Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2003

Uchwały z dnia 29 stycznia 2003 r.:

 • Nr 1/2003 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Theodorowi E. Madeyowi
 • Nr 2/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego
 • Nr 3/2003 w sprawie utworzenia na kierunku kulturoznawstwo specjalności nauczycielskiej
 • Nr 4/2003 w sprawie utworzenia dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku politologia dla absolwentów licencjackich studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • Nr 5/2003 w sprawie likwidacji Zakładu Biochemii Porównawczej i powołania Zakładu Cytobiochemii
 • Nr 6/2003 w sprawie Zakładu Biochemii Molekularnej
 • Nr 7/2003 w sprawie Zakładu Biologii Komórki
 • Nr 8/2003 w sprawie Pracowni Petroarcheologii i Petrografii Technicznej
 • Nr 9/2003 w sprawie Instytutu Geograficznego
 • Nr 10/2003 w sprawie Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii na Szrenicy
 • Nr 11/2003 w sprawie Instytutu Mikrobiologii
 • Nr 12/2003 w sprawie Zakładu Genomiki
 • Nr 13/2003 w sprawie Samodzielnej Pracowni Biotransformacji
 • Nr 14/2003 w sprawie Pracowni Immunologii
 • Nr 15/2003 w sprawie Zakładu Parazytologii Ogólnej
 • Nr 16/2003 w sprawie likwidacji Pracowni Rentgenografii
 • Nr 17/2003 w sprawie Międzynarodowej Szkoły Letniej Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Nr 18/2003 w sprawie zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego

Uchwały z dnia 26 lutego 2003 r.:

 • Nr 19/2003 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janowi Baszkiewiczowi
 • Nr 20/2003 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Nr 21/2003 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Bertholdowi Beitzowi
 • Nr 22/2003 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego. prof. Hanie Jechowej-Voisine
 • Nr 23/2003 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Andrzejowi Wiktorowi
 • Nr 24/2003 w sprawie nieruchomości położonej przy pl. Bp. Nankiera 1a

Uchwały z dnia 26 marca 2003 r.:

 • Nr 25/2003 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Nr 26/2003w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2003/2004
 • Nr 27/2003 w sprawie utworzenia uzupełniających studiów magisterskich w trybie zaocznym na kierunku administracja
 • Nr 28/2003 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2003
 • Nr 29/2003 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004
 • Nr 30/2003 w sprawie finansowania godzin dydaktycznych-usługowych

Uchwały z dnia 16 kwietnia 2003 r.:

 • Nr 31/2003 w sprawie rezygnacji mgr. Marka Kornatowskiego z funkcji dyrektora administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 32/2003 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych
 • Nr 33/2003 w sprawie opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2003/2004
 • Nr 34/2003 w sprawie Pracowni Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej
 • Nr 35/2003 w sprawie Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX wieku
 • Nr 36/2003 w sprawie Pracowni Współczesnej Poezji Amerykańskiej i Kanadyjskiej
 • Nr 37/2003 w sprawie Pracowni Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze
 • Nr 38/2003 w sprawie Pracowni Językoznawstwa Kulturowego Krajów Anglojęzycznych
 • Nr 39/2003 w sprawie Katedry Kulturoznawstwa
 • Nr 40/2003 w sprawie Muzeum Człowieka
 • Nr 41/2003 w sprawie Zespołu Rewizji Gospodarczej
 • Nr 42/2003 w sprawie wpisania na listę inwestycji budowy Instytutu Informatyki
 • Nr 43/2003 w sprawie powołania dr. hab. Jerzego Marcinkowskiego na seniora budowy nowego budynku Instytutu Informatyki

Uchwały z dnia 21 maja 2003 r.:

 • Nr 44/2003 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Romanowi Dudzie
 • Nr 45/2003 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego dr Janowi Sadlakowi
 • Nr 46/2003 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janowi Baszkiewiczowi
 • Nr 47/2003 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Markowi R. D. Seawardowi
 • Nr 48/2003 w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku muzykologia
 • Nr 49/2003 w sprawie utworzenia uzupełniających studiów magisterskich na kierunku pedagogika w trybie wieczorowym
 • Nr 50/2003 w sprawie utworzenia specjalizacji geochemia środowiska i gospodarka odpadami na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku geologia
 • Nr 51/2003 w sprawie Studium Kultury i Języków Żydowskich
 • Nr 52/2003 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Nr 53/2003 w sprawie absolwentów trzyletnich licencjackich studiów stacjonarnych i zaocznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy

Uchwały z dnia 11 czerwca 2003 r.:

