Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2015 roku

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9.01.2015 w sprawie dni wolnych w 2015 roku.pdf (28,88KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.01.2015 r. w sprawie nowych kont poczty elektronicznej.pdf (27,30KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 lutego 2015 r. o obowiązku składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.pdf (28,20KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.02.2015 r. w sprawe administratorów MS Office365.pdf (28,98KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.02.2015 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich UWr w 2015 roku.pdf (41,05KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.02.2015 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat należności z tytułu umów cywilnoprawnych.pdf (25,64KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.02.2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015-2016 w UWr.pdf (31,20KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.03.2015 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązków Koordynator ds. związanych z substancjami zubożającymi warstwę ozonową i fluorowanymi gazami cieplarnianymi.pdf (109,25KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.03.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej.pdf (44,50KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.03.2015 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych w UWr.pdf (44,00KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.03.2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej - Tamka 2.pdf (38,73KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.04.2015 r. w sprawie użytkowania w UWr fluorowanych gazów cieplarnianych.pdf (40,11KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.04.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia zaleceń pokontrolnych NCBiR.pdf (30,91KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.04.2015 r. w sprawie uczelnianego koordynatora, wydziałowych koordynatora oraz uczelnianego administartora systemu POL-on.pdf (42,74KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w UWr.pdf (32,50KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.05.2015 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat nalezności z tytułu umów cywilnoprawnych.pdf (26,41KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.05.2015 r. o powołaniu UKR w UWr do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2015-2016.pdf (40,72KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.06.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchmości przy ul. Świątnickiej 30.pdf (39,69KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wniosku projektowego do konkursu nr 1/ANTP/POWER/3.4/2015 na projekty dotyczące obsługi systemów antyplagiatowych (42,04KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego (47,48KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2015 r. (34,50KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie realizacji zakupów przenośnego sprzętu komputerowego oraz telefonów komórkowych (38,88KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w dniach 6-7 sierpnia 2015 r. (71,86KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie obowiązku stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim wzoru „Porozumienia o prowadzeniu praktyk studenckich nieujętych w programie kształcenia” (154,49KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w dniach 10-13 sierpnia 2015 r. (146,67KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia godzin pracy w dniach 31 sierpnia i 01 września 2015 r. (67,58KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego (74,91KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uruchomienia w Uniwersytecie Wrocławskim Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) (40,46KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 października 2015 r. (79,95KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany składu Komisji ds. sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 10 (50,81KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego używających samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych i podróży służbowych (141,46KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania Uczelnianej Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie dodatków specjalnych ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy w Uniwersytecie Wrocławskim (125,33KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora (303,09KB)

PDF   KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołów do realizacji II etapu zadania „Dostawa, wdrożenie i wsparcie zintegrowanego oprogramowania klasy ERP wraz z Budżetowaniem i Kontrolingiem pracującym na niezależnej zewnętrznej Hurtowni Danych oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów” w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet (43,57KB)