Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2013 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.01.2013 r. przypominający o obowiązku składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.pdf (26,69KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 04.02.2013 r. w sprawie ostatecznego terminu wdrożenia w UWr systemu inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych.pdf (28,90KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.02.2013 r. w sprawie E-DolnySlask.pdf (45,40KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.02.2013 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich, w postępowaniach habilitacyjnych.pdf (137,81KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. sprzedaży działki ul. Koszarowa 1,3.pdf (33,25KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. sprzedaży nieruchomości ul. Garbary 11.pdf (31,89KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.02.2013 r. w sprawie zmiany składu komisji ds. sprzedaży prawa własności działki ul. Więzienna 17.pdf (31,97KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłaty za studia stacjonarne na drugim kierunku studiów w UWr.pdf (66,84KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.02.2013 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich UWr w 2013 roku.pdf (48,29KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.03 2013 r. w sprawie zmiany komunikatu z dnia 28.02.2013 r..pdf (43,15KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania bazy wiedzy dla platformy e-DolnySlask.pdf (43,36KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.03.2013 r. w sprawie dni wolnych od pracy 2013 r. w UWr.pdf (25,23KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.03.2013 r. w sprawie składu Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich na kadencję 2012-2016.pdf (41,58KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kształcenia w ramach e-learningu.pdf (37,69KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 08.04.2013 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf (27,23KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.04.2013 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2013-2014 w UWr.pdf (32,09KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.05.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania projektu zmian w Regulaminie ZFŚŚ UWr.pdf (38,25KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.05.2013 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w UWr.pdf (39,93KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.05.2013 r. w sprawie obowiązku planowania zakupu oryginalnych tonerów w okresie gwarancji urządzeń drukujących.pdf (26,97KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.05.2013 r. w sprawie osób upoważnionych do podpisywania dyplomów i świadectw w UWr.pdf (31,89KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.04.2013 r. w sprawie uchylenia komunikatu z dnia 11.06.2012 r. w sprawie trybu dokonywania zakupów na towary i usługi w UWr.pdf (32,86KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.06.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rybicalu.pdf (31,83KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.06.2013 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w UWr.pdf (31,45KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.07.2013 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf (47,07KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.07.2013 r. w sprawie zmian w Zespole ds. realizacji projektu Nowoczesny Uniwersytet - kompetencja i jakość w zarządzaniu.pdf (68,23KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 07.01.2013 r. w sprawie powołania Komitetu sterującego i Zespołu ds. realizacji projektu Nowoczesny Uniwersytet - kompetencja i jakość w zarządzaniu.pdf (57,21KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.08.2013 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UWr.pdf (26,34KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2.09.2013 r. w sprawie powołania w UWr koordynatora uczelnianego, administratora uczelnianego i koordynatorów wydziałowych Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.pdf (40,87KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.09.2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w UWr.pdf (66,30KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.09.2013 r. o powołaniu UKR w UWr do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2013-2014.pdf (31,45KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.09.2013 r. w sprawie uchylenia komunikatu Rektora UWr z dnia 19 października 2012 r..pdf (24,71KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Polaka.pdf (31,20KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchmości we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 10.pdf (30,36KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09.10.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchmości we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 11.pdf (30,45KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.10.2013 r. w sprawie nadania BIH WNHP UWr imienia prof. dr hab. Adama Galosa.pdf (35,30KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.10.2013 r. w sprawie zmiany składu wydziałowych komisji doktorankich ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf (46,75KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.10.2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UWr.pdf (34,51KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21.11.2013 r. w sprawie Wigilii.pdf (26,26KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.11.2013 r. w sprawie zmiany składu wydziałowch komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf (46,48KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.11.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds wynajęcia powierzchni komercyjnych przy pl. Nankiera 1a.pdf (31,92KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.12.2013 r.o nadaniu sali nr 104 w Instytucie INB na WF UWr imienia prof. Karola Głombiowskiego.pdf (26,78KB)