Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BZP.2711.22.2021.BO

Usługi programistyczne i parametryzacyjne do systemu księgowo-finansowego

 

PDFInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (149,17KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (126,18KB)

PDFsprostowanie Informacji z otwarcia ofert.pdf (115,61KB)


PDFinformacja nr 8. Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf (227,94KB)
PDFzmieniona (3) Umowa.pdf (360,13KB)


PDFInformacja nr 7. Zmiana terminu składania ofert.pdf (130,92KB)
PDFzmienione (6) Ogłoszenie.pdf (38,00KB)


PDFinformacja nr 6. Zmiana terminu składania ofert.pdf (149,44KB)
PDFzmieniona (2) Umowa.pdf (361,21KB)
PDFzmienione (5) Ogłoszenie.pdf (38,01KB)


PDFinformacja nr 5. Zmiana terminu składania ofert.pdf (293,31KB)
PDFzmieniony Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (108,13KB)
PDFzmieniona Umowa.pdf (360,57KB)
PDFzmieniona Umowa powierzenia danych osobowych.pdf (229,65KB)
PDFzmienione (4) Ogłoszenie.pdf (38,03KB)


PDFInformacja nr 4. Zmiana terminu składania ofert.pdf (191,56KB)
PDFOgłoszenie o zmianie (3) ogłoszenia (38,04KB)


PDFInformacja nr 3. Zmiana terminu składania ofert.pdf (131,06KB)
PDFOgłoszenie o zmianie (2) ogłoszenia (37,03KB)


PDFInformacja nr 2. Zmiana terminu składania ofert.pdf (130,47KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (38,03KB)


01.09.2021r.

PDFInformacja nr 1 dla Wykonawców.pdf (133,26KB)
ZIPUmowa i umowa powierzenia danych osobowych.zip (77,12KB)
 

31.08.2021r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (174,91KB)
PDFSpecyfikacja Warunków Zamówienia .pdf (591,41KB)
PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf (107,66KB)
ZIPUmowa.zip (547,97KB)
 

link do postępowania na miniPortalu

formularze do komunikacji (w tym do składania ofert)

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 800 000,00 zł