Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracownia Regulaminu przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych na UWr.pdf (38,94KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.01.2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 r. w UWr w zamian za święta występujące w soboty.pdf (28,98KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.01.2014 r. w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do zadania Mapowanie i optymalizacja procesów w UWr.pdf (43,75KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.01.2014 r. o powołaniu Komisji do przeglądu dokumentów niejawnych oraz kontroli ewidencji i ich obiegu w UWr.pdf (33,67KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie dodatków specjalnych.pdf (31,63KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.02.2014 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich.pdf (137,42KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7.02.2014 r. w sprawie harmonogramu importu danych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on na rok 2014.pdf (46,14KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. sorzedaży nieruchomości we Wrocławiu ul. Garbary 11.pdf (32,39KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży działki przy ul. Koszarowej 1,3.pdf (34,08KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.02.2014 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich UWr w 2014 roku.pdf (39,80KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zmiany składu koordynatorów wydziałowych do zadania Mapowanie i potymalizacja procesów w UWr.pdf (39,14KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania Regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników UWr.pdf (50,89KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03.03.2014 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania Dostawa wdrożenie i wsparcie.pdf (43,06KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5.03.2014 r. w sprawie obowiązku uczestniczenia w szkoleniach bhp organizowanych przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.pdf (29,92KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.03.2014 r. w sprawie zakończenia wsparcia technicznego dla systemu Windows XP i pakietu Office 2003.pdf (35,53KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.03.2014 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.pdf (34,15KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.03.2014 r. w sprawie powołania zespołow zadaniowych w UWr.pdf (43,24KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.03.2014 r. o nadaniu Sali A w Instytucie Matematycznym na WMI UWr imienia prof. Stanisława Hartmana.pdf (26,11KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.03.2014 r. o nadaniu Sali B w Instytucie Matematycznym na WMI UWr imienia prof. Bronisława Knastera.pdf (26,16KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.03.2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014-2015 w UWr.pdf (31,73KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8.04.2014 r. w sprawie powołania Koordynatora Konsorcjum Naukowo-Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich oraz wyznaczenia przedstawicieli UWr do Rady Przedstawicieli Konsorcjum.pdf (34,52KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.04.2014 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków stypendialnych młodych doktorów w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki.pdf (40,94KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.04.2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014-2015 w UWr.pdf (31,68KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.04.2014 w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych w UWr.pdf (25,50KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.04.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji zarządzenia nr 9 z 2011 roku z dnia 19.01.2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf (42,91KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w UWr.pdf (25,63KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6.05.2014 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków stypendialnych doktorantów w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki.pdf (41,60KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.05.2014 r. w sprawie powołania Zespołu dla celów konsultacji niektórych rozwiązań przwnych związanych z kształceniem w UWr.pdf (37,66KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.05.2014 r. w sprawie powołania w UWr Koordynatora ds. związanych z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.pdf (30,29KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.05.2014 r. powołanie Zespołu ds. zawieranie umów cywilnoprawnych w UWr z pracownikami Uczelni.pdf (41,26KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w UWr.pdf (38,89KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.07.2014 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2014-2015.pdf (44,00KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.07.2014 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf (40,15KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.08.2014 r. w sprawie obowiązku uzyskiwania przez nauczycieli akademickich zgody na dodatkowe zatrudnienie.pdf (45,04KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.08.2014 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UWr w roku akademickim 2014-2015.pdf (28,80KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.09.2014 r. w sprawie naboru wniosków stypendialnych doktorantów w II edycji konkursu stypendialnego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki.pdf (41,54KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmany składu Rady CEN UWr.pdf (38,00KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zmiany składu Komisji doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na WNHP UWr.pdf (31,52KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.09.2014 r. w sprawie wzorów umów związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych przez UWr.pdf (312,68KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.10.2014 r. w sprawie uchylenia harmonogramu importu danych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on na rok 2014.pdf (26,23KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchmości przy ul. Tramwajowej 2b.pdf (30,97KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.10.2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. kształcenia w ramach e-learningu w UWr.pdf (27,06KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.10.2014 w sprawie powołania Zespołu ds. technik i metod kształcenia na odległość w UWr.pdf (42,67KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.10.2014 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich.pdf (142,88KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.10.2014 r. w sprawie o nadaniu Bibliotece IPed UWr imienia prof. Chamcówny.pdf (25,07KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UWr.pdf (34,89KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.10.2014 r. w sprawie Akademii Rozwoju.pdf (39,55KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds wynajęcia powierzchni komercyjnych przy pl. Nankiera 1a.pdf (54,22KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.11.2014 r. w sprawie uchylenia komunikatu z dnia 29.09.2014 r. (wzory umów).pdf (32,95KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.12.2014 r. w sprawie godzin rektorskich.pdf (23,10KB)

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.12.2014 r. w sprawie powołania zespołow do realizacji II etapu ERP.pdf (49,92KB)