Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Senatu - 2007

Uchwały z dnia 24 stycznia 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jerzego Kowalskiego-Glikmana.pdf
PDF   Uchwała Nr 2_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. prof. Krystyny Ferenz.pdf
PDF   Uchwała Nr 3_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Stanisławy Mihilewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 4_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Beaty Pokryszko.pdf
PDF   Uchwała Nr 5_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Tadeusza Stawarczyka.pdf
PDF   Uchwała Nr 6_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 7_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2005-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 8_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 9_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów oceny nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 10_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku archeologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 11_2007 Senatu UWr z dnia 24.01.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku archeologia.pdf
PDF   Stanowisko w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.pdf
 

Uchwały z dnia 28 lutego 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 12_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Zbigniewa Cesarza.pdf
PDF   Uchwała Nr 13_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Henrykowi Samsonowiczowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 14_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Michaelowi Oserowi Rabinowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 15_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku filologia specjalność filologia rosyjska oraz filologia czeska.pdf
PDF   Uchwała Nr 16_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach niestacjonarnych.pdf
PDF   Uchwała Nr 17_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku politologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 18_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku politologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 19_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 20_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 21_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 22_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 23_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku socjologia.pdf
PDF   Uchwała Nr 24_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 25_2007 Senatu UWr z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008 dla osób legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym za granicą.pdf

 

Uchwały z dnia 28 marca 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 26_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Grażyny Pańko.pdf
PDF   Uchwała Nr 27_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Andrzeja Czajowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 28_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. prof. Grażyny Bator.pdf
PDF   Uchwała Nr 29_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. prof. Leszka Ciunika.pdf
PDF   Uchwała Nr 30_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Wojciecha Ostrowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 31_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie studia na kierunku kulturoznawstwo.pdf
PDF   Uchwała Nr 32_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie studia na kierunku pedagogika.pdf
PDF   Uchwała Nr 33_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika.pdf
PDF   Uchwała Nr 34_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika.pdf
PDF   Uchwała Nr 35_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku pedagogika w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym.pdf
PDF   Uchwała Nr 36_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku pedagogika.pdf
PDF   Uchwała Nr 37_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 38_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe.pdf
PDF   Uchwała Nr 39_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 40_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 41_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie konkursu na wydanie książki w Złotej Serii UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 42_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji prof. Zdzisława Latajki.pdf
PDF   Uchwała Nr 43_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni.pdf
PDF   Uchwała Nr 44_2007 Senatu UWr z dnia 28.03.2007 r. w sprawie zagrożeń dla demokratycznego państwa prawnego.pdf

 

Uchwały z dnia 25 kwietnia 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 45_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Teresy Szostek.pdf
PDF   Uchwała Nr 46_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Wiesława Sudera.pdf
PDF   Uchwała Nr 47_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WNHP.pdf
PDF   Uchwała Nr 48_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WPAE.pdf
PDF   Uchwała Nr 49_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku astronomia.pdf
PDF   Uchwała Nr 50_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów I stopnia na kierunku astronomia.pdf
PDF   Uchwała Nr 51_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 52_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji dla osób z maturą zagraniczną.pdf
PDF   Uchwała Nr 53_2007 Senatu UWr z dnia 25.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf

 

Uchwały z dnia 30 maja 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 54_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Zbigniewa Szewczuka.pdf
PDF   Uchwała Nr 55_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jolanty Zakrzewskiej-Czerwińskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 56_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Michała Sarnowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 57_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Lucyny Stankiewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 58_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Pawła Aleksandrowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 59_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Władysława Hasińskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 60_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Włodzimierza Doroszkiewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 61_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jana Maciejewskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 62_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr Joanny Haydukiewicz.pdf
PDF   Uchwała Nr 63_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Henrykowi Samsonowiczowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 64_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Michaelowi Oserowi Rabinowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 65_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie opinii o zasługach Kandydata do tytułu dhc ASP we Wrocławiu.pdf
PDF   Uchwała Nr 66_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WF.pdf
PDF   Uchwała Nr 67_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WNS.pdf
PDF   Uchwała Nr 68_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie polityki zatrudnienia pracowników UWr, którzy nabyli prawo do emerytury.pdf
PDF   Uchwała Nr 69_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Analiz i Obrazowania Materii (UCAOM).pdf
PDF   Uchwała Nr 70_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie sprawozdania finansowego UWr za 2006 r..pdf
PDF   Uchwała Nr 71_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2006 r.pdf
PDF   Uchwała Nr 72_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2006 r.pdf
PDF   Uchwała Nr 73_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie pokrycia funduszem zasadniczym strat z tytułu utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe pracowników Uczelni.pdf
PDF   Uchwała Nr 74_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2007 r.pdf
PDF   Uchwała Nr 75_2007 Senatu UWr z dnia 30.05.2007 r. w sprawie określenia wysokości środków na wynagrodzenia w 2007 r.pdf

 

Uchwały z dnia 27 czerwca 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 76_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Mirosławy Czarneckiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 77_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Marka Hałuba.pdf
PDF   Uchwała Nr 78_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jerzego Kocha.pdf
PDF   Uchwała Nr 79_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Urszuli Bonter.pdf
PDF   Uchwała Nr 80_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Anny Mańko-Matysiak.pdf
PDF   Uchwała Nr 81_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Łucji Skotnickiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 82_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jerzego Marionia.pdf
PDF   Uchwała Nr 83_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jana Gutowicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 84_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Marii Ogielskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 85_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jacka Dziubańskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 86_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Aleksandra Janickiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 87_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Piotra Migonia.pdf
PDF   Uchwała Nr 88_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Marka Burzyńskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 89_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 90_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Maciejowi Żyliczowi.pdf
PDF   Uchwała Nr 91_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie wniosków o nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 92_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WF.pdf
PDF   Uchwała Nr 93_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf
PDF   Uchwała Nr 94_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2007_2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 95_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akad. 2008-2009.pdf
PDF   Uchwała Nr 96_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 97_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów UWr z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 98_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.pdf
PDF   Uchwała Nr 99_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w UWr.pdf
PDF   Uchwała Nr 100_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Analiz i Obrazowania Materii (UCAOM).pdf
PDF   Uchwała Nr 101_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji.pdf
PDF   Uchwała Nr 102_2007 Senatu UWr z dnia 27.06.2007 r. w sprawie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta.pdf

 

Uchwały z dnia 26 września 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 103_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Mateusza Golińskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 104_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Ewy Kębłowskiej-Ławniczak.pdf
PDF   Uchwała Nr 105_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Krzysztofa Walczaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 106_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Adama Nobisa.pdf
PDF   Uchwała Nr 107_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jacka Piotrowskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 108_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Grzegorza Straucholda.pdf
PDF   Uchwała Nr 109_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza.pdf
PDF   Uchwała Nr 110_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Ewy Nowackiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 111_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.pdf
PDF   Uchwała Nr 112_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 113_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 114_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WPAE.pdf
PDF   Uchwała Nr 115_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WPAE.pdf
PDF   Uchwała Nr 116_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf
PDF   Uchwała Nr 117_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. sprawie regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 118_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie sprawozdania Rektora z działalności UWr w 2006 roku.pdf
PDF   Uchwała Nr 119_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie likwidacji Międzynarodowej Szkoły Letniej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 120_2007 Senatu UWr z dnia 26.09.2007 r. w sprawie likwidacji Pracowni Atlasu Dolnego Śląska.pdf

 

Uchwały z dnia 31 października 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 121_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Mariusza Oriona Jędryska.pdf
PDF   Uchwała Nr 122_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Leszka Pulki.pdf
PDF   Uchwała Nr 123_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Leona Miodońskiego.pdf
PDF   Uchwała Nr 124_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Mirosława Karbowiaka.pdf
PDF   Uchwała Nr 125_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Ireny Majerz.pdf
PDF   Uchwała Nr 126_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Anny Mondry.pdf
PDF   Uchwała Nr 127_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf
PDF   Uchwała Nr 128_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Maciejowi Żyliczow.pdf
PDF   Uchwała Nr 129_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Alphie Oumarowi Konaremu.pdf
PDF   Uchwała Nr 130_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie przeniesienia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego.pdf
PDF   Uchwała Nr 131_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich.pdf
PDF   Uchwała Nr 132_2007 Senatu UWr z dnia 31.10.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki.pdf

 

Uchwały z dnia 28 listopada 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 133_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Beaty Baczyńskiej.pdf
PDF   Uchwała Nr 134_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Doroty Heck.pdf
PDF   Uchwała Nr 135_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Marka Piotrowa.pdf
PDF   Uchwała Nr 136_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie wyboru biegłych rewidentów do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni za 2007 rok.pdf
PDF   Uchwała Nr 137_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym.pdf
PDF   Uchwała Nr 138_2007 Senatu UWr z dnia 28.11.2007 r. w sprawie utworzenia Instytutu Konfucjusza.pdf

 

Uchwały z dnia 19 grudnia 2007 r.:

PDF   Uchwała Nr 139_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.pdf
PDF   Uchwała Nr 140_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WF.pdf
PDF   Uchwała Nr 141_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie utworzenia studiów inżynierskich na kierunku fizyka techniczna.pdf
PDF   Uchwała Nr 142_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2008-2009 dla obywateli państw członkowskich UE lub państw członkowskich EFTA.pdf
PDF   Uchwała Nr 143_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2008-2009.pdf
PDF   Uchwała Nr 144_2007 Senatu UWr z dnia 19.12.2007 r. w sprawie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji prof. Romualda Gellesa.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2007
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • opublikowano:
  26-01-2007 13:29
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  21-09-2015 10:01
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 3869
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego