Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2004

Uchwały z dnia 28 stycznia 2004 r.:

 • Nr 1/2004 w sprawie nieruchomości przy pl. Biskupa Nankiera 1a
 • Nr 2/2004 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Markowi R. D. Seawardowi
 • Nr 3/200 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. H. Eugene Stanleyowi
 • Nr 4/2004 w sprawie wymiaru godzin zajęć wychowania fizycznego

Uchwały z dnia 25 lutego 2004 r.:

 • Nr 5/2004 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Karolowi Balowi
 • Nr 6/2004 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Andre Goffeau
 • Nr 7/2004 w sprawie przyjęcia opinii o zasługach prof. Piotra Wandycza, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Nr 8/2004 w sprawie Studium Literackiego im. Rafała Wojaczka
 • Nr 9/2004 w sprawie wpisania czasopisma Cellular & Molecular Biology Letters na listę czasopism wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski
 • Nr 10/2004 w sprawie likwidacji Oddziału Katalogów Alfabetycznych w Bibliotece Uniwersyteckiej

Uchwały z dnia 31 marca 2004 r.:

 • Nr 11/2004 w sprawie powołania Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2004-2006
 • Nr 12/2004 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Berndowi Balzerowi
 • Nr 13/2004 w sprawie serii wydawniczej Nowe media - nowe w mediach
 • Nr 14/2004 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego - AMICUS
 • Nr 15/2004 w sprawie zgody na nabycie zabytkowego folwarku w Wojsławicach
 • Nr 16/2004 w sprawie likwidacji Pracowni Analiz Płynów Ustrojowych
 • Nr 17/2004 w sprawie Zakładu Historii Kultury Materialnej
 • Nr 18/2004 w sprawie Biblioteki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Nr 19/2004 w sprawie Regulaminu kontroli zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
 • Nr 20/2004 w sprawie Regulaminu kontroli zbiorów bibliotek zakładowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 21/2004 w sprawie stawek opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005
 • Nr 22/2004 w sprawie opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia oraz studia doktoranckie w roku akademickim 2004/2005
 • Nr 23/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego
 • Nr 24/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
 • Nr 25/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Nr 26/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Filozoficzno-Etycznego
 • Nr 27/2004 w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2004/2005
 • Nr 28/2004 w sprawie modyfikacji nauczania języków obcych
 • Nr 29/2004 w sprawie utworzenia na kierunkach humanistycznych specjalności Historia i kultura Żydów

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2004 r.:

 • Nr 30/2004 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marcowi Boutry
 • Nr 31/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Informatyki dla Nauczycieli
 • Nr 32/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Filologii Rosyjskiej w zakresie Języka Biznesu
 • Nr 33/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Historii Społeczno-Politycznej XX wieku
 • Nr 34/2004 w sprawie utworzenia na kierunku kulturoznawstwo specjalizacji komunikacja międzykulturowa
 • Nr 35/2004 w sprawie zasad przyjęć na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 36/2004 w sprawie polityki zatrudniania pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury
 • Nr 37/2004 w sprawie zmian do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
 • Nr 38/2004 w sprawie zmian w Instrukcji przechowywania i zabezpieczania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Uchwały z dnia 26 maja 2004 r.:

 • Nr 39/2004 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu
 • Nr 40/2004 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Bohdanowi Paczyńskiemu
 • Nr 41/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holocauście
 • Nr 42/2004 w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kłodzku
 • Nr 43/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Pedagogicznego dla Wychowawców Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Leczniczo-Wychowawczych
 • Nr 44/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Egzekucji Administracyjnej
 • Nr 45/2004 w sprawie Podyplomowego Studium Ochrony Praw Człowieka
 • Nr 46/2004 w sprawie Centrum Doskonałości o nazwie Centrum Ekorozwoju i Biotechnologii

Uchwały z dnia 9 czerwca 2004 r.:

 • Nr 47/2004 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Aleksandrowi Szulcowi
 • Nr 48/2004 w sprawie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Gminą Wrocław i Skarbem Państwa
 • Nr 49/2004 w sprawie czesnego za Zaoczne Studium Doktoranckie Geologii na rok akademicki 2004/2005
 • Nr 50/2004 w sprawie ogólnych zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 51/2004 w sprawie zasad przyjęć na uzupełniające studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 52/2004 w sprawie zmian w programie nauczania 3-letnich licencjackich studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
 • Nr 53/2004 w sprawie utworzenia 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku etnologia w systemie dziennym i zaocznym
 • Nr 54/2004 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003
 • Nr 55/2004 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2003
 • Nr 56/2004 w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2003
 • Nr 57/2004 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2004

Uchwały z dnia 30 czerwca 2004 r.:

 • Nr 58/2004 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego dr Annette Bussmann
 • Nr 59/2004 w sprawie przyjęcia opinii prof. dra hab. Antoniego Polanowskiego o zasługach prof. Aleksandra Koja, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Nr 60/2004 w sprawie czesnego za Zaoczne Studium Doktoranckie Nauk Prawnych na rok akademicki 2004/2005
 • Nr 61/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 62/2004 w sprawie Podyplomowemu Studium Filologii Polskiej
 • Nr 63/2004 w sprawie Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych
 • Nr 64/2004 w sprawie sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego w Karpaczu
 • Nr 65/2004 w sprawie wymiaru pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2004/2005
 • Nr 66/2004 w sprawie zmian w Podyplomowym Studium Logopedycznym

Uchwały z dnia 29 września 2004 r.:

 • Nr 67/2004 w sprawie dofinansowania kształcenia nauczycieli według nowych zasad
 • Nr 68/2004 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Norbertowi Conradsowi
 • Nr 69/2004 w sprawie delegowania przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego do składu Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej
 • Nr 70/2004 w sprawie przyjęcia opinii prof. Jacka Kolbuszewskiego o zasługach prof. Franciszka Ziejki, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • Nr 71/2004 w sprawie przyjęcia opinii prof. Karola Joncy o zasługach prof. Jana Baszkiewicza w związku z wszczęciem postępowania przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego o odnowienie doktoratu
 • Nr 72/2004 w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005
 • Nr 73/2004 w sprawie zawieszenia rekrutacji i likwidacji uzupełniających studiów magisterskich na kierunku prawo dla absolwentów uniwersyteckich studiów magisterskich administracji lub zarządzania
 • Nr 74/2004 w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Miliczu

Uchwały z dnia 27 października 2004 r.:

 • Nr 75/2004 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Wilhelmowi G. Jacobsowi
 • Nr 76/2004 w sprawie wyboru przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego do Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2005-2007
 • Nr 77/2004 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Bohdanowi Paczyńskiemu
 • Nr 78/2004 w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Nr 79/2004 w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji Budowa i organizacja Centrum Biotechnologiczno-Chemicznego w obrębie pl. Grunwaldzkiego

Uchwały z dnia 24 listopada 2004 r.:

 • Nr 80/2004 w sprawie likwidacji zamiejscowych punktów konsultacyjnych w Kłodzku, Zgorzelcu i Jeleniej Górze (kierunki: prawo i administracja)
 • Nr 81/2004 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Andrzejowi Stelmachowskiemu
 • Nr 82/2004 w sprawie zmiany struktury studiów na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z jednolitych studiów magisterskich na 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia uzupełniające magisterskie
 • Nr 83/2004 w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej na studiach licencjackich stacjonarnych na kierunkach: biologia i geografia
 • Nr 84/2004 w sprawie utworzenia 2,5-letnich magisterskich uzupełniających studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w trybie wieczorowym
 • Nr 85/2004 w sprawie utworzenia kierunku studiów europeistyka
 • Nr 86/2004 w sprawie Zakładu Historii Literatury Polskiej do 1918 r.
 • Nr 87/2004 w sprawie likwidacji Pracowni Badań Regionalnych
 • Nr 88/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Wrocławskiego do przedsięwzięcia Utworzenie Akademickiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Skoroszycach k/Opola

Uchwały z dnia 1 grudnia 2004 r.:

 • Nr 89/2004 w sprawie regulacji wewnętrznych przeciwdziałających korupcji
 • Nr 90/2004 w sprawie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich na Ukrainie

Uchwały z dnia 22 grudnia 2004 r.:

 • Nr 91/2004 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Aleksandrowi Szulcowi
 • Nr 92/2004 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku
 • Nr 93/2004 w sprawie zmiany struktury jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia specjalność filologia niderlandzka na studia dwustopniowe 3-letnie licencjackie i 2-letnie uzupełniające magisterskie
 • Nr 94/2004 w sprawie utworzenia 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich w trybie dziennym i zaocznym na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Nr 95/2004 w sprawie jednosemestralnych dokształcających studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej
 • Nr 96/2004 w sprawie ednosemestralnych dokształcających studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii
 • Nr 97/2004 w sprawie zmiany w ogólnych zasadach przyjęć na studia w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 98/2004 w sprawie wysokości opłat za I rok studiów w trybie zaocznym i wieczorowym w roku akademickim 2005/2006
 • Nr 99/2004 w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Nr 100/2004 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Wrocławskiego do programu Uczelnia wolna od uzależnień
 • Nr 101/2004 w sprawie utworzenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Miliczu 3-letnich licencjackich zaocznych studiów na kierunku politologia
 • Nr 102/2004 w sprawie Zakładu Europeistyki
 • Nr 103/2004 w sprawie reorganizacji pionu technicznego na Wydziale Chemii
 • Nr 104/2004 w sprawie likwidacji zespołu badawczego o nazwie Zespół Chemii Uranu
 • Nr 105/2004 w sprawie Zespołu Fotokatalizy
 • Nr 106/2004 w sprawie strategii rozwoju bazy lokalowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 


 Uchwała Nr 1/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczącego Zespołu ds. wypracowania stanowiska Uniwersytetu dotyczącego wydania Akademii Medycznej we Wrocławiu obiektu przy pl. Biskupa Nankiera 1 "a", podtrzymał swoją uchwałę z dnia 26 lutego 2003 roku nie wyrażającą zgody na przekazanie Akademii Medycznej budynku. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, jako ugodowe załatwienie sprawy uznaje propozycję użytkowania przez Wydział Farmacji Akademii Medycznej przez okres pięciu lat dotąd zajmowanych pomieszczeń w budynku przy pl. Biskupa Nankiera 1 "a", będącym własnością Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 2/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Markowi R. D. SEAWARDOWI, przygotowane przez prof. Annę BUJAKIEWICZ, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Marię OLECH z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Markowi R. D. SEAWARDOWI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 3/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. H. Eugene STANLEYOWI, przygotowane przez prof. Bogdana FECHNERA, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Łukasza A. TURSKIEGO z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. H. Eugene STANLEYOWI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 4/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wymiaru godzin zajęć wychowania fizycznego realizowanych przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.
Senat ustalił wymiar godzin wychowania fizycznego realizowanych na kierunkach studiów dziennych prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim w wysokości określonej w standardach nauczania danego kierunku. Na kierunkach, dla których standardy nie zostały jeszcze określone ustalono 60 godzin zajęć wychowania fizycznego (filozofia, prawo, administracja).
Zajęcia wychowania fizycznego winny być zrealizowane do trzeciego roku studiów, chyba że standardy stanowią inaczej.


Uchwała Nr 5/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przyznaniu prof. Karolowi BALOWI, Dyrektorowi Instytutu Filozofii U.Wr., Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 6/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Andre GOFFEAU, przygotowane przez prof. Piotra WĘGLEŃSKIEGO z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Włodzimierza ZAGÓRSKIEGO-OSTOJĘ z Polskiej Akademii Nauk.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Andre GOFFEAU tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 7/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Wojciecha WRZESIŃSKIEGO z Instytutu Historycznego U.Wr. o zasługach prof. Piotra WANDYCZA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Uchwała Nr 8/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Studium Literackiego im. Rafała Wojaczka przy Instytucie Filologii Angielskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 9/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wpisania czasopisma "Cellular & Molecular Biology Letters" na listę czasopism wydawanych przez Uniwersytet Wrocławski.
Jednocześnie Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Redakcji Czasopisma "Cellular & Molecular Biology Letters" w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej jako jednostki organizacyjnej na prawach pracowni, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 10/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału Katalogów Alfabetycznych w Bibliotece Uniwersyteckiej.


Uchwała Nr 11/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania składu Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2004-2006.
W skład Rady Senat powołał:
Prof. dra hab. Krzysztofa WÓJTOWICZA
Mgra Tadeusza GŁUSZCZUKA
Prof. dra hab. Romana DUDĘ
Prof. dra hab. Mieczysława KLIMOWICZA
Prof. dra hab. Józefa ŁUKASZEWICZA
Prof. dra hab. Jana MOZRZYMASA
Prof. dra hab. Henryka RATAJCZAKA
Prof. dra hab. Wojciecha WRZESIŃSKIEGO
Prof. dra hab. Krzysztofa WACHOWSKIEGO


Uchwała Nr 12/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Berndowi BALZEROWI z Freie Universität w Berlinie.


Uchwała Nr 13/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał nową serię wydawniczą Nowe media - nowe w mediach i włączył ją do wykazu serii uniwersyteckich.


Uchwała Nr 14/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego powołał Kapitułę Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego - AMICUS w składzie:
Prof. dr hab. Jan MIODEK
Prof. dr hab. Władysław NARKIEWICZ
Prof. dr hab. Wojciech WRZESIŃSKI.


Uchwała Nr 15/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraził zgodę na nieodpłatne nabycie przez Uniwersytet Wrocławski zabytkowego folwarku w Wojsławicach, położonego w granicach działek o numerach: 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/18, 31/13, 31/14, 31/16 oraz terenu w granicach działek o numerach: 31/17, 31/22, 31/24 w obrębie Wojsławic, z przeznaczeniem na powiększenie arboretum.


Uchwała Nr 16/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Analiz Płynów Ustrojowych w Zakładzie Fizjologii Zwierząt w Instytucie Zoologicznym, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 17/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Historii Kultury Materialnej w Instytucie Historycznym, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 18/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Biblioteki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 19/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął Regulamin kontroli zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.


Uchwała Nr 20/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął Regulamin kontroli zbiorów bibliotek zakładowych Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 21/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określił stawki opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2004/2005.


Uchwała Nr 22/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez kandydatów na studia oraz studia doktoranckie w roku akademickim 2004/2005 w kwocie 75 złotych.


Uchwała Nr 23/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zmiany w organizacji Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, na Wydziale Filologicznym, w związku z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie kształcenia nauczycieli.
Wprowadza się dwie ścieżki kształcenia: doskonalącą i kwalifikacyjną. W bieżącym roku, wyjątkowo wydłuża się aktualnie realizowaną ścieżkę kwalifikacyjną o jeden semestr dodatkowych zajęć - za zgodą słuchaczy Studium - do stycznia 2005 r.


Uchwała Nr 24/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zmiany w organizacji Podyplomowego Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, na Wydziale Filologicznym, w związku z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie kształcenia nauczycieli.
Od roku akademickiego 2004/2005 przekształca się Podyplomowe Studium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w dwa odrębne rodzaje studiów:
Podyplomowe Studium Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz
Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne dla Nauczycieli Języka Niemieckiego.


Uchwała Nr 25/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zmiany w organizacji Podyplomowego Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, na Wydziale Filologicznym, w związku z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie kształcenia nauczycieli.
Zmienia się nazwę Studium na:
Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.


Uchwała Nr 26/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zmiany w organizacji Podyplomowego Studium Filozoficzno-Etycznego, na Wydziale Nauk Społecznych, w związku z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie kształcenia nauczycieli.
Wprowadza się zmiany w programie studiów, w ilości godzin (350) oraz w strukturze organizacyjnej (3 semestry), a także zmienia się nazwę Studium na:
Podyplomowe Studium Kwalifikacyjne Filozoficzno-Etyczne.


