Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2002

Uchwały z dnia 23 stycznia 2002 r.:

 • Nr 1/2002 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Nr 2/2002 w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Wiedzy o Śląsku

Uchwały z dnia 20 lutego 2002 r.:

 • Nr 3/2002 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Stanisławowi Grodziskiemu
 • Nr 4/2002 w sprawie prowizorium budżetowego Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2002
 • Nr 5/2002 w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Geologiczne i sozologiczne aspekty zarządzania środowiskiem
 • Nr 6/2002 w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Astronomii
 • Nr 7/2002 zmieniająca regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Nr 8/2002 w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2001/2002
 • Nr 9/2002 zmieniająca Statut Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Nr 10/2002 w sprawie zmiany nazwy Instytutu Botaniki na Instytut Biologii Roślin
 • Nr 11/2002 w sprawie zmiany nazwy Zakładu Botaniki Ogólnej na Zakład Morfologii i Rozwoju Roślin
 • Nr 12/2002 w sprawie powołania zespołów badawczych na Wydziale Chemii
 • Nr 13/2002 w sprawie nadania sali wykładowej nr 32 w Instytucie Informatyki imienia Doktora Jerzego Szczepkowicza

Uchwały z dnia 20 marca 2002 r.:

 • Nr 14/2002 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Hansowi P. Bonzelowi
 • Nr 15/2002 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Fritzowi Brickweddowi
 • Nr 16/2002 w sprawie przyznania Srebrnego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Urlichowi Zwienerowi
 • Nr 17/2002 w sprawie przyznania Srebrnego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Hansowi Martinowi Gerlachowi
 • Nr 18/2002 w sprawie przyznania Srebrnego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Günterowi Scholtzowi
 • Nr 19/2002 w sprawie wyboru prof. Marka Bojarskiego do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na lata 2003-2005
 • Nr 20/2002 w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Litewskim Uniwersytetem Prawa
 • Nr 21/2002 w sprawie utworzenia wieczorowych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja
 • Nr 22/2002 w sprawie zmiany nazwy Katedry Etnologii na Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej
 • Nr 23/2002 w sprawie utworzenia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UNI-CHEM

Uchwały z dnia 24 kwietnia 2002 r.:

 • Nr 24/2002 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Winfriedowi Irgangowi
 • Nr 25/2002 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Fritzowi Sternowi
 • Nr 26/2002 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Urszuli Kozioł
 • Nr 27/2002 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Gerhardowi Schroederowi
 • Nr 28/2002 w sprawie utworzenia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta
 • Nr 29/2002 w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Studiów Międzynarodowych a Centrum Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie
 • Nr 30/2002 w sprawie stypendiów sportowych dla wyróżniających się studentów
 • Nr 31/2002 w sprawie stawek opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2002/2003
 • Nr 32/2002 w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2002/2003
 • Nr 33/2002 w sprawie utworzenia na kierunku biotechnologia specjalności biotechnologia medyczna
 • Nr 34/2002 w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Filozofii
 • Nr 35/2002 w sprawie utworzenia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
 • Nr 36/2002 w sprawie przyjęcia przez Uniwersytet Wrocławski darowizny Urzędu Marszałkowskiego w postaci nieruchomości  zabudowanej położonej przy ul. Bartla 5a

Uchwały z dnia 22 maja 2002 r.:

 • Nr 37/2002 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Ludwigowi Adamovitchowi
 • Nr 38/2002 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Leszkowi Kołakowskiemu
 • Nr 39/2002 w sprawie woli kontynuowania prac nad powołaniem Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Nr 40/2002 w sprawie Zaocznych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych
 • Nr 41/2002 w sprawie utworzenia Pracowni Literatury Austriackiej
 • Nr 42/2002 w sprawie utworzenia zaocznych uzupełniających studiów magisterskich na kierunku socjologia realizowanych w ramach grup zamiejscowych w Wałbrzychu
 • Nr 43/2002 w sprawie utworzenia na kierunku stosunki międzynarodowe nowych specjalizacji
 • Nr 44/2002 w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych

Uchwały z dnia 5 czerwca 2002 r.:

 • Nr 45/2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2001
 • Nr 46/2002 w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2001
 • Nr 47/2002 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2002
 • Nr 48/2002 w sprawie zatwierdzenia budżetu uczelnianych jednostek rozliczeniowych na rok 2002
 • Nr 49/2002 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2001

Uchwały z dnia 26 czerwca 2002 r.:

