Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2013

Uchwały z dnia 30 stycznia 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Andrzeja Szczepaniaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 2_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf
PDF   Uchwała Nr 3_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Opolskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 4_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałej w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 5_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku mikrobiologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 6_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku dziedzictwo kultury materialnej.pdf
PDF   Uchwała Nr 7_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów drugiego stopnia na kierunku prawo.pdf
PDF   Uchwała Nr 8_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek LL.B. International and European Law.pdf
PDF   Uchwała Nr 9_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 10_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Statutowej.pdf
PDF   Uchwała Nr 11_2013 Senatu UWr z dnia 30.01.2013 r. w sprawie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.pdf

 

Uchwały z dnia 27 lutego 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 12_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Michaela Fleischera.pdf
PDF   Uchwała Nr 13_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Macieja Mroza.pdf
PDF   Uchwała Nr 14_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe.pdf
PDF   Uchwała Nr 15_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zaocznych studiów drugiego stopnia na kierunku prawo.pdf
PDF   Uchwała Nr 16_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 17_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów.pdf
PDF   Uchwała Nr 18_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie przyjmowania na studia laureatów konkursów w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 19_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dot. tworzenia programów kształcenia.pdf
PDF   Uchwała Nr 20_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 21_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów mikrobiologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 22_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów dziedzictwo kultury materialnej.pdf
PDF   Uchwała Nr 23_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów drugiego stopnia na kierunku prawo.pdf
PDF   Uchwała Nr 24_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek LL.B. International and European Law.pdf
PDF   Uchwała Nr 25_2013 Senatu UWr z dnia 23.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 26_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 27_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych na dodatkowe wynagrodzenia.pdf
PDF   Uchwała Nr 28_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 29_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 30_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 31_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 32_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 33_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 34_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 35_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 36_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 37_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 38_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 39_2013 Senatu UWr z dnia 27.02.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf

 

Uchwały z dnia 27 marca 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 40_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajego prof. Leszka Ciunika.pdf
PDF   Uchwała Nr 41_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pdf
PDF   Uchwała Nr 42_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Jerzemu Strzelczykowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 43_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Chemistry na studiach pierwszego stopnia.pdf
PDF   Uchwała Nr 44_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku antropologia literatury, teatru i filmu.pdf
PDF   Uchwała Nr 45_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku komunikacja wizerunkowa.pdf
PDF   Uchwała Nr 46_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku kultura i praktyka tekstu twórcze pisanie i edytorstwo.pdf
PDF   Uchwała Nr 47_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku European Cultures.pdf
PDF   Uchwała Nr 48_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Cultural Communication.pdf
PDF   Uchwała Nr 49_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów drugiego stopnia na kierunku filologia hiszpańska.pdf
PDF   Uchwała Nr 50_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek mikrobiologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 51_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek dziedzictwo kultury materialnej.pdf
PDF   Uchwała Nr 52_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 53_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad.pdf
PDF   Uchwała Nr 54_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. w sprawie Regulaminu kursów dokształcających.pdf
PDF   Uchwała Nr 55_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.pdf
PDF   Uchwała Nr 56_2013 Senatu UWr z dnia 27.03.2013 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

 

Uchwały z dnia 24 kwietnia 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 57_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Ewy Komisaruk.pdf
PDF   Uchwała Nr 58_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisuku profesora nadzw. dr hab. Lidii Klat-Werteleckiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 59_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.pdf
PDF   Uchwała Nr 60_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Antiquity and Archaeology.pdf
PDF   Uchwała Nr 61_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Biotechnology.pdf
PDF   Uchwała Nr 62_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie likwidacji zaocznych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku geografia.pdf
PDF   Uchwała Nr 63_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie likwidacji zaocznych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku geologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 64_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów drugiego stopnia na kierunku politologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 65_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 66_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 67_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 68_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 69_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 70_2013 Senatu UWr z dnia 24.04.2013 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Rozwoju.pdf

 

Uchwały z dnia 29 maja 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 71_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Mirosława Sadowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 72_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 73_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe.pdf
PDF   Uchwała Nr 74_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku polityka publiczna.pdf
PDF   Uchwała Nr 75_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku socjologia grup dyspozycyjnych.pdf
PDF   Uchwała Nr 76_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie utworzenia kierunku zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.pdf
PDF   Uchwała Nr 77_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie przekształcenia kierunku studiów.pdf
PDF   Uchwała Nr 78_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie likwidacji zaocznych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska.pdf
PDF   Uchwała Nr 79_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 80_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 81_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjmowania na studia laureatów konkursów.pdf
PDF   Uchwała Nr 82_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w roku akad. 2013-2014.pdf
PDF   Uchwała Nr 83_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zasad rekrutacji na na studia w roku akad. 2014-2015.pdf
PDF   Uchwała Nr 84_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2014-2015.pdf
PDF   Uchwała Nr 85_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 86_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 87_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zawieszenia obowiązywania uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 88_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o zawieszeniu realizacji nagród rektora w 2013 roku.pdf
PDF   Uchwała Nr 89_2013 Senatu UWr z dnia 29.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf

 

Uchwały z dnia 26 czerwca 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 90_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Krzysztofa Lorysia.pdf
PDF   Uchwała Nr 91_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jerzego Marcinkowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 92_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Piotra Migonia.pdf
PDF   Uchwała Nr 93_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Krystina Complaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 94_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Małgorzaty Bogdan.pdf
PDF   Uchwała Nr 95_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Tomasza Kalisza.pdf
PDF   Uchwała Nr 96_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Macieja Trzcińskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 97_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Ernstowi Bauerowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 98_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr Hansowi-Gertowi Potteringowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 99_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 100_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie strategii rozwoju UWr na lata 2013-2020.pdf
PDF   Uchwała Nr 101_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia kierunku studiów indywidualne studia informatyczno-matematyczne.pdf
PDF   Uchwała Nr 102_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów.pdf
PDF   Uchwała Nr 103_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie likwidacji kierunku etnologia na studiach jednolitych magisterskich.pdf
PDF   Uchwała Nr 104_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dot. tworzenia programów kształcenia na studiach.pdf
PDF   Uchwała Nr 105_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 106_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 107_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 108_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Doktorantów z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 109_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych.pdf
PDF   Uchwała Nr 110_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Etyki.pdf
PDF   Uchwała Nr 111_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie sprawozdania finansowego UWr za rok 2012.pdf
PDF   Uchwała Nr 112_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie zysku netto za rok 2012.pdf
PDF   Uchwała Nr 113_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2012.pdf
PDF   Uchwała Nr 114_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2013.pdf
PDF   Uchwała Nr 115_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2013.pdf
PDF   Uchwała Nr 116_2013 Senatu UWr z dnia 26.06.2013 r. w sprawie opinii o zasadach podziału dotacji budżetowej w roku 2013.pdf

 

Uchwały z dnia 25 września 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 117_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Włodzimierza Sulei.pdf
PDF   Uchwała Nr 118_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Pawła Kaczyńskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 119_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Justyny Łukaszewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 120_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Małgorzaty Młynarskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 121_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Justyny Ziarkowskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 122_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Danuty Kowalczyk.pdf
PDF   Uchwała Nr 123_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Andrzeja Ładyżyńskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 124_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Joanny Subel.pdf
PDF   Uchwała Nr 125_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Barbary Wiśniewskiej-Paź.pdf
PDF   Uchwała Nr 126_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jacka Mazurkiewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 127_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Polskiego Radia Wrocław S.A..pdf
PDF   Uchwała Nr 128_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 129_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDF   Uchwała Nr 130_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDF   Uchwała Nr 131_2013 Senatu UWr z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf

 

Uchwały z dnia 23 października 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 132_2013 Senatu UWr z dnia 23.10.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Bernadety Szczupał.pdf
PDF   Uchwała Nr 133_2013 Senatu UWr z dnia 23.10.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marka Awdankiewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 134_2013 Senatu UWr z dnia 23.10.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Tomasza Niedzielskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 135_2013 Senatu UWr z dnia 23.10.2013 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr Hansowi-Gertowi Potteringowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 136_2013 Senatu UWr z dnia 23.10.2013 r. w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku studiów komunikacja wizerunkowa.pdf
PDF   Uchwała Nr 137_2013 Senatu UWr z dnia 23.10.2013 r. w sprawie likwidacji zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 138_2013 Senatu UWr z dnia 23.10.2013 r. w sprawie trybu i warunków zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 139_2013 Senatu UWr z dnia 23.10.2013 r. w sprawie obchodów 70-lecia przekształcenia UWr w polską państwową szkołę akademicką.pdf

 

Uchwały z dnia 27 listopada 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 140_2013 Senatu UWr z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Bożeny Koredczuk.pdf
PDF   Uchwała Nr 141_2013 Senatu UWr z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Iliasa Wrazasa.pdf
PDF   Uchwała Nr 142_2013 Senatu UWr z dnia 27.11.2013 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Wiktora Żłobickiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 143_2013 Senatu UWr z dnia 27.11.2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania lauretaów oraz finalistów olimpiad.pdf
PDF   Uchwała Nr 144_2013 Senatu UWr z dnia 27.11.2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Studentów z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem UWr.pdf

 

Uchwały z dnia 18 grudnia 2013 r.:

PDF   Uchwała Nr 145_2013 Senatu UWr z dnia 18.12.2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Grzegorza Karcha.pdf
PDF   Uchwała Nr 146_2013 Senatu UWr z dnia 18.12.2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Pawła Borszowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 147_2013 Senatu UWr z dnia 18.12.2013 w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Detlefa Hommela.pdf
PDF   Uchwała Nr 148_2013 Senatu UWr z dnia 18.12.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2014-2015.pdf
PDF   Uchwała Nr 149_2013 Senatu UWr z dnia 18.12.2013 w sprawie zasad rekrutacji na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie z Informatyki i Matematyki Stosowanej dla Biznesu.pdf
PDF   Uchwała Nr 150_2013 Senatu UWr z dnia 18.12.2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UWr za rok 2013.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2013
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  31-01-2013 13:50
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  11-09-2015 12:40
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 6000
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego