Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Konkurs na stanowisko:      Asystenta w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów                                                 i Akaroentomologii

Jednostka organizacyjna:    Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:              Znak sprawy: WNB.1110.4.2021.MF

Data ogłoszenia:               01.04.2021

Termin składania ofert:      23.05.2021

Termin rozstrzygnięcia:      01.07.2021

Ilość zgłoszeń:                  1

Kandydat, który wygrał konkurs: Mgr Dagmara Dyczko

Uzasadnienie:                   Do konkursu zgłosiła się 1 osoba, mgr Dagmara Dyczko. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne, sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje zatrudnienie mgr Dagmarę Dyczko na stanowisku asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Zakładzie Ekologii Drobnoustrojów i Akaroentomologii.