 • Nr 54/2003 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Javierowi Solanie
 • Nr 55/2003 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Theodorowi E. Madeyowi
 • Nr 56/2003 w sprawie przyznania Janowi Pawłowi II Złotego Laura Akademickiego
 • Nr 57/2003 w sprawie wniosku o reasumpcję Uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 52/2003
 • Nr 58/2003 w sprawie powołania 2-semestralnych studiów w języku angielskim
 • Nr 59/2003 w sprawie Studium Doktoranckiego Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
 • Nr 60/2003 w sprawie likwidacji Centrum Literackich Badań Porównawczych i powołania Pracowni Komparatystyki Literackiej
 • Nr 61/2003 w sprawie Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej
 • Nr 62/2003 w sprawie Pracowni Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego
 • Nr 63/2003 w sprawie Zakładu Systematyki Zwierząt i Zoogeografii
 • Nr 64/2003 w sprawie Pracowni Ekspertyz Statystycznych
 • Nr 65/2003 w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Matematycznego
 • Nr 66/2003 w sprawie zmian w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Nr 67/2003 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok
 • Nr 68/2003 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2002
 • Nr 69/2003 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2002
 • Nr 70/2003 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2003
 • Nr 71/2003 w sprawie Zespołu Inżyniera Kontraktu

Uchwały z dnia 2 lipca 2003 r.:

 • Nr 72/2003 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Krzysztofowi Mroziewiczowi
 • Nr 73/2003 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Peterowi Ohrowi
 • Nr 74/2003 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. H. Eugene Stanleyowi
 • Nr 75/2003 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Javierowi Solanie
 • Nr 76/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze i Filmie
 • Nr 77/2003 w sprawie utworzenia licencjackich studiów wieczorowych na kierunku filologia specjalność filologia rosyjska
 • Nr 78/2003 w sprawie utworzenia studiów licencjackich na kierunku etnologia
 • Nr 79/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Wiedzy o Sztuce
 • Nr 80/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych
 • Nr 81/2003 w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów na kierunku politologia – grupy zamiejscowe w Kłodzku
 • Nr 82/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Doskonalącego Biblioteka i świetlica w systemie wychowawczym szkoły
 • Nr 83/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Doskonalącego Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Nr 84/2003 w sprawie utworzenia indywidualnych studiów międzywydziałowych
 • Nr 85/2003 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Nr 86/2003 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji przechowywania i zabezpieczenia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Nr 87/2003 w sprawie odsprzedania udziałów Uniwersytetu Wrocławskiego w spółce UNI-CHEM Sp. z o.o.

Uchwały z dnia 24 września 2003 r.:

 • Nr 88/2003 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego dr Charlesowi Lyonsowi
 • Nr 89/2003 w sprawie wyboru przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego
 • Nr 90/2003 w sprawie przedłużenia czasu trwania zaocznych studiów jednolitych magisterskich na kierunku socjologia
 • Nr 91/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Rzecznictwa Prasowego
 • Nr 92/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Turystyki
 • Nr 93/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Szkolny doradca zawodowy
 • Nr 94/2003 w sprawie odpłatności za Zaoczne Studium Doktoranckie Geologii na rok akademickim 2003/2004
 • Nr 95/2003 w sprawie obniżenia opłaty za studia zaoczne pedagogiki w zakresie edukacji regionalnej w roku akademickim 2003/2004
 • Nr 96/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności uczelni za rok 2002

Uchwały z dnia 29 października 2003 r.:

 • Nr 97/2003 w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2003/2004
 • Nr 98/2003 w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2003/2004
 • Nr 99/2003 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna na informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Nr 100/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Psycholingwistyki i Pedagogiki Niepełnosprawnych Umysłowo
 • Nr 101/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Geografii dla Nauczycieli
 • Nr 102/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Biologii dla Nauczycieli
 • Nr 103/2003 w sprawie Międzywydziałowego Studium Podyplomowego dla Nauczycieli
 • Nr 104/2003 w sprawie studiów podyplomowych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej
 • Nr 105/2003 w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Nauczyciel chemii w gimnazjum I
 • Nr 106/2003 w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Nauczyciel fizyki w gimnazjum I
 • Nr 107/2003 w sprawie Podyplomowego Studium - Nauczyciel chemii w gimnazjum II
 • Nr 108/2003 w sprawie Podyplomowego Studium - Nauczyciel fizyki w gimnazjum II
 • Nr 109/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Nauczyciel Przyrody
 • Nr 110/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Doskonalącego Pedagogika ucznia w centrum - technologia informacyjna - zmiana w edukacji
 • Nr 111/2003 w sprawie organizacji szkolenia wojskowego studentów
 • Nr 112/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 113/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 114/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 115/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 116/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 117/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 118/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 119/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 120/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 121/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 122/2003 w sprawie reorganizacji struktury Administracji Centralnej
 • Nr 123/2003 w sprawie Instytutu Bibliotekoznawstwa
 • Nr 124/2003 w sprawie Pracowni Dawnej Literatury Niderlandzkiej
 • Nr 125/2003 w sprawie Pracowni Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans
 • Nr 126/2003 w sprawie Zakładu Historii Oświaty i Wychowania
 • Nr 127/2003 w sprawie Pracowni Reprodukcji Kartograficznej
 • Nr 128/2003 w sprawie Regulaminu Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych
 • Nr 129/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uchwały z dnia 26 listopada 2003 r.:

 • Nr 130/2003 zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 131/2003 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Andre Goffeau'owi
 • Nr 132/2003 w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2004/2005
 • Nr 133/2003 w sprawie utworzenia 3-letnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku matematyka
 • Nr 134/2003 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004
 • Nr 135/2003 w sprawie Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli
 • Nr 136/2003 w sprawie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego KROKUS

Uchwały z dnia 17 grudnia 2003 r.:

 • Nr 137/2003 w sprawie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Kolonii
 • Nr 138/2003 w sprawie utworzenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w trybie wieczorowym
 • Nr 139/2003 w sprawie opłat za I semestr studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2004/2005 na Wydziałach: Filologicznym, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Prawa, Administracji i Ekonomii, Fizyki i Astronomii, Nauk Społecznych, Chemii, Matematyki i Informatyki
 • Nr 140/2003 w sprawie opłat za I rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2004/2005 na Wydziale Nauk Przyrodniczych
 • Nr 141/2003 w sprawie zawieszenia naboru na studia magisterskie uzupełniające w trybie zaocznym prowadzonych w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych
 • Nr 142/2003 w sprawie likwidacji specjalności wychowawca placówek opiekuńczych na dziennych i zaocznych studiach licencjackich na kierunku pedagogika
 • Nr 143/2003 w sprawie zmiany programu i czasu trwania zaocznych licencjackich studiów na kierunku pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane
 • Nr 144/2003 w sprawie Biblioteki Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego.
 • Nr 145/2003 w sprawie Laboratorium Krystalografii Makromolekularnej
 • Nr 146/2003 w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego Pedagogiki
 • Nr 147/2003 w sprawie Działu Aparatury Naukowej i Eksportu
 • Nr 148/2003 w sprawie Komisji do spraw wypracowania stanowiska Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wyrażającego sprzeciw wobec Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r.

 


Uchwała Nr 1/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Theodorowi E. MADEYOWI z Uniwersytetu Rutgersa w USA.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o dorobku naukowym Kandydata do Uniwersytetu Jagiellońskiego ze wskazaniem na prof. Marka SZYMOŃSKIEGO oraz do Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ze wskazaniem na prof. Ryszarda DUSIA.
Na promotora wyznaczony został prof. dr hab. Antoni CISZEWSKI, dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr.


Uchwała Nr 2/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 3/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 specjalności nauczycielskiej na kierunku kulturoznawstwo, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 4/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2003/2004 dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich politologii dla absolwentów licencjackich studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 5/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Biochemii Porównawczej i powołania w to miejsce Zakładu Cytobiochemii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 6/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Biochemii Molekularnej na Zakład Biochemii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 7/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Biologii Komórki na Zakład Biologii Molekularnej Komórki, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 8/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Zakładzie Mineralogii i Petrologii Instytutu Nauk Geologicznych Pracowni Petroarcheologii i Petrografii Technicznej, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 9/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Instytutu Geograficznego na Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 10/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Obserwatorium Meteorologii i Klimatologii na Szrenicy na Karkonoską Stację Meteorologiczną na Szrenicy, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 11/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Instytutu Mikrobiologii na Instytut Genetyki i Mikrobiologii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 12/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Genomiki w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 13/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnej Pracowni Biotransformacji w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 14/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Zakładzie Mikrobiologii Pracowni Immunologii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 15/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Parazytologii Ogólnej na Zakład Parazytologii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 16/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Rentgenografii w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 17/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Międzynarodowej Szkoły Letniej Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 18/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r.


W trybie art. 117 „a” ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póź. zm./ Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przeznaczeniu do 75% środków pozabudżetowych będących w dyspozycji wydziałów na zwiększenie wynagrodzeń pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego ponad wysokości ustalone w przepisach o wynagradzaniu pracowników szkół wyższych.


Uchwała Nr 19/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janowi BASZKIEWICZOWI, członkowi rzeczywistemu PAN, byłemu nauczycielowi akademickiemu UWr.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o dorobku naukowym Kandydata do Uniwersytetu Jagiellońskiego ze wskazaniem na prof. Stanisława GRODZISKIEGO oraz do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. Henryka OLSZEWSKIEGO.
Na promotora wyznaczony został prof. dr hab. Karol JONCA z Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych UWr.


Uchwała Nr 20/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Janusza Deglera o zasługach Eugenia BARBY, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.


Uchwała Nr 21/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu prof. Bertholdowi BEITZOWI, Prezesowi Fundacji Alfrieda Kruppa von Bohlen und Halbach w Essen, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 22/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu prof. Hanie JECHOVEJ-VOISINE, historykowi literatury, komparatystce z Uniwersytetu Paris-IV Sorbonne, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 23/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu prof. Andrzejowi WIKTOROWI, byłemu Dyrektorowi Muzeum Przyrodniczego UWr., Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 24/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego po zapoznaniu się z wystąpieniem prof. Leszka Paradowskiego, Rektora Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w sprawie nieruchomości położonej przy pl. Bp. Nankiera 1a (KW 92409, AM-26, działka nr 54/6), biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, nie wyraził zgody na jej przekazanie na rzecz Akademii Medycznej.


Uchwała Nr 25/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 marca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Wojciecha Wrzesińskiego o osiągnięciach i zasługach NORMANA DAVIESA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Uchwała Nr 26/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 marca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2003/2004.


Uchwała Nr 27/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 marca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia uzupełniających studiów magisterskich administracji w trybie zaocznym, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 28/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 marca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na rok 2003.


Uchwała Nr 29/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 marca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2003/2004.


Uchwała Nr 30/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 marca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie finansowania godzin dydaktycznych-usługowych.
Wydziela się z dotacji dydaktycznej, przed podziałem na Wydziały, kwotę 600 tys. zł na finansowanie godzin dydaktycznych-usługowych. Rozdział środków dokonany będzie na podstawie sprawozdań z wykonania tych godzin.


Uchwała Nr 31/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


W związku ze złożoną przez mgra Marka KORNATOWSKIEGO rezygnacją ze stanowiska dyrektora administracyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego z dniem 30 września 2003 roku, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraził zgodę na przyjęcie tej rezygnacji, z tym, że uwzględniając uzgodnienia dokonane przez Prorektora ds. Ogólnych z Dyrektorem Administracyjnym odwołanie nastąpi z dniem 30 czerwca 2003 roku, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.


Uchwała Nr 32/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia poprawek do Załącznika do zarządzenia Rektora Nr 43/2002 z dnia 3 lipca 2002 r. dotyczącego zasad przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim.


Uchwała Nr 33/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie określenia opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia w roku akademickim 2003/2004 w wysokości:
a) 80 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na których postępowanie kwalifikacyjne na studia obejmuje test dotyczący szczególnych wymogów stawianych kandydatom;
b) 75 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałych kierunkach.


Uchwała Nr 34/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Angielskiej Pracowni Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 35/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Angielskiej Pracowni Literatury Angielskiej XIX i XX wieku, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 36/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Angielskiej Pracowni Współczesnej Poezji Amerykańskiej i Kanadyjskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 37/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Angielskiej Pracowni Badań Kulturowej Tożsamości Płci w Literaturze i Kulturze, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 38/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Filologii Angielskiej Pracowni Językoznawstwa Kulturowego Krajów Anglojęzycznych, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 39/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Katedry Kulturoznawstwa w Instytut Kulturoznawstwa z 3 zakładami:
a/ Zakładem Teorii i Historii Kultury
b/ Zakładem Problemów Kultury Artystycznej
c/ Zakładem Muzykologii
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 40/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Katedrze Antropologii Muzeum Człowieka, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 41/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Zespołu Rewizji Gospodarczej w Zespół Audytorów Wewnętrznych.


Uchwała Nr 42/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wpisu na listę inwestycji naszej Uczelni budowy gmachu Instytutu Informatyki.


Uchwała Nr 43/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania dra hab. Jerzego Marcinkowskiego na seniora budowy nowego budynku Instytutu Informatyki.


Uchwała Nr 44/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu prof. Romanowi DUDZIE, rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencji 1995-1999, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 45/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu dr Janowi SADLAKOWI, dyrektorowi Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 46/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janowi BASZKIEWICZOWI, przygotowane przez prof. Stanisława Grodziskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Henryka Olszewskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Janowi BASZKIEWICZOWI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 47/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Markowi R. D. SEAWARDOWI, specjaliście z zakresu lichenologii z Uniwersytetu w Bradford w Wielkiej Brytanii.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o dorobku naukowym Kandydata do Uniwersytetu Jagiellońskiego ze wskazaniem na prof. Marię OLECH oraz do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. Annę BUJAKIEWICZ.
Na promotora wyznaczona została prof. dr hab. Ewa BYLIŃSKA z Instytutu Biologii Roślin UWr.


Uchwała Nr 48/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2004/2005 licencjackich stacjonarnych studiów muzykologii, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 49/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 uzupełniających studiów magisterskich pedagogiki w trybie wieczorowym, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 50/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 nowej specjalizacji na uzupełniających studiach magisterskich geologii pod nazwą: geochemia środowiska i gospodarka odpadami, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 51/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 Studium Kultury i Języków Żydowskich przy Instytucie Filologii Polskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 52/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 16/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Zarządzenie należy uzupełnić o zapis dotyczący oświadczenia o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej, zawierającego sformułowanie:
" ... wykonałem /-am/ samodzielnie, pod kierunkiem promotora ..."


Uchwała Nr 53/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uznania absolwentów trzyletnich licencjackich studiów stacjonarnych i zaocznych (specjalność administracja publiczna) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, nieprawidłowo zakwalifikowanych jako Studentów Zaocznych Studiów Administracji (jednolitych pięcioletnich magisterskich), za Studentów Zaocznych Uzupełniających Studiów Magisterskich Administracji (dwuletnich policencjackich) na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 54/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego JAVIEROWI SOLANIE.
Jednocześnie Senat zadecydował aby zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o zasługach Kandydata do Uniwersytetu Warszawskiego ze wskazaniem na prof. ADAMA DANIELA ROTFELDA oraz do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ze wskazaniem na prof. ZIEMOWITA JACKA PIETRASIA.
Na promotora wyznaczona została prof. dr hab. TERESA ŁOŚ-NOWAK z Instytutu Politologii UWr.


Uchwała Nr 55/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. THEODOROWI E. MADEYOWI przygotowane przez prof. MARKA SZYMOŃSKIEGO z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. RYSZARDA DUSIA z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. THEODOROWI E. MADEYOWI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 56/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego poparł inicjatywę Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola o przyznaniu Ojcu Świętemu JANOWI PAWŁOWI II Złotego Laura Akademickiego.


Uchwała Nr 57/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego odrzucił wniosek prof. Franciszka Połomskiego w sprawie reasumpcji Uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 52/2003 z dnia 21 maja br.


Uchwała Nr 58/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania bloków 2-semestralnych studiów w języku angielskim.


Uchwała Nr 59/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Studium Doktoranckiego Bibliologii, Językoznawstwa i Literaturoznawstwa na Studium Doktoranckie Wydziału Filologicznego, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 60/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Centrum Literackich Badań Porównawczych i powołania Pracowni Komparatystyki Literackiej w Instytucie Filologii Polskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 61/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie podziału Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki na dwa zakłady: Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji oraz Zakład Sztuki i Kultury Baroku, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 62/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Pracowni Metod Modelowania Przestrzennego Środowiska Geograficznego przy Zakładzie Meteorologii i Klimatologii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 63/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Systematyki Zwierząt i Zoogeografii na Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 64/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Pracowni Ekspertyz Statystycznych, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Uchwała Nr 65/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Matematycznego, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Uchwała Nr 66/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wyłączenia ze struktury Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Sekcji Kontroli Zbiorów oraz Gospodarki Darami, Dubletami i Drukami Zbędnymi i utworzenie Samodzielnej Sekcji Kontroli Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej.


Uchwała Nr 67/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat zatwierdził zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2002, wykazujące na dzień 31.12.2002 r.:
- sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów: 355 760 545,37 zł
- zysk netto w wysokości: 12 363 572,00 zł
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę: -18 234 895,04 zł
- wzrost kapitału własnego o kwotę: 6 475 749,25 zł


Uchwała Nr 68/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni, Senat podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok 2002 w wysokości 12 363 572,00 zł na:
- zasilenie funduszu zasadniczego 9 890 860,00 zł
- budowę gmachu Instytutu Informatyki 1 223 512,00 zł
- zwiększenie własnego funduszu stypendialnego 1 249 200,00 zł
z czego:
- stypendia naukowe 1 236 400,00 zł
- stypendia za wyniki sportowe 12 800,00 zł


Uchwała Nr 69/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2002.


Uchwała Nr 70/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na rok 2003.


Uchwała Nr 71/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Zespołu Inżyniera Kontraktu do realizacji inwestycji pod nazwą Budowa Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 72/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu Krzysztofowi MROZIEWICZOWI, b. Ambasadorowi RP w Indiach, Nepalu i Sri Lance, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 73/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu dr. Peterowi OHROWI, Konsulowi Generalnemu Republiki Federalnej Niemiec, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 74/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. H. Eugene STANLEYOWI z Uniwersytetu w Bostonie w USA.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o dorobku naukowym Kandydata do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. Bogdana FECHNERA oraz do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze wskazaniem na prof. Łukasza A. TURSKIEGO.
Na promotora wyznaczony został prof. dr hab. Andrzej PĘKALSKI z Instytutu Fizyki Teoretycznej UWr.


