Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Wydziału Fizyki i Astronomii 2021

PDFNr 1-2021 Ustalenie limitów przyjęć na r. ak. 2021-2022.pdf (139,18KB)
PDFNr 2-2021 Opinia o zatrudnieniu osoby spoza UWr.pdf (128,22KB)
PDFNr 3-2021 Przyjęcie protokołów z 13 października i 15 grudnia 2020 r..pdf (123,49KB)
PDFNr 4-2021 Poparcie zmiany formy zatrudnienia prof. Berta Tobiasa Fischera.pdf (125,03KB)
PDFNr 5-2021 Warunki rekrutacji dla obywateli polskich na 2022-2023.pdf (157,87KB)
PDFNr 6-2021 Warunki rekrutacji dla obcokrajowców na 2022-2023.pdf (142,86KB)
PDFNr 7-2021 Rekomendacje dla Komisji Konkursowej.pdf (130,66KB)
PDFNr 8-2021 Poparcie zmiany formy zatrudnienia prof. Tomasza Pawłowskiego.pdf (125,32KB)
PDFNr 9-2021 Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez prof. B.T. Fischera w formie wolontariatu.pdf (152,04KB)
PDFNr 10-2021 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra prof. Davidowi Blaschke.pdf (124,58KB)
PDFNr 11-2021 Poparcie wniposku o nagrodę PRM dla prof. Krzysztofa Redlicha.pdf (123,92KB)
PDFNr 11a-2021 Poparcie wniosku o nagrodę PRM dla dr Sylwii Owczarek.pdf (123,46KB)
PDFNr 12-2021 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Oleksieja Ivanitsky ego.pdf (124,28KB)
PDFNr 14-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr Mahboubeh Shahrbaf Motlagh.pdf (121,82KB)
PDFNr 15-2021_Uchwała_olimpijska_na_2025-2026.pdf (150,79KB)
PDFNr 16-2021 Zaopiniowanie prof. Olkiewicza do wydziałowej komisji dokonującej oceny wniosków o nagrody Rektora.pdf (122,97KB)
PDFNr 17-2021 Zaopiniowanie dr. hab. Falewicza do wydziałowej komisji dokonującej oceny wniosków o nagrody Rektora.pdf (121,40KB)
PDFNr 18-2021 Zaopiniowanie prof. Bryla do wydziałowej komisji dokonującej oceny wniosków o nagrody Rektora.pdf (123,47KB)
PDFNr 19-2021 Zaopiniowanie prof. Markowskiego do wydziałowej komisji dokonującej oceny wniosków o nagrody Rektora.pdf (122,68KB)
PDFNr 20-2021 Zaopiniowanie dr. hab. Kopackiego do wydziałowej komisji dokonującej oceny wniosków o nagrody Rektora.pdf (121,38KB)
PDFNr 21-2021 Zaopiniowanie dr. hab. Kondrata do wydziałowej komisji dokonującej oceny wniosków o nagrody Rektora.pdf (121,40KB)
PDFNr 22-2021 Zaopiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia prof. J. Lukierskiego.pdf (121,27KB)
PDFNr 23-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr M. Marczenki.pdf (120,84KB)
PDFNr 24-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. Z. Haby.pdf (121,74KB)
PDFNr 25-2021 Zaopiniowanie wniosku o zmianę formy zatrudnienia dr hab. R. Idczaka.pdf (122,83KB)
PDFNr 26-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr. P. Kołaczka-Szymańskiego.pdf (120,99KB)
PDFNr 27-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr. A. Miszudy.pdf (119,98KB)
PDFNr 28-2021 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr. M. Zagrabskiemu.pdf (118,34KB)
PDFNr 29-2021 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - dr. T. Kowalczykowi.pdf (118,03KB)
PDFNr 30-2021 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego prof. Antczak.pdf (123,27KB)
PDFNr 31-2021 Zaopiniowanie wniosku o przyjęcie na wolontariat dr hab. L. Jakóbczyka, prof. UWr.pdf (119,74KB)
PDFNr 32-2021 Zaopiniowanie wniosku o zmniejszenie wymiaru etatu dla dr. T. Mrozka.pdf (114,27KB)
PDFNr 33-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr hab. A. Sedrakjana, prof. UWr.pdf (122,62KB)
PDFNr 34-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie adiunkta.pdf (123,22KB)
PDFNr 35-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie adiunkta.pdf (123,26KB)
PDFNr 36-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie adiunkta.pdf (123,26KB)
PDFNr 37-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie adiunkta.pdf (123,13KB)
PDFNr 38-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie adiunkta.pdf (123,75KB)
PDFNr 39-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie adiunkta.pdf (123,25KB)
PDFNr 40-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie asystenta.pdf (149,32KB)
PDFNr 41-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie asystenta.pdf (152,34KB)
PDFNr 42-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie starszego wykładowcy.pdf (122,18KB)
PDFNr 43-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie asystenta.pdf (122,40KB)
PDFNr 44-2021 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Morawskiemu.pdf (121,16KB)
PDFNr 45-2021 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr Marioli Siorek.pdf (129,05KB)
PDFNr 46-2021 Zaopiniowanie wniosku o zlecenie prowadzenia zajęć osobie spoza UWr - mgr. M. Celmerowi.pdf (129,33KB)
PDFNr 47-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie adiunkta.pdf (121,95KB)
PDFNr 48-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie wykładowcy.pdf (123,19KB)
PDFNr 49-2021 Zaopiniowanie projektu zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wznowienia i przeprowadzenia w 2021 r. oceny okresowe.pdf (117,46KB)
PDFNr 50-2021 Zatwierdzenie listy tematów prac dyplomowych.pdf (114,08KB)
PDFNr 51-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. Jurczyszyna.pdf (123,84KB)
PDFNr 52-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Trześniewskiego.pdf (122,62KB)
PDFNr 53-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Shibagaki.pdf (122,94KB)
PDFNr 54-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr Kowal.pdf (122,90KB)
PDFNr 55-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr. Kotysza.pdf (123,19KB)
PDFNr 56-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr. Różańskiego.pdf (124,23KB)
PDFNr 57-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr Kruk.pdf (123,07KB)
PDFNr 58-2021 Zaopiniowanie wniosku o awansowanie dr. Idczaka.pdf (123,78KB)
PDFNr 59-2021 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie M.Kaczmarek.pdf (122,64KB)