Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2012

Uchwały z dnia 25 stycznia 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Krzysztofa Kawalca.pdf (47,29KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Tadeusza Lebiody.pdf (46,81KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2012 Senatu Uwr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zmian w senackiej Komisji Nauczania na kadencję 2088_2012.pdf (47,32KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (45,49KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów komunikacja wizerunkowa.pdf (123,49KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach, studiach podyplomowych i kursach dokształcających.pdf (64,01KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2012 Senatu UWr z dnia 25.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf (47,90KB)
 

Uchwały z dnia 29 lutego 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 8_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jacka Sroki.pdf (47,53KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (45,37KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w UWr w roku akad. 2012-2013.pdf (306,40KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2012-2013.pdf (58,61KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia.pdf (46,33KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2012 Senatu UWr z dnia 29.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf (48,04KB)  

 

Uchwała z dnia 7 marca 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 14_2012 Senatu UWr z dnia 7.03.2012 r. w sprawie odwołania od uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (48,25KB)

 

Uchwały z dnia 28 marca 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 15_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Stanisława Cioka.pdf (48,55KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. Jacka Puziewicza.pdf (48,31KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Macieja Matwijowa.pdf (46,95KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. w sprawie wniosków o nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf (52,08KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2012-2013.pdf (50,04KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na studia w UWr w latach 2012-2015.pdf (86,85KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2012 Senatu UWr z dnia 28.03.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2012-2013.pdf (117,06KB)

 

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 22_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marka Wróblewskiego.pdf (46,87KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów socjologia techniki i ekologii.pdf (69,02KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów praca socjalna.pdf (76,50KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2012-2013.pdf (76,42KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akademickim 2012-2013.pdf (86,97KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2013-2014.pdf (153,91KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w UWr w roku akademickim 2012_2013.pdf (154,89KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2012 Senatu UWr z dnia 25.4.2012 r. w sprawie likwidacji zaocznych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka.pdf (47,50KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (145,60KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich.pdf (101,54KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2012 Senatu UWr z dnia 25.04.2012 r. - Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (652,25KB)

 

Uchwały z dnia 23 maja 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 33_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Stefanii Walasek.pdf (46,31KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Barbary Jędrychowskiej.pdf (46,51KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Adama Sulikowskiego.pdf (46,67KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.pdf (58,05KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie odwołania od uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (45,95KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie opinii o kandydacie do tytułu dhc UJ.pdf (45,92KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (52,30KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2013-2014.pdf (439,05KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na studia w UWr w latach 2012-2015.pdf (78,91KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia hiszpańska.pdf (71,79KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności filologia romańska na studiach eksternistycznych.pdf (70,58KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2012 Senatu UWr z dnia 23.05.2012 r. w sprawie polityki zatrudniania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych.pdf (56,82KB)

 

Uchwały z dnia 20 czerwca 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 45_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Leszka Berezowskiego.pdf (45,83KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku prof. nadzw. dr. hab. Josefa Jodasa.pdf (46,31KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Zuzany Drulis-Kawy.pdf (46,42KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnieni na stanowisku profesora nadzw. prof. Adama Nadachowskiego.pdf (46,56KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Artura Kozłowskiego.pdf (46,09KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marcina Miemca.pdf (45,78KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (49,03KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy RGNiSW na kadencję 2013_2016.pdf (53,95KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów indywidulane studia informatyczno-matematyczne.pdf (92,74KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w UWr.pdf (1,28MB)
PDF   Uchwała Nr 55_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie utworzenia zaocznych studiów drugiego stopnia na kierunku filologia specjalność filologia hiszpańska.pdf (78,37KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych.pdf (110,00KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów UWr.pdf (65,78KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach niestacjonarnych.pdf (55,05KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych nauczycieli akademickich.pdf (68,87KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie likwidacji międzyuczelnianej jednotki organizacyjnej PLERCIM.pdf (48,45KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2011.pdf (52,33KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zysku netto za rok 2011.pdf (45,55KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2011.pdf (45,83KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2012.pdf (45,28KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2012.pdf (46,13KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2012 Senatu UWr z dnia 20.06.2012 r. w sprawie interpretacji postanowień Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (45,44KB)

 

Uchwały z dnia 26 września 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 67_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Marka Winiarczyka.pdf (45,77KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. Siegfrieda Huigena.pdf (46,35KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Tadeusza Kocowskiego.pdf (46,54KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Barbary Mielnik.pdf (46,11KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Libora Martinka.pdf (46,40KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Joanny Subel.pdf (46,33KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf (50,19KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (47,50KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (48,05KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2012 Senatu UWr z dnia 26.09.2012 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (47,91KB)

 

Uchwały z dnia 24 października 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 77_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Bogusława Pawłowskiego.pdf (47,17KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Jerzego Piekalskiego.pdf (47,40KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Marcina Wodzińskiego.pdf (47,67KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Elżbiety Skibińskiej-Cieńskiej.pdf (48,35KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Arkadiusza Berlickiego.pdf (47,22KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Leszka Markowskiego.pdf (47,25KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Elżbiety Biardzkiej.pdf (47,96KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Anny Budziak.pdf (47,26KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Marka Kuźniaka.pdf (47,84KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Rafała Eysymontta.pdf (47,76KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Petra Skalnika.pdf (47,97KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Leszka Ziątkowskiego.pdf (47,48KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Leszka Kleszcza.pdf (47,59KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2012-2016.pdf (70,99KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zmiany w Uczelnianej Komisji Wyborczej.pdf (46,59KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Jerzemu Strzelczykowi.pdf (47,32KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie przyjęcia opinii o dorobku naukowym prof. Wiesława Juszczaka w związku ze wszczęciem postepowania o odnowienie doktoratu.pdf (47,19KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w UWr.pdf (51,10KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr.pdf (61,32KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2012 Senatu UWr z dnia 24.10.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (47,83KB)

 

Uchwały z dnia 21 listopada 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 97_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Teresy Kowalik-Jankowskiej.pdf (47,69KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Alexandra Bendikova.pdf (47,70KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Andrzeja Borowca.pdf (46,91KB)
PDF   Uchwała Nr 100_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. prof. Klausa Wandelta.pdf (47,24KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Buraczewskiego.pdf (46,45KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Jana Dymary.pdf (46,57KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2012-2016.pdf (50,52KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy Komisji Etyki na kadencję 2012-2016.pdf (48,22KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016.pdf (49,01KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (46,05KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu dhc Uniwersytetu Łódzkiego.pdf (45,98KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2012 Senatu UWr z dnia 21.11.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach, kursach dokształcających, szkoleniach.pdf (74,80KB)

 

Uchwały z dnia 19 grudnia 2012 r.:

PDF   Uchwała Nr 109_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. Lesława Cirki.pdf (46,90KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. prof. Ewy Marcinkowskiej.pdf (46,45KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr hab. Jolanty Świętojańskiej.pdf (48,05KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzw. dr. hab. Rafała Wojciechowskiego.pdf (46,82KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Etyki na kadencję 2012-2016.pdf (47,17KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie powołania komisji oceniającej nauczycieli zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych na kadencję 2012-2016.pdf (49,42KB)
PDF   Uchwała Nr 115_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie powołania komisji oceniającej dyplomowanych bibliotekarzy oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej na kadencję 2012-2016.pdf (49,60KB)
PDF   Uchwała Nr 116_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen na kadencję 2012-2016.pdf (50,54KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Nauczania na kadencję 2012-2016.pdf (46,59KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu działania Uczelnianej Komisji Odwoławczej do Spraw Ocen.pdf (52,59KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.pdf (46,24KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego.pdf (674,34KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów LL.B. International and European Law.pdf (78,01KB)
PDF   Uchwała Nr 122_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie likwidacji wieczorowych studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka.pdf (47,17KB)
PDF   Uchwała Nr 123_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich.pdf (59,56KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia w UWr.pdf (49,18KB)
PDF   Uchwała Nr 125_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu senackiej Komisji Nauczania.pdf (58,64KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych na dodatkowe wynagrodzenia.pdf (52,17KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchylenia uchwał Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (45,02KB)
PDF   Uchwała Nr 128_2012 Senatu UWr z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego UWr za rok 2012.pdf (48,22KB)