Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Geomorfologii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

 

Konkurs na stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka organizacyjna:  Zakład Geomorfologii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Numer konkursu:  DSP.110.242.2021

Data ogłoszenia: 26 lipca 2021

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2021

Termin rozstrzygnięcia: 27 września 2021

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Andrzej Kacprzak

Uzasadnienie: 

W wyniku przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Geomorfologii, Komisja konkursowa dokonała oceny kandydatury Pana dr. Andrzeja Kacprzaka w oparciu o jego kompetencje oraz osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W wyniku tej oceny stwierdzono zbieżność zainteresowań badawczych i kompetencji Kandydata z potrzebami Zakładu Geomorfologii w kontekście wymagań sformułowanych w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa rekomenduje do zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Geomorfologii Pana dr. Andrzeja Kacprzaka, który spełnia wszystkie wymogi konkursu.