 • Nr 50/2002 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Fritzowi Sternowi
 • Nr 51/2002 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Aleksandrze Kubicz
 • Nr 52/2002 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Janowi Baszkiewiczowi
 • Nr 53/2002 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Andrzejowi Ładomirskiemu
 • Nr 54/2002 w sprawie przyznania Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Johnowi Parrish-Sprowlowi
 • Nr 55/2002 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Nr 56/2002 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Nr 57/2002 w sprawie utworzenia na kierunku filologia polska specjalności edytorstwo
 • Nr 58/2002 w sprawie utworzenia na kierunku filologia polska specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Nr 59/2002 w sprawie utworzenia na kierunku fizyka specjalności fizyka medyczna
 • Nr 60/2002 w sprawie utworzenia na kierunku fizyka specjalności ekonofizyka
 • Nr 61/2002 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów studentom Uniwersytetu Wrocławskiego wykazującym się szczególnymi osiągnięciami sportowymi
 • Nr 62/2002 w sprawie Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych
 • Nr 63/2002 w sprawie wysokości odpisów od opłat za studia zaoczne oraz utworzenia subkonta bankowego

Uchwały z dnia 25 września 2002 r.:

 • Nr 64/2002 w sprawie wyborów do Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • Nr 65/2002 w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie wyboru dziekana na III kadencję
 • Nr 66/2002 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Leszkowi Kołakowskiemu
 • Nr 67/2002 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Wrocławskiego do Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu
 • Nr 68/2002 w sprawie wysokości czesnego za Zaoczne Studium Doktoranckie Geologii na rok akademicki 2002/2003
 • Nr 69/2002 w sprawie wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2002/2003
 • Nr 70/2002 w sprawie stawek wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2002/2003

Uchwały z dnia 30 października 2002 r.:

 • Nr 71/2002 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Urszuli Kozioł.
 • Nr 72/2002 w sprawie Kwalifikacyjnego Studium Podyplomowego Profilaktyka niedostosowania społecznego w środowisku edukacyjno-wychowawczym z zakresu resocjalizacji
 • Nr 73/2002 w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnego Studium Podyplomowego Wiedza o kulturze dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
 • Nr 74/2002 w sprawie utworzenia Kwalifikacyjnego Studium Podyplomowego z zakresu przysposobienia obronnego
 • Nr 75/2002 w sprawie utworzenia wieczorowych studiów licencjackich na kierunku filologia specjalność filologia angielska
 • Nr 76/2002 w sprawie utworzenia dziennych studiów licencjackich na kierunku filologia specjalność filologia klasyczna o specjalizacji kultura śródziemnomorska
 • Nr 77/2002 w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Fizyka w Gimnazjum
 • Nr 78/2002 w sprawie zamiany działek

Uchwały z dnia 27 listopada 2002 r.:

 • Nr 79/2002 w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 27 maja 2002 r.
 • Nr 80/2002 w sprawie legalności uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2002 r.
 • Nr 81/2002 w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2003/2004
 • Nr 82/2002 w sprawie przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 2003/2004-2005/2006
 • Nr 83/2002 w sprawie utworzenia siedmiosemestralnych studiów licencjackich na kierunku fizyka
 • Nr 84/2002 w sprawie utworzenia na kierunku chemia specjalności chemia biologiczna
 • Nr 85/2002 sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń

Uchwały z dnia 18 grudnia 2002 r.:

 • Nr 86/2002 w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Edukacja Elementarna. Nauczyciel dziecka sześcioletniego
 • Nr 87/2002 w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Winfriedowi Irgangowi
 • Nr 88/2002 w sprawie przyjęcia opinii o kandydacie do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego
 • Nr 89/2002 w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium dla Pracowników Samorządu Terytorialnego
 • Nr 90/2002 w sprawie utworzenia 2,5-letnich uzupełniających studiów magisterskich na kierunku filozofia
 • Nr 91/2002 w sprawie utworzenia dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku historia
 • Nr 92/2002 w sprawie likwidacji Zakładu Procesów Stochastycznych
 • Nr 93/2002 w sprawie Zakładu Metod Komputerowych Fizyki
 • Nr 94/2002 w sprawie likwidacji Pracowni Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli
 • Nr 95/2002 w sprawie likwidacji Pracowni Badań nad Czasem Wolnym
 • Nr 96/2002 w sprawie likwidacji Pracowni Pedagogiki Opiekuńczej
 • Nr 97/2002 w sprawie likwidacji Pracowni Biologii Molekularnej Roślin i utworzenia Pracowni Białek Jądrowych
 • Nr 98/2002 w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Strażniczej 1/3
 • Nr 99/2002 w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 


 

Uchwała Nr 1/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię przygotowaną przez prof. dra hab. Jerzego Lukierskiego o zasługach prof. Luciano MAIANI'EGO, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.


Uchwała Nr 2/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w semestrze letnim roku akademickiego 2001/2002 Podyplomowego Studium Wiedzy o Śląsku, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 3/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Stanisławowi GRODZISKIEMU przygotowane przez prof. dra hab. Henryka Olszewskiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr hab. Katarzynę Sójkę-Zielińską z Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. dr. hab. Stanisławowi GRODZISKIEMU tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 4/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalił prowizorium budżetowe Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2002.


Uchwała Nr 5/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 1 października 2002 r. Podyplomowego Studium Geologiczne i sozologiczne aspekty zarządzania środowiskiem, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 6/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat podjął uchwałę w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Astronomii, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


Uchwała Nr 7/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął następujące poprawki do regulaminu studiów Uniwersytetu Wrocławskiego:
ROZDZIAŁ IV Rok akademicki
• § 9 ust. 3 po słowie „...studenckim” dodaje się „i podaje ją do wiadomości przed jego rozpoczęciem” Dotychczasowe brzmienie: Szczegółową organizację roku akademickiego ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim, otrzymuje nowe brzmienie: Szczegółową organizację roku akademickiego ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim i podaje ją do wiadomości przed jego rozpoczęciem.
ROZDZIAŁ V Plany, programy, organizacja nauczania
• §13 „jednostki kierunkowe” zmienia się na „jednostki organizacyjne prowadzące samodzielnie kierunek lub specjalność, zwane dalej jednostkami kierunkowymi” Dotychczasowe brzmienie: Rozkłady zajęć oraz planowane terminy praktyk są ustalane przez jednostki kierunkowe i podawane do wiadomości dziekana oraz studentów przed rozpoczęciem każdego semestru, otrzymuje nowe brzmienie: Rozkłady zajęć oraz planowane terminy praktyk są ustalane przez jednostki organizacyjne prowadzące samodzielnie kierunek lub specjalność, zwane dalej jednostkami kierunkowymi i podawane do wiadomości dziekana oraz studentów przed rozpoczęciem każdego semestru.
ROZDZIAŁ VI Zajęcia, zaliczenia, egzaminy
• §23 ust. 2 po słowach „...przed upływem” dodaje się słowo ”kolejnych” Dotychczasowe brzmienie: Po uznaniu zasadności odwołania, dyrektor (kierownik) jednostki podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia ćwiczeń. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić przed upływem trzech dni od złożenia odwołania, otrzymuje nowe brzmienie: Po uznaniu zasadności odwołania, dyrektor (kierownik) jednostki podejmuje decyzję w sprawie zaliczenia ćwiczeń. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić przed upływem kolejnych trzech dni od złożenia odwołania.
• §28 ust. 1 dodaje się na końcu ustępu zdanie: „student ma prawo przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym, uzgodnionym z egzaminatorem” Dotychczasowe brzmienie: Egzaminy odbywają się w sesji egzaminacyjnej w sposób ustalony zgodnie z postanowieniami § 16), otrzymuje nowe brzmienie: Egzaminy odbywają się w sesji egzaminacyjnej w sposób ustalony zgodnie z postanowieniami § 16. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym, uzgodnionym z egzaminatorem.
ROZDZIAŁ VII Przejście na wyższy semestr, powtarzanie zajęć lub semestru
• §32 po słowach „...rok studiów” dodaje się „lub okres dłuższy” i wykreśla zdanie: Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zaliczenia roku studiów”. Dotychczasowe brzmienie: Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Rada wydziału może postanowić, że dla studiów zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych okresem zaliczeniowym jest rok studiów. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do zaliczenia roku studiów, otrzymuje nowe brzmienie: Okresem zaliczeniowym jest semestr studiów. Rada wydziału może postanowić, że dla studiów zaocznych, wieczorowych i eksternistycznych okresem zaliczeniowym jest rok studiów lub okres dłuższy.
• §34 zmienia się na: „Podstawą zaliczenia semestru przez studenta uczestniczącego w wymianie międzynarodowej lub programie MOST jest zrealizowanie programu zatwierdzonego przez wydziałowego koordynatora ECTS” Dotychczasowe brzmienie: Podstawą zaliczenia semestru jest uzyskanie 30 punktów kredytowych ECTS.
• §35 zmienia się na: „ust. 1 W przypadku niespełnienia przez studenta warunków niezbędnych do zaliczenia semestru może on ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr na zasadach ustalonych przez radę wydziału. ust. 2 Student ma obowiązek spełnienia zaległych warunków w ciągu roku.” Dotychczasowe brzmienie: W przypadku nieuzyskania przez studenta wymaganej programem liczby punktów kredytowych może on ubiegać się o wpis warunkowy na kolejny semestr. Warunkowe zaliczenie odbywa się na zasadach ustalonych przez radę wydziału. Dotyczą one określenia limitu punktów oraz wysokości średniej ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów w danym semestrze. Przy wyliczaniu średniej ocen uzyskanych w semestrze ocenę niedostateczną lub brak wpisu noty zaliczeniowej traktuje się jako ocenę niedostateczną, czyli 0 (zero) punktów.
ROZDZIAŁ VIII Zmiany w toku studiów
• §43 przeredagowany ust. 1 i 2: „ust. 1 Na wniosek studenta zgody na przerwę w studiach udziela dziekan w porozumieniu z dyrektorem/kierownikiem właściwej jednostki kierunkowej. ust. 2 W okresie przerwy student traci prawa studenckie, lecz za zgodą dziekana może uczestniczyć w niektórych zajęciach na zasadach określonych w § 39 ust. 3.” Dotychczasowe brzmienie: ust. 1 Student może przerwać studia. W okresie przerwy student traci prawa studenckie, lecz za zgodą dziekana może uczestniczyć w niektórych zajęciach na zasadach określonych w §39. ust. 2 Na wniosek studenta zgodę na przerwanie studiów udziela dziekan w porozumieniu z dyrektorem (kierownikiem) właściwej jednostki kierunkowej.
ROZDZIAŁ IX Skreślenie z listy studentów
• §45 wprowadza się zmiany w ust. 1: dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „niedokonania wymaganych opłat za studia”, dotychczasowy pkt 4 („niezdania egzaminu dyplomowego w ciągu jednego roku od zaliczenia ostatniego semestru przewidzianego planem studiów”) otrzymuje nr 5 i brzmienie: „niezłożenia pracy magisterskiej i niezdania egzaminu dyplomowego do końca ostatniego semestru przewidzianego planem studiów, z wyjątkiem § 49 ust. 3”
ROZDZIAŁ X Ukończenie studiów
• §47 zmienia się na: „Szczegółowe warunki ukończenia studiów licencjackich i magisterskich oraz formę egzaminu licencjackiego/magisterskiego określa rada wydziału w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego” Dotychczasowe brzmienie: Warunki ukończenia studiów licencjackich i magisterskich określa rada wydziału
• §48 ust. 1 zmienia się na: „Pracę licencjacką/magisterską, zwaną dalej pracą dyplomową, student przygotowuje pod opieką nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Dziekan po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej osobę ze stopniem naukowym doktora, w tym także specjalistę spoza Uczelni” Dotychczasowe brzmienie: Pracę magisterską student przygotowuje pod opieką nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora habilitowanego. Dziekan lub dyrektor (kierownik) jednostki kierunkowej po zasięgnięciu opinii właściwej rady może upoważnić do prowadzenia pracy magisterskiej osobę ze stopniem naukowym doktora, w tym także specjalistę spoza Uczelni.
• §49 ust. 1 dodaje się na końcu ustępu: „Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej zostaje skreślony z listy studentów nie tracąc prawa do złożenia pracy i zdania egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia” Dotychczasowe brzmienie: Pracę magisterską student winien złożyć w terminie uzgodnionym z opiekunem pracy, nie później niż do końca ostatniego semestru, otrzymuje nowe brzmienie: Pracę dyplomową student winien złożyć w terminie uzgodnionym z opiekunem pracy nie później niż do końca ostatniego semestru. Student, który nie złożył w terminie pracy dyplomowej zostaje skreślony z listy studentów nie tracąc prawa do złożenia pracy i zdania egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia.
ROZDZIAŁ XI Przepisy końcowe
• §55 w brzmieniu: „Rady Wydziałów, z uwagi na specyfikę studiów, po uzyskaniu akceptacji Senatu, mogą podejmować uchwały o zmianach zasad studiowania na swoich kierunkach. Zmiany do poszczególnych postanowień oraz zakresu Regulaminu Studiów mogą być dokonywane w drodze odrębnych zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego”) zostaje skreślony.


Uchwała Nr 8/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął poprawki do Pisma Okólnego nr 6/2001 dotyczącego minimalnych stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2001/2002. Zwiększone zostały stawki wynagrodzeń dla stanowisk:
1/ adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcy - z 30 zł na 31 zł;
2/ asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora - z 22 zł na 24 zł.


Uchwała Nr 9/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zmiany w Załączniku nr 1 do Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego:
1/ w § 7 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie – „Każdy elektor może zgłosić jednego kandydata.”;
2/ w § 14 ust.2 otrzymuje brzmienie – „Wybory prorektorów odbywają się do czternastu dni od daty wyboru rektora”.


Uchwała Nr 10/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Instytutu Botaniki na Instytut Biologii Roślin na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 11/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Zakładu Botaniki Ogólnej na Zakład Morfologii i Rozwoju Roślin w Instytucie Botaniki na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 12/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania 21 Zespołów Badawczych na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 13/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie nadania sali wykładowej nr 32 w Instytucie Informatyki imienia Doktora Jerzego Szczepkowicza.


Uchwała Nr 14/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania prof. dr. Hansowi P. BONZELOWI Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 15/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dr. Fritzowi BRICKWEDDOWI Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 16/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania prof. dr. hab. Urlichowi ZWIENEROWI Srebrnego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 17/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 2 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania prof. dr. hab. Hansowi Martinowi GERLACHOWI Srebrnego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 18/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania prof. dr. hab. Günterowi SCHOLTZOWI Srebrnego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 19/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego dokonał wyboru prof. zw. dra hab. Marka BOJARSKIEGO na członka Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na lata 2003 - 2005.


Uchwała Nr 20/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim a Litewskim Uniwersytetem Prawa.


Uchwała Nr 21/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2002/2003 2-letnich uzupełniających studiów magisterskich administracji w systemie wieczorowym, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 22/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany nazwy Katedry Etnologii na Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 23/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Spółki z o.o. o nazwie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe UNI-CHEM przez Uniwersytet Wrocławski jako wspólnika z 48 udziałami i Pana Przemysława Łosia jako wspólnika z 52 udziałami.


Uchwała Nr 24/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Winfriedowi IRGANGOWI, niemieckiemu historykowi i badaczowi historii Śląska.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o dorobku dr. Winfrieda IRGANGA do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. dra hab. Jerzego STRZELCZYKA oraz do Uniwersytetu Warszawskiego ze wskazaniem na prof. dra hab. Edwarda POTKOWSKIEGO.
Na promotora wyznaczony został prof. zw. dr hab. Krzysztof WACHOWSKI.


Uchwała Nr 25/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Fritzowi STERNOWI, historykowi i pisarzowi, badaczowi dziejów najnowszych.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o dorobku prof. Fritza STERNA do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. dra hab. Lecha TRZECIAKOWSKIEGO oraz do Uniwersytetu Warszawskiego ze wskazaniem na prof. dra hab. Jerzego TOMASZEWSKIEGO.
Na promotora wyznaczony został prof. zw. dr hab. Wojciech WRZESIŃSKI.


Uchwała Nr 26/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego Urszuli KOZIOŁ, wrocławskiej poetce.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o dorobku p. Urszuli KOZIOŁ do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ze wskazaniem na prof. dra hab. Edwarda BALCERZANA oraz do Uniwersytetu Jagiellońskiego ze wskazaniem na prof. dr hab. Martę WYKĘ.
Na promotora wyznaczony został prof. zw. dr hab. Jacek PETELENZ-ŁUKASIEWICZ.


Uchwała Nr 27/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwalę w sprawie przyznania Gerhardowi SCHRÖDEROWI, Kanclerzowi Niemiec, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 28/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


enat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.


Uchwała Nr 29/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwalę w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Instytutem Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego a Centrum Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu im. M. W. Łomonosowa w Moskwie.


Uchwała Nr 30/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu, z własnego funduszu stypendialnego, stypendiów sportowych dla wyróżniających się studentów sportowców o kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy), zgodnie z § 17 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni.


Uchwała Nr 31/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2002/2003.


Uchwała Nr 32/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie określenia limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2002/2003.


Uchwała Nr 33/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej specjalności biotechnologia medyczna, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 34/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Instytucie Filozofii dotyczących:
- likwidacji Zakładu Filozofii Człowieka oraz Zakładu Filozofii Nauki i Kultury,
- powołania Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w miejsce Zakładu Historii Filozofii,
- zmiany nazwy Zakładu Filozofii Współczesnej na Zakład Filozofii Nowożytnej i Współczesnej,
- zmiany nazwy Zakładu Filozofii Społecznej na Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej,
- przekształcenia Zakładu Teorii Poznania i Ontologii na Zakład Filozofii Systematycznej,
- utworzenia Pracowni Dydaktyki Filozofii,
na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 35/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 36/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia przez Uniwersytet Wrocławski darowizny Urzędu Marszałkowskiego w postaci nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bartla 5a, składającej się z działki gruntu o powierzchni 861 m2 oraz postawionego na niej budynku o powierzchni ogólnej 356,9 m2.


Uchwała Nr 37/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Ludwigowi ADAMOVICHOWI przygotowane przez prof. dra hab. Lecha GARLICKIEGO z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dra hab. Pawła SARNECKIEGO z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Ludwigowi ADAMOVICHOWI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 38/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Leszkowi KOŁAKOWSKIEMU, filozofowi i pisarzowi.
Jednocześnie Senat zdecydował zwrócić się w sprawie przygotowania recenzji o dorobku do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ze wskazaniem na prof. Karola TOEPLITZA oraz do Uniwersytetu Łódzkiego ze wskazaniem na prof. Ryszarda PANASIUKA.
Na promotora wyznaczony został prof. dr hab. Karol BAL.


Uchwała Nr 39/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o woli kontynuowania prac nad powołaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie przedstawionych w załączniku warunków.

PDFzałącznik do uchwały nr 39(2002).pdf (133,54KB)


Uchwała Nr 40/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Zaocznych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.
Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na Zaocznym Studium Doktoranckim Nauk Prawnych w wysokości 1200 zł za semestr.


Uchwała Nr 41/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Pracowni Literatury Austriackiej w Instytucie Filologii Germańskiej.


