Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta w Muzeum Przyrodniczym

Informacja o wyniku konkursu

w trybie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Konkurs na stanowisko:         Asystenta w Muzeum Przyrodniczym

Jednostka organizacyjna:       Wydział Nauk Biologicznych

Numer konkursu:                    Znak sprawy: WNB.1110.6.2021.MF

Data ogłoszenia:                     07.05.2021

Termin składania ofert:          07.06.2021

Termin rozstrzygnięcia:          01.07.2021

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: mgr Grzegorz Skórzewski

Uzasadnienie: do konkursu zgłosiły się 3 osoby. Po wnikliwej analizie złożonych dokumentów Komisja konkursowa ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Biologicznych stwierdziła, że mgr Grzegorz Skórzewski spełnia wszystkie wymagania formalne oraz merytoryczne, sformułowane w treści ogłoszenia konkursowego i rekomenduje mgr. Skórzewskiego na stanowisko asystenta w Muzeum Przyrodniczym (w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych). Kandydat posiada wymagane doświadczenie w pracy badawczej udokumentowanej publikacjami naukowymi, doświadczenie dydaktyczne i w pracy z kolekcjami muzeów przyrodniczych.