Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MP.272.2.2021.AK Dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z doposażeniem dla Muzeum Przyrodniczego UWr

Dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z doposażeniem dla Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego na potrzeby realizacji projektu pn.

„Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”

(IMBIO) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer projektu POPC.02.03.01-00-0081/19

z podziałem na 12 zadań


DOCXFormularz ofertowy - zał. nr 2.docx (372,55KB)
PDFOświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 4.pdf (347,30KB)
PDFspecyfikacja techniczna - Zał. nr 1.pdf (960,61KB)
PDFWzór umowy - zał. nr 3.pdf (522,45KB)
PDFZapytanie ofertowe.pdf (429,17KB)


PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (467,38KB)