KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Florianowi Śmiei.pdf (47,91KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów pedagogika specjalna.pdf (57,27KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na rok akad. 2014-2015.pdf (81,62KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na studia w latach 2012-2015.pdf (52,76KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjmowania laureatów konkursów na studia w UWr.pdf (49,48KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji dla cudzoziemców na rok 2014-2015.pdf (104,08KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w UWr dla cudzoziemców na rok 2015-2016.pdf (180,67KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w UWr na rok 2014-2015.pdf (272,78KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2014 Senatu UWr z dnia 23.04.2014 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka.pdf (47,63KB)

 

Uchwały z dnia 28 maja 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 52_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Eugeniusza Zycha.pdf (47,58KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Adamskiego.pdf (47,94KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Ireneusza Karolewskiego.pdf (48,43KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. planowanego połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.pdf (54,50KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UWr prof. Helmutowi Satzowi.pdf (48,37KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Joelowi Monegerowi.pdf (48,11KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Zielonogórskiego.pdf (47,34KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w UWr w roku akademickim 2015-2016.pdf (474,39KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów na studia w latach 2015-2019.pdf (91,32KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dot. tworzenia programów kształcenia.pdf (48,38KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich.pdf (54,28KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów.pdf (2,25MB)
PDF   Uchwała Nr 64_2014 Senatu UWr z dnia 28.05.2014 r. w sprawie uchylenia uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (54,59KB)

 

Uchwały z dnia 25 czerwca 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 65_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jana Sobczyka.pdf (38,77KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Damiana Leszczyńskiego.pdf (40,66KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Anny Ćwiąkały-Małys.pdf (40,30KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Łukasza Machaja.pdf (40,20KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. połączenia Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego.pdf (43,68KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu odznaczeń państwowych.pdf (41,21KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytet Łódzkiego.pdf (40,38KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2014-2015.pdf (52,10KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. zmieniajająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf (60,94KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów.pdf (50,33KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UWr za rok 2013.pdf (45,67KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie zysku netto za rok 2013.pdf (39,66KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013.pdf (35,42KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014.pdf (34,16KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2014.pdf (38,88KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2014 Senatu UWr z dnia 25.06.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2014.pdf (40,14KB)

 

Uchwały z dnia 24 września 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 81_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jerzego Maronia.pdf (47,37KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Roberta Stefanickiego.pdf (47,64KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Arkadiusza Lewickiego.pdf (47,54KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Gabrieli Bugli-Płoskońskiej.pdf (48,51KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Romualda Kaczmarka.pdf (47,97KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Danuty Kowalczyk.pdf (47,83KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Roberta Alberskiego.pdf (47,34KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Kazimierza Dziubki.pdf (47,55KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Bernardowi Silviemu.pdf (49,15KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (47,64KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc UAM w Poznaniu.pdf (47,47KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie utworzenia spółki celowej.pdf (46,67KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (53,39KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf (107,47KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia.pdf (1,07MB)
PDF   Uchwała Nr 96_2014 Senatu UWr z dnia 24.09.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomwych.pdf (55,83KB)

 

Uchwały z dnia 29 października 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 97_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Ryszarda Rzepeckiego.pdf (47,01KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa UWr prof. Florianowi Śmiei.pdf (48,83KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Soerenowi Asmussenowi.pdf (47,62KB)
PDF   Uchwała Nr 100_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Shuji Nakamurze.pdf (47,37KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Opolskiego.pdf (47,04KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów.pdf (128,54KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich.pdf (53,33KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.pdf (300,25KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w UWr.pdf (48,02KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu kursów dokształcających w UWr.pdf (48,55KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie Regulaminu szkoleń prowadzonych w UWr.pdf (66,63KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego MSOŚ.pdf (74,44KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie działalności konkurencyjnej.pdf (55,83KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2014 Senatu UWr z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni komercyjnych przy pl. Nankiera 1a.pdf (48,49KB)

 

Uchwały z dnia 26 listopada 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 111_2014 Senatu UWr z dnia 26.11.2014 r. w sprawie zmiany w senackiej Komisji Finansów na kadencję 2012-2016.pdf (41,86KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2014 Senatu UWr z dnia 26.11.2014 r. w sprawie utworzenia profilu ogólnoakademickiego na kierunku pedagogika.pdf (149,46KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2014 Senatu UWr z dnia 26.11.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w UWr.pdf (248,04KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2014 Senatu UWr z dnia 26.11.2014 r. w sprawie uchylenia uchwał Senatu UWr w zakresie studiów i studiów podyplomowych.pdf (72,78KB)

 

Uchwały z dnia 17 grudnia 2014 r.:

PDF   Uchwała Nr 115_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Piotra Chruszczewskiego.pdf (38,68KB)
PDF   Uchwała Nr 116_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Justyny Bajdy.pdf (38,69KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Sławomira Berskiego.pdf (40,66KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marcina Bieńkowskiego.pdf (40,71KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Małgorzaty Bogdan.pdf (40,22KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jarosława Byrki.pdf (40,26KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf (64,23KB)
PDF   Uchwała Nr 122_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów na studia w UWr w latach 2015-2019.pdf (52,28KB)
PDF   Uchwała Nr 123_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. w sprawie likwidacji wieczorowej formy kształcenia na kierunku filologia - czeska, rosyjska, ukraińska.pdf (60,25KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2014 Senatu UWr z dnia 17.12.2014 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UWr za rok 2014.pdf (43,62KB)