Uchwała Nr 75/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Javierowi SOLANIE, przygotowane przez prof. Ziemowita Jacka PIETRASIA z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i prof. Adama Daniela ROTFELDA, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Javierowi SOLANIE tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 76/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 Podyplomowego Studium Wiedzy o Teatrze i Filmie, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 77/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2004/2005 licencjackich studiów wieczorowych na kierunku filologia - specjalność filologia rosyjska, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 78/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 licencjackich studiów etnologii, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 79/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 Podyplomowego Studium Wiedzy o Sztuce, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 80/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 Podyplomowego Studium Ubezpieczeń Gospodarczych, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 81/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 magisterskich uzupełniających studiów politologii – grupy zamiejscowe w Kłodzku, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 82/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 Podyplomowego Studium Doskonalącego "Biblioteka i świetlica w systemie wychowawczym szkoły", w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 83/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 Podyplomowego Studium Doskonalącego "Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka", w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 84/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2003/2004 indywidualnych studiów międzywydziałowych (humanistycznych oraz matematyczno-przyrodniczych).


Uchwała Nr 85/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.


Uchwała Nr 86/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził Instrukcję w sprawie przechowywania i zabezpieczenia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.


Uchwała Nr 87/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie odsprzedania 48% udziałów Uniwersytetu Wrocławskiego w spółce UNI-CHEM Sp. z o.o., Panu Przemysławowi ŁOSIOWI, Prezesowi Zarządu Spółki, wspólnikowi z 52% udziałami.


Uchwała Nr 88/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu dr Charlesowi LYONSOWI, dyrektorowi International Programme Office of North Carolina w Greensboro w USA, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 89/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o powołaniu prof. dra hab. Józefa ŁUKASZEWICZA na przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego.


Uchwała Nr 90/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przedłużeniu czasu trwania zaocznych studiów socjologii o kolejny X-ty semestr i zatwierdzeniu nowego programu, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 91/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Rzecznictwa Prasowego w Instytucie Politologii, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 92/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany programu i nazwy Podyplomowego Studium Turystki na Podyplomowe Studium Turystyki i Edukacji Regionalnej, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 93/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Szkolny doradca zawodowy, w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 94/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia odpłatności, w wysokości 3 600 zł za rok, za Zaoczne Studium Doktoranckie Geologii na rok akademicki 2003/2004, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 95/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia poprawki do Zarządzenia Rektora 38/2003 z 13.05.2003 r. dotyczącej obniżenia stawki opłaty za studia zaoczne pedagogiki w zakresie edukacji regionalnej, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych z 2 300 zł na 2 100 zł.


Uchwała Nr 96/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 września 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął sprawozdanie Rektora, prof. dr hab. Zdzisława Latajki z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2002.


Uchwała Nr 97/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił wymiar pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2003/2004.


Uchwała Nr 98/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił stawki wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004, po wprowadzeniu do przedstawionego projektu następującej poprawki:
w ostatnim zdaniu projektu Pisma Okólnego dopisuje się zdanie o treści: Inne należności ze środków pozabudżetowych ustalane są na podstawie i w granicach określonych przez radę wydziału.


Uchwała Nr 99/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna na Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 100/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Psycholingwistyki i Pedagogiki Niepełnosprawnych Umysłowo, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 101/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany programu nauczania i struktury Podyplomowego Studium Geografii dla Nauczycieli, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 102/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany programu nauczania i struktury Podyplomowego Studium Biologii dla Nauczycieli, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 103/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury Międzywydziałowego Studium Podyplomowego dla nauczycieli uczących w klasach IV-VI szkoły podstawowej zintegrowanego przedmiotu "Przyroda", na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 104/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wniesienia następujących poprawek do Zarządzeń Rektora powołujących studia Podyplomowe w Centrum Edukacji Nauczycielskiej:
- Zarządzenie Nr 64/2000 Rektora U.Wr. z dnia 31 października 2000 roku (z późniejszymi zmianami)
§ 2. 1. ma brzmieć: Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni posiadających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne. 2. Nauka w Studium trwa 3 semestry i prowadzona jest systemem zaocznym.;
- Zarządzenie Nr 5/2001 Rektora U.Wr. z dnia 15 lutego 2001 roku (z późniejszymi zmianami)
§ 2. 1. ma brzmieć: Studium przeznaczone jest dla pedagogów legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim.
2. Nauka w Studium trwa 3 semestry i prowadzona jest systemem zaocznym.
- Zarządzenie Nr 64/2001 Rektora U.Wr. z dnia 28 grudnia 2001 roku (z późniejszymi zmianami)
§ 2. 1. ma brzmieć: Studium przeznaczone jest dla pedagogów legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub licencjackim. 2. Nauka w Studium trwa 3 semestry i prowadzona jest systemem zaocznym.


Uchwała Nr 105/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Nauczyciel chemii w gimnazjum I, w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 106/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Nauczyciel fizyki w gimnazjum I, w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 107/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia poprawek do Zarządzenia Nr 55/99 Rektora U.Wr. z dnia 5 lipca 1999 r., w sprawie utworzenia w Centrum Podyplomowego Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowego Studium - "Nauczyciel chemii w gimnazjum II""
- zmiana nazwy Podyplomowego Studium Nauczyciel chemii w gimnazjum II na Podyplomowe Studium Nauczyciel chemii w gimnazjum;
- § 2 ma brzmieć:
§ 2.1. Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni o kierunkach fizyka, geografia, biologia lub kierunkach technicznych, posiadających tytuł magistra lub licencjata i przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu - "chemia".
2. skreślić: (półtora roku).


Uchwała Nr 108/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia poprawek do Zarządzenia Nr 58/99 Rektora UWr z dnia 5 lipca 1999 r., w sprawie utworzenia w Centrum Podyplomowego Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowego Studium - "Nauczyciel fizyki w gimnazjum II":
- zmiana nazwy Podyplomowego Studium Nauczyciel fizyki w gimnazjum II na Podyplomowe Studium Nauczyciel fizyki w gimnazjum;
- § 2 ma brzmieć:
§ 2.1. Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni o kierunkach matematyka, chemia, biologia, geografia lub kierunkach technicznych, posiadających tytuł magistra lub licencjata i przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu - "fizyka".
2. skreślić: (półtora roku).


Uchwała Nr 109/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia poprawek do Zarządzenia Nr 74/99 Rektora U. Wr. z dnia 18 listopada 1999 r., w sprawie utworzenia w Podyplomowym Studium "Nauczyciel Przyrody - doradca metodyczny" powołanym w Centrum Podyplomowego Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych U.Wr. nowej specjalności - "Nauczyciel Przyrody":
- przekształcenie Podyplomowego Studium Nauczyciel przyrody doradca metodyczny na Podyplomowe Studium Nauczyciel Przyrody;
- § 2 ma brzmieć:
§ 2.1. Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni o kierunkach biologia, geografia, ochrona środowiska, chemia, fizyka lub pokrewnych, posiadających tytuł magistra lub licencjata i przygotowanie pedagogiczne, pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu "przyroda" w zreformowanej szkole podstawowej w klasach IV - VI.
2. Nauka w Studium trwa trzy semestry i prowadzona jest systemem zaocznym.


Uchwała Nr 110/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Doskonalącego Pedagogika ucznia w centrum - technologia informacyjna - zmiana w edukacji, w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 111/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie organizacji szkolenia wojskowego studentów naszej Uczelni.


Uchwała Nr 112/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Sekretariatu Rektora na Biuro Rektora.


Uchwała Nr 113/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie:
1) likwidacji samodzielnego stanowiska Sekretarza Rektora;
2) przekazania prowadzenia Redakcji Przeglądu Uniwersyteckiego do Biura do spraw Promocji i Absolwentów - obsada jednoosobowa.


Uchwała Nr 114/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie:
1) przekształcenia Biura do spraw Promocji i Absolwentów w Biuro Promocji i Informacji, podległe bezpośrednio Rektorowi;
2) utworzenia w strukturze Biura Promocji i Informacji Redakcji Czasopism Uniwersyteckich.


Uchwała Nr 115/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie podległości Biura do spraw Zamówień Publicznych Dyrektorowi Administracyjnemu (dotychczas Biuro podporządkowane było Prorektorowi do spraw Ogólnych).


Uchwała Nr 116/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie reorganizacji Biura Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej.


Uchwała Nr 117/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie:
1) likwidacji stanowiska Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Inwestycyjnych;
2) podległości Biura Obsługi Majątku i Inwestycji Dyrektorowi Administracyjnemu.


Uchwała Nr 118/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie:
1) włączenia Działu Socjalnego w strukturę Działu Administracyjno-Gospodarczego;
2) utworzenia nowej komórki administracyjnej o nazwie Dział Administracyjno-Gospodarczy i Spraw Socjalnych, podległej bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu.


Uchwała Nr 119/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie:
1) włączenia Działu Transportu i Spedycji w strukturę Działu Infrastruktury Technicznej, podległego bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Administracyjnego do spraw Technicznych;
2) utworzenia w Dziale Infrastruktury Technicznej Poczty Uniwersyteckiej.


Uchwała Nr 120/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Samodzielnej Sekcji Obsługi Gmachu Głównego, podległej bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu.


Uchwała Nr 121/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie reorganizacji Działu Straży Uniwersyteckiej.


Uchwała Nr 122/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie:
1) połączenia Inspektoratu BHP i Zespołu do spraw Ochrony Przeciwpożarowej;
2) utworzenia nowej komórki administracyjnej o nazwie Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, podległej bezpośrednio Rektorowi.


Uchwała Nr 123/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Instytutu Bibliotekoznawstwa w Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 124/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Pracowni Dawnej Literatury Niderlandzkiej w Zakład Dawnej Literatury Niderlandzkiej w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 125/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Pracowni Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans w Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 126/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Historii Oświaty i Wychowania na Zakład Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 127/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Pracowni Reprodukcji Kartograficznej w Pracownię Geograficznych Systemów Informacji i Kartografii Komputerowej w Zakładzie Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 128/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził Regulamin Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, po wprowadzeniu do przedstawionego projektu następującej poprawki:
w § 5. Mienie i finanse, pkt. 1.4. należy wykreślić słowa "... w tym dotacji Uczelni ..."


Uchwała Nr 129/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 października 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany programu nauczania i struktury Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - II/PN - kwalifikacyjne dla nauczycieli - bibliotekarzy, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 130/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił zmianę w § 8 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczącą obsady osobowej nowo tworzonych jednostek Uniwersytetu polegającą na wprowadzeniu wymogu zatrudnienia w pełnym obowiązującym wymiarze czasu pracy pracowników z tytułem naukowym profesora oraz ze stopniem naukowym doktora habilitowanego stanowiących minimum kadrowe tych jednostek.


Uchwała Nr 131/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Andre GOFFEAU'OWI.
Senat zdecydował aby zwrócić się w sprawie przygotowania opinii o zasługach Kandydata do Uniwersytetu Warszawskiego ze wskazaniem na prof. dra hab. Piotra WĘGLEŃSKIEGO oraz do Polskiej Akademii Nauk ze wskazaniem na prof. dra hab. Włodzimierza ZAGÓRSKIEGO-OSTOJĘ.
Na promotora doktoratu wyznaczony został prof. dr hab. Stanisław UŁASZEWSKI z Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 132/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zasady rekrutacji w roku akademickim 2004/2005.


Uchwała Nr 133/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia 3-letnich uzupełniających studiów magisterskich matematyki w trybie dziennym i zaocznym, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Uchwała Nr 134/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził następujące zmiany do Zarządzenia Nr 38/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 maja 2003 r. dotyczącego opłat za zajęcia dydaktyczne:
§ 6 pkt 1
"W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta zaopiniowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego i Dziekana Rektor może zwolnić studenta z uiszczania opłaty wynikającej z § 1 pkt 1 i 2, w części lub w całości."
§ 6 pkt 2
"Student może ubiegać się o rozłożenie na raty opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2. Decyzja w tym przedmiocie należy odpowiednio do Dziekana, kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych czy Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycielskiej. Termin spłaty ostatniej raty nie może przypadać później niż na koniec zajęć w semestrze (zimowym lub letnim) lub roku."
Znosi się § 8, albowiem decyzja Rektora o udzieleniu lub nieudzieleniu zniżki/zwolnienia z opłaty, będzie zawierała pouczenie o możliwości odwołania się.


Uchwała Nr 135/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził nowy programu studiów Podyplomowego Studium Kwalifikacyjnego Edukacji Kulturalnej dla Nauczycieli, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 136/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego upoważnił Dyrektora Administracyjnego, mgr. Ryszarda PELCZARA do podjęcia negocjacji w sprawie korzystnego dla Uniwersytetu Wrocławskiego wydzierżawienia Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego KROKUS.


Uchwała Nr 137/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem w Kolonii.


Uchwała Nr 138/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich prawa w trybie wieczorowym, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 139/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił wysokość opłat za I semestr studiów w trybie zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym w roku akademickim 2004/2005 na Wydziałach: Filologicznym, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Prawa, Administracji i Ekonomii, Fizyki i Astronomii, Nauk Społecznych, Chemii oraz Matematyki i Informatyki.


Uchwała Nr 140/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił wysokość opłat za I rok studiów w trybie zaocznym, wieczorowym i eksternistycznym w roku akademickim 2004/2005 na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 141/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zawiesił nabór na studia magisterskie uzupełniające w trybie zaocznym prowadzonych w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych.


Uchwała Nr 142/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji dziennych i zaocznych studiów licencjackich pedagogiki, specjalność wychowawca placówek opiekuńczych, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 143/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany programu i czasu trwania zaocznych licencjackich studiów pedagogiki, specjalność wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 144/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie włączenia Biblioteki Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego do Biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 145/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Laboratorium Krystalografii Makromolekularnej, na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 146/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zniesienia z dniem 1 października 2004 r. Kolegium Nauczycielskiego Pedagogiki, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 147/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przekształcenia Działu Aparatury Naukowej i Eksportu w Sekcję Aparatury Naukowej i Eksportu i włączenia jej do Działu Badań Naukowych.


Uchwała Nr 148/2003
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał Komisję do spraw wypracowania stanowiska Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego wyrażającego sprzeciw wobec Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego w uczelni.
W skład Komisji Senat powołał:
- prof. Wojciecha SITKA /przewodniczący/,
- prof. Teresę ŁOŚ-NOWAK /członek/,
- prof. Krystynę GABRYJELSKĄ /członek/,
- prof. Jana BOCIA /członek/.