Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2014 roku

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.01.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracownia Regulaminu przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych na UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.01.2014 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 r. w UWr w zamian za święta występujące w soboty.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.01.2014 r. w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do zadania Mapowanie i optymalizacja procesów w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.01.2014 r. o powołaniu Komisji do przeglądu dokumentów niejawnych oraz kontroli ewidencji i ich obiegu w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.01.2014 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie dodatków specjalnych.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 06.02.2014 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7.02.2014 r. w sprawie harmonogramu importu danych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on na rok 2014.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. sorzedaży nieruchomości we Wrocławiu ul. Garbary 11.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży działki przy ul. Koszarowej 1,3.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.02.2014 r. w sprawie harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich UWr w 2014 roku.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18.02.2014 r. w sprawie zmiany składu koordynatorów wydziałowych do zadania Mapowanie i potymalizacja procesów w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania Regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 03.03.2014 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji zadania Dostawa wdrożenie i wsparcie.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5.03.2014 r. w sprawie obowiązku uczestniczenia w szkoleniach bhp organizowanych przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.03.2014 r. w sprawie zakończenia wsparcia technicznego dla systemu Windows XP i pakietu Office 2003.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.03.2014 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.03.2014 r. w sprawie powołania zespołow zadaniowych w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.03.2014 r. o nadaniu Sali A w Instytucie Matematycznym na WMI UWr imienia prof. Stanisława Hartmana.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.03.2014 r. o nadaniu Sali B w Instytucie Matematycznym na WMI UWr imienia prof. Bronisława Knastera.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.03.2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014-2015 w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8.04.2014 r. w sprawie powołania Koordynatora Konsorcjum Naukowo-Badawczego Uniwersytetów Wrocławskich oraz wyznaczenia przedstawicieli UWr do Rady Przedstawicieli Konsorcjum.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11.04.2014 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków stypendialnych młodych doktorów w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.04.2014 w sprawie organizacji roku akademickiego 2014-2015 w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.04.2014 w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego wolnego od zajęć dydaktycznych w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.04.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji zarządzenia nr 9 z 2011 roku z dnia 19.01.2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6.05.2014 r. w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków stypendialnych doktorantów w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15.05.2014 r. w sprawie powołania Zespołu dla celów konsultacji niektórych rozwiązań przwnych związanych z kształceniem w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.05.2014 r. w sprawie powołania w UWr Koordynatora ds. związanych z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.05.2014 r. powołanie Zespołu ds. zawieranie umów cywilnoprawnych w UWr z pracownikami Uczelni.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.07.2014 r. o powołaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w UWr do przeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2014-2015.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30.07.2014 r. w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 12.08.2014 r. w sprawie obowiązku uzyskiwania przez nauczycieli akademickich zgody na dodatkowe zatrudnienie.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28.08.2014 r. w sprawie terminów posiedzeń Senatu UWr w roku akademickim 2014-2015.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22.09.2014 r. w sprawie naboru wniosków stypendialnych doktorantów w II edycji konkursu stypendialnego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.09.2014 r. w sprawie zmany składu Rady CEN UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24.09.2014 r. w sprawie zmiany składu Komisji doktoranckiej ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na WNHP UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29.09.2014 r. w sprawie wzorów umów związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych przez UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 01.10.2014 r. w sprawie uchylenia harmonogramu importu danych do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on na rok 2014.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. sprzedaży nieruchmości przy ul. Tramwajowej 2b.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.10.2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. kształcenia w ramach e-learningu w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14.10.2014 w sprawie powołania Zespołu ds. technik i metod kształcenia na odległość w UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16.10.2014 r. w sprawie wzorów uchwał rad jednostek organizacyjnych podejmowanych w przewodach doktorskich.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.10.2014 r. w sprawie o nadaniu Bibliotece IPed UWr imienia prof. Chamcówny.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23.10.2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyłonienia grupy 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich UWr.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27.10.2014 r. w sprawie Akademii Rozwoju.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13.11.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds wynajęcia powierzchni komercyjnych przy pl. Nankiera 1a.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26.11.2014 r. w sprawie uchylenia komunikatu z dnia 29.09.2014 r. (wzory umów).pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 17.12.2014 r. w sprawie godzin rektorskich.pdf

PDF   Komunikat Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31.12.2014 r. w sprawie powołania zespołow do realizacji II etapu ERP.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-01-2014
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  15-01-2014 09:51
  przez: Karolina Liwanowska
 • zmodyfikowano:
  23-01-2016 22:07
  przez: Wojciech Głodek
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 4020
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego