Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych

 

Informacja o wyniku konkursu w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt

Jednostka organizacyjna: Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Numer konkursu:

Data ogłoszenia: 26.04.2021

Termin składania ofert: 27.05.2021

Termin rozstrzygnięcia: 21.06.2021

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Małgorzata Kozłowska

 

Uzasadnienie: Kandydatka w 2018 r. uzyskała stopień doktora z wyróżnieniem. Odbyła szkolenia i staże m.in. w ramach programu Erasmus, w Radze UE i Parlamencie UE. Aktywnie działa w prawniczych stowarzyszeniach międzynarodowych, pełniąc w nich ważne funkcje organizacyjne. Posiada bogate i zweryfikowane doświadczenie dydaktyczne. Jej dorobek bardzo dobrze wpisuje się w program badawczy Zakładu. Kandydatka wpracowała interdyscyplinarny i powiązany z praktyką prawniczą dorobek naukowy. Opublikowała doktorat oraz 14 artykułów. Ocena prowadzonych przez Nią zajęć dydaktycznych jest bardzo wysoka. Posiada wysokie kompetencje językowe: zna język francuski i angielski. Spełnia wszystkie wymagania konkursu.