Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2008

Uchwały z dnia 30 stycznia 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Macieja Mroza.pdf (23,75KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zmiany dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UWr.pdf (32,04KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich na kadencję 2005-2008.pdf (30,71KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.pdf (29,83KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Norbertowi Heisigowi.pdf (31,44KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,37KB)
PDF   Uchwała Nr 7_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,56KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,40KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Opolskiego.pdf (29,90KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WPAE.pdf (27,59KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Biologicznych.pdf (28,19KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2008-2009.pdf (39,25KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (732,96KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2008 Senatu UWr z dnia 30.01.2008 r. w sprawie nadania sali audytoryjnej na WNHIP imienia prof. Stefana Inglota.pdf (22,59KB)

 

Uchwały z dnia 27 lutego 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 15_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Włodzimierza Gromskiego.pdf (23,86KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Waldemarowi Kozuschkowi.pdf (32,20KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Lotharowi Knoppowi.pdf (31,47KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012.pdf (29,18KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc UMCS w Lublinie.pdf (30,80KB)
PDF   Uchwała Nr 20_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie opinii nt. prowadzenia intensywnego Letniego Kursu Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.pdf (32,32KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2008-2009.pdf (67,97KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2008-2009.pdf (304,58KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na WNHIP.pdf (23,81KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie likwidacji Międzywydziałowych Studiów Indywidualnych o profilu matematyczno-przyrodniczym.pdf (29,58KB)
PDF   Uchwała Nr 25_2008 Senatu UWr z dnia 27.02.2008 r. w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska.pdf (32,08KB)

 

Uchwały z dnia 18 marca 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 26_2008 Senatu UWr z dnia 18.03.2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Studentów UWr z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (37,57KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2008 Senatu UWr z dnia 18.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (25,06KB)
 

Uchwały z dnia 26 marca 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 28_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie mianowania prof. Witolda Kwaśnickiego na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (32,20KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie mianowania prof. Marii Malickiej-Błaszkiewicz na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (25,27KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie mianowania dr hab. Elżbiety Kaszuby na stanowisko profesora nadzwyczajnego.pdf (32,30KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie mianowania dr. hab. Jerzego Skorupki na stanowisko profesora nadzwyczajnego.pdf (25,28KB)
PDF   Uchwała Nr 32_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie mianowania dr. hab. Klausa Bachmanna na stanowisko profesora nadzwyczajnego.pdf (25,31KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Alphie Oumarowi Konaremu.pdf (31,29KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie wniosków o nagrody MNiSW dla nauczycieli akademickich.pdf (32,81KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2008 Seantu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (30,81KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Politechniki Wrocławskiej.pdf (30,02KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2008-2009.pdf (37,80KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2008-2009.pdf (50,66KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (33,34KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. opiniująca zmiany w Regulaminie konkursu na wydanie książki w Złotej Serii UWr.pdf (34,18KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. opiniująca opis godła Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (31,05KB)
PDF   Uchwała Nr 42_2008 Senatu UWr z dnia 26.03.2008 r. w sprawie opinii nt. wybudowania domu studenckiego przy ul. Koszarowej.pdf (30,27KB)

 

Uchwały z dnia 23 kwietnia 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 43_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Norbertowi Heisigowi.pdf (30,78KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (23,01KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (23,30KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,44KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,42KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (22,39KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akad. 2008-2009.pdf (75,03KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie protestu wyborczego.pdf (31,31KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie protestu wyborczego.pdf (31,26KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2008 Senatu UWr z dnia 23.04.2008 r. w sprawie interpretacji Statutu UWr w zakresie biernego prawa wyborczego.pdf (30,95KB)

 

Uchwały z dnia 29 kwietnia 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 53_2008 Senatu UWr z dnia 29.04.2008 r. w sprawie interpretacji Statutu UWr w zakresie biernego prawa wyborczego.pdf (37,39KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2008 Senatu UWr z dnia 29.04.2008 r. w sprawie protestu wyborczego.pdf (31,80KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2008 Senatu UWr z dnia 29.04.2008 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Szczecińskiego.pdf (30,57KB)

 

Uchwały z dnia 28 maja 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 56_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie mianowania prof. Krzysztofa Bilińskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (31,96KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie mianowania prof. Izabelli Malej na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (25,64KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie mianowania prof. Lesława Tatarowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.pdf (25,66KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie mianowania dr. hab. Piotra Machnikowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.pdf (25,68KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Warszawskiego.pdf (29,99KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Alliance Francaise Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (29,49KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf (857,60KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego MSOŚ.pdf (51,03KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2008 Senatu UWr z dnia 28.05.2008 r. w sprawie Projektu Założeń Reformy Systemu Nauki i Reformy Systemu Szkolnictwa Wyższego.pdf (32,62KB)

 

Uchwały z dnia 25 czerwca 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 65_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie mianowania dr hab. Bożeny Jandy-Dębek na stanowisko profesora nadzw..pdf (25,17KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie mianowania dr hab. Kingi Lachowicz-Tabaczek na stanowisko profesora nadzw..pdf (25,25KB)
PDF   Uchwała Nr 67_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie mianowania dr. hab. Lecha Jakóbczyka na stanowisko profesora nadzw..pdf (25,21KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie mianowania dr. hab. Jerzego Biniewicza na stanowisko profesora nadzw..pdf (25,28KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie mianowania dr hab. Bogumiły Staniów na stanowisko profesora nadzw..pdf (25,27KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie mianowania dr. hab. Jeana Marie de Nivelle na stanowisko profesora nadzw..pdf (25,24KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docentadr. Bogdana Mincera.pdf (23,70KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Waldemarowi Kozuschkowi.pdf (31,34KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf (32,04KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mianowanymi pracownikami zatrudnionymi w Ośrodku Alliance Francaise.pdf (32,84KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. zmeniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf (32,80KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację kształcenia zamawianego.pdf (30,68KB)
PDF   Uchwała Nr 77_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akad. 2008-2009.pdf (32,54KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Fundacji Leopoldinum.pdf (29,20KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie sprawozdania finansowego UWr za rok 2007.pdf (24,74KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto z lat ubiegłych.pdf (23,63KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto z 2007 r.pdf (23,64KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2007.pdf (21,37KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2008.pdf (21,88KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie określenia środków na wynagrodzenia w 2008 r.pdf (29,71KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2008 Senatu UWr z dnia 25.06.2008 r. w sprawie sprawozdania Rektora z działalności UWr w roku akad. 2006-2007.pdf (30,71KB)

 

Uchwały z dnia 17 września 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 86_2008 Senatu UWr z dnia 17.09.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Franciszka Czechowskiego.pdf (78,06KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2008 Senatu UWr z dnia 17.09.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf (79,38KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2008 Senatu UWr z dnia 17.09.2008 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Lotharowi Knoppowi.pdf (79,05KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2008 Senatu UWr z dnia 17.09.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu studiów podyplomowych.pdf (86,18KB)

 

Uchwały z dnia 29 października 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 90_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Piotra Kowalskiego.pdf (27,87KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jadwigi Anioł-Kwiatkowskiej.pdf (27,94KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Grażyny Kłobus.pdf (35,57KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Hanny Jańskiej.pdf (35,62KB)
PDF   Uchwała Nr 94_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Joanny Błaszczak.pdf (27,87KB)
PDF   Uchwała Nr 95_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Krzysztofa Kusala.pdf (27,90KB)
PDF   Uchwała Nr 96_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Jaroslava Lipowskiego.pdf (27,93KB)
PDF   Uchwała Nr 97_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Małgorzaty Łoboz.pdf (27,88KB)
PDF   Uchwała Nr 98_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Alicji Nowakowskiej.pdf (27,87KB)
PDF   Uchwała Nr 99_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Izabeli Surynt.pdf (27,89KB)
PDF   Uchwała Nr 100_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Bożeny Muszkalskiej.pdf (35,66KB)
PDF   Uchwała Nr 101_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Józefa Szykulskiego.pdf (27,92KB)
PDF   Uchwała Nr 102_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Jolanty Blicharz.pdf (27,93KB)
PDF   Uchwała Nr 103_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Barbary Stankiewicz.pdf (27,90KB)
PDF   Uchwała Nr 104_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Barbary Kwiatkowskiej.pdf (27,91KB)
PDF   Uchwała Nr 105_2008 Senatu UWr 29.10.2008 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Leszka Ryka.pdf (25,65KB)
PDF   Uchwała Nr 106_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie przyznania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (25,37KB)
PDF   Uchwała Nr 107_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie wskazania kandydatów do komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na lata 2009-2012.pdf (34,15KB)
PDF   Uchwała Nr 108_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf (34,32KB)
PDF   Uchwała Nr 109_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012.pdf (49,53KB)
PDF   Uchwała Nr 110_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc UAM w Poznaniu.pdf (33,34KB)
PDF   Uchwała Nr 111_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD) dotyczącego kontynuacji współpracy w ramach Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich.pdf (85,41KB)
PDF   Uchwała Nr 112_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie logo Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (408,69KB)
PDF   Uchwała Nr 113_2008 Senatu UWr z dnia 29.10.2008 r. w sprawie portretu Rektora poprzedniej kadencji prof. Leszka Pacholskiego.pdf (25,23KB)

 

Uchwały z dnia 26 listopada 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 114_2008 Senatu UWr z dnia 26.11.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Roberta Olkiewicza.pdf (27,27KB)
PDF   Uchwała Nr 115_2008 Senatu UWr z dnia 26.11.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Artura Kozaka.pdf (27,40KB)
PDF   Uchwała Nr 116_2008 Senatu UWr z dnia 26.11.2008 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf (34,43KB)
PDF   Uchwała Nr 117_2008 Senatu UWr z dnia 26.11.2008 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Warszawskiego.pdf (32,83KB)
PDF   Uchwała Nr 118_2008 Senatu UWr z dnia 26.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o kontynuacji współpracy w ramach Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta pomiędzy UWr a DAAD.pdf (92,53KB)
PDF   Uchwała Nr 119_2008 Senatu UWr z dnia 26.11.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf (84,61KB)
PDF   Uchwała Nr 120_2008 Senatu UWr z dnia 26.11.2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego MSOŚ.pdf (84,89KB)
PDF   Uchwała Nr 121_2008 Senatu UWr z dnia 26.11.2008 r. w sprawie dofinansowania szkolnictwa wyższego i nauki w 2009 roku.pdf (32,85KB)

 

Uchwały z dnia 17 grudnia 2008 r.:

PDF   Uchwała Nr 122_2008 Senatu Uwr z dnia 17.12.2008 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Zdzisława Morawskiego.pdf (25,77KB)
PDF   Uchwała Nr 123_2008 Senatu UWr z dnia 17.12.2008 r. w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnieniu na stanowisku kanclerza uczelni.pdf (33,24KB)
PDF   Uchwała Nr 124_2008 Senatu UWr z dnia 17.12.2008 r. w sprawie zmian w komisjach senackich na kadencję 2008-2012.pdf (37,25KB)
PDF   Uchwała Nr 125_2008 Senatu UWr z dnia 17.12.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2009-2010.pdf (40,24KB)
PDF   Uchwała Nr 126_2008 Senatu UWr z dnia 17.12.2008 r. w sprawie podwyższenia udziałów w spółce.pdf (34,18KB)
PDF   Uchwała Nr 127_2008 Senatu UWr z dnia 17.12.2008 r. w sprawie zwiększenia środków na wynagrodzenia w 2008 roku.pdf (33,81KB)