Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oceny programowe PKA

PDFUchwała nr 429/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademicki (616,85KB)

PDFUchwała nr 74/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademicki (270,16KB)

PDFUchwała nr 131/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku historia sztuki prowadzonym na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademicki (732,06KB)

PDFUchwała nr 138/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku astronomia prowadzonym na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademicki (259,06KB)

PDFUchwała Nr 146/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku psychologia prowadzonym w Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim (260,29KB)

PDFUchwała nr 183/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku pedagogika specjalna prowadzonym na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademicki (288,43KB)

PDFUchwała nr 533/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku ochrona środowiska prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademicki (162,27KB)

PDFUchwała nr 723/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku biologia prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (160,96KB)

PDFUchwała nr 724/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku geografia prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (159,57KB)

PDFUchwała nr 29/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku politologia prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (75,76KB) 

PDFUchwała nr 286/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powtórnej oceny programowej kierunku filozofia prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (245,62KB) 

PDFUchwała nr 385/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku mikrobiologia prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (72,91KB) 

PDFUchwała nr 544/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku komunikacja wizerunkowa prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (855,32KB) 

PDFUchwała nr 843/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie powtórnej oceny programowej kierunku archeologia prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (245,48KB) 

PDFUchwała nr 400/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (893,30KB) 

PDFUchwała nr 399/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (184,45KB) 

PDFUchwała nr 873/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku antropologia literatury, teatru i filmu prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (273,59KB)

PDFUchwała nr 904/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 października 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku filologia polska prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (160,85KB)

PDFUchwała nr 325/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 maja 2023 w sprawie oceny programowej kierunku historia w przestrzeni publicznej prowadzonego na UWr na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (86,41KB)

PDFUchwała nr 391/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 czerwca 2023 w sprawie oceny programowej kierunku indywidualne studia informatyczno-matematyczne prowadzonego na UWr na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (73,54KB)

PDFUchwała nr 809/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 września 2023 w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego na UWr na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (166,11KB)

PDFUchwała nr 810/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 18 września 2023. w sprawie oceny programowej kierunku genetyka i biologia eksperymentalna prowadzonego na UWr na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (165,18KB)

PDFUchwała nr 40/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 stycznia 2024 w sprawie oceny programowej kierunku socjologia prowadzonego na UWr na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (80,51KB)

PDFUchwała nr 220/2024 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe prowadzonego na UWr na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (74,31KB)