Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu - 2010

Uchwały z dnia 27 stycznia 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 1_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Zbigniewa Kurcza.pdf (27,64KB)
PDF   Uchwała Nr 2_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Konrada Nowackiego.pdf (27,74KB)
PDF   Uchwała Nr 3_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Gabrieli Wąs.pdf (35,32KB)
PDF   Uchwała Nr 4_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2010-2011.pdf (75,59KB)
PDF   Uchwała Nr 5_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dot. uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz programów i planów studiów podyplomowych i kursów dokształcająch.pdf (164,33KB)
PDF   Uchwała Nr 6_2010 Senatu UWr z dnia 27.01.2010 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf (33,20KB)
 

Uchwały z dnia 24 lutego 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 7_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Gościwita Malinowskiego.pdf (37,16KB)
PDF   Uchwała Nr 8_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Agnieszki Matusiak.pdf (29,15KB)
PDF   Uchwała Nr 9_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Mirosława Kocura.pdf (29,16KB)
PDF   Uchwała Nr 10_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Andrzeja Lorenza.pdf (29,11KB)
PDF   Uchwała Nr 11_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Mariusza Jabłońskiego.pdf (37,17KB)
PDF   Uchwała Nr 12_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Janusza Kidy.pdf (26,47KB)
PDF   Uchwała Nr 13_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich będących jednoosobowymi organami uczelni publicznej.pdf (33,21KB)
PDF   Uchwała Nr 14_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.pdf (34,42KB)
PDF   Uchwała Nr 15_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie utworzenia makrokierunku dyplomacja europejska.pdf (864,36KB)
PDF   Uchwała Nr 16_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2010-2011.pdf (39,79KB)
PDF   Uchwała Nr 17_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akad. 2010-2011.pdf (416,27KB)
PDF   Uchwała Nr 18_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie opinii nt. zlecenia MNiSW na realizację zadań dotyczących prowadzenia intensywnego Letniego Kursu Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.pdf (36,29KB)
PDF   Uchwała Nr 19_2010 Senatu UWr z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (34,63KB)
 

Uchwały z dnia 31 marca 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 20_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku docenta dr. Jacka Witkowskiego.pdf (26,09KB)
PDF   Uchwała Nr 21_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie powołania Rady Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2010-2012.pdf (33,18KB)
PDF   Uchwała Nr 22_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie przyznania Złotych Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (25,08KB)
PDF   Uchwała Nr 23_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (30,11KB)
PDF   Uchwała Nr 24_2010 Senatu UWr z dnia 31.03.2010 r. w sprawie obchodów 200-lecia Odnowienia Uniwersytetu Wrocławskiego (1811-2011).pdf (38,16KB)

 

Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 25_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Dariusza Skarżyńskiego.pdf (36,45KB)
PDF   Uchwała Nr 26_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Józefa Koredczuka.pdf (28,57KB)
PDF   Uchwała Nr 27_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia makrokierunku dyplomacja europejska.pdf (26,29KB)
PDF   Uchwała Nr 28_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów.pdf (57,50KB)
PDF   Uchwała Nr 29_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie wydania tekstu jednolitego Regulaminu studiów.pdf (25,23KB)
PDF   Uchwała Nr 30_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dot. tworzenia programów nauczania.pdf (35,86KB)
PDF   Uchwała Nr 31_2010 Senatu UWr z dnia 28.04.2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akad. 2010-2011.pdf (102,57KB)
 

Uchwały z dnia 26 maja 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 32_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie poparcia dla działań Rektora w zakresie integracji wrocławskiego środowiska akademickiego.pdf (35,84KB)
PDF   Uchwała Nr 33_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Sławomira Bobowskiego.pdf (28,47KB)
PDF   Uchwała Nr 34_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Artura G. Błażejewskiego.pdf (35,90KB)
PDF   Uchwała Nr 35_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Krystyny Chomy-Moryl.pdf (28,60KB)
PDF   Uchwała Nr 36_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie zmian w Uczelnianej Komisji Odwoławczej do spraw ocen na kadencję 2008-2012.pdf (32,29KB)
PDF   Uchwała Nr 37_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie przyznania Złotych Medali Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (25,69KB)
PDF   Uchwała Nr 38_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2010-2011.pdf (36,65KB)
PDF   Uchwała Nr 39_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf (700,76KB)
PDF   Uchwała Nr 40_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów doktoranckich.pdf (27,78KB)
PDF   Uchwała Nr 41_2010 Senatu UWr z dnia 26.05.2010 r. w sprawie regulaminu senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia.pdf (55,59KB)
 

Uchwały z dnia 23 czerwca 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 42_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Krystyny Ferenz.pdf (27,74KB)
PDF   Uchwała Nr 43_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Marii Wierzejewskiej.pdf (27,72KB)
PDF   Uchwała Nr 44_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Georgesowi Boulonowi.pdf (32,19KB)
PDF   Uchwała Nr 45_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie przyznania Złotych Medali UWr.pdf (24,99KB)
PDF   Uchwała Nr 46_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (27,15KB)
PDF   Uchwała Nr 47_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf (72,44KB)
PDF   Uchwała Nr 48_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie trybu i warunków zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne.pdf (94,00KB)
PDF   Uchwała Nr 49_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku politologia w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Miliczu.pdf (33,65KB)
PDF   Uchwała Nr 50_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie likwidacji zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Miliczu.pdf (33,23KB)
PDF   Uchwała Nr 51_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie sprawozdania finansowego UWr za rok 2009.pdf (27,93KB)
PDF   Uchwała Nr 52_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2009.pdf (26,57KB)
PDF   Uchwała Nr 53_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2009.pdf (32,01KB)
PDF   Uchwała Nr 54_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010.pdf (24,56KB)
PDF   Uchwała Nr 55_2010 Senatu UWr z dnia 23.06.2010 r. w sprawie środków na wynagrodzenia w roku 2010.pdf (33,16KB)
 

Uchwały z dnia 22 września 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 56_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Marii Rospenk.pdf (45,67KB)
PDF   Uchwała Nr 57_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Dagmary Kornobis-Romanowskiej.pdf (45,99KB)
PDF   Uchwała Nr 58_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Joanny Wojdon.pdf (45,88KB)
PDF   Uchwała Nr 59_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Bronisława Wojtunia.pdf (45,87KB)
PDF   Uchwała Nr 60_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos.pdf (45,94KB)
PDF   Uchwała Nr 61_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Bolesławowi Ginterowi.pdf (39,77KB)
PDF   Uchwała Nr 62_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Leszkowi Kubickiemu.pdf (40,09KB)
PDF   Uchwała Nr 63_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie przyznania Złotych Medali UWr.pdf (39,82KB)
PDF   Uchwała Nr 64_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu bankowego na realizację inwest. pod nazwą Budowa Kompleksu Edukacyjno-Badawczego Biotechnologii UWr.pdf (45,04KB)
PDF   Uchwała Nr 65_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Jagiellońskiego.pdf (42,37KB)
PDF   Uchwała Nr 66_2010 Senatu UWr z dnia 22.09.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych.pdf (42,23KB)
 

Uchwały z dnia 27 października 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 67_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Małgorzaty Jeżowskiej-Bojczuk.pdf (42,33KB)
PDF   Uchwała Nr 68_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Beaty Ociepki.pdf (41,56KB)
PDF   Uchwała Nr 69_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Marka Oziewicza.pdf (41,74KB)
PDF   Uchwała Nr 70_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Marka Wanata.pdf (40,52KB)
PDF   Uchwała Nr 71_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Georgesowi Boulonowi.pdf (41,58KB)
PDF   Uchwała Nr 72_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA.pdf (39,06KB)
PDF   Uchwała Nr 73_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Warszawskiego.pdf (41,22KB)
PDF   Uchwała Nr 74_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf (44,85KB)
PDF   Uchwała Nr 75_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf (44,19KB)
PDF   Uchwała Nr 76_2010 Senatu UWr z dnia 27.10.2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie realizowane w ramach programu The Eastern Mediterranean from the 4th c. BC until late antiquity.pdf (52,95KB)

 

Uchwały z dnia 24 listopada 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 77_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Julii Jezierskiej.pdf (40,89KB)
PDF   Uchwała Nr 78_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Zdzisława Jarego.pdf (41,97KB)
PDF   Uchwała Nr 79_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr. hab. Krzysztofa Migały.pdf (41,95KB)
PDF   Uchwała Nr 80_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzw. dr hab. Teresy Olczak.pdf (41,06KB)
PDF   Uchwała Nr 81_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie nadania tytułu dhc UWr prof. Leszkowi Kubickiemu.pdf (42,22KB)
PDF   Uchwała Nr 82_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu dhc UWr prof. Wolfgangowi Kilianowi.pdf (40,22KB)
PDF   Uchwała Nr 83_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf (46,57KB)
PDF   Uchwała Nr 84_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. w sprawie poparcia uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego.pdf (41,26KB)
PDF   Uchwała Nr 85_2010 Senatu UWr z dnia 24.11.2010 r. zmieniająca uchwałę Nr 24_2010 z dnia 31 marca 2010 r..pdf (40,98KB)
 

Uchwały z dnia 22 grudnia 2010 r.:

PDF   Uchwała Nr 86_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jacka Glińskiego.pdf (43,62KB)
PDF   Uchwała Nr 87_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie opinii o zasługach kandydata do tytułu dhc Uniwersytetu Opolskiego.pdf (43,19KB)
PDF   Uchwała Nr 88_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akad. 2011-2012.pdf (50,09KB)
PDF   Uchwała Nr 89_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia dla cudzoziemców w roku akad. 2011-2012.pdf (128,91KB)
PDF   Uchwała Nr 90_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akad. 2009-2010.pdf (40,92KB)
PDF   Uchwała Nr 91_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf (43,74KB)
PDF   Uchwała Nr 92_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. w sprawie zgody na realizację inwestycji.pdf (45,92KB)
PDF   Uchwała Nr 93_2010 Senatu UWr z dnia 22.12.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich.pdf (42,18KB)