Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2015

Uchwały z dnia 28 stycznia 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Dariusza Tarnawskiego.pdf (38,16KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Artura Krężela.pdf (39,77KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2012-2016.pdf (40,79KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna.pdf (117,05KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf (59,74KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (40,94KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zgody na wynajem nieruchomości.pdf (40,66KB)

 

Uchwały z dnia 25 lutego 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 8_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Piotra Stefanowicza.pdf (51,08KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marcina Stępnia.pdf (51,36KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Mariusza Marszalskiego.pdf (50,46KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2012-2016.pdf (51,25KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf (53,23KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych.pdf (145,40KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe.pdf (76,80KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe.pdf (65,96KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf (118,01KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wytycznych dot. tworzenia programów kształcenia na studiach.pdf (84,06KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych oraz budżetowych na dodatkowe wynagrodzenia.pdf (60,09KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf (51,99KB)

 

Uchwały z dnia 25 marca 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 20_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Mirona Urbaniaka.pdf (38,19KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf (39,84KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zmiany w senackiej Komisji Etyki.pdf (38,79KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Soerenowi Asmussenowi.pdf (40,44KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Shuji Nakamurze.pdf (39,32KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc Politechniki Warszawskiej.pdf (40,03KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (187,52KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów chemia i toksykologia sądowa.pdf (110,73KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek chemia i toksykologia sądowa.pdf (66,16KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów chemia medyczna.pdf (78,23KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek chemia medyczna.pdf (50,16KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów biologia czlowieka.pdf (90,10KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek biologia czlowieka.pdf (63,42KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarzadzanie bezpieczeństwem państwa.pdf (92,01KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek zarządzanie bezpieczeństwem państwa.pdf (59,69KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie projektami społecznymi.pdf (103,32KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek zarządzanie projektami społecznymi.pdf (68,95KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku LLM International and European Law.pdf (74,92KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek LLM International and European Law.pdf (49,93KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku polski system prawny.pdf (80,14KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek polski system prawny.pdf (42,45KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf (80,50KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na studia w latach 2015-2019.pdf (60,34KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2015-2016.pdf (111,69KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2015-2016.pdf (176,08KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2015-2016.pdf (316,08KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w UWr.pdf (81,92KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.pdf (144,22KB)

 

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 48_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jolanty Blicharz.pdf (38,15KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Grecha.pdf (38,39KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Łarysy Leszczenko.pdf (39,95KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr Junko Yokota.pdf (39,69KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Oscara Loureio Malta.pdf (38,94KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. hab. Loic Chaumont.pdf (38,94KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Miguela Valvano.pdf (39,24KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (38,82KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (45,23KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Joelowi Monegerowi.pdf (51,68KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów.pdf (76,35KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji dla cudzoziemców na studia w roku akademickim 2015-2016.pdf (79,31KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf (108,71KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w latach 2015-2019.pdf (70,17KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na kierunek zarządzanie projektami społecznymi.pdf (78,60KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akad. 2015-2016.pdf (67,52KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (114,70KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (52,16KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.pdf (56,18KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.pdf (58,24KB)

 

Uchwały z dnia 27 maja 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 68_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Zbigniewa Palmowskiego.pdf (51,42KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Borysa Paszkiewicza.pdf (51,13KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. prof. Stanisława Rosika.pdf (51,04KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr Chichiro Sasaki.pdf (50,85KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Mojmira Soba.pdf (51,52KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wuzytującego dr. Constantioniosa Miliosa.pdf (51,11KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Sławomira Tułaczyka.pdf (51,94KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf (89,84KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc AGH w Krakowie.pdf (51,79KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf (58,83KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2016-2017.pdf (496,50KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akademickim 2016-2017.pdf (208,34KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za studia.pdf (62,90KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.pdf (57,16KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki.pdf (63,99KB)

 

Uchwały z dnia 24 czerwca 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 83_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Franciszka Czechowskiego.pdf (36,82KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Stanisława Staśki.pdf (38,54KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej.pdf (39,27KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Agnieszki Libury.pdf (36,38KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Anny Małgorzewicz.pdf (38,88KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Włodzimierza Wysoczańskiego.pdf (39,12KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. Rafała Kulika.pdf (39,87KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr hab. Teresy Jagli.pdf (38,50KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. hab. Andrei D. Mihalca.pdf (38,54KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Davida Modryego.pdf (38,55KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie przyznania Medalu UWr.pdf (49,28KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich.pdf (57,91KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie upoważnienia dla Rady WPAE.pdf (42,05KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 zmieniająca Statut UWr.pdf (67,95KB)
PDF   Uchwała Nr 97_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zgody na inwestycję doposażenie Biblioteki Głównej.pdf (42,21KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014.pdf (45,63KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zysku netto za rok 2014.pdf (36,53KB)
PDF   Uchwała Nr 100_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2014.pdf (35,38KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015.pdf (35,20KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2015.pdf (38,67KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie podziału dotacji budżetowej w roku 2015.pdf (39,64KB)

 

Uchwały z dnia 23 września 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 104_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Ewy Nowackiej.pdf (36,76KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Urszuli Kaliny-Prasznic.pdf (36,59KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Krzysztofa Wójtowicza.pdf (36,53KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Pawła Mackiewicza.pdf (38,75KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Piotra Cichorackiego.pdf (36,55KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Pawła Jaworskiego.pdf (38,56KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Agnieszki Nierackiej.pdf (37,28KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Bernadety Szczupał.pdf (39,85KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jacka Szczepańskiego.pdf (39,50KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Slobodana Markovica.pdf (42,51KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Andriesa Meijerinka.pdf (38,62KB)
PDF   Uchwała Nr 115_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Jamesa Patrica Riehla.pdf (38,64KB)
PDF   Uchwała Nr 116_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Anny Panorskiej.pdf (38,85KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Moshe Rosmanowi.pdf (40,40KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków PKA na kadencję 2016-2019.pdf (43,81KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie rozwiązania komisji ds. połączenia uczelni.pdf (43,16KB)

 

Uchwały z dnia 28 października 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 120_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Piotra Chmielewskiego.pdf (36,74KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Andrzeja Lorenza.pdf (37,00KB)
PDF   Uchwała Nr 122_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Andrzeja Batora.pdf (36,58KB)
PDF   Uchwała Nr 123_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Zbigniewa Pulki.pdf (36,59KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marcina Łukaszewicza.pdf (39,19KB)
PDF   Uchwała Nr 125_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Roberta Wieczorka.pdf (36,78KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Macieja Kryzy.pdf (37,23KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Skrzypińskiego.pdf (39,62KB)
PDF   Uchwała Nr 128_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jerzego Korczaka.pdf (36,57KB)
PDF   Uchwała Nr 129_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Witolda Srokosza.pdf (36,58KB)
PDF   Uchwała Nr 130_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. Roberta Żarnowskiego.pdf (40,15KB)
PDF   Uchwała Nr 131_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. Juareza da Silva.pdf (38,92KB)
PDF   Uchwała Nr 132_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. Tomasza Bednarza.pdf (38,65KB)
PDF   Uchwała Nr 133_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Włodzimierza Charatonika.pdf (40,09KB)
PDF   Uchwała Nr 134_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie przyznania Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (46,69KB)
PDF   Uchwała Nr 135_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (40,86KB)
PDF   Uchwała Nr 136_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zniesienia kierunku socjologia techniki i ekologii.pdf (39,70KB)
PDF   Uchwała Nr 137_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie upoważnienia dla Rady WNB.pdf (51,16KB)
PDF   Uchwała Nr 138_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie upoważnienia dla Rady CEN.pdf (42,85KB)

 

Uchwały z dnia 25 listopada 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 139_2015 Senatu UWr z dnia 2015-11-25 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (48,94KB)
PDF   Uchwała Nr 140_2015 Senatu UWr z dnia 2015-11-25 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (46,95KB)
PDF   Uchwała Nr 141_2015 Senatu UWr z dnia 2015-11-25 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Włodzimierzowi Nykielowi.pdf (40,15KB)

 

Uchwały z dnia 16 grudnia 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 142_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Emanuela Kierońskiego.pdf (42,36KB)
PDF   Uchwała Nr 143_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Pawła Woźnego.pdf (41,43KB)
PDF   Uchwała Nr 144_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Doroty Majki-Rostek.pdf (40,12KB)
PDF   Uchwała Nr 145_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Algirdasowi Gaizutisowi.pdf (43,09KB)
PDF   Uchwała Nr 146_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Adriano Giovannelliemu.pdf (43,11KB)
PDF   Uchwała Nr 147_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w UWr w roku akademickim 2016-2017.pdf (52,86KB)
PDF   Uchwała Nr 148_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie wzoru umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się.pdf (74,34KB)
PDF   Uchwała Nr 149_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UWr za rok 2015.pdf (46,26KB)