Uchwała Nr 42/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia zaocznych uzupełniających studiów magisterskich socjologii realizowanych w ramach grup zamiejscowych w Wałbrzychu.


Uchwała Nr 43/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych nowych specjalizacji na kierunku stosunki międzynarodowe:
a) dyplomacja
b) problemy globalne
c) międzynarodowe stosunki gospodarcze
oraz dokonania zmiany dotychczasowej nazwy: specjalizacji wschodnioeuropejskiej na nazwę: specjalizacja wschodnia.


Uchwała Nr 44/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopów wypoczynkowych.
1) Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego.
2) Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.
3) Nauczyciel akademicki zatrudniony w uczelni na czas określony, krótszy niż dziesięć miesięcy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.
4) Urlopy powinny być udzielane nauczycielom akademickim zgodnie z planem urlopów.
5) Wykazy do planów urlopów wypoczynkowych zawierające nazwiska nauczycieli akademickich oraz liczbę przysługujących dni urlopu sporządza Dział Kadr i przekazuje do poszczególnych jednostek do dnia 30 listopada roku poprzedzającego plan.
6) Szczegółowy plan urlopów ustala kierownik jednostki organizacyjnej biorąc pod uwagę wnioski nauczycieli i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, w szczególności zajęć dydaktycznych.
7) Urlop powinien być zaplanowany w całości w okresie przerwy w zajęciach dydaktycznych.
8) Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych liczonych począwszy od pierwszego do ostatniego dnia urlopu włącznie, z uwzględnieniem postanowienia pkt. 7 a tylko wyjątkowo w trakcie trwania zajęć dydaktycznych.
9) Plan urlopów, uzgodniony z działającymi w Uniwersytecie Wrocławskim Związkami Zawodowymi, zatwierdza Rektor lub upoważniona przez niego osoba.
10) Plan urlopów ustala się do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego plan i podaje do wiadomości najpóźniej w dniu 1 stycznia danego roku.
11) Korzystanie z urlopu w innym terminie (poza planem zatwierdzonym przez Rektora) wymaga każdorazowo zgody rektora lub osoby przez niego upoważnionej.
12) Na wniosek nauczyciela akademickiego urlopu wypoczynkowego udziela się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.
13) Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy udzielić nauczycielowi do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, przede wszystkim w czasie przerwy międzysemestralnej.


Uchwała Nr 45/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r.


Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat zatwierdził zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2001, wykazujące na dzień 31.12.2001 r.:

 • sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów: 262 325 630,41 zł
 • zysk netto w wysokości: 27 561 434,74 zł
 • przyrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę: 20 614 038,23 zł

Uchwała Nr 46/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził wykonanie planu rzeczowo-finansowego za rok 2001.


Uchwała Nr 47/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r.


Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym, Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził plan rzeczowo-finansowy na rok 2002.


Uchwała Nr 48/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdził budżet uczelnianych jednostek rozliczeniowych na rok 2002.


Uchwała Nr 49/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2002 r.


Zgodnie z § 17 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.08.1991 r. w sprawie gospodarki finansowej uczelni, Senat podjął uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok 2001 w wysokości 27 561 434,74 zł na:

 • zwiększenie funduszu zasadniczego 24 519 434,74 zł
 • zwiększenie własnego funduszu stypendialnego 1 842 000,00 zł
  z czego:
 • stypendia naukowe 1 829 600,00 zł
 • stypendia sportowe 12 400,00 zł
 • zwiększenie ZFŚS 1 200 000,00 zł

Uchwała Nr 50/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Fritzowi STERNOWI, przygotowane przez prof. dra hab. Lecha TRZECIAKOWSKIEGO z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dra hab. Jerzego TOMASZEWSKIEGO z Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Fritzowi STERNOWI, tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 51/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania prof. dr hab. Aleksandrze KUBICZ, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 52/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania prof. dr. hab. Janowi BASZKIEWICZOWI, członkowi rzeczywistemu PAN, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 53/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dr. Andrzejowi ŁADOMIRSKIEMU, dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 54/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania prof. Johnowi PARRISH-SPROWLOWI, Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 55/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Józefa ZIÓŁKOWSKIEGO o osiągnięciach i zasługach prof. dra hab. Jerzego HABERA z PAN w Krakowie, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Uchwała Nr 56/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię prof. dra hab. Wojciecha WRZESIŃSKIEGO o osiągnięciach i zasługach Władysława BARTOSZEWSKIEGO, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.


Uchwała Nr 57/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2002/2003 na kierunku - filologia polska, specjalności edytorstwo, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 58/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia w roku akademickim 2002/2003 na kierunku - filologia polska, specjalności nauczanie języka polskiego jako obcego, na Wydziale Filologicznym.


Uchwała Nr 59/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia na kierunku - fizyka, specjalności fizyka medyczna, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


Uchwała Nr 60/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia na kierunku - fizyka, specjalności ekonofizyka, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


Uchwała Nr 61/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia następujących zmian do Regulaminu przyznawania stypendiów studentom Uniwersytetu Wrocławskiego, wykazującym się szczególnymi osiągnięciami sportowymi:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Liczbę stypendiów sportowych i ich wysokość na każdy rok akademicki ustala Rektor w ramach środków finansowych przyznanych na ten cel przez Senat Uniwersytetu Wrocławskiego.
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Stypendium sportowe przyznaje Rektor na wniosek Zarządu Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.


Uchwała Nr 62/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie wyłączenia Zakładu Statystyki i Badań Operacyjnych z Instytutu Nauk Administracyjnych i włączenia go do Instytutu Nauk Ekonomicznych, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii.


Uchwała Nr 63/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę, iż sprawami określenia wysokości odpisów od opłat za studia zaoczne oraz utworzenia subkonta bankowego zajmie się Senat Uniwersytetu Wrocławskiego nowej kadencji i rozstrzygnie je przy uchwalaniu prowizorium budżetowego na rok 2003.


Uchwała Nr 64/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego dokonał wyboru prof. dr hab. Krystyny GABRYJELSKIEJ, prorektora ds. nauczania, w skład Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.


Uchwała Nr 65/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchylił w trybie przepisu art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 65, poz. 385 z póź. zm./ uchwałę Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie wyboru Dziekana na III kadencję, jako sprzeczną z treścią przepisu art. 63 ust. 4 ustawy.
Jednocześnie Senat Uniwersytetu Wrocławskiego zobowiązuje Radę Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. do przeprowadzenia, w ciągu miesiąca, wyboru dziekana, z bezwzględnym zachowaniem przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.


Uchwała Nr 66/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Leszkowi KOŁAKOWSKIEMU przygotowane przez prof. dra hab. Ryszarda PANASIUKA z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. dra hab. Karola TOEPLITZA z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu prof. Leszkowi KOŁAKOWSKIEMU tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 67/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przystąpieniu Uniwersytetu Wrocławskiego do Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu oraz zadeklarował kwotę 60.000 zł jako roczną składkę członkowską.


Uchwała Nr 68/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił czesne w wysokości 3.600 zł za Zaoczne Studium Doktoranckie Geologii na rok akademicki 2002/2003, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 69/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił wymiar pensum dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2002/2003, po wprowadzeniu następującej poprawki do przedstawionego projektu:
" ... 2. Wymiar pensum dydaktycznego może być obniżony:
1/ na wniosek pracownika pełniącego funkcje:
c) dziekanów - do 120 godzin obliczeniowych ..."


Uchwała Nr 70/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustalił stawki wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i inne zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2002/2003.


Uchwała Nr 71/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławskiej poetce, p. Urszuli KOZIOŁ, przygotowane przez prof. dra hab. Edwarda BALCERZANA z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Martę WYKĘ z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu p. Urszuli KOZIOŁ tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 72/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Kwalifikacyjnego Studium Podyplomowego Profilaktyka niedostosowania społecznego w środowisku edukacyjno-wychowawczym z zakresu resocjalizacji, w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 73/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 302002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Kwalifikacyjnego Studium Podyplomowego Wiedza o kulturze dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 74/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Kwalifikacyjnego Studium Podyplomowego z zakresu przysposobienia obronnego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 75/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2003/2004, na Wydziale Filologicznym, 3-letnich licencjackich studiów wieczorowych w zakresie filologii angielskiej.


Uchwała Nr 76/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2003/2004, na Wydziale Filologicznym, 3-letnich licencjackich studiów dziennych filologii klasycznej o specjalizacji: kultura śródziemnomorska.


Uchwała Nr 77/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Podyplomowego Studium Fizyka w Gimnazjum, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


Uchwała Nr 78/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 30 października 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie zamiany działki o pow. 0,1739 ha, położonej przy ul. Grunwaldzkiej, będącej w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu Wrocławskiego, na prawo własności działek przy ul. Uniwersyteckiej/Kuźniczej - działka o pow. 0,0337 ha i działka o pow. 0,0012 ha, należących do Gminy Wrocław.


Uchwała Nr 79/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2002 r.


W oparciu o treść art. 55 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990 r. (Dz. U. nr 65 poz. 365 z póź. zm.), Senat Uniwersytetu Wrocławskiego uchyla uchwałę Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 27 maja 2002 r. dotyczącą wyboru prodziekanów na kadencję 2002-2005 w osobach:
1) prof. dr hab. Bogusław BANASZAK,
2) prof. dr hab. Piotr JUREK,
3) prof. dr hab. Urszula KALINA-PRASZNIC,
4) prof. dr hab. Zygfryd SIWIK,
jako sprzeczną z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, tj. kandydatury na funkcje prodziekanów zostały zgłoszone przez osobę nieuprawnioną, tym samym naruszony został przepis art. 62 ust. 2 cyt. ustawy.


Uchwała Nr 80/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem:
- Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie legalności uchwały Senatu UWr. z dnia 25 września 2002 r.;
- prof. dra hab. Zdzisława Kegla zaprezentowanym w jego wystąpieniu z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie uchwały Senatu UWr. z dnia 25 września 2002 r.
nie znajduje uzasadnienia do uchylenia wyżej określonej uchwały Senatu UWr. stwierdzającej, iż wybory Dziekana na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii zostały przeprowadzone z naruszeniem prawa.


Uchwała Nr 81/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2003/2004.


Uchwała Nr 82/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad na lata 2003/2004 - 2005/2006.


Uchwała Nr 83/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2003/2004 7-semestralnych studiów licencjackich fizyki w systemie dziennym i wieczorowym, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


Uchwała Nr 84/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2003/2004 nowej specjalności na kierunku chemia - chemia biologiczna, na Wydziale Chemii.


Uchwała Nr 85/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę o przeznaczeniu dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń w trybie art. 117 "a" ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 365 z póź. zm.).


Uchwała Nr 86/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie powołania Podyplomowego Studium Edukacja Elementarna. Nauczyciel dziecka sześcioletniego, w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.


Uchwała Nr 87/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego dr. Winfriedowi IRGANGOWI, przygotowane przez prof. dra hab. Jerzego STRZELCZYKA z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dra hab. Edwarda POTKOWSKIEGO z Uniwersytetu Warszawskiego.
Jednocześnie Senat podjął uchwałę o nadaniu dr. Winfriedowi IRGANGOWI tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.


Uchwała Nr 88/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął opinię przygotowaną przez prof. dra hab. Jacka PETELENZA-ŁUKASIEWICZA o zasługach prof. Michała GŁOWIŃSKIEGO, Kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.


Uchwała Nr 89/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium dla Pracowników Samorządu Terytorialnego, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 90/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia 2,5-letnich uzupełniających studiów magisterskich filozofii, specjalność: komunikacja społeczna, prowadzonych w systemie dziennym i zaocznym, na Wydziale Nauk Społecznych.


Uchwała Nr 91/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia 5-letnich jednolitych studiów magisterskich historii, prowadzonych w systemie dziennym, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 92/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Procesów Stochastycznych w Instytucie Matematycznym, na Wydziale Matematyki i Informatyki.


Uchwała Nr 93/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Metod Komputerowych Fizyki w Instytucie Fizyki Teoretycznej, na Wydziale Fizyki i Astronomii.


Uchwała Nr 94/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Pedagogicznego Kształcenia Nauczycieli, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 95/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Badań nad Czasem Wolnym, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 96/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Pedagogiki Opiekuńczej, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.


Uchwała Nr 97/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pracowni Biologii Molekularnej Roślin w Zakładzie Biochemii Genetycznej Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej i utworzenia ogólnoinstytutowej Pracowni Białek Jądrowych w Instytucie Biochemii i Biologii Molekularnej, na Wydziale Nauk Przyrodniczych.


Uchwała Nr 98/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej przy ul. Strażniczej 1/3 (działka gruntu nr 17/1, 11/1, 87/1, obręb Plac Grunwaldzki) o powierzchni działek 477,0 m2 i księgą wieczystą nr 107474 z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta.


Uchwała Nr 99/2002
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego
podjęta na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r.


Senat Uniwersytetu Wrocławskiego z zadowoleniem przyjmuje pomyślne zakończenie negocjacji, mających na celu przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
Jako przedstawiciele Uczelni będącej spadkobierczynią dorobku naukowego i kulturowego wielu narodów i państw Europy, pragniemy w roku Jubileuszu Trzechsetlecia naszego Uniwersytetu wyrazić aprobatę dla skutecznych działań kolejnych Rządów niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, których wysiłek zapewnił naszemu krajowi godne warunki członkostwa w Unii Europejskiej.
Świadomi znaczenia nauki, która jest czynnikiem postępu i ze swej natury nie zna barier etnicznych i granic państwowych, jesteśmy przekonani, że właściwą drogą do pomyślności Rzeczypospolitej Polskiej jest jej uczestnictwo w Zjednoczonej Europie oraz uznajemy, że należne Polsce pełnoprawne członkostwo w Unii Europejskiej jest historycznie doniosłą szansą rozwoju naszego kraju.
W poczuciu naszych obywatelskich powinności podejmiemy te działania edukacyjne, których celem jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach i możliwościach wynikających z udziału Polski w instytucjach europejskich z zachowaniem jej suwerenności i narodowej tożsamości, oraz aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw sprzyjających przekonaniu społeczeństwa polskiego do poparcia w powszechnym referendum integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską.