Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii

 

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:      Adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii

Jednostka organizacyjna:    Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:              WNB.1110.52021.KG

Data ogłoszenia:               28.07.2021

Termin składania ofert:      27.08.2021

Termin rozstrzygnięcia:      28.09.2021

Ilość zgłoszeń:                  2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Marta Książczyk 

Uzasadnienie:                   Do konkursu zgłosiły się 2 osoby. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że dr Marta Książczyk spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie dr Ksiązczyk na stanowisku adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Mikrobiologii. Kandydatka posiada wymagane doświadczenie badawcze udokumentowane dorobkiem naukowym, doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu grantów oraz doświadczenie dydaktyczne .