Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych w Instytucie Nauk Ekonomicznych

Wrocław, data 27.09.2021 r.

Informacja o wyniku konkursu w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Konkurs na 2 stanowiska: adiunkt.

Jednostka organizacyjna: Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych Instytutu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Numer konkursu:

Data ogłoszenia: 25.05.2021

Termin składania ofert: 24.06.2021

Termin rozstrzygnięcia: 23.09.2021

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydaci, którzy wygrali konkurs: dr Elżbieta Stańczyk, dr Anna Bartkowiak.

Uzasadnienie:

Dr Anna Bartkowiak posiada stopień doktora w zakresie ekonomii i finansów. Pracowała wcześniej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Tam też zdobyła swoje doświadczenie naukowe i dydaktyczne, w tym również w obszarze statystyki, ekonometrii i matematyki. Ma dwuletnią praktykę w prowadzeniu zajęć ze studentami w j. polskim i angielskim wysoko ocenianych przez studentów. Partycypowała w kilku projektach badawczych realizowanych m. in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, SGH oraz UE we Wrocławiu. Jest uznaną specjalistką w zakresie ekonomii i statystyki oraz autorką kilkunastu specjalistycznych publikacji z tego zakresu.

Dr Elżbieta Stańczyk jest absolwentką Wydziału Matematyki UWr., a także podyplomowych studiów informatyki. Przebywała w Belgii, Francji i Niemczech na stypendiach naukowych lub z wygłaszanymi wykładami. W latach 1988 – 2005 pracowała w Zakładzie Statystyki i Badań Operacyjnych na UWr. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć z informatyki, statystyki, ekonometrii oraz matematyki i matematycznych metod podejmowania decyzji. Jest współautorką dwóch akademickich podręczników z zakresu statystyki oraz matematyki oraz sześciu specjalistycznych pozycji książkowych, a także kilkudziesięciu artykułów, w tym publikowanych w wysoko punktowanych periodykach. Szeroko współpracuje z otoczeniem społecznym (m. in. analizy i raporty dla jednostek samorządowych). Brała udział w realizacji dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.