Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na 2 stanowiska: adiunkt, badawczo-dydaktyczne

Jednostka organizacyjna: Zakład Oddziaływań Fundamentalnych, Teorii Pola i Kwantowych Struktur Czasoprzestrzeni, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii

Numer konkursu: DSP.110.141.2021

Data ogłoszenia: 18.05.2021 r.

Termin składania ofert: 17.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 15.09.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 14

Kandydaci, którzy wygrali konkurs: dr Giacomo Rosati i dr Falk Hassler.

Uzasadnienie:

Dr Giacomo Rosati doktoryzował się w styczniu 2013 r. na Uniwersytecie Rzymskim “Sapienza”. Jesienią 2012 roku został zatrudniony w IFT UWr jako wykonawca w grancie MAESTRO profesora Jerzego Kowalskiego-Glikmana (realizacja grantu zakończyła się w 2017 roku). Po dwuletnim pobycie na stażu podoktorskim w Istituto Nazionale di Fisica, Cagliari, Cittadella Universitaria, Włochy, dr Rosati został ponownie zatrudniony w IFT na czas określony do września 2021. Dr Rosati jest znakomitym naukowcem, na jego dotychczasowy dorobek składa się 25 publikacji w najlepszych czasopismach o zasięgu światowym. W czasie swojego pobytu we Wrocławiu, dr Giacomo Rosati prowadził także wysoko oceniane zajęcia dydaktyczne oraz złożył wniosek habilitacyjny. Uczył się też intensywnie języka polskiego, więc, w przypadku zatrudnienia, będzie prowadził zajęcia w języku polskim.

Dr Falk Hassler doktoryzował się w 2015 r. na Uniwersytecie w Monachium, Niemcy. Następnie pracował w ramach kontraktów krótkoterminowych na kilku uniwersytetach w USA, obecnie zatrudniony jest na Texas A&M University. Dr Hassler jest znakomitym naukowcem, jak dotąd opublikował 25 prac w najlepszych czasopismach o zasięgu światowym. Był promotorem pomocniczym w 3 przewodach doktorskich, spośród których dwa już są zakończone. Za jego zatrudnieniem w IFT UWr przemawiają następujące dodatkowe argumenty: a) najlepsza prezentacja podczas rozmów z kandydatami; b) duża aktywność w kontaktach osobistych z UWr; c) wyrażona chęć trwałego związania się z naszą uczelnią i miastem; d) tematyka badawcza zgodna z tematyka badań prof. J. Kowalskiego-Glikmana; e) doświadczony i sprawny popularyzator nauki (na podstawie jego CV oraz sposobu przygotowania prezentacji).