Uchwała Nr 27/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego określił limity przyjęć na studia w roku akademickim 2004/2005.


Uchwała Nr 28/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął projekt Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w sprawie modyfikacji systemu nauczania języków obcych z możliwością jego etapowego wdrażania.
Wprowadza się:
a) limit nauczania języków obcych wynoszący 240 godzin;
b) nowe, stosowane w UE, poziomy zaawansowania znajomości języków obcych.


Uchwała Nr 29/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na kierunkach humanistycznych specjalności Historia i kultura Żydów.


Uchwała Nr 30/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Marcowi BOUTRY z Uniwersytetu Katolickiego Louvain-la-Neuve w Belgii.


Uchwała Nr 31/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zmiany w Podyplomowym Studium Informatyki dla Nauczycieli, wprowadzające dwie ścieżki kształcenia: doskonalącą i kwalifikacyjną, na Wydziale Matematyki i Informatyki, w związku z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie kształcenia nauczycieli.


Uchwała Nr 32/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zmiany organizacyjne, programowe i strukturalne w Podyplomowym Studium Filologii Rosyjskiej w zakresie Języka Biznesu, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 33/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia i uruchomienia w roku akademickim 2004/2005 Podyplomowego Studium Historii Społeczno-Politycznej XX wieku, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 34/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2004/2005 na jednolitych studiach magisterskich kulturoznawstwa nowej specjalizacji o nazwie komunikacja międzykulturowa, a w roku akademickim 2005/2006 na uzupełniających studiach magisterskich nowej specjalności o tej samej nazwie.


Uchwała Nr 35/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził zasady przyjęć absolwentów "nowej" i "starej" matury na pierwszy rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006.


Uchwała Nr 36/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, w oparciu o upoważnienie zawarte w art. 48 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 p. 385 z późn. zm.) o ustalaniu ogólnych kierunków działania uczelni – podjął uchwałę w sprawie polityki zatrudniania pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury.
I. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uznaje za zasadne ewentualne zatrudnianie nauczycieli akademickich po uzyskaniu przez nich prawa do świadczeń emerytalnych z zachowaniem następujących reguł:
1. Po wygaśnięciu stosunku pracy z mocy ustawy bądź rozwiązaniu stosunku pracy w drodze porozumienia stron lub wypowiedzenia – zatrudnianie profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego powinno być uzależnione od konieczności przeprowadzenia zajęć dydaktycznych lub wykonania prac naukowych. Umowa o pracę lub umowa zlecenie może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku akademickim.
2. Zatrudnianie nauczycieli akademickich, zajmujących przed przejściem na emeryturę stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, w ramach umowy o pracę może nastąpić na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez nauczyciela akademickiego 75 roku życia, z zastrzeżeniem pkt. 1 niniejszej uchwały.
3. Z nauczycielami akademickimi – za wyjątkiem profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych - po uzyskaniu przez nich prawa do świadczeń emerytalnych, uczelnia nie powinna kontynuować zatrudniania w drodze umowy o pracę. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawiają za tym potrzeby dydaktyki lub konieczność wykonania prac naukowych – może być zawarta umowa zlecenie, o ile wydział posiada odpowiednie na ten cel środki finansowe.
4. Postanowienia pkt.3 niniejszej uchwały dotyczą również pracowników, o których mowa w art. 77 w zw. z art. 75 ust.4 pkt 2 ustawy o szkolnictwie wyższym.
II. Zdaniem Senatu, polityka zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, którzy uzyskali prawo do świadczeń emerytalnych, powinna być kontynuowana według uchwały Senatu z dnia 8.04.1998 r. z tym że zatrudnienie w drodze umowy o pracę nie powinno przekraczać jednego roku.
III. Reguły określone w niniejszej uchwale znajdują zastosowanie od roku akademickiego 2004/2005 z zachowaniem ustawowych uprawnień Rektora i zasad prawa pracy.


