Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2015

Uchwały z dnia 28 stycznia 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Dariusza Tarnawskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 2_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Artura Krężela.pdf
PDF   Uchwała Nr 3_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2012-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 4_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku inżynieria geologiczna.pdf
PDF   Uchwała Nr 5_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 6_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDF   Uchwała Nr 7_2015 Senatu UWr z dnia 28.01.2015 r. w sprawie zgody na wynajem nieruchomości.pdf

 

Uchwały z dnia 25 lutego 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 8_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Piotra Stefanowicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 9_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marcina Stępnia.pdf
PDF   Uchwała Nr 10_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Mariusza Marszalskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 11_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2012-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 12_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie nagród MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 13_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych.pdf
PDF   Uchwała Nr 14_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe.pdf
PDF   Uchwała Nr 15_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek informatyka stosowana i systemy pomiarowe.pdf
PDF   Uchwała Nr 16_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 17_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wytycznych dot. tworzenia programów kształcenia na studiach.pdf
PDF   Uchwała Nr 18_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych oraz budżetowych na dodatkowe wynagrodzenia.pdf
PDF   Uchwała Nr 19_2015 Senatu UWr z dnia 25.02.2015 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf

 

Uchwały z dnia 25 marca 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 20_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Mirona Urbaniaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 21_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 22_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zmiany w senackiej Komisji Etyki.pdf
PDF   Uchwała Nr 23_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Soerenowi Asmussenowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 24_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Shuji Nakamurze.pdf
PDF   Uchwała Nr 25_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc Politechniki Warszawskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 26_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf
PDF   Uchwała Nr 27_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów chemia i toksykologia sądowa.pdf
PDF   Uchwała Nr 28_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek chemia i toksykologia sądowa.pdf
PDF   Uchwała Nr 29_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów chemia medyczna.pdf
PDF   Uchwała Nr 30_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek chemia medyczna.pdf
PDF   Uchwała Nr 31_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów biologia czlowieka.pdf
PDF   Uchwała Nr 32_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek biologia czlowieka.pdf
PDF   Uchwała Nr 33_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarzadzanie bezpieczeństwem państwa.pdf
PDF   Uchwała Nr 34_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek zarządzanie bezpieczeństwem państwa.pdf
PDF   Uchwała Nr 35_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie projektami społecznymi.pdf
PDF   Uchwała Nr 36_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek zarządzanie projektami społecznymi.pdf
PDF   Uchwała Nr 37_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku LLM International and European Law.pdf
PDF   Uchwała Nr 38_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek LLM International and European Law.pdf
PDF   Uchwała Nr 39_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia kierunku polski system prawny.pdf
PDF   Uchwała Nr 40_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek polski system prawny.pdf
PDF   Uchwała Nr 41_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 42_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na studia w latach 2015-2019.pdf
PDF   Uchwała Nr 43_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 44_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 45_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 46_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 47_2015 Senatu UWr z dnia 25.03.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.pdf

 

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 48_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jolanty Blicharz.pdf
PDF   Uchwała Nr 49_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Grecha.pdf
PDF   Uchwała Nr 50_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Łarysy Leszczenko.pdf
PDF   Uchwała Nr 51_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr Junko Yokota.pdf
PDF   Uchwała Nr 52_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Oscara Loureio Malta.pdf
PDF   Uchwała Nr 53_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. hab. Loic Chaumont.pdf
PDF   Uchwała Nr 54_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Miguela Valvano.pdf
PDF   Uchwała Nr 55_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF   Uchwała Nr 56_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 57_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Joelowi Monegerowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 58_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów.pdf
PDF   Uchwała Nr 59_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji dla cudzoziemców na studia w roku akademickim 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 60_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 61_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad w latach 2015-2019.pdf
PDF   Uchwała Nr 62_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na kierunek zarządzanie projektami społecznymi.pdf
PDF   Uchwała Nr 63_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akad. 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 64_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf
PDF   Uchwała Nr 65_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDF   Uchwała Nr 66_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.pdf
PDF   Uchwała Nr 67_2015 Senatu UWr z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.pdf

 

Uchwały z dnia 27 maja 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 68_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Zbigniewa Palmowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 69_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Borysa Paszkiewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 70_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. prof. Stanisława Rosika.pdf
PDF   Uchwała Nr 71_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr Chichiro Sasaki.pdf
PDF   Uchwała Nr 72_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Mojmira Soba.pdf
PDF   Uchwała Nr 73_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wuzytującego dr. Constantioniosa Miliosa.pdf
PDF   Uchwała Nr 74_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Sławomira Tułaczyka.pdf
PDF   Uchwała Nr 75_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf
PDF   Uchwała Nr 76_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc AGH w Krakowie.pdf
PDF   Uchwała Nr 77_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2015-2016.pdf
PDF   Uchwała Nr 78_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 79_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akademickim 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 80_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za studia.pdf
PDF   Uchwała Nr 81_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 82_2015 Senatu UWr z dnia 27.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki.pdf

 

Uchwały z dnia 24 czerwca 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 83_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Franciszka Czechowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 84_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Stanisława Staśki.pdf
PDF   Uchwała Nr 85_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 86_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Agnieszki Libury.pdf
PDF   Uchwała Nr 87_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Anny Małgorzewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 88_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Włodzimierza Wysoczańskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 89_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. Rafała Kulika.pdf
PDF   Uchwała Nr 90_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr hab. Teresy Jagli.pdf
PDF   Uchwała Nr 91_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. hab. Andrei D. Mihalca.pdf
PDF   Uchwała Nr 92_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Davida Modryego.pdf
PDF   Uchwała Nr 93_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie przyznania Medalu UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 94_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 95_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie upoważnienia dla Rady WPAE.pdf
PDF   Uchwała Nr 96_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 zmieniająca Statut UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 97_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zgody na inwestycję doposażenie Biblioteki Głównej.pdf
PDF   Uchwała Nr 98_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 99_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie zysku netto za rok 2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 100_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 101_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015.pdf
PDF   Uchwała Nr 102_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2015.pdf
PDF   Uchwała Nr 103_2015 Senatu UWr z dnia 2015-06-24 w sprawie podziału dotacji budżetowej w roku 2015.pdf

 

Uchwały z dnia 23 września 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 104_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Ewy Nowackiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 105_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Urszuli Kaliny-Prasznic.pdf
PDF   Uchwała Nr 106_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Krzysztofa Wójtowicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 107_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Pawła Mackiewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 108_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Piotra Cichorackiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 109_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Pawła Jaworskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 110_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Agnieszki Nierackiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 111_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Bernadety Szczupał.pdf
PDF   Uchwała Nr 112_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jacka Szczepańskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 113_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Slobodana Markovica.pdf
PDF   Uchwała Nr 114_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Andriesa Meijerinka.pdf
PDF   Uchwała Nr 115_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Jamesa Patrica Riehla.pdf
PDF   Uchwała Nr 116_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Anny Panorskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 117_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Moshe Rosmanowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 118_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków PKA na kadencję 2016-2019.pdf
PDF   Uchwała Nr 119_2015 Senatu UWr z dnia 2015-09-23 w sprawie rozwiązania komisji ds. połączenia uczelni.pdf

 

Uchwały z dnia 28 października 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 120_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Piotra Chmielewskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 121_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Andrzeja Lorenza.pdf
PDF   Uchwała Nr 122_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Andrzeja Batora.pdf
PDF   Uchwała Nr 123_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Zbigniewa Pulki.pdf
PDF   Uchwała Nr 124_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marcina Łukaszewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 125_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Roberta Wieczorka.pdf
PDF   Uchwała Nr 126_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Macieja Kryzy.pdf
PDF   Uchwała Nr 127_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Skrzypińskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 128_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jerzego Korczaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 129_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Witolda Srokosza.pdf
PDF   Uchwała Nr 130_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. Roberta Żarnowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 131_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. Juareza da Silva.pdf
PDF   Uchwała Nr 132_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego dr. Tomasza Bednarza.pdf
PDF   Uchwała Nr 133_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Włodzimierza Charatonika.pdf
PDF   Uchwała Nr 134_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie przyznania Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 135_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 136_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie zniesienia kierunku socjologia techniki i ekologii.pdf
PDF   Uchwała Nr 137_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie upoważnienia dla Rady WNB.pdf
PDF   Uchwała Nr 138_2015 Senatu UWr z dnia 2015-10-28 w sprawie upoważnienia dla Rady CEN.pdf

 

Uchwały z dnia 25 listopada 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 139_2015 Senatu UWr z dnia 2015-11-25 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF   Uchwała Nr 140_2015 Senatu UWr z dnia 2015-11-25 w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 141_2015 Senatu UWr z dnia 2015-11-25 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Włodzimierzowi Nykielowi.pdf

 

Uchwały z dnia 16 grudnia 2015 r.:

PDF   Uchwała Nr 142_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Emanuela Kierońskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 143_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Pawła Woźnego.pdf
PDF   Uchwała Nr 144_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Doroty Majki-Rostek.pdf
PDF   Uchwała Nr 145_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Algirdasowi Gaizutisowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 146_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Adriano Giovannelliemu.pdf
PDF   Uchwała Nr 147_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w UWr w roku akademickim 2016-2017.pdf
PDF   Uchwała Nr 148_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie wzoru umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się.pdf
PDF   Uchwała Nr 149_2015 Senatu UWr z dnia 2015-12-16 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UWr za rok 2015.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2015
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  29-01-2015 09:19
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  17-12-2015 10:06
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 8758
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego