Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2006

Uchwały z dnia 18 stycznia 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie utworzenia nowej serii wydawniczej.pdf (44,25KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie opinii o zaslugach kandydata do tytułu dhc Politechniki Szczecińskiej.pdf (47,64KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie przyjęcia opinii o zaslugach prof. Zbigniewa Grabowskiego w związku ze wszczęciem przez Uniwersytet Warszawski postępowania o odnowienie doktoratu.pdf (47,70KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie opinii o zaslugach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (47,60KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie utworzenia specjalności nauczycielskiej na kierunku historia.pdf (46,81KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku socjologia.pdf (46,45KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.pdf (118,32KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Sztuki i Kultury Baroku.pdf (45,52KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Prawa Rolnego.pdf (45,04KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Biologii Ewolucyjnej i Rozwojowej Kręgowców.pdf (46,83KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Geologii i Dokumentowania Złóż.pdf (46,43KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Mikroskopii Surowców Mineralnych.pdf (46,09KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2006 Senatu UWr z dnia 18.01.2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Analizy Instrumentalnej.pdf (40,48KB)

 

Uchwały z dnia 22 lutego 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 14_2006 Senatu UWr z dnia 22.02.2006 r. w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na I rok studiów w roku akad. 2006-2007.pdf (88,07KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2006 Senatu UWr z dnia 22.02.2006 r. w sprawie powołania dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UWr.pdf (75,08KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2006 Senatu UWr z dnia 22.02.2006 r. w sprawie powołania prof. Krzysztofa Nawotki do Rady Kuratorów Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich.pdf (77,22KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2006 Senatu UWr z dnia 22.02.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe.pdf (68,98KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2006 Senatu UWr z dnia 22.02.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na uzupełniające studia magisterskie na kierunku matematyka.pdf (70,54KB)

 

Uchwały z dnia 29 marca 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 19_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla białoruskich studentów.pdf (64,09KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie studia magisterskie na kierunku filologia klasyczna.pdf (62,80KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia studiów I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna.pdf (63,73KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na studia magisterskie na kierunku filologia polska.pdf (62,50KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie studia magisterskie na kierunku filologia rosyjska.pdf (63,16KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia studiów I i II stopnia na kierunku filologia rosyjska.pdf (64,30KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia specjalności nauczycielskiej na kierunku filologia polska.pdf (63,24KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.pdf (62,27KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WNHP.pdf (79,43KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WNHP.pdf (78,65KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie studia magisterskie na kierunku historia.pdf (63,25KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na Wieczorowe Kolegium Historii.pdf (63,60KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia studiów I i II stopnia na kierunku historia.pdf (66,39KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie przekształcenia Podyplomowego Studium Pedagogicznego z Rewalidacji.pdf (81,09KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zmian w strukturze Instytutu Psychologii.pdf (79,51KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie likwidacji Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Wrocławskiego w Kłodzku.pdf (62,35KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie połączenia zakładów w Instytucie Fizyki Doświadczalnej.pdf (81,07KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia Pracowni Geologii Inżynierskiej.pdf (77,30KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie utworzenia Gabinetu Historii Chemii jako Laboratorium Wydziałowego.pdf (75,57KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Wschodnich.pdf (65,24KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie likwidacji Międzywydziałowego Laboratorium Sieci Komputerowych i Oprogramowania i utworzenia Centrum Uslug Informatycznych.pdf (79,49KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie likwidacji Sekcji Aparatury Naukowej i Eksportu w Dziale Badań Naukowych i utworzenia Działu Umów i Obrotu Zagranicznego.pdf (78,78KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2006 Senatu UWr z dnia 29.03.2006 r. w sprawie likwidacji Zespołu Inżyniera Kontraktu i utworzenia Zespołu ds. Realizacji Inwestycji.pdf (77,40KB)

 

Uchwały z dnia 19 kwietnia 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 42_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie umów dotyczących praw autorskich.pdf (70,90KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie powołania redaktora serii Studium Generale.pdf (74,07KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie odnowienia doktoratu prof. Zygmunta Galasiewicza.pdf (74,83KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu UWr prof. Ulrichowi Leuschnerowi.pdf (72,02KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu UWr prof. Władysławowi Narkiewiczowi.pdf (71,72KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu UWr prof. Wandzie Lubczyńskiej-Kowalskiej.pdf (73,97KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu UWr dr Walentynie Wnuk.pdf (68,78KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie przyznania Złotego Medalu UWr Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.pdf (64,66KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie opinii o zaslugach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (74,08KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2006-2007.pdf (65,03KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla osób legitymujących się świadectwem dojrzalości wydanym za granicą.pdf (115,87KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2006-2007.pdf (65,00KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie zmian w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Zarządzania Informacją.pdf (68,76KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie uruchomienia stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii.pdf (67,88KB)
PDF   Uchwała Nr 56_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na licencjackie studia wieczorowe na kierunku fizyka.pdf (63,79KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na siedmiosemestralne studia licencjackie na kierunku fizyka.pdf (68,04KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie utworzenia specjalności ekonofizyka ia na kierunku fizyka.pdf (69,02KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie utworzenia specjalności technologie informatyczne na kierunku fizyka.pdf (82,22KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie utworzenia Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska.pdf (67,89KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie przekształcenia studiów na kierunku informatyka.pdf (68,10KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Historii i Metodologii Matematyki.pdf (67,35KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie przyjęcia nowej wersji ślubowania studenta.pdf (67,39KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2006 Senatu UWr z dnia 19.04.2006 r. w sprawie przeznaczenia środków pozabudżetowych na zwiększenie wynagrodzeń.pdf (71,66KB)

 

Uchwały z dnia 10 maja 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 65_2006 Senatu UWr z dnia 10.05.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów.pdf (263,77KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2006 Senatu UWr z dnia 10.05.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich.pdf (59,21KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2006 Senatu UWr z dnia 10.05.2006 r. w sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akad. 2006-2007.pdf (60,55KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2006 Senatu UWr z dnia 10.05.2006 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akad. 2006-2007.pdf (60,17KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2006 Senatu UWr z dnia 10.05.2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 63_2006.pdf (61,40KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2006 Senatu UWr z dnia 10.05.2006 r. w sprawie zmiany Statutu UWr.pdf (63,76KB)

 

Uchwały z dnia 31 maja 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 71_2006 Senatu UWr z dnia 31.05.2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Szewachowi Weissowi.pdf (79,17KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2006 Senatu UWr z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika.pdf (79,08KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2006 Senatu UWr z dnia 31.05.2006 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych.pdf (78,89KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2006 Senatu UWr z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007_2008.pdf (1,49MB)
PDF   Uchwała Nr 75_2006 Senatu UWr z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2006.pdf (78,54KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2006 Senatu UWr z dnia 31.05.2006 r. w sprawie likwidacji Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych.pdf (78,40KB)

 

Uchwały z dnia 13 czerwca 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 77_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Akademii Rolniczej we Wrocławiu.pdf (82,99KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie likwidacji specjalności dziennikarstwo na kierunku filologia.pdf (83,06KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności filologia romańska profil francuski.pdf (82,98KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności filologia romańska profil hiszpański.pdf (83,02KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Terapia przez Sztukę.pdf (93,73KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku politologia.pdf (83,02KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku matematyka.pdf (82,95KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku matematyka specjalność nauczycielska.pdf (82,87KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Filozoficznych i Metodologicznych Podstaw Psychologii.pdf (83,07KB)
PDF   Uchwała Nr 86_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie utworzenia Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO.pdf (86,55KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie utworzenia Wydziału Biotechnologii.pdf (86,70KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Biologicznych.pdf (86,73KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.pdf (86,76KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie likwidacji Wydziału Nauk Przyrodniczych.pdf (86,68KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Chemii Bionieorganicznej.pdf (86,61KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego na rok 2006.pdf (86,30KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu zadań remontowych na rok 2006.pdf (86,32KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego Wagant.pdf (86,52KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2006 Senatu UWr z dnia 13.06.2006 r. w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego Ul.pdf (86,57KB)

 

Uchwały z dnia 5 lipca 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 96_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf (87,82KB)
PDF   Uchwała Nr 97_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie powołania prof. Izabelii Malej do Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego.pdf (87,23KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Politechniki Śląskiej.pdf (87,23KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 49_2005.pdf (87,13KB)
PDF   Uchwała Nr 100_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 62_2005.pdf (87,28KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 97_2006.pdf (87,68KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 115_2005.pdf (87,20KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.pdf (92,52KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14_2006.pdf (87,12KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie likwidacji Zakładu Italianistyki.pdf (87,19KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie utworzenia specjalności logopedia na kierunku filologia polska.pdf (108,72KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie utworzenia specjalizacji translatoryka na kierunku filologia germańska.pdf (108,72KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Współczesnych Metod Dokumentacji i Promocji Dziedzictwa Kulturowego.pdf (108,74KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi.pdf (108,61KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku fizyka ogólna na nazwę fizyka.pdf (110,37KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka.pdf (108,52KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie warunków zwalniania z praktyk zawodowych.pdf (73,18KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie zasad wnoszenia opłat za świadczone uslugi edukacyjne.pdf (218,98KB)
PDF   Uchwała Nr 114_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu UWr.pdf (724,39KB)
PDF   Uchwała Nr 115_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie nadania sali imienia ks. prof. Hieronima Feichta.pdf (87,26KB)
PDF   Uchwała Nr 116_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego UWr za rok 2005.pdf (88,65KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2006 Senatu UWr z dnia 5.07.2006 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2005 z funduszu zasadniczego uczelni.pdf (87,36KB)

 

Uchwały z dnia 27 września 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 118_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie mianowania prof. Adama Chmielewskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (27,16KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie mianowania prof. Izabelli Malej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.pdf (27,29KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie mianowania dr hab. Alicji Kuczyńskiej na stanowisko profesora nadzw..pdf (36,30KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie mianowania dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ na stanowisko profesora nadzw..pdf (36,30KB)
PDF   Uchwała Nr 122_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie mianowania dr hab. Wiesławy Miemiec na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,33KB)
PDF   Uchwała Nr 123_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie mianowania dr. hab. Stanisława Kłopota na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,23KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf (36,28KB)
PDF   Uchwała Nr 125_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie powołania dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ do Rady Fundacji dla UWr.pdf (35,93KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie Sprawozdania Rektora z działalności UWr w 2005 r.pdf (36,01KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą i statutem UWr.pdf (294,47KB)
PDF   Uchwała Nr 128_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.pdf (57,73KB)
PDF   Uchwała Nr 129_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie zasad odpłatności za powtarzane zajęcia na studiach niestacjonarnych.pdf (38,56KB)
PDF   Uchwała Nr 130_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006-2007.pdf (46,24KB)
PDF   Uchwała Nr 131_2006 Senatu Uwr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie uruchomienia na niest. studiach I stopnia na kierunku filologia specjalność filologia angielska, specjalności nauczycielskiej w zakresie dwóch przedmiotów: język angielski z historią.pdf (36,94KB)
PDF   Uchwała Nr 132_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie utworzenia dwóch specjalizacji: język w komunikacji społecznej oraz lingwistyka kulturowa na niestacjonarnych studiach I stopnia na kierunku filologia polska.pdf (40,87KB)
PDF   Uchwała Nr 133_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie utworzenia dwóch specjalności: dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe oraz public relations i kreowanie wizerunku na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.pdf (36,31KB)
PDF   Uchwała Nr 134_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Edukacji Integralnej dla Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej.pdf (27,37KB)
PDF   Uchwała Nr 135_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie uruchomienia stacjonarnych studiów II stopnia na kierunku muzykologia.pdf (27,09KB)
PDF   Uchwała Nr 136_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie uruchomienia niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku historia.pdf (27,20KB)
PDF   Uchwała Nr 137_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnego Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii.pdf (27,14KB)
PDF   Uchwała Nr 138_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie upoważnienia dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki do wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów z przedmiotów informatycznych przez magistrów.pdf (36,06KB)
PDF   Uchwała Nr 139_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie upoważnienia dla Rady Naukowej Centrum Edukacji Nauczycielskiej do wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów z psychologii i pedagogiki przez st. wykładowców i wykładowców z tytułem mgr.pdf (36,29KB)
PDF   Uchwała Nr 140_2006 Senatu UWr z dnia 27.09.2006 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.pdf (33,83KB)

 

Uchwały z dnia 25 października 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 141_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie mianowania prof. Mariana Ursela na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (27,70KB)
PDF   Uchwała Nr 142_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie mianowania prof. Andrzeja Pigulskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (27,91KB)
PDF   Uchwała Nr 143_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie mianowania dr. hab. Jana Kęsika na stanowisko profesora nadzw..pdf (35,40KB)
PDF   Uchwała Nr 144_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie mianowania dr. hab. Jerzego Jacyszyna na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,90KB)
PDF   Uchwała Nr 145_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie mianowania dr. hab. Jerzego Supernata na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,90KB)
PDF   Uchwała Nr 146_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006r. w sprawie zatrudnienia dr. Grzegorza Ruska na stanowisku docenta.pdf (27,73KB)
PDF   Uchwała Nr 147_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie zatrudnienia dr. Tadeusza Cukierdy na stanowisku docenta.pdf (27,82KB)
PDF   Uchwała Nr 148_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr. Brunonem Donderim.pdf (35,49KB)
PDF   Uchwała Nr 149_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dr Dianą Kozińską-Donderi.pdf (35,54KB)
PDF   Uchwała Nr 150_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Szewachowi Weissowi.pdf (36,25KB)
PDF   Uchwała Nr 151_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Warszawskiego.pdf (35,46KB)
PDF   Uchwała Nr 152_2006 Senatu UWr z dnia 25.10.2006 r. w sprawie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji prof. Romana Dudy.pdf (27,52KB)

 

Uchwały z dnia 29 listopada 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 153_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf (40,52KB)
PDF   Uchwała Nr 154_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym.pdf (33,82KB)
PDF   Uchwała Nr 155_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie stacjonarne studia magisterskie socjologii.pdf (32,26KB)
PDF   Uchwała Nr 156_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie sprawie zawieszenia rekrutacji na 5-letnie niestacjonarne studia magisterskie socjologii.pdf (28,63KB)
PDF   Uchwała Nr 157_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie zmiany czasu trwania niestacjonarnych studiów II stopnia socjologii.pdf (28,66KB)
PDF   Uchwała Nr 158_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r.w sprawie utworzenia dwustopniowych stacjonarnych studiów socjologii.pdf (28,32KB)
PDF   Uchwała Nr 159_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie utworzenia dwustopniowych niestacjonarnych studiów socjologii.pdf (28,59KB)
PDF   Uchwała Nr 160_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych przez jednostki organizacyjne.pdf (432,84KB)
PDF   Uchwała Nr 161_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych.pdf (449,96KB)
PDF   Uchwała Nr 162_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie zmian dotyczących wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.pdf (36,71KB)
PDF   Uchwała Nr 163_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. w sprawie zasad rekrutacji na stacjonarne studia II stopnia na kierunku muzykologia.pdf (28,32KB)
PDF   Uchwała Nr 164_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (36,43KB)
PDF   Uchwała Nr 165_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (36,88KB)
PDF   Uchwała Nr 166_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad na studia w latach 2006-2009.pdf (36,24KB)
PDF   Uchwała Nr 167_2006 Senatu UWr z dnia 29.11.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akadem. 2007-2008.pdf (36,30KB)

 

Uchwały z dnia 20 grudnia 2006 r.:

PDF   Uchwała Nr 168_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie mianowania prof. Krzysztofa Bilińskiego na stanowisko profesora nadzw..pdf (34,72KB)
PDF   Uchwała Nr 169_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie mianowania dr hab. Marii Peisert na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,85KB)
PDF   Uchwała Nr 170_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie mianowania dr hab. Jakuba Pigonia na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,89KB)
PDF   Uchwała Nr 171_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie mianowania prof. Roberta Olkiewicza na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,90KB)
PDF   Uchwała Nr 172_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie mianowania dr hab. Jana Krasickiego na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,85KB)
PDF   Uchwała Nr 173_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie mianowania dr hab. Jacka Sroki na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,83KB)
PDF   Uchwała Nr 174_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie mianowania dr hab. Danuty Zalewskiej na stanowisko profesora nadzw..pdf (27,85KB)
PDF   Uchwała Nr 175_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf (34,41KB)
PDF   Uchwała Nr 176_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Rektora i Prorektorów na kadencję 2005-2008.pdf (34,49KB)
PDF   Uchwała Nr 177_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie powołania Rady Fundacji dla UWr na kadencję 2007-2009.pdf (34,71KB)
PDF   Uchwała Nr 178_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Ocen na kadencję 2005-2008.pdf (34,78KB)
PDF   Uchwała Nr 179_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie ustalenia kryteriów oceny nauczycieli akademickich.pdf (35,71KB)
PDF   Uchwała Nr 180_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2007-2008.pdf (40,16KB)
PDF   Uchwała Nr 181_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 74_2006 z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przyjęcia ogólnych i szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2007_2008.pdf (45,53KB)
PDF   Uchwała Nr 182_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym.pdf (33,73KB)
PDF   Uchwała Nr 183_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie utworzenia niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku filologia hiszpańska.pdf (38,06KB)
PDF   Uchwała Nr 184_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie zasad rekrutacji na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku filologia hiszpańska.pdf (41,05KB)
PDF   Uchwała Nr 185_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie specjalności na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska.pdf (38,49KB)
PDF   Uchwała Nr 186_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie specjalności na studiach I stopnia na kierunku matematyka.pdf (37,99KB)
PDF   Uchwała Nr 187_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych na WNOZKŚ.pdf (38,20KB)
PDF   Uchwała Nr 188_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie zmian dot. wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.pdf (38,84KB)
PDF   Uchwała Nr 189_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.pdf (39,65KB)
PDF   Uchwała Nr 190_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie wykonania portretu Rektora poprzedniej kadencji prof. Henryka Ratajczaka.pdf (28,22KB)
PDF   Uchwała Nr 191_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie utworzenia międzyuczelnianej jednostki PLERCIM.pdf (38,48KB)
PDF   Uchwała Nr 192_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości przy ul. Szajnochy 5.pdf (38,04KB)
PDF   Uchwała Nr 193_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. uchylająca uchwałę Nr 64_2004 z dnia 30.06.2004 r.pdf (28,66KB)
PDF   Uchwała Nr 194_2006 Senatu UWr z dnia 20.12.2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Karpaczu.pdf (39,24KB)