Uchwała Nr 37/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził następujące zmiany do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu:
§8.
dodaje się:
pkt 3. "Prawo do składania rewersów komputerowych do czytelni nabywają czytelnicy z chwilą uzyskania karty bibliotecznej do czytelni - imiennej lub karty gościa."
pkt 4. "Czytelnik składa zamówienia na następujących rewersach: 1) na książki znajdujące się w katalogu komputerowym wypełnia rewers komputerowy na dostępną sygnaturę, 2) na książki nie opracowane komputerowo i na wszystkie czasopisma wypełnia tradycyjny rewers."
§13.
pkt 2. otrzymuje brzmienie: "Materiały biblioteczne znajdujące się poza czytelniami należy zamawiać komputerowo lub na rewersach tradycyjnych wypełnionych długopisem lub piórem. Rewersy wypełnione ołówkiem, niedokładnie lub nieczytelnie nie będą realizowane."
§15.
skreśla się pkt 2.
§16.
pkt 1. rozbija się na dwa punkty: 1 i 3 w brzmieniu:
pkt 1. "Zamówienia komputerowe i na rewersach tradycyjnych na materiały biblioteczne znajdujące się w magazynie głównym są realizowane w godzinach pracy magazynu.";
pkt 3. "Rewersy przekazywane są do magazynu głównego co 15 minut, a ich realizacja trwa około 30 minut. W okresach natężonego ruchu czytelników czas realizacji może ulec wydłużeniu."
w pkt. 2. słowo "rewersy" zastępuje się słowem "zamówienia"
§44.
pkt 2. otrzymuje brzmienie: "Rewersy komputerowe i tradycyjne na wydawnictwa z Oddziału Bibliologicznego, Gabinetu Śląsko-Łużyckiego i Oddziału Zbiorów Graficznych oraz księgozbiorów podręcznych pozostałych oddziałów zbiorów specjalnych realizowane są w dniu złożenia zamówienia do godz. 14.30. Zamówienia złożone po tej godzinie są realizowane następnego dnia."
§47.
słowo "pięciodniowa" zastępuje się słowem "trzydniowa"
§49, §56, §64, §71.
dodaje się na końcu każdego paragrafu zdanie: "Książki z księgozbioru podręcznego zamówione komputerowo udostępniane są w czytelni zbiorów specjalnych."
§85.
w podpunkcie 1 pkt. 1. zamienia się słowa "w komputerowej bazie katalogowej" na "w katalogu komputerowym"
§88.
dodaje się pkt 3. "Za przesyłane na adres czytelnika upomnienia dotyczące zwrotu przetrzymanych materiałów bibliotecznych Biblioteka ma prawo pobierać opłaty manipulacyjne. Wysokość opłat ustala Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej."
§99.
pkt 1. rozbija się na dwa punkty: 1 i 2 w brzmieniu:
pkt 1. "Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki krajowej czytelnik składa elektronicznie lub osobiście w wypożyczalni międzybibliotecznej wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiednie rewersy.";
pkt 2. "Zamówienie na sprowadzenie dzieła z biblioteki zagranicznej czytelnik składa osobiście w wypożyczalni międzybibliotecznej wypełniając dokładnie i czytelnie odpowiednie rewersy i podpisując oświadczenie o płatności za sprowadzenie materiałów bibliotecznych."
skreśla się dotychczasowy pkt 2.
pkt 3. otrzymuje brzmienie: "Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje krajowe i zagraniczne rewersy tradycyjne i elektroniczne."
W Załączniku Nr 2 do Regulaminu wprowadza się uzupełnienie: w pkt. 8 zapisuje się: Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne.


Uchwała Nr 38/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził zmianę w Instrukcji przechowywania i zabezpieczania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
W związku z przemieszczeniem magazynu zbiorów, zamiast ul. Tadeusza Kościuszki 109 wpisuje się ul. Koszarową 3 (budynek nr 24).


Uchwała Nr 39/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Andrzejowi STELMACHOWSKIEMU.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania opinii o zasługach Kandydata do Uniwersytetu Warszawskiego ze wskazaniem na prof. Marka SAFJANA oraz do Uniwersytetu w Białymstoku ze wskazaniem na prof. Stanisława PRUTISA.
Na promotora wyznaczony został prof. Edward GNIEWEK z Instytutu Prawa Cywilnego UWr.


Uchwała Nr 40/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Bohdanowi PACZYŃSKIEMU z Uniwersytetu Princeton w Stanach Zjednoczonych.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania opinii o zasługach Kandydata do Uniwersytetu Warszawskiego ze wskazaniem na prof. Wojciecha DZIEMBOWSKIEGO oraz do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze wskazaniem na prof. Andrzeja WOSZCZYKA.
Na promotora wyznaczony został prof. Jerzy JAKIMIEC z Instytutu Astronomicznego U.Wr.


Uchwała Nr 41/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2004/2005 Podyplomowego Studium Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holocauście, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 42/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kłodzku, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 43/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Podyplomowego Studium Pedagogicznego dla Wychowawców Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Leczniczo-Wychowawczych na Podyplomowe Studium Pedagogiczne w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Leczniczo-Wychowawczej, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 44/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2004/2005 Podyplomowego Studium Egzekucji Administracyjnej, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 45/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2004/2005 Podyplomowego Studium Ochrony Praw Człowieka, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 46/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Centrum Doskonałości o nazwie "Centrum Ekorozwoju i Biotechnologii", w Uniwersytecie Wrocławskim.


Uchwała Nr 47/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Profesorowi Aleksandrowi SZULCOWI.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania opinii o zasługach Kandydata do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. dra hab. Józefa DARSKIEGO oraz do Uniwersytetu Warszawskiego ze wskazaniem na prof. dra hab. Franciszka GRUCZĘ.
Na promotora wyznaczony został prof. dr hab. Stanisław PRĘDOTA z Katedry Filologii Niderlandzkiej UWr.


Uchwała Nr 48/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża zgodę na zamianę pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Gminą Wrocław i Skarbem Państwa części działek: nr 152/2, AM 29 oraz nr 2, AM 35, obręb Plac Grunwaldzki, będących w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu Wrocławskiego na działki: nr 1, AM 35, obręb Plac Grunwaldzki, nr 24/11, AM 26, obręb Stare Miasto oraz nr 5/2, AM 35, obręb Plac Grunwaldzki, będące własnością Gminy Miejskiej Wrocław, a także część działki nr 24, AM 36, obręb Plac Grunwaldzki, będącej własnością Skarbu Państwa.


Uchwała Nr 49/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił czesne w wysokości 3.800 zł za Zaoczne Studium Doktoranckie Geologii na rok akademicki 2004/2005, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 50/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził ogólne zasady przyjęć na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006.
Utrzymane zostały ogólne zasady przyjęć na studia w Uniwersytecie Wrocławskim przyjęte przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dn. 26.11.2003 r. na rok akademicki 2004/2005 z następującymi zmianami:
- w paragrafie 5 wprowadza się punkt 2 w brzmieniu:
W przypadku przyjęć na studia na podstawie konkursu świadectw tworzy się wspólną listę rankingową wyników Nowej i Międzynarodowej Matury. Skala ocen Matury Międzynarodowej będzie przeliczana na skalę wyników procentowych Nowej Matury.
- znosi się paragraf 14 o terminach przyjęć na studia i o terminach rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
- znosi się paragraf 16 stanowiący o rekrutacji na Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.


Uchwała Nr 51/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził zasady przyjęć na uzupełniające studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005/2006.
Utrzymane zostały zasady przyjęć na uzupełniające studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim przyjęte przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego na posiedzeniu w dn. 26.11.2003 r. na rok akademicki 2004/2005 z wyjątkiem zasad przyjęć na magisterskie uzupełniające studia ekonomii.
Zasady przyjęć na magisterskie uzupełniające studia ekonomii uzupełnione zostały o zapis w sprawie przyjęć absolwentów studiów licencjackich fizyki, specjalność ekonofizyka.


Uchwała Nr 52/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził zmiany w programie nauczania 3 letnich licencjackich studiów dziennikarstwa i komunikacji społecznej.


Uchwała Nr 53/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich etnologii w systemie dziennym i zaocznym w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych w roku akademickim 2004/2005.


Uchwała Nr 54/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2003, wykazujące na dzień 31.12.2003 r. :
- sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów: 420 880 533,12 zł
- zysk netto w wysokości: 8 170 033,40 zł
- zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę: 30 728 082,08 zł
- wzrost kapitału własnego o kwotę: 8 664 253,74 zł


Uchwała Nr 55/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok 2003 w wysokości 8 170 033,40 zł. na:
- zasilenie funduszu zasadniczego 7 262 668,40 zł.
- modernizację budynku Archeologii przy ul. Koszarowej 90 365, 00 zł.
- zwiększenie własnego funduszu stypendialnego 817 000,00 zł.
z czego:
- stypendia naukowe 802 880, 00 zł.
- stypendia za wyniki sportowe 14 120, 00 zł.


Uchwała Nr 56/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2003.


Uchwała Nr 57/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2004 r.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan rzeczowo - finansowy na rok 2004.


Uchwała Nr 58/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego dr Annette BUSSMANN, Wicekonsulowi Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.


Uchwała Nr 59/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Antoniego Polanowskiego z Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej U.Wr. o zasługach prof. Aleksandra KOJA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Uchwała Nr 60/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił czesne za Zaoczne Studium Doktoranckie Nauk Prawnych w wysokości 1.200 zł za semestr na rok akademicki 2004/2005, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 61/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wniósł poprawkę do Uchwały Nr 35/2004 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad przyjęć na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2005 / 2006.
Poprawka dotyczy zgodności zasad przyjęć na kierunki: archeologia, historia, historia sztuki, pedagogika, europeistyka, prawo, administracja i ekonomia z art. 141 ust. 1a Ustawy o szkolnictwie wyższym.


Uchwała Nr 62/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie nadania statusu kwalifikacyjnego Podyplomowemu Studium Filologii Polskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 63/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 64/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraził zgodę na sprzedaż przez Uniwersytet Wrocławski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Karpaczu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka nr 310, AM 5, o pow. 0,1824 ha, objęta księgą wieczystą KW nr 36491; działka nr 311, AM 5, o pow. 0,3373 ha, objęta księgą wieczystą KW nr 36492; działka nr 301, AM 5, o pow. 1,0925 ha, objęta księgą wieczystą KW nr 36493; wraz z własnością znajdujących się na tych działkach budynków, stanowiących odrębne nieruchomości.
Jednocześnie Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zastrzega sobie prawo do akceptacji wynegocjonowanej ceny sprzedaży tych nieruchomości.


Uchwała Nr 65/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił wymiar pensum dydaktycznego dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2004 / 2005.


Uchwała Nr 66/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził zmiany w Podyplomowym Studium Logopedycznym na Wydziale Filologicznym oraz w Zarządzeniu Rektora dotyczącym tego Studium Nr 23/2002 z dnia 7 maja 2002 r.
Zmiany dotyczą:
- uzupełnienia nazwy studium o określenie kwalifikacyjnego charakteru,
- uzupełnienia programu i liczby godzin zajęć na pierwszym stopniu studium do 650 godzin,
- rozłożenia realizowanego na drugim stopniu studium programu w liczbie 350 godzin na 3 semestry (wymóg ministerialny dla studium kwalifikacyjnego).
Drugi stopień Studium o specjalności neurologopedia jest traktowany jako studia podyplomowe przygotowujące do pracy w szkołach i placówkach specjalistycznych.
W związku z powyższym w Zarządzeniu Rektora Nr 23/2002 z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie działania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Podyplomowego Studium Logopedycznego wprowadza się zmiany:
§ 1.1 W Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego działa dwustopniowe Podyplomowe Studium Logopedyczne - kwalifikacyjne - zwane dalej Studium.
§ 3 Nauka w Studium prowadzona jest systemem zaocznym i trwa
1. na pierwszym stopniu - 4 semestry - 650 godzin,
2. na drugim stopniu - trzy semestry - 350 godzin.


Uchwała Nr 67/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego poparł wnioski jednostek organizacyjnych w sprawie starania o grant ministerialny na dofinansowanie kształcenia nauczycieli według nowych zasad (studia 2-przedmiotowe).


Uchwała Nr 68/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Profesorowi Norbertowi CONRADSOWI Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 69/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego delegował do składu Rady Fundacji Kolegium Europy Wschodniej Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dra hab. Zdzisława LATAJKĘ.


Uchwała Nr 70/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Jacka KOLBUSZEWSKIEGO o zasługach prof. dra hab. Franciszka ZIEJKI, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.


Uchwała Nr 71/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Karola JONCY o zasługach prof. dra hab. Jana BASZKIEWICZA w związku z wszczęciem postępowania przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego o odnowienie doktoratu.


Uchwała Nr 72/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił minimalne* kwoty stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005.
1. Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla osób zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę w Uniwersytecie Wrocławskim:
a) profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy - 57,00 zł
b) profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docenta oraz adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego - 50,00 zł
c) adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcy - 48,00 zł
d) asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora - 31,00 zł
2. Stawki wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim i nie podlegających z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu za:
1/ zajęcia dydaktyczne prowadzone przez:
a/ profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy - 48,00 zł
b/ profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docenta oraz adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego - 40,00 zł
c/ adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcę - 38,00 zł
d/ asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora i nauczyciela ze stopniem naukowym doktora bądź tytułem magistra - 25,00 zł
2/ opiekę nad pracami magisterskimi, wypłacane po egzaminie -150,00 zł
3/ przeprowadzenie jednego egzaminu przewidzianego planem studiów za każdego studenta - 4,50 zł
3. Stawki wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w Uniwersytecie Wrocławskim i podlegających z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i ubezpieczeniu zdrowotnemu za:
1/ zajęcia dydaktyczne prowadzone przez:
a/ profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy - 57,00 zł
b/ profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docenta oraz adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego - 50,00 zł
c/ adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcę - 48,00 zł
d/ asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora i nauczyciela ze stopniem naukowym doktora bądź tytułem magistra - 31,00 zł
2/ opiekę nad pracami magisterskimi, wypłacane po egzaminie -170,00 zł
3/ przeprowadzanie jednego egzaminu przewidzianego planem studiów za każdego studenta - 5,50 zł
* Stawki wyższe, włącznie z maksymalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 września 2001r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. Nr 107, poz. 1182 z późń. zm.) mogą być stosowane, jeśli Wydział posiada na ten cel środki. Inne należności ze środków pozabudżetowych ustalane są na podstawie i w granicach określonych przez Radę Wydziału.


Uchwała Nr 73/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawieszenia rekrutacji i likwidacji uzupełniających studiów magisterskich prawa dla absolwentów uniwersyteckich studiów magisterskich administracji lub zarządzania.


Uchwała Nr 74/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 29 września 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Miliczu.


Uchwała Nr 75/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 października 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyznał Profesorowi Wilhelmowi G. JACOBSOWI Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 76/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 października 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2005-2007:
Zespół Kierunków Studiów Humanistycznych
prof. dr hab. Adam CHMIELEWSKI
prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI
prof. dr hab. Joanna PYSZNY
Zespół Kierunków Studiów Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych
prof. dr hab. Ryszard CACH
prof. dr hab. Aleksander KOLL
prof. dr hab. Leszek PACHOLSKI
prof. dr hab. Tomasz ROLSKI
Zespół Kierunków Studiów Przyrodniczych
prof. dr hab. Jan ŁOBODA
prof. dr hab. Teresa OBERC-DZIEDZIC
Zespół Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych
dr Jan JEŻEWSKI.


Uchwała Nr 77/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 października 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Bohdanowi PACZYŃSKIEMU, przygotowane przez prof. Wojciecha DZIEMBOWSKIEGO z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Andrzeja WOSZCZYKA z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Bohdanowi PACZYŃSKIEMU tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego


Uchwała Nr 78/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 października 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.


Uchwała Nr 79/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 października 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan wieloletniej inwestycji "Budowa i organizacja Centrum Biotechnologiczno-Chemicznego" w obrębie Pl. Grunwaldzkiego.


Uchwała Nr 80/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji zamiejscowych punktów konsultacyjnych w Kłodzku, Zgorzelcu i Jeleniej Górze (kierunki: prawo i administracja).


Uchwała Nr 81/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Andrzejowi STELMACHOWSKIEMU przygotowane przez prof. Marka SAFJANA z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Stanisława PRUTISA z Uniwersytetu w Białymstoku.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Andrzejowi STELMACHOWSKIEMU tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 82/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany struktury studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z jednolitych studiów magisterskich na 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia uzupełniające magisterskie w roku akademickim 2005/2006 (nabór w roku 2008), na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 83/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia specjalizacji nauczycielskiej na studiach licencjackich stacjonarnych na kierunku biologia i geografia, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 84/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia 2,5-letnich magisterskich uzupełniających studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w trybie wieczorowym, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 85/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia studiów o kierunku europeistyka, w trybie dziennym i zaocznym w roku akademickim 2005/2006, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 86/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Historii Literatury Polskiej do 1918 r. na Zakład Historii Literatury Polskiej XIX w., w Instytucie Filologii Polskiej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 87/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Badań Regionalnych w Instytucie Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 88/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Wrocławskiego, z udziałem w postaci know-how, do przedsięwzięcia "Utworzenie Akademickiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego" w Skoroszycach k/Opola.


Uchwała Nr 89/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2004 r.
w sprawie regulacji wewnętrznych przeciwdziałających korupcji


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża zdecydowaną wolę wdrożenia w Uczelni programu antykorupcyjnego, którego początkiem jest sformułowany i zaakceptowany regulamin postępowania w wypadku wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym w Uniwersytecie Wrocławskim.
1. Pracownicy, zleceniobiorcy lub inne osoby zatrudnione w Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie innych umów, działając w imieniu i/lub na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego nie mogą w żadnej sytuacji, choćby dla dobra Uczelni bądź na polecenie przełożonych, oferować lub przyjmować bądź sugerować zaoferowanie lub przyjęcie korzyści majątkowej o charakterze korupcyjnym.
2. Naruszenie zakazów, o których mowa wyżej, będzie traktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub zobowiązań z umowy skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy, zlecenia lub innego na podstawie którego zobowiązany wykonał pracę na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.
3. Każdy pracownik lub osoba wykonująca pracę na rzecz Uczelni na podstawie innego stosunku, powinien niezwłocznie informować kierownictwo Uczelni o przypadkach zdarzeń mających znamiona korupcji, protekcji lub przejawów nieuczciwej konkurencji, tak dokonywanych przez pracowników Uczelni, jak i wobec nich.
4. Osoba, która nie wykona obowiązku, o którym mowa wyżej, będzie zwolniona lub ukarana dyscyplinarnie w zależności od przyczyny zaniechania i stopnia uprawdopodobnienia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt. 3.
5. Pracownicy i inne osoby działające w imieniu i/lub na rzecz Uczelni mają obowiązek informować kontrahentów i klientów o Uchwale Senatu.
6. Zasadą przy reprezentacji Uniwersytetu Wrocławskiego jest reprezentacja dwuosobowa przy wszelkich istotnych negocjacjach lub kontraktach z przedstawicielami podmiotów gospodarczych.
7. Każdy pracownik Uniwersytetu ma obowiązek zawiadomić Rektora o przypadku, o którym mowa w pkt. 1.
Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zwraca się do Senatów innych uczelni wyższych w kraju do podjęcia wspólnych działań zmierzających do wdrożenia procedur antykorupcyjnych w swoich macierzystych placówkach.


Uchwała Nr 90/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2004 r.
w sprawie wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich na Ukrainie


Społeczność akademicka Uniwersytetu Wrocławskiego z żywym zainteresowaniem śledzi wydarzenia, jakie w ostatnim czasie dzieją się na Ukrainie i z całą mocą deklaruje poparcie i zrozumienie dla wolnościowych i demokratycznych dążeń i inspiracji, które kierują ukraińskim narodem.
Jesteśmy przekonani, że czas, który dzisiaj wydaje się mroczny i tak bardzo boleśnie skomplikowany, już wkrótce przyniesie dobre i pomyślne rozwiązanie dla Ukrainy, a wysiłek włożony w walkę o demokratyczne i praworządne państwo zajmujące godne miejsce na mapie Europy okaże się owocny.


Uchwała Nr 91/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie prof. dra hab. Józefa DARSKIEGO z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dra hab. Franciszka GRUCZY z Uniwersytetu Warszawskiego o zasługach prof. Aleksandra SZULCA, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jednocześnie Senat przyznał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, Profesorowi Aleksandrowi SZULCOWI.


Uchwała Nr 92/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku.


Uchwała Nr 93/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany od roku akademickiego 2005/2006 struktury jednolitych studiów magisterskich filologii niderlandzkiej na studia dwustopniowe: 3-letnie licencjackie i 2-letnie uzupełniające magisterskie, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 94/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia i uruchomienia w roku akademickim 2005/2006 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich dziennikarstwa i komunikacji społecznej w trybie dziennym i zaocznym, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 95/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2004/2005 jednosemestralnych dokształcających studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 96/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2004/2005 jednosemestralnych dokształcających studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 97/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadził zmiany w ogólnych zasadach przyjęć na studia w roku akademickim 2005/2006.
Zmiany dotyczą kryteriów rozpatrywania odwołań.Podstawą rozpatrywania odwołań są: średnia ocen lub ilość punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz dobrze udokumentowane okoliczności losowe.


Uchwała Nr 98/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił wysokość opłat za I rok studiów w trybie zaocznym i wieczorowym na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz wysokość opłat za I semestr studiów w trybie zaocznym i wieczorowym na Wydziałach: Filologicznym, Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Prawa, Administracji i Ekonomii, Fizyki i Astronomii, Nauk Społecznych, Chemii oraz Matematyki i Informatyki w roku akademickim 2005/2006.


Uchwała Nr 99/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim.


Uchwała Nr 100/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraził zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Wrocławskiego do programu "Uczelnia wolna od uzależnień".


Uchwała Nr 101/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Miliczu 3-letnich licencjackich zaocznych studiów politologii w semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 102/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Europeistyki w Instytucie Politologii, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 103/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie reorganizacji pionu technicznego na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 104/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji zespołu badawczego o nazwie Zespół Chemii Uranu (ZB - VIII), na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 105/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia zespołu badawczego o nazwie Zespół Fotokatalizy (ZB - VIIIA), na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 106/2004
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2004 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie strategii rozwoju bazy lokalowej Uniwersytetu Wrocławskiego.