Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Wykładowcy języka chińskiego w Zakładzie Studiów Chińskich ISKŚiO

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:  wykładowca języka chińskiego w Zakładzie Studiów Chińskich ISKŚiO

Jednostka organizacyjna: Wydział Filologiczny

Data ogłoszenia: 16.06.2021 r.

Termin składania ofert: 25.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 22.09.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Agnieszka Kopka

Uzasadnienie: Po zapoznaniu się z przedłożoną przez mgr Agnieszkę Kopkę dokumentacją (m.in. dyplomem studiów drugiego stopnia, autoreferatem opisującym jej dotychczasowe osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, konspektem zajęć dot. historii literatury chińskiej) stwierdzono, że spełnia ona kryteria stawiane osobie zatrudnionej na stanowisku wykładowcy języka chińskiego. Pani mgr Kopka jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku filologia orientalna - sinologia w dyscyplinie literaturoznawstwo i językoznawstwo. Jej dotychczasowe zainteresowania koncentrowały się na pogłębieniu znajomości języka mandaryńskiego, jak również skupiały się wokół starożytnej i współczesnej literatury chińskiej. Pani mgr Kopka ma za sobą roczny pobyt na stypendium na Wschodniochińskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Szanghaju. Jest młodą i ambitną osobą, która wiąże swoje plany zawodowe z Uniwersytetem Wrocławskim.