Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MP.272.1.2021.AK Dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu oraz sprzętu fotograficznego

Dostawa kolorowej kamery cyfrowej o rozdzielczości 20 mln piksel z modułem sterującym, jako doposażenie do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu stereoskopowego Leica M205C

oraz

dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego wraz z doposażeniem dla Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego na potrzeby realizacji projektu pn. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” (IMBIO) współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu POPC.02.03.01-00- 0081/19

z podziałem na 14 zadań


 

DOCXFormularz ofertowy - zał. nr 2.docx (379,09KB)
PDFOświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Zał. nr 4.pdf (347,64KB)
PDFspecyfikacja techniczna - Zał. nr 1.pdf (1 001,27KB)
PDFWzór umowy - Zał. nr 3.pdf (164,40KB)
PDFZapytanie ofertowe.pdf (471,55KB)


PDFzawiadomienie o unieważnieniu zadania 2 do 14.pdf (1,17MB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - powieszona na stronie 8.10.21.pdf (382,80KB)


PDFinformacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 (4).pdf (455,06KB)