Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2005

Uchwały z dnia 12 stycznia 2005 r.:

 • Nr 1/2005 w sprawie likwidacji Biura Obsługi Majątku i Inwestycji
 • Nr 2/2005 w sprawie Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów
 • Nr 3/2005 w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Uchwały z dnia 26 stycznia 2005 r.:

 • Nr 4/2005 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Rudolfowi Lenzowi
 • Nr 5/2005 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Nr 6/2005 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Janusza Deglera o zasługach Andrzeja Wajdy, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
 • Nr 7/2005 w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 8/2005 w sprawie Podyplomowego Studium nauczania języka polskiego jako obcego
 • Nr 9/2005 w sprawie utworzenia na kierunku filologia polska specjalności krytyka literacka i artystyczna
 • Nr 10/2005 w sprawie utworzenia na kierunku filologia polska specjalizacji język w komunikacji społecznej
 • Nr 11/2005 w sprawie utworzenia na kierunku filologia polska specjalizacji lingwistyka kulturowa
 • Nr 12/2005 w sprawie utworzenia na kierunku filologia polska specjalizacji retoryka stosowana
 • Nr 13/2005 w sprawie utworzenia na kierunku filologia polska specjalizacji folklor, literatura popularna, literatura dziecięca
 • Nr 14/2005 w sprawie utworzenia 3-letnich wyższych zawodowych studiów w trybie dziennym na kierunku administracja
 • Nr 15/2005 w sprawie utworzenia 2-letnich magisterskich uzupełniających studiów w trybie dziennym na kierunku administracja
 • Nr 16/2005 w sprawie utworzenia 3-letnich wyższych zawodowych studiów w trybie zaocznym na kierunku administracja
 • Nr 17/2005 w sprawie Pracowni Języków i Kultury Żydów w Polsce
 • Nr 18/2005 w sprawie Podyplomowego Studium Ekspertyzy Dokumentów
 • Nr 19/2005 w sprawie Podyplomowego Studium Prawa Karnego i Gospodarczego

Uchwały z dnia 23 lutego 2005 r.:

 • Nr 20/2005 w sprawie powołania przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008
 • Nr 21/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marcelowi Ausloosowi
 • Nr 22/2005 w sprawie powołania Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 23/2005 w sprawie regulaminu nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 24/2005 w sprawie ustanowienia i zasad nadawania tytułu Honorowego Senatora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 25/2005 w sprawie zmian do regulaminu nadawania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 26/2005 w sprawie odwołania mgr. Ryszarda Pelczara ze stanowiska Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 27/2005 w sprawie powołania dr Beaty Lenkiewicz na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały z dnia 23 marca 2005 r.:

 • Nr 28/2005 zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 29/2005 w sprawie Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
 • Nr 30/2005 w sprawie uchylenia uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 stycznia 1997 r.
 • Nr 31/2005 w sprawie przedłużenia IX-cio semestralnych zaocznych studiów o dodatkowy X semestr na kierunku etnologia
 • Nr 32/2005 w sprawie zawieszenia rekrutacji na uzupełniające studia magisterskie w trybie wieczorowym na kierunku administracja
 • Nr 33/2005 w sprawie przeniesienia grupy zamiejscowej z Kłodzka do Milicza w ramach 3-letnich zaocznych licencjackich studiach na kierunku politologia
 • Nr 34/2005 w sprawie przedłużenia IX-cio semestralnych studiów zaocznych o dodatkowy X semestr na kierunku socjologia
 • Nr 35/2005 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 36/2005 w sprawie limitów przyjęć na rok akademicki 2005/2006
 • Nr 37/2005 w sprawie utworzenia Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Nr 38/2005 w sprawie planu zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2005

Uchwały z dnia 27 kwietnia 2005 r.:

 • Nr 39/2005 w sprawie sprzeciwu wobec propozycji zmian w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
 • Nr 40/2005 w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Nr 41/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Harry'emu Maximilianowi Buchbergerowi..
 • Nr 42/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Wojciechowi Dziembowskiemu
 • Nr 43/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Lutzowi Heusingerowi
 • Nr 44/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Andrzejowi Krzywickiemu
 • Nr 45/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Alfredowi Majerowiczowi
 • Nr 46/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Jamesowi P. Riehlowi
 • Nr 47/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Wojciechowi Wrzesińskiemu
 • Nr 48/2005 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Rudolfowi Lenzowi
 • Nr 49/2005 w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007
 • Nr 50/2005 w sprawie dodatkowej rekrutacji na studia w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 51/2005 w sprawie opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 52/2005 w sprawie stawek opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 53/2005 w sprawie Podyplomowego Studium Filologii Rosyjskiej w zakresie Języka Biznesu
 • Nr 54/2005 w sprawie zmiany nazwy specjalności fizyka nauczycielska na nauczanie fizyki i matematyki na kierunku fizyka
 • Nr 55/2005 w sprawie likwidacji zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku politologia (w ośrodkach zamiejscowych w Kłodzku i Legnicy)
 • Nr 56/2005 w sprawie przekształcenia ścieżki dydaktycznej problemy globalne – komunikowanie i media na specjalizację komunikowanie międzynarodowe na kierunku stosunki międzynarodowe
 • Nr 57/2005 w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Laboratorium Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 58/2005 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej
 • Nr 59/2005 w sprawie likwidacji Pracowni Teorii Literatury i Przekładu w Instytucie Filologii Germańskiej
 • Nr 60/2005 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki
 • Nr 61/2005 w sprawie Sekcji Informatyzacji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
 • Nr 62/2005 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studia w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009

Uchwały z dnia 25 maja 2005 r.:

 • Nr 63/2005 w sprawie powierzenia mgr inż. Grażynie PIOTROWICZ funkcji Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Nr 64/2005 w sprawie kontynuowania nowego modelu nauki języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Nr 65/2005 w sprawie utworzenia obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców
 • Nr 66/2005 w sprawie Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 • Nr 67/2005 w sprawie Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów
 • Nr 68/2005 w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2005/2006 rekrutacji na zaoczne studia licencjackie na kierunku politologia (dot. grupy zamiejscowej w Kłodzku)
 • Nr 69/2005 w sprawie utworzenia specjalizacji przywództwo polityczne w trybie dziennym i zaocznym na kierunku politologia
 • Nr 70/2005 w sprawie Podyplomowego Studium Zastosowanie metod fizycznych we współczesnej analizie chemicznej
 • Nr 71/2005 w sprawie poparcia wniosków jednostek organizacyjnych starających się o grant ministerialny

Uchwały z dnia 8 czerwca 2005 r.:

 • Nr 72/2005 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004
 • Nr 73/2005 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2004
 • Nr 74/2005 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2004
 • Nr 75/2005 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2005

Uchwały z dnia 29 czerwca 2005 r.:

 • Nr 76/2005 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Savo Bratosowi
 • Nr 77/2005 w sprawie nadania tytułu Honorowego Senatora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Norbertowi Heisigowi
 • Nr 78/2005 w sprawie nadania tytułu Honorowego Senatora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Waldemarowi Kozuschkowi
 • Nr 79/2005 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2004 roku
 • Nr 80/2005 w sprawie utworzenia dziennych 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia specjalność filologia klasyczna o specjalizacji kultura śródziemnomorska
 • Nr 81/2005 w sprawie utworzenia 2-letnich wieczorowych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia specjalność filologia czeska
 • Nr 82/2005 w sprawie utworzenia 2-letnich wieczorowych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filologia specjalność filologia rosyjska
 • Nr 83/2005 w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalizacji kształcenia nauczycieli na dziennych studiach wyższych zawodowych na kierunku filologia
 • Nr 84/2005 w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalizacji kształcenia nauczycieli na dziennych jednolitych studiach magisterskich na kierunku filologia
 • Nr 85/2005 w sprawie utworzenia jednoprzedmiotowej specjalizacji kształcenia nauczycieli na dziennych uzupełniających studiach magisterskich na kierunku filologia
 • Nr 86/2005 w sprawie utworzenia na dziennych studiach wyższych zawodowych na kierunku filologia polska specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: filologia polska z informacją naukową i bibliotekoznawstwem
 • Nr 87/2005 w sprawie utworzenia na dziennych studiach wyższych zawodowych na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z filologią polską
 • Nr 88/2005 w sprawie Podyplomowego Studium dla nauczycieli Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego (drugi przedmiot)
 • Nr 89/2005 w sprawie Podyplomowego Studium dla nauczycieli Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego (drugi przedmiot)
 • Nr 90/2005 w sprawie zmiany struktury studiów dziennych z jednolitych studiów magisterskich na 3-letnie studia wyższe zawodowe oraz 2-letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku archeologia
 • Nr 91/2005 w sprawie utworzenia na dziennych jednolitych studiach magisterskich na kierunku historia specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności: historia z wiedzą o społeczeństwie
 • Nr 92/2005 w sprawie utworzenia na dziennych i zaocznych jednolitych studiach magisterskich oraz wieczorowych studiach wyższych zawodowych na kierunku historia specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności: historia z wiedzą o społeczeństwie
 • Nr 93/2005 w sprawie Podyplomowego Studium Prawa Zamówień Publicznych
 • Nr 94/2005 w sprawie zmiany nazwy specjalności na zaocznych studiach magisterskich na kierunku socjologia
 • Nr 95/2005 w sprawie Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych Wychowanie do Życia w Rodzinie
 • Nr 96/2005 w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim studiów podyplomowych w związku z przetargiem na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Nr 97/2005 w sprawie zmian w zasadach rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007
 • Nr 98/2005 w sprawie Regulaminu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Regulaminu Organizacyjnego Kolegium MISH
 • Nr 99/2005 w sprawie stawek wynagrodzenia dla członków komisji rekrutacyjnych (wydziałowych oraz uczelnianej) za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2005/2006
 • Nr 100/2005 w sprawie międzywydziałowych rozliczeń finansowych za godziny usługowe w roku akademickim 2004/2005
 • Nr 101/2005 w sprawie likwidacji Pracowni Badań nad Autyzmem
 • Nr 102/2005 w sprawie utworzenia przy Uniwersytecie Wrocławskim Międzyuczelnianej Pracowni Balistyki i Mechanoskopii Sądowej
 • Nr 103/2005 w sprawie Pracowni Cytogenetyki Roślin
 • Nr 104/2005 w sprawie Samodzielnej Sekcji do spraw Nieruchomości
 • Nr 105/2005 w sprawie utworzenia na 3-letnich dziennych studiach wyższych zawodowych na kierunku matematyka specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności: matematyka z informatyką
 • Nr 106/2005 w sprawie utworzenia na 3-letnich dziennych studiach wyższych zawodowych na kierunku informatyka specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności: informatyka z matematyką

Uchwały z dnia 28 września 2005 r.:

 • Nr 107/2005 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Zdzisława Latajki o zasługach prof. Achima Mehlhorna, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej
 • Nr 108/2005 w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 109/2005 w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006

Uchwały z dnia 26 października 2005 r.:

 • Nr 110/2005 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Savo Bratosowi
 • Nr 111/2005 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Henryka CUGIERA o zasługach prof. Bohdana Paczyńskiego, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nr 112/2005 w sprawie nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych
 • Nr 113/2005 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały z dnia 30 listopada 2005 r.:

 • Nr 114/2005 w sprawie ogólnych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
 • Nr 115/2005 w sprawie szczegółowych zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007
 • Nr 116/2005 w sprawie likwidacji Punktu Konsultacyjnego w Jeleniej Górze na kierunku filologia polska
 • Nr 117/2005 w sprawie Podyplomowego Studium Psycholingwistyki i Pedagogiki Niepełnosprawnych Umysłowo
 • Nr 118/2005 w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika
 • Nr 119/2005 w sprawie Pracowni Literatury Polskiej po 1989 r.
 • Nr 120/2005 w sprawie Zakładu Psychologii Ogólnej
 • Nr 121/2005 w sprawie Zakładu Psychologii Klinicznej
 • Nr 122/2005 w sprawie Zakładu Systematyki i Fitosocjologii
 • Nr 123/2005 w sprawie likwidacji Laboratorium II Pracowni Rentgenografii Strukturalnej
 • Nr 124/2005 w sprawie Laboratorium Fotofizyki Molekularnej
 • Nr 125/2005 w sprawie Pracowni Mikrokalorymetrii Skaningowej DSC

Uchwały z dnia 21 grudnia 2005 r.:

 • Nr 126/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Władysławowi Dynakowi
 • Nr 127/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Lotharowi Knoppowi
 • Nr 128/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Antoniemu Polanowskiemu
 • Nr 129/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Peterowi J. Tettingerowi
 • Nr 130/2005 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Józefowi Ziółkowskiemu
 • Nr 131/2005 w sprawie utworzenia na stacjonarnych studiach pierwszego go stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności: filologia angielska z historią
 • Nr 132/2005 w sprawie utworzenia specjalności teatrologia na 2-letnich stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia polska
 • Nr 133/2005 w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku politologia
 • Nr 134/2005 w sprawie utworzenia 3-letnich studiów pierwszego stopnia oraz 2-letnich studiów drugiego stopnia na kierunku politologia
 • Nr 135/2005 w sprawie utworzenia 2-letnich studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia specjalność komunikacja społeczna
 • Nr 136/2005 w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na 2,5-letnie studia drugiego stopnia na kierunku filozofia, specjalność komunikacja społeczna

 

Uchwała Nr 1/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Biura Obsługi Inwestycji i Majątku.


Uchwała Nr 2/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów.


Uchwała Nr 3/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2005 r.
w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym


Zapoznawszy się z przyjętym przez Podkomisję nadzwyczajną Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w wersji z dnia 15 grudnia 2004 r., zwanym dalej Projektem, Senat wyraża opinię, iż Projekt jest ważną inicjatywą mającą na celu modernizację rozwiązań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce, a także może sprzyjać integracji polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem krajów Unii Europejskiej w ramach procesu bolońskiego. Jednocześnie Senat uważa, że pewne kwestie wymagają starannego rozważenia i przedkłada propozycje zmian dotyczące następujących zagadnień:
1. Senat postuluje, aby uczelnie wyróżnione na podstawie wysokich standardów dydaktyki i badań miały ustawowo zapewnioną autonomię w zakresie określania programów studiów, w tym także tworzenia nowych kierunków i form studiowania. Senat postuluje precyzyjniejsze zdefiniowanie pojęć dotyczących studiów oraz zapewnienie udziału jednostek prowadzących kierunki studiów w ustalaniu standardów nauczania i wprowadzenie mechanizmów modernizacji tych standardów. Szczegółowe propozycje zmian w tych kwestiach zawarte są w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do uchwały.
2. Senat zwraca uwagę, że w Projekcie zaproponowano zwiększenie obowiązków nauczycieli akademickich. Dostrzegając w szczególności potrzebę ograniczania niekorzystnego zjawiska jednoczesnego zatrudnienia nauczycieli akademickich w wielu miejscach pracy, Senat proponuje jednak pewne modyfikacje projektowanych uregulowań w tym zakresie. Szczegółowe propozycje zmian odnoszących się do tej grupy problemów zawarte są w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do uchwały.
3. W toku opiniowania Projektu przez Senat dostrzeżono również pewne niedoskonałości merytoryczne oraz uchybienia zasadom prawidłowej legislacji. Spostrzeżone usterki wyliczono w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do uchwały. Senat wyraża nadzieję, że przedstawione tam uwagi będą przydatne w dalszych pracach legislacyjnych.
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża nadzieję, że niezwłocznie po uchwaleniu ustawy zostaną podjęte prace nad harmonizacją prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego, obejmującego prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o Polskiej Akademii Nauk, o stopniach i tytule naukowym oraz o finansowaniu badań naukowych. Prace te powinny być poprzedzone szeroką dyskusją oraz przygotowaniem dokumentów programowych będących podstawą nowych legislacji, odpowiadających na wyzwania, wobec których stoimy.
UWAGA: Proponowana nazwa ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" jest nieadekwatna do treści ustawy - ustawa nie wyczerpuje bowiem całości problemów związanych ze szkolnictwem wyższym, a liczba delegacji dla ministra i odesłań do statutu uczelni nie uzasadnia proponowanej nazwy.

 PDFzałączniki do uchwały nr 3(2005).pdf (237,54KB)


 Uchwała Nr 4/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Rudolfowi LENZOWI.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania opinii o zasługach Kandydata do Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. Huberta ORŁOWSKIEGO oraz do Uniwersytetu Zielonogórskiego ze wskazaniem na prof. Eugeniusza KLINA. Na promotora wyznaczony został prof. dr hab. Eugeniusz TOMICZEK z Instytutu Filologii Germańskiej UWr.


Uchwała Nr 5/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:
prof. dr hab. Lesław CIRKO z Wydziału Filologicznego
prof. dr hab. Jerzy PIETRZAK z Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
prof. dr hab. Urszula KALINA-PRASZNIC z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. dr hab. Ziemowit POPOWICZ z Wydziału Fizyki i Astronomii
prof. dr hab. Wiesław WĄTOREK z Wydziału Nauk Przyrodniczych
prof. dr hab. Mirosław DYMARSKI z Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Janina SKRZYPIEC-LEGENDZIEWICZ z Wydziału Chemii
prof. dr hab. Zbigniew J. JUREK z Wydziału Matematyki i Informatyki
mgr Ewa GRABARSKA z Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr Ewa NOWAKOWSKA-JASIÓK z Administracji Centralnej
Krzysztof WIŚNIEWSKI z Rady Zakładowej ZNP
dr Marek KINSTLER z KZ NSZZ "Solidarność"
Bohdan STAWISKI z Samorządu Studenckiego UWr.


Uchwała Nr 6/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Janusza DEGLERA z Instytutu Filologii Polskiej U.Wr. o zasługach Andrzeja WAJDY, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.


Uchwała Nr 7/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2005/2006.
Do § 5 zasad rekrutacji dodano punkt 3 o treści: "Kandydaci na studia z maturą dwujęzyczną z języka obcego nie przystępują do części podstawowej egzaminu, zostają zwolnieni z tego poziomu i przyznaje się im maksymalną liczbę 100% punktów. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym należy przyjąć, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.


Uchwała Nr 8/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 "Podyplomowego Studium nauczania języka polskiego jako obcego", na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 9/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 na kierunku filologia polska, w trybie dziennym specjalności "Krytyka literacka i artystyczna", na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 10/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 na kierunku filologia polska, w trybie dziennym specjalizacji "Język w komunikacji społecznej" na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 11/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 na kierunku filologia polska, w trybie dziennym specjalizacji "Lingwistyka kulturowa" na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 12/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 na kierunku filologia polska, w trybie dziennym specjalizacji "Retoryka stosowana" na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 13/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 na kierunku filologia polska, w trybie dziennym specjalizacji "Folklor, literatura popularna, literatura dziecięca" na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 14/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 3-letnich wyższych zawodowych studiów administracji w trybie dziennym, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 15/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 2-letnich magisterskich uzupełniających studiów administracji w trybie dziennym, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 16/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 3-letnich wyższych zawodowych studiów administracji w trybie zaocznym, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 17/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Pracowni Języków i Kultury Żydów w Polsce w Zakład Studiów Żydowskich w Instytucie Filologii Polskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 18/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 25/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 24.03.1997 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Podyplomowego Studium Ekspertyzy Dokumentów.
§ 1 pkt 1 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
1. Podyplomowe Studium Ekspertyzy Dokumentów.
Nauka w studium trwa 2 semestry i prowadzona jest systemem zaocznym.
Do studium mogą być przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe.


Uchwała Nr 19/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 25/97 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dn. 24.03.1997 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Podyplomowego Studium Prawa Karnego i Gospodarczego.
§ 1 pkt 2 Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
2. Podyplomowe Studium Prawa Karnego i Gospodarczego.
Nauka w studium trwa 2 semestry i prowadzona jest systemem zaocznym.
Studium prowadzone jest dla absolwentów wyższych uczelni.
Studium może tworzyć specjalizacje w ramach powyższej tematyki.
Absolwenci studium otrzymują świadectwo jego ukończenia z zakresu wybranej specjalizacji.


Uchwała Nr 20/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał prof. dr hab. Zofię ŚWIDĘ oraz prof. dr hab. Zofię SIENKIEWICZ do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008.


Uchwała Nr 21/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Marcelowi AUSLOOSOWI z Uniwersytetu w Liege w Belgii.


Uchwała Nr 22/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał Konwent Godności Honorowych Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 23/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził regulamin nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 24/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustanowił tytuł Honorowego Senatora Uniwersytetu Wrocławskiego i zasady jego nadawania.


Uchwała Nr 25/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził zmianę do regulaminu nadawania "Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego", tj. do załącznika do zarządzenia nr 15/2000 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2000 r.:
§ 4 otrzymuje nową treść:
§ 4. 1 Wnioski o nadanie Medalu, zawierające szczegółową charakterystykę działalności i osiągnięć kandydata do odznaczenia, opiniuje Konwent Godności Honorowych, zwany dalej Konwentem.
2. Konwent może zaproponować nadanie Medalu innego stopnia, niż ujęty we wniosku.


Uchwała Nr 26/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o odwołaniu mgra Ryszarda PELCZARA ze stanowiska Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego z dniem 28 lutego 2005 r.


Uchwała Nr 27/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania dr Beaty LENKIEWICZ na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego z dniem 1 marca 2005 r.


Uchwała Nr 28/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zmiany w Załączniku Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego:
§ 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5
1. Wybory przeprowadzają: Uczelniana Komisja Wyborcza powołana przez Senat i wydziałowe komisje wyborcze powołane przez rady wydziałów.
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy podejmowanie czynności w celu sprawnego i zgodnego z ustawą oraz Statutem zorganizowania i przeprowadzenia wyborów, a w szczególności:
1/ ustalenie kalendarza wyborczego dla całego Uniwersytetu,
2/ dokonanie rozdziału mandatów do Kolegium Elektorów,
3/ przygotowanie wyborów Rektora i Prorektorów.
3. W razie zasadniczych naruszeń postanowień ustawowych, Uczelniana Komisja Wyborcza lub czwarta część elektorów, za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Wyborczej, może w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wyborów, zwrócić się do Senatu z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie legalności wyborów Rektora lub Prorektora. Senat – na najbliższym posiedzeniu - podejmuje uchwałę większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby członków.
4. W razie zasadniczych naruszeń postanowień ustawowych, wydziałowa komisja wyborcza lub czwarta część członków rady wydziału, za pośrednictwem wydziałowej komisji wyborczej, może w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wyborów, zwrócić się do rady wydziału z wnioskiem o powtórzenie wyborów dziekana lub prodziekana. Rada wydziału, w ciągu 21 dni, rozstrzyga w tej sprawie większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby członków. Brak quorum kończy postępowanie.
5. Indywidualne zastrzeżenia wyborców rozstrzyga Uczelniana Komisja Wyborcza.
6. Uczelniana Komisja Wyborcza czuwa nad prawidłowością działania komisji wydziałowych i jest instancją odwoławczą od ich postanowień.”


Uchwała Nr 29/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża zaniepokojenie postępującą degradacją Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, której objawem jest m.in. zaprzestanie wydawania kolejnych tomów najstarszej polskiej serii wydawniczej Biblioteki Narodowej, systematycznie ukazującej się od 1919 roku.
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zwraca się do Polskiej Akademii Nauk o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia Wydawnictwa fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.


Uchwała Nr 30/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchylił uchwałę Senatu UWr. z dnia 15.01.1997 roku w sprawie uznawania dyplomów studentom polskim kończącym Wydział Kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego ,,Viadrina" we Frankfurcie n/Odrą i przyznania im tytułu magistra w zakresie filologii germańskiej.


Uchwała Nr 31/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przedłużenia IX-cio semestralnych zaocznych studiów etnologii o dodatkowy X semestr, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 32/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia rekrutacji na uzupełniające studia magisterskie administracji w trybie wieczorowym, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 33/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przeniesienia grupy zamiejscowej z Kłodzka do Milicza w ramach 3-letnich zaocznych licencjackich studiów politologii, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 34/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przedłużenia IX-cio semestralnych studiów zaocznych socjologii (specjalność: służby socjalne oraz komunikacja społeczna i badanie rynku) o dodatkowy X semestr, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 35/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił stawki opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006.


Uchwała Nr 36/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił limity przyjęć na rok akademicki 2005/2006 w Uniwersytecie Wrocławskim.


Uchwała Nr 37/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Wrocławskim. Jednocześnie Senat uchwalił Regulamin Organizacyjny Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Regulamin Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.


Uchwała Nr 38/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2005.


 Uchwała Nr 39/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża sprzeciw wobec propozycji zmian w ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym.
Uważamy, że należy usunąć proponowany przepis art. 19.1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, według którego uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
Naszym zdaniem wprowadzenie tego przepisu przyczyni się do degradacji poziomu nauki w Polsce.


Uchwała Nr 40/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zwraca się do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o doprowadzenie do usunięcia lub zmiany treści art. 157 ust. 2 projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
Aktualna treść tego artykułu w sytuacji obecnego i przyszłego niedostatecznego finansowania uczelni publicznych doprowadzi do ich zapaści finansowej. Nadto Senat zwraca uwagę na to, że postanowienia tego artykułu:
- po pierwsze, stwarzają podstawę nierównego traktowania szkół publicznych i prywatnych;
- po drugie, nie dają podstaw ani nie określają sposobu realnej rekompensaty strat spowodowanych bezpośrednio ich zastosowaniem;
- po trzecie, naruszają idee i zasady decentralizacji i autonomii szkoły wyższej;
- po czwarte, poważnie uszkadzają dotychczasowy organizm uniwersytetów i ich znaczenie regionalne i międzynarodowe;
- po piąte, ogranicza wykorzystanie potencjału intelektualnego i organizacyjnego polskich Uniwersytetów.


Uchwała Nr 41/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Harry’emu Maximilianowi BUCHBERGEROWI z Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 42/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Wojciechowi DZIEMBOWSKIEMU z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.


Uchwała Nr 43/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Lutzowi HEUSINGEROWI z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu w Marburgu.


Uchwała Nr 44/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Andrzejowi KRZYWICKIEMU z Instytutu Matematycznego UWr.


Uchwała Nr 45/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Alfredowi MAJEROWICZOWI z Instytutu Nauk Geologicznych UWr.


Uchwała Nr 46/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Jamesowi P. RIEHLOWI z Wydziału Nauk Ścisłych i Inżynierii Uniwersytetu Minnesota w Duluth.


Uchwała Nr 47/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Wojciechowi WRZESIŃSKIEMU z Instytutu Historycznego UWr.


Uchwała Nr 48/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie przygotowane przez prof. Eugeniusza KLINA z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. Huberta ORŁOWSKIEGO z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu o zasługach prof. Rudolfa LENZA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jednocześnie Senat przyznał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Profesorowi Rudolfowi LENZOWI.


Uchwała Nr 49/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.


Uchwała Nr 50/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji na studia w roku akademickim 2005/2006 w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na I rok, obniżając jednocześnie próg wymagań – z zachowaniem ustalonych zasad rekrutacji.


Uchwała Nr 51/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2005/2006 w kwocie:
1) 85,00 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunkach studiów, na których postępowanie kwalifikacyjne na studia obejmuje testy dotyczące szczególnych wymogów stawianych kandydatom;
2) 80,00 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałych kierunkach,.
Jednocześnie Senat ustalił wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2005/2006 w kwocie 80, 00 zł.


Uchwała Nr 52/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia stawek opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006 o opłatę roczną w wysokości 300,00 zł wnoszoną za powtarzanie pracowni magisterskiej na kierunku fizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


Uchwała Nr 53/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Filologii Rosyjskiej w zakresie Języka Biznesu na Podyplomowe Studium "Rosyjski Język Biznesu", na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 54/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy specjalności "fizyka nauczycielska" na "nauczanie fizyki i matematyki" na kierunku fizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


Uchwała Nr 55/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji od roku akademickiego 2005/2006 zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku politologia (dotyczy zamiejscowych grup studenckich w Kłodzku i Legnicy), na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 56/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia ścieżki dydaktycznej "problemy globalne - komunikowanie i media" na specjalizację "komunikowanie międzynarodowe" na kierunku stosunki międzynarodowe, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 57/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Laboratorium Nowych Mediów Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 58/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym:
- Zakładu Dydaktyki Literatury,
- Pracowni Estetyki Literatury,
- Pracowni Badań nad Literaturą i Mediami,
- Pracowni Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii.


Uchwała Nr 59/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Teorii Literatury i Przekładu w Instytucie Filologii Germańskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 60/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych:
- Zakładu Edukacji Zdrowotnej,
- Zakładu Pedagogiki Mediów,
- Zakładu Rewalidacji.


Uchwała Nr 61/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Sekcji Informatyzacji Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 62/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studiach w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Wykaz kierunków i specjalności, na które laureaci olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego.
administracja
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
archeologia
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Geograficzna
astronomia
Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Chemiczna
biologia
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Ekologiczna
biotechnologia
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Chemiczna
chemia
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
ekonomia
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
europeistyka
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
filologia angielska
Olimpiada Języka Angielskiego
filologia germańska
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
filologia klasyczna
Olimpiada Języka Łacińskiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Historyczna
filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Olimpiada Języka Łacińskiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Historyczna
filologia niderlandzka
Olimpiada Języka Angielskiego
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
filologia polska
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
filologia romańska profil francuski
Olimpiada Języka Francuskiego
filologia słowiańska
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Języka Angielskiego
filozofia
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Artystyczna
Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
fizyka
Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Chemiczna
geografia
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Nautologiczna
geologia
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
historia
Olimpiada Historyczna
Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy Parlamentarnej
historia sztuki
Olimpiada Artystyczna (sekcja plastyki)
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
informatyka
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Fizyczna
matematyka
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Astronomiczna
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Języka Angielskiego
Olimpiada Języka Francuskiego
Olimpiada Języka Łacińskiego
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
ochrona środowiska
Olimpiada Ekologiczna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
pedagogika
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Biologiczna
politologia
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
prawo
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
socjologia
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
stosunki międzynarodowe
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
Wykaz kierunków i specjalności, na które finaliści olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego.
astronomia
Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Chemiczna
biologia
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Ekologiczna
biotechnologia
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Chemiczna
chemia
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
filologia klasyczna
Olimpiada Języka Łacińskiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Historyczna
filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
Olimpiada Języka Łacińskiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Historyczna
filologia polska
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
filologia romańska profil francuski
Olimpiada Języka Francuskiego
filologia słowiańska
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Języka Angielskiego
filozofia
Olimpiada Filozoficzna
fizyka
Olimpiada Astronomiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Chemiczna
geologia
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
historia
Olimpiada Historyczna
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Olimpiada Filozoficzna
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
informatyka
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Fizyczna
matematyka
Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Informatyczna
Olimpiada Fizyczna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Astronomiczna
ochrona środowiska
Olimpiada Ekologiczna
Olimpiada Biologiczna
Olimpiada Geograficzna
Olimpiada Chemiczna
Olimpiada Fizyczna
pedagogika
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Biologiczna
stosunki międzynarodowe
Olimpiada Historyczna
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej


Uchwała Nr 63/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia mgr inż. Grażynie PIOTROWICZ funkcji Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej na czas nieokreślony od dnia 1 lipca br.


Uchwała Nr 64/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie kontynuowania nowego modelu nauki języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych od roku akademickiego 2005/2006 z uwzględnieniem zmian w ilości godzin lekcyjnych na poszczególnych poziomach.


Uchwała Nr 65/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców.


Uchwała Nr 66/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania od roku akademickiego 2005/2006 „Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej” na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 67/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 "Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów" na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 68/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2005/2006 rekrutacji na zaoczne studia licencjackie na kierunku politologia (dot. grupy zamiejscowej w Kłodzku), na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 69/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 specjalizacji "Przywództwo polityczne" w trybie dziennym i zaocznym, na kierunku politologia, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 70/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania od roku akademickiego 2005/2006 Podyplomowego Studium "Zastosowanie metod fizycznych we współczesnej analizie chemicznej" na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 71/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego poparł wnioski jednostek organizacyjnych starających się o grant ministerialny w drugiej edycji konkursu na realizację najlepszych projektów studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej do nauczania dwóch przedmiotów wraz z przygotowaniem do posługiwania się technologią informacyjną i nabyciem zaawansowanej znajomości języka obcego.


Uchwała Nr 72/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2005 r.


Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r., Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2004, wykazujące na dzień 31.12.2004 r.:

 • sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów: 458 021 801,01 zł
 • zysk netto w wysokości: 7 564 929,01 zł
 • zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę: 15 244 999,90 zł
 • wzrost kapitału własnego o kwotę: 88 953 926,58 zł

Uchwała Nr 73/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2005 r.


Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok 2004 w wysokości 7 564 929,01 zł na:

 • zwiększenie funduszu zasadniczego 6 808 429,01 zł
 • zwiększenie własnego funduszu stypendialnego 756 500,00 zł
  z czego:
  • stypendia naukowe 741 500,00 zł
  • stypendia za wyniki sportowe 15 000,00 zł.

Uchwała Nr 74/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2005 r.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r., Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2004.


Uchwała Nr 75/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2005 r.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r., Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na rok 2005.


Uchwała Nr 76/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wszczął postępowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Savo BRATOSOWI, fizykochemikowi, emerytowanemu Profesorowi Uniwersytetu Piotra i Marii Curie w Paryżu.


Uchwała Nr 77/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego nadał tytuł Honorowego Senatora Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Norbertowi HEISIGOWI, prezesowi Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 78/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego nadał tytuł Honorowego Senatora Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Waldemarowi KOZUSCHKOWI, sekretarzowi Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 79/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2004 roku.


Uchwała Nr 80/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 dziennych 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich filologii klasycznej o specjalizacji kultura śródziemnomorska, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 81/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2007/2008 2-letnich wieczorowych uzupełniających studiów magisterskich filologii czeskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 82/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2007/2008 2-letnich wieczorowych uzupełniających studiów magisterskich filologii rosyjskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 83/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 jednoprzedmiotowej specjalizacji kształcenia nauczycieli na dziennych studiach wyższych zawodowych filologii słowiańskiej - profil rosyjski, filologii romańskiej - profil hiszpański, filologii romańskiej - profil francuski, filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii klasycznej - o specjalizacji kultura śródziemnomorska, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 84/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 jednoprzedmiotowej specjalizacji kształcenia nauczycieli na dziennych jednolitych studiach magisterskich filologii klasycznej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 85/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 jednoprzedmiotowej specjalizacji kształcenia nauczycieli na dziennych uzupełniających studiach magisterskich filologii germańskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 86/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 na dziennych studiach wyższych zawodowych, na kierunku filologia polska specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: filologia polska z informacją naukową i bibliotekoznawstwem, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 87/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 na dziennych studiach wyższych zawodowych, na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z filologią polską, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 88/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 Podyplomowego Studium dla nauczycieli "Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego (drugi przedmiot)", na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 89/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 Podyplomowego Studium dla nauczycieli "Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego (drugi przedmiot)", na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 90/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany od roku akademickiego 2006/2007 struktury studiów dziennych archeologii z jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na 3-letnie studia wyższe zawodowe oraz 2-letnie uzupełniające studia magisterskie, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 91/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2004/2005 na dziennych jednolitych studiach magisterskich na kierunku historia, specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: historia z wiedzą o społeczeństwie, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 92/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 na dziennych i zaocznych jednolitych studiach magisterskich oraz wieczorowych studiach wyższych zawodowych na kierunku historia, specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: historia z wiedzą o społeczeństwie, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 93/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2005/2006 Podyplomowego Studium "Prawa Zamówień Publicznych", na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 94/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany od roku akademickiego 2005/2006 nazwy specjalności na zaocznych studiach magisterskich na kierunku socjologia, specjalność "Służby socjalne" na specjalność "Praca socjalna i służby społeczne, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 95/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych "Wychowanie do Życia w Rodzinie", w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 96/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie potwierdzenia możliwości prowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim od października 2005 r.:

 • Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego „Nauczyciel przyrody”
 • Podyplomowego Studium „Nauczyciel chemii w gimnazjum”
 • Podyplomowego Studium „Nauczyciel fizyki w gimnazjum”
 • Podyplomowego Studium „Wiedza o społeczeństwie”
 • Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Wychowanie do życia w rodzinie”
 • Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego z zakresu przysposobienia obronnego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
 • Podyplomowego Studium dla Nauczycieli „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego (drugi przedmiot)”
 • Podyplomowego Studium dla Nauczycieli „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego (drugi przedmiot)”

w związku z ogłoszonym przez MENiS przetargiem na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Uchwała Nr 97/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził zmiany do Uchwały Nr 49/2005 w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 oraz Uchwały Nr 62/2005 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych na studia w roku akademickim 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
Zmiany dotyczą:
• poszerzenia grupy osób zwalnianych z postępowania kwalifikacyjnego o finalistów olimpiad centralnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomi;
• doprecyzowania kryteriów przyjęć na I rok studiów dla kandydatów z nową i starą maturą na kierunkach: o chemia o filologia germańska o filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska o filologia klasyczna o fizyka o astronomia o etnologia o historia sztuki o biologia o biotechnologia o geologia o ochrona środowiska o prawo o administracja o ekonomia;
• wprowadzenia poprawek w zasadach rekrutacji na kierunkach: o dziennikarstwo i komunikacja społeczna o filologia romańska ( profil francuski) o filologia słowiańska o filologia polska o psychologia o geografia o stosunki międzynarodowe.


Uchwała Nr 98/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia Regulaminu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Regulaminu Organizacyjnego Kolegium MISH.


Uchwała Nr 99/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił stawki wynagrodzenia dla członków komisji rekrutacyjnych (wydziałowych oraz uczelnianej) za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2005/2006.


Uchwała Nr 100/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie międzywydziałowych rozliczeń finansowych za godziny usługowe w roku akademickim 2004/2005.


Uchwała Nr 101/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Badań nad Autyzmem w Zakładzie Resocjalizacji w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 102/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia przy Uniwersytecie Wrocławskim Międzyuczelnianej Pracowni Balistyki i Mechanoskopii Sądowej.


Uchwała Nr 103/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Pracowni Cytogenetyki Roślin w Zakład Cytogenetyki i Specjacji Roślin w Instytucie Biologii Roślin, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 104/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji do spraw Nieruchomości jako komórki Administracji Centralnej podległej Dyrektorowi Administracyjnemu.


Uchwała Nr 105/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2004/2005 na 3-letnich dziennych studiach wyższych zawodowych na kierunku matematyka specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: matematyka z informatyką, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Uchwała Nr 106/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2004/2005 na 3-letnich dziennych studiach wyższych zawodowych na kierunku informatyka specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: informatyka z matematyką, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Uchwała Nr 107/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 września 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiegoprzyjął opinię prof. dra hab. Zdzisława LATAJKI z Zakładu Chemii Teoretycznej i Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Wrocławskiego o zasługach prof. Achima MEHLHORNA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.


Uchwała Nr 108/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 września 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił wymiar pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2005/2006.


Uchwała Nr 109/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 września 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił minimalne kwoty stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006.


Uchwała Nr 110/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 października 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie przygotowane przez prof. Zbigniewa GRABOWSKIEGO z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz prof. Jerzego JANIKA z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie o zasługach prof. Savo BRATOSA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jednocześnie Senat przyznał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Savo BRATOSOWI.


Uchwała Nr 111/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 października 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Henryka CUGIERA z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego o zasługach prof. Bohdana PACZYŃSKIEGO, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Uchwała Nr 112/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 października 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego popiera Stanowisko Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy Ministrze Nauki i Informatyzacji z dnia 20 października 2005 r. dotyczące nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę /Dz. U. Nr 161 poz. 1359/.
Senat zwrócił uwagę, że obecna forma rozporządzenia nie spełnia podstawowych standardów, wobec czego stanowczo domaga się natychmiastowej jego nowelizacji polegającej na przesunięciu terminu wykonania oceny parametrycznej jednostek naukowych do dnia 30 czerwca 2006 r. oraz wprowadzenia tymczasowego finansowania tych jednostek w oparciu o wyniki poprzedniej oceny.
Jednocześnie Senat uważa, że w okresie zawieszenia dokonania oceny parametrycznej jednostek naukowych należy dokonać wnikliwej analizy trafności rozwiązań zawartych w przedmiotowym rozporządzeniu i skierować je do szerokiej konsultacji ze środowiskiem naukowym w Polsce.


Uchwała Nr 113/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 października 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, po wprowadzeniu następujących zmian:
Rozdział II - STRUKTURA ADMINISTRACJI - § 16 ADMINISTRACJA JEDNOSTEK MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH, OGÓLNOUCZELNIANYCH I MIĘDZYUCZELNIANYCH
- w jednostkach podległych Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w pkt. 2 zamiast Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta należy wpisać Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.
Rozdział III - ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ADMINISTRACYJNYCH
- w § 19 określającym zadania Biura Promocji i Informacji w ust. 1 skreśla się pkt. 11-15:
11/ wykonywanie prac związanych z organizacją i bezpośrednią obsługą uroczystości uniwersyteckich o charakterze ogólnouniwersyteckim i środowiskowym,
12/ koordynacja prac o charakterze ogólnouniwersyteckim zleconych przez Rektora,
13/ redagowanie okolicznościowych listów,
14/ prowadzenie kroniki Uniwersytetu,
15/ obsługa gości Rektora;
- w § 20 określającym zadania Biura Rektora ust. 1 dodaje się pkt. 24-28 w brzmieniu:
24/ wykonywanie prac związanych z organizacją i bezpośrednią obsługą uroczystości uniwersyteckich o charakterze ogólnouniwersyteckim i środowiskowym,
25/ koordynacja prac o charakterze ogólnouniwersyteckim zleconych przez Rektora,
26/ redagowanie okolicznościowych listów,
27/ prowadzenie kroniki Uniwersytetu,
28/ obsługa gości Rektora.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 - zamiast Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta należy wpisać Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.


Uchwała Nr 114/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął ogólne zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.
§ 1
Uchwała dotyczy zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia /licencjackich/ oraz drugiego stopnia prowadzonych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych).
§ 2
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
§ 3
1. Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dziekan.
2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: a) przyjmowanie i sprawdzanie kompletności dokumentów kandydatów,
b) zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego,
c) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,
d) przygotowanie propozycji tematów i testów dla postępowania rekrutacyjnego oraz złożenie ich u dziekana co najmniej na siedem dni przed egzaminem,
e) podawanie do wiadomości kandydatom wyników każdego etapu egzaminu,
f) przyjmowanie kandydatów na studia w ramach limitów miejsc,
g) indywidualne, pisemne powiadomienie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia,
h) opiniowanie odwołań do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,
i) sporządzanie dokumentacji z rekrutacji (listy przyjętych, protokoły zbiorcze i indywidualne, listy rankingowe, EN-1, sprawozdania opisowe, zlecenia wynagrodzeń członkom komisji wydziałowych),
j) odsyłanie dokumentów kandydatom nieprzyjętym na studia (za potwierdzeniem odbioru).
§ 4
1. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor spośród profesorów i doktorów habilitowanych, po jednym z każdego wydziału. W skład UKR wchodzi także przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty oraz Samorządu Studenckiego UWr. Komisji przewodniczy Prorektor ds. Nauczania.
2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji wydziałowych i przedstawianie wniosków Rektorowi. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku UKR. Decyzja Rektora jest ostateczna.
3. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
4. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji decyzje podejmuje Prorektor ds. Nauczania.
§ 5
Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.
§ 6
Kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia zawarte są w załącznikach nr 1- 3 do niniejszej uchwały.
§ 7
Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów jest wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego - www.uni.wroc.pl.
§ 8
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny oraz dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej na indywidualne konto w wysokości określonej przez Rektora w zarządzeniu. W przypadku kandydowania na kilka kierunków studiów lub kilka specjalności od kandydata pobiera się stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej, chyba że Rada Wydziału postanowi inaczej.
2. Opłaty rekrutacyjnej nie wnoszą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz kandydaci z maturą międzynarodową zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.
3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi na żadnym etapie postępowania rekrutacyjnego.
§ 9
1. Wykaz olimpiad centralnych uprawniających laureatów i finalistów do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach zawierają Uchwały Senatu.
2. Decyzją Rad Wydziału mogą być zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego uczestnicy olimpiad okręgowych oraz innych konkursów wymienionych w zasadach szczegółowych na poszczególnych kierunkach studiów.
3. Prawo do skorzystania z uprawnień laureata, finalisty lub uczestnika przysługuje kandydatowi tylko jeden raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata, finalisty lub uczestnika.
4. Podstawą zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu opatrzony numerem porządkowym.
§ 10
Kandydaci posiadający "maturę międzynarodową" - dyplom "International Baccalaureate", przyjmowani są bez postępowania rekrutacyjnego.
§ 11
1. Obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się na ogólnych zasadach o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim pod warunkiem, że posiadane przez niego świadectwo dojrzałości (bądź świadectwo równorzędne ) uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.
2. Nie wymaga nostryfikacji świadectwo dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP ma zawarte umowy międzynarodowe o uznawalności wykształcenia.
3. Nostryfikacji świadectwa dokonuje właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, kurator oświaty.
§ 12
Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować studia na zasadach określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 13
1. Maturzysta, który zdaje maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, uznaje się zatem, że jest on zwolniony z tego poziomu egzaminu i przyznana mu zostaje maksymalna liczba punktów - 100%.
2. Wynik egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta.
§ 14
Kandydatowi kwestionującemu ocenę pracy pisemnej umożliwia się wgląd do pracy w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników.
§ 15
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są w terminie 10 dni od daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia złożyć wymagane dokumenty:
a) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis,
b) fotokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,
c) dyplom licencjacki lub równoważny dokument upoważniający do przyjęcia na studia magisterskie II stopnia,
d) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do studiowania na danym kierunku, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) oryginały zaświadczeń o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego,
f) 4 fotografie ( 3 na studia niestacjonarne ) o wymiarach 37 mmx 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
g) zaświadczenie szkoły o przystąpieniu do matury (kandydaci z maturą międzynarodową oraz absolwenci szkół średnich zagranicznych).
Niedopełnienie obowiązku złożenia w/w dokumentów w określonym terminie oznacza skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
2. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia z powodu braku miejsc, składają w tym samym terminie (10 dni) oświadczenie o podtrzymaniu chęci studiowania w Uniwersytecie Wrocławskim. Będą oni przyjmowani przez wydziałową komisję rekrutacyjną niezwłocznie na zwolnione miejsce, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej. Komisja uzupełnia listę przyjętych w ramach limitu na danym kierunku lub specjalności.
3. Absolwenci z maturą międzynarodową oraz absolwenci zagranicznych szkół średnich zobowiązani są dostarczyć świadectwo maturalne do właściwego dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2006 r.
§ 16
Osoba zakwalifikowana na studia po złożeniu kompletu dokumentów w wymaganym terminie otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu na studia.
§ 17
Osoba przyjęta na studia, która nie została immatrykulowana i nie złożyła ślubowania w wyznaczonym terminie zostanie skreślona z listy przyjętych na studia. O skreśleniu z tej listy zawiadamia Dziekan.
§ 18
Jeżeli niepełnosprawność kandydata uniemożliwi mu udział w postępowaniu rekrutacyjnym przewidzianym w szczegółowej uchwale rekrutacyjnej, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek osoby niepełnosprawnej stosuje zmieniony tryb postępowania.
§ 19
Na kierunkach, na których nie zostanie wypełniony limit przyjęć w rekrutacji lipcowej, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.
§ 20
Studia niestacjonarne są odpłatne. Zasady odpłatności zostaną określone odrębnym zarządzeniem Rektora do 31 maja 2006 r. Powyższe Zarządzenie zostanie podane do wiadomości kandydatom na studia na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

PDFZałączniki do Uchwały Nr 114(2005).pdf (700,31KB)


Uchwała Nr 115/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął szczegółowe zasady rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007.


Uchwała Nr 116/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji punktu konsultacyjnego w Jeleniej Górze na kierunku filologia polska (niestacjonarne studia II stopnia), na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 117/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Psycholingwistyki i Pedagogiki Niepełnosprawnych Umysłowo na Podyplomowe Studium Pedagogiki Specjalnej - Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, prowadzonego w Instytucie Filologii Polskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 118/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów II stopnia pedagogiki, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 119/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Polskiej Pracowni Literatury Polskiej po 1989 roku, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 120/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie podziału Zakładu Psychologii Ogólnej na Zakład Psychologii Ogólnej i Zakład Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 121/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Psychologii Klinicznej na Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 122/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Systematyki i Fitosocjologii na Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej w Instytucie Biologii Roślin, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 123/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Laboratorium II Pracowni Rentgenografii Strukturalnej, na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 124/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Laboratorium Fotofizyki Molekularnej, na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 125/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Pracowni Mikrokalorymetrii Skaningowej DSC na Laboratorium Analiz Termicznych, na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 126/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Władysławowi Dynakowi z Wydziału Filologicznego UWr.


Uchwała Nr 127/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Lotharowi Knoppowi z Centrum Prawa i Administracji Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus.


Uchwała Nr 128/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Antoniemu Polanowskiemu z Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej UWr.


Uchwała Nr 129/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Peterowi J. Tettingerowi z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kolonii.


Uchwała Nr 130/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Józefowi Ziółkowskiemu z Wydziału Chemii UWr.


Uchwała Nr 131/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2005/2006 na stacjonarnych studiach I-go stopnia, na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacji nauczycielskiej w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich, głównej i dodatkowej: filologia angielska z historią, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 132/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2006/2007 specjalności o nazwie "teatrologia" na 2-letnich stacjonarnych studiach II-go stopnia filologii polskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 133/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku politologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym), na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 134/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 3-letnich studiów I-go stopnia oraz 2-letnich studiów II-go stopnia na kierunku politologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym), na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 135/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2006/2007 2-letnich studiów II-go stopnia na kierunku filozofia - komunikacja społeczna w trybie stacjonarnym, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 136/2005
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2005 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia od roku akademickiego 2006/2007 rekrutacji na 2,5-letnie studia II-go stopnia na kierunku filozofia - komunikacja społeczna w trybie stacjonarnym, na Wydziale Nauk Społecznych.