Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2007

Uchwały z dnia 24 stycznia 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jerzego Kowalskiego-Glikmana.pdf (25,15KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. prof. Krystyny Ferenz.pdf (25,28KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Stanisławy Mihilewicz.pdf (25,27KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Beaty Pokryszko.pdf (25,23KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Tadeusza Stawarczyka.pdf (25,28KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf (30,29KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2005-2008.pdf (30,63KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,32KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów oceny nauczycieli akademickich.pdf (33,43KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku archeologia.pdf (23,64KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku archeologia.pdf (36,77KB)
PDF   Stanowisko w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.pdf (23,20KB)
 

Uchwały z dnia 28 lutego 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 12_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Zbigniewa Cesarza.pdf (23,61KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Henrykowi Samsonowiczowi.pdf (31,36KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Michaelowi Oserowi Rabinowi.pdf (31,38KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku filologia specjalność filologia rosyjska oraz filologia czeska.pdf (33,42KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach niestacjonarnych.pdf (32,11KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku politologia.pdf (23,18KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku politologia.pdf (23,06KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (35,24KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (32,24KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (37,64KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (30,79KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku socjologia.pdf (26,33KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2007-2008.pdf (319,71KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008 dla osób legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym za granicą.pdf (69,82KB)

 

Uchwały z dnia 28 marca 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 26_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Grażyny Pańko.pdf (32,20KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Andrzeja Czajowskiego.pdf (25,59KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. prof. Grażyny Bator.pdf (32,22KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. prof. Leszka Ciunika.pdf (25,58KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Wojciecha Ostrowskiego.pdf (23,65KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie studia na kierunku kulturoznawstwo.pdf (23,16KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie studia na kierunku pedagogika.pdf (23,14KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika.pdf (23,52KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika.pdf (23,63KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku pedagogika w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym.pdf (24,06KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku pedagogika.pdf (27,43KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (30,32KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe.pdf (29,79KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (54,95KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (35,28KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie konkursu na wydanie książki w Złotej Serii UWr.pdf (41,21KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji prof. Zdzisława Latajki.pdf (22,56KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni.pdf (23,85KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego.pdf (33,54KB)

 

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 45_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Teresy Szostek.pdf (27,05KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Wiesława Sudera.pdf (27,03KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WNHP.pdf (25,06KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WPAE.pdf (25,07KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku astronomia.pdf (25,24KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku astronomia.pdf (25,65KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (38,54KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji dla osób z maturą zagraniczną.pdf (36,66KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (33,21KB)

 

Uchwały z dnia 30 maja 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 54_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Zbigniewa Szewczuka.pdf (25,89KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jolanty Zakrzewskiej-Czerwińskiej.pdf (32,22KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Michała Sarnowskiego.pdf (26,10KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Lucyny Stankiewicz.pdf (26,15KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Pawła Aleksandrowskiego.pdf (26,20KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Władysława Hasińskiego.pdf (32,44KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Włodzimierza Doroszkiewicza.pdf (26,12KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jana Maciejewskiego.pdf (26,12KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr Joanny Haydukiewicz.pdf (24,34KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Henrykowi Samsonowiczowi.pdf (30,07KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Michaelowi Oserowi Rabinowi.pdf (30,08KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie opinii o zasługach Kandydata do tytułu dhc ASP we Wrocławiu.pdf (29,84KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WF.pdf (27,64KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WNS.pdf (27,68KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie polityki zatrudnienia pracowników UWr, którzy nabyli prawo do emerytury.pdf (33,82KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Analiz i Obrazowania Materii (UCAOM).pdf (33,94KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie sprawozdania finansowego UWr za 2006 r..pdf (24,63KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2006 r.pdf (21,22KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2006 r.pdf (23,76KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie pokrycia funduszem zasadniczym strat z tytułu utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe pracowników Uczelni.pdf (24,72KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.pdf (21,81KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie określenia wysokości środków na wynagrodzenia w 2007 r.pdf (29,68KB)

 

Uchwały z dnia 27 czerwca 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 76_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Mirosławy Czarneckiej.pdf (26,02KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Marka Hałuba.pdf (26,06KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jerzego Kocha.pdf (26,06KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Urszuli Bonter.pdf (22,22KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Anny Mańko-Matysiak.pdf (28,45KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Łucji Skotnickiej.pdf (22,21KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jerzego Marionia.pdf (22,19KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jana Gutowicza.pdf (22,18KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Marii Ogielskiej.pdf (22,17KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jacka Dziubańskiego.pdf (28,41KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Aleksandra Janickiego.pdf (22,22KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Piotra Migonia.pdf (22,31KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Marka Burzyńskiego.pdf (30,46KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf (30,02KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Maciejowi Żyliczowi.pdf (31,76KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie wniosków o nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf (30,73KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WF.pdf (22,79KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (102,08KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2007_2008.pdf (77,56KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akad. 2008-2009.pdf (645,40KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich.pdf (32,59KB)
PDF   Uchwała Nr 97_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UWr z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (31,75KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.pdf (129,24KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr.pdf (37,19KB)
PDF   Uchwała Nr 100_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Analiz i Obrazowania Materii (UCAOM).pdf (24,25KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf (31,29KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta.pdf (25,26KB)

 

Uchwały z dnia 26 września 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 103_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Mateusza Golińskiego.pdf (32,37KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Ewy Kębłowskiej-Ławniczak.pdf (32,46KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Krzysztofa Walczaka.pdf (25,71KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Adama Nobisa.pdf (25,66KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jacka Piotrowskiego.pdf (25,63KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Grzegorza Straucholda.pdf (25,65KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza.pdf (25,66KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Ewy Nowackiej.pdf (25,62KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.pdf (33,42KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (23,25KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,60KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WPAE.pdf (28,57KB)
PDF   Uchwała Nr 115_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WPAE.pdf (23,75KB)
PDF   Uchwała Nr 116_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf (79,38KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. sprawie regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.pdf (59,27KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie sprawozdania Rektora z działalności UWr w 2006 roku.pdf (30,55KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie likwidacji Międzynarodowej Szkoły Letniej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (29,75KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie likwidacji Pracowni Atlasu Dolnego Śląska.pdf (31,23KB)

 

Uchwały z dnia 31 października 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 121_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Mariusza Oriona Jędryska.pdf (33,00KB)
PDF   Uchwała Nr 122_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Leszka Pulki.pdf (26,20KB)
PDF   Uchwała Nr 123_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Leona Miodońskiego.pdf (32,98KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Mirosława Karbowiaka.pdf (26,16KB)
PDF   Uchwała Nr 125_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Ireny Majerz.pdf (26,13KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Anny Mondry.pdf (26,16KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf (29,59KB)
PDF   Uchwała Nr 128_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Maciejowi Żyliczow.pdf (30,64KB)
PDF   Uchwała Nr 129_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Alphie Oumarowi Konaremu.pdf (32,00KB)
PDF   Uchwała Nr 130_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie przeniesienia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego.pdf (33,17KB)
PDF   Uchwała Nr 131_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich.pdf (31,70KB)
PDF   Uchwała Nr 132_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki.pdf (33,51KB)

 

Uchwały z dnia 28 listopada 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 133_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Beaty Baczyńskiej.pdf (31,73KB)
PDF   Uchwała Nr 134_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Doroty Heck.pdf (25,55KB)
PDF   Uchwała Nr 135_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Marka Piotrowa.pdf (25,61KB)
PDF   Uchwała Nr 136_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok.pdf (23,87KB)
PDF   Uchwała Nr 137_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym.pdf (51,23KB)
PDF   Uchwała Nr 138_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie utworzenia Instytutu Konfucjusza.pdf (24,74KB)

 

Uchwały z dnia 19 grudnia 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 139_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.pdf (32,63KB)
PDF   Uchwała Nr 140_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WF.pdf (27,57KB)
PDF   Uchwała Nr 141_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku fizyka techniczna.pdf (30,03KB)
PDF   Uchwała Nr 142_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2008-2009 dla obywateli państw członkowskich UE lub państw członkowskich EFTA.pdf (89,93KB)
PDF   Uchwała Nr 143_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2008-2009.pdf (68,48KB)
PDF   Uchwała Nr 144_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji prof. Romualda Gellesa.pdf (